Helgarritasuna

Sarrera

Orrialde honek webgunea erabiltzen gidatuko zaitu.

Webaren helgarritasunerako nazioarteko ekimenak (WAI) honela definitzen du webgunearen helgarritasuna:

Webaren helgarritasunak erran nahi du ezintasun bereziren bat dutenek weba erabil dezaketela. Zehazkiago, weba hauteman dezaketela, uler dezaketela, nabiga daitezkeela bertan eta harekin elkarreraginez ari daitezkeela. Webaren helgarritasuna besteentzat ere da baliagarri, bereziki adinean gora joan ahala gaitasunak murrizten zaizkien adinekoentzat.
Webaren helgarritasuna hara sartzeko izan litezkeen ezintasun guztiei dagokie, hau da, ikusizko eta entzunezko ezintasunei, ezintasun fisikoei, mintzatzekoei, kognitiboei eta neurologikoei.

WAI ekimenaren sarrera ikus – Ingelesez (leiho berria)

Webgunearen antolamendua

Nabigazio nagusia

Webgunea 4 ataletan egituraturik da eta bakoitza nabigazio menu nagusitik da helgarri:

beste nabigatze sistemak

 • Webgunearen planoa orriaren oinean den esteka batetik hel litekeena;
 • nabigazio menu nagusian dagoen bilaketa motorea;
 • Ariadnaren hari batek, menu nagusiaren pean kokaturik, erakusten dizu non zauden eta orri horretara heltzeko egin duzun bidea.

Izenburukako nabigazioa

 • 1. mailako izenburua orriaren izenburua da.
 • 2. mailako eta hortik gorako izenburuak ikusten den orriaren paragrafoen izenburuak dira.

Laguntza teknologia gehienek eta nabigatzaile gehienek izenburuka bideratzen dute nabigazioa. Pantaila irakurgailu gehienek hurrengo izenburura joateko aukera ematen dute.

Esteka lasterrak

Esteka lasterrak dokumentuaren hastapenean daude eta orrien alde nagusietara nabigatzen laguntzen dute.

Testuen afixatzea

Edukien testuen letra neurria aldagarria da, hau da, beharrik balitz handi liteke.

Testuaren afixatze neurria aldatzeko:

 • Nabigatzaile gehienetan, Windows bidez:
  • Aldi berean giltzadiaren Ctrl giltza eta saguaren gurpiltxoa balia itzazu;
  • Aldi berean Ctrl eta + giltzak jo itzazu handitzeko, Ctrl eta – giltzak, berriz, txikiagotzeko eta Ctrl eta 0 lehengo neurrira itzultzeko;
 • MacOS bidez, Ctrl giltzaren ordez, Cmd giltza balia ezazu

Inprimatzeko bertsioa

Orri bat inprimitzean, webgunearen nabigazio elementuak gordeko dira, edukia besterik inprima ez dadin.

Ordezko edukiak

Webgunearen elementu grafikoek ordezko testu bat dute, behar balitz helgarri izanen dena bisitariak elementu horiek ez afixatzea erabaki badu edo ezin baditu ikusi.

Webgunea kontsultatzeko behar diren PLUGINak

Webgune horretan dauden formatu orotako dokumentuak ikusi ahal izateko, honako modulu osagarria behar duzu (hemen behereko estekan klika ezazu; aski duzu ageriko zaizkizun jarraibideei jarraitzea).
(Oharra: igurika dezakezu ere zure nabigatzaileak erakuts diezazun zein eskas den ikusi nahi duzun orrian. Halakoetan, telekarga eta instalatzeko aukera eskainiko dizu.)

Arazo baten berri ematea

Guk zaintza eginagatik ere, gure webgunean helgarritasun arazorik atzemanen bazenu, hona idatz iezaguzu: 

Introduction

Cette page vise à vous guider dans l’utilisation du site.

L’initiative internationale pour l’accessibilité du Web (WAI) définit l’accessibilité du Web comme suit :

L’accessibilité du Web signifie que les personnes en situation de handicap peuvent utiliser le Web. Plus précisément, qu’elles peuvent percevoir, comprendre, naviguer et interagir avec le Web, et qu’elles peuvent contribuer sur le Web. L’accessibilité du Web bénéficie aussi à d’autres, notamment les personnes âgées dont les capacités changent avec l’âge.
L’accessibilité du Web comprend tous les handicaps qui affectent l’accès au Web, ce qui inclut les handicaps visuels, auditifs, physiques, de parole, cognitifs et neurologiques.

Voir l’introduction de la WAI.

Organisation du site

Navigation principale

Le site est structuré en 4 rubriques, chacune accessible depuis le menu de navigation principal :

Autres systèmes de navigation

 • un plan du site accessible via un lien situé en pied de page ;
 • un moteur de recherche placé dans le menu de navigation principal ;
 • un fil d’Ariane placé directement sous le menu principal vous indique où vous vous trouvez et le chemin parcouru pour arriver à la page où vous êtes.

Navigation par titres

 • Le titre de niveau 1 correspond au titre de la page.
 • Les titres de niveau 2 et supérieurs sont les titres de paragraphes de la page consultée.

La plupart des technologies d’assistance et des navigateurs facilitent la navigation par les titres. La plupart des lecteurs d’écran fournissent une fonctionnalité pour sauter au titre suivant.

Liens d’accès rapides

Les liens d’accès rapide, présents au début du document, permettent une navigation facilitée vers les régions principales des pages.

Affichage des textes

Les textes de contenu ont une taille de police relative, c’est à dire agrandissable selon les besoins.

Pour modifier la taille d’affichage du texte :

 • Dans la majeure partie des navigateurs, sous Windows:
  • utilisez simultanément la touche Ctrl du clavier et la molette de la souris;
  • appuyez simultanément sur les touches Ctrl et + pour agrandir, Ctrl et – pour diminuer et Ctrl et 0 pour revenir à la taille initiale;
 • Sous MacOS, remplacer la touche Ctrl par la touche Cmd

Version imprimable

Lors de l’impression d’une page, les éléments de navigation du site seront masqués afin que seul le contenu soit imprimé.

Contenus alternatifs

Les éléments graphiques du site comportent, si nécessaire, une alternative textuelle qui sera accessible si le visiteur a décidé de ne pas afficher ces éléments, ou si il ne peut pas les voir.

Plugins nécessaires à la consultation du site

Pour pouvoir visualiser les documents de tous formats présents sur ce site, vous avez besoin du module complémentaire gratuit suivant (cliquez sur le lien ci-dessous, il vous suffit de suivre les instructions qui s’affichent).
(NB : vous pouvez aussi attendre que votre navigateur vous signale lequel est manquant dans la page que vous désirez consulter. Il vous offrira alors la possibilité de le télécharger et de l’installer.)

Signaler un dysfonctionnement

Si, malgré notre vigilance, vous rencontriez le moindre problème d’accessibilité sur notre site, n’hésitez pas à nous écrire à

Défenseur des droits

Si vous constatez un défaut d’accessibilité vous empêchant d’accéder à un contenu ou une fonctionnalité du site, que vous nous le signalez et que vous ne parvenez pas à obtenir une réponse rapide de notre part, vous êtes en droit de faire parvenir vos doléances ou une demande de saisine au Défenseur des droits. Plusieurs moyens sont à votre disposition :