Eremu publikoaren zaintzaile sasoilaria

ZERBITZUA

APARKATZEA

KONTRATUA

2021/07/01tik 2021/08/31ra

LANALDIA

35 OREN

Behar ditu 18 urte ukan (lanposturako epaitegiaren baimena behar da, bai eta zin egitea ere)

LANPOSTUAREN EZAUGARRIAK – ZERBITZUAREN ESKAKIZUNAK

 • Lan kontratua: astean 35 oren
 • Asteburuetan lan egiten da
 • Ordutegi aukera zabala: 7:00etatik 20:30era (plangintzaren arabera)

LANPOSTUAREN HELBURUA

 1. Aparkatzearen eta aparkatze ondorengoaren zaintza egitea,
 2. Erabiltzaileekin hurbileko harremanetan aritzea,
 3. Eremu publikoaren erabilera kontrolatzea.

JARDUERAK – EGITEKO NAGUSIAK

 • Aparkatze ondorengo ordainketa finkoaren kontrola,
 • Eremu publikoaren zaintza,
 • Aparkatze trabagarriaren zaintza eta isuna ematea (geldialdi llaburrak, banatzaileak),
 • Udal aginduak betetzen direla zaintzea,
 • Noiz edo noizko ekitaldien zaintza (ibilketak, herri bestak, karriken animazioak…).
 • Buruzagiei jakitera ematea ondare publikorik kaltetu bada (hiri altzariak hondatzea, tagak, hausketak…).
 • Ordaingailuetako dirua egunero biltzea

GAITASUN BEREZIAK

 • Hizkuntzak: Espainola / Ingelesa on litzateke,
 • Autonomia lanean,
 • Lur orotako txirrindan eta 50 cm3 /125 cm3 eskuterrean ibiltzeko gai izatea,
 • B gidabaimenduna
 • Lehen sokorriak on lirateke

BEHAR DUEN JOKAMOLDEA

 • Eremu publikoan jantzirik daraman uniformearen arabera jokatzea,
 • Isiltasuna eta isilik egoteko eskubidea,
 • Hierarkia zaintzea,
 • Herritarrekin mintzatzeko gai izatea,
 • Zerbitzu publikoaren beharrak ulertzea (isiltasuna, zorroztasuna, libro izatea),
 • Egoera zeinahi delarik ere, herritarrekin oro har eta arau hausleekin begiramenez jokatzea; ele txarrak edo jokabide txarra erabiliz edota egoerak kudeatzean neutraltasunez ez jokatuz agintea gal dezake eta kolektibitatearen irudia kaltetu (tinko, ongi ikasia, zuka, bere buruaren jabe…),
 • Jendeei informazioa eta argibideak ematen jakitea (salaketak, bide arazoak, herri zerbitzuak…).

LAN BALDINTZAK

 • Eskura ukanen dituen lokalak: aldagelak, garbigelak eta komunak, dutxak.
 • Zerbitzuaren ibilgailua: 3 VL, 3 eskuter 50 cm3 eta 125 cm3 eskuter 1,
 • Nor bakoitzarentzako uniformea emanen zaio
 • Zerbitzuko nor bakoitzarentzako telefonoa.

OHARRA

Orrialde honetan zerrendatu jarduerak lanpostuaren «argazki » moduko bat besterik ez dira. Zerbitzuburuak noiznahi osa edota egokitu ditzake egitekoen edo zerbitzuaren helburuen bilakaeraren arabera. Jarduera osagarriak, hor goian proposatu zerrendaren osagarri, eska dakizkio langileari dituen gaitasunen barnean.