Batzordeak

UDAL BATZORDEAK

Hendaian zenbait batzorde osatu dira. Auzapezordeak gidatzen ditu eta zerbitzuburuek parte hartzen dute. Beharren arabera biltzen dira.

KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA

Michelle MOUNIOS-ADURRIAGA and.,  Nicole BUTORI and., Claire LEGARDINIER and., Claudie ROMAN and., Itziar AIZPURU and., Maika HARAMBOURE and., Marie CEZA and., Paulo ARZELUS ARAMENDI j., Xabier MANTEROLA j.,  Peio POUYFAUCON j., Jean-Baptiste SALLABERRY j.

GIZARTE ETA ELKARTASUNEZKO EKONOMIAREN ALDEKO LURRALDE GARAPENA

Claire LEGARDINIER and., Chantal KEHRIG COTTENÇON and., Frédéric TRANCHE j., Richard IRAZUSTA j., Xabier MANTEROLA j., Daniel BERNARD j., Hélène HIRIBARREN and.

ESKOLA ETA ESKOLALDI INGURUKO HEZKUNTZA

Nicole BUTORI and., Jean-Michel ARRUABARRENA j., Michelle MOUNIOS-ADURRIAGA and., Nathalie CAMACHO-SATHICQ and., Itziar AIZPURU and., Claudie ROMAN and., Paulo ARZELUS ARAMENDI j., Xabier MANTEROLA j., Laurent TARIOL j., Sylvie ESTOMBA and., Marie-Carmen BARRERO and.

INGURUMENA ETA BIZI INGURUNEA, HERRITARTASUNA, AGENDA 30

Ganix GRABIERES j., Céline COTINAT and., Richard IRAZUSTA j., Laetitia NAVARRON and., Laurence BEAUFORT and., Louis EIZAGUIRRE j., Leonor LABEAU and., Laurent TARIOL j., Pascal DESTRUHAUT j. , Jean-Baptiste SALLABERRY j.

FINANTZAK ETA ADMINISTRAZIO NAGUSIA

Auzapez jauna, Frédéric TRANCHE j., Richard IRAZUSTA j., Itziar AIZPURU and., Laetitia NAVARRON and.,  Laurent TARIOL j., Michel JEHAN j., Laurence BEAUFORT and., Pascal DESTRUHAUT and.

JABARI PUBLIKOAREN KUDEAKETA, MERKATARITZA, TURISMOA, LASAITASUN PUBLIKOA ETA SEGURTASUN ZIBILA, EKITALDIAK (AIRE ZABALEKO MERKATUEN AZPIBATZORDEA)

Frédéric TRANCHE j., Richard IRAZUSTA j.,  Ganix GRABIERES j., Michelle MOUNIOS-ADURRIAGA and., Marie CEZA and., Michel JEHAN j., Maika HARAMBOURE and., Laurence BEAUFORT and., Laurent PELEGRIN ARAMENDY j.,  Daniel BERNARD j., Hélène HIRIBARREN and., Peio POUYFAUCON j, Céline COTINAT and., Claire LEGARDINIER and., Paulo ARZELUS ARAMENDI j.

BANABIDE LABURRAK, ELIKADURA BURUJABETZA

Ganix GRABIERES j., Frédéric TRANCHE j., Nicole BUTORI and., Richard IRAZUSTA j., Laurent PELEGRIN ARAMENDY j., Louis EIZAGUIRRE j., Laurent TARIOL j., Hélène HIRIBARREN and., Sylvie ESTOMBA and., Céline COTINAT and.,  Claire LEGARDINIER and., Paulo ARZELUS ARAMENDI j.

ELKARTASUNA, BIZITEGIAK, BERDINTASUNAREN ALDEKO ETA BEREIZKERIEN AURKAKO BORROKA

Richard IRAZUSTA j., Nathalie CAMACHO-SATHICQ and., Maika HARAMBOURE and., Xabier MANTEROLA j., Marie CEZA and., Daniel BERNARD j., Leonor LABEAU and., Sylvie ESTOMBA and.

KIROLA ETA GAZTERIA

Jean-Michel ARRUABARRENA j., Céline COTINAT and., Nathalie CAMACHO-SATHICQ and., Michel JEHAN j., Louis EIZAGUIRRE j., Xabi MARTIARENA GARAT j., Claudie ROMAN and., Daniel BERNARD j., Peyo BALANZATEGUI j., Marie-Carmen BARRERO and.

HIRIGINTZA, LANAK, HIRI ANTOLAKUNTZAK ETA JARDUN EREMUAK

Chantal KEHRIG COTTENÇON and., Frédéric TRANCHE j., Céline COTINAT and.,  Jean-Michel ARRUABARRENA j., Michel JEHAN j., Laurence BEAUFORT and., Xabi MARTIARENA GARAT j., Laetitia NAVARRON and., Claudie ROMAN and., Laurent TARIOL j., Peyo BALANZATEGUI j., Jean-Baptiste SALLABERRY j.

PROZEDURA EGOKITUKO MERKATUAK

 • Kotte ECENARRO, Auzapeza, zuzenbideko Lehendakaria
 • Chantal KEHRIG-COTTENÇON – Titularra
 • Nicole BUTORI – Titularra
 • Claire LEGARDINIER – Titularra
 • Laurent TARIOL – Titularra
 • Peyo BALANZATEGUI – Titularra
 • Frédéric TRANCHE – Ordezkoa
 • Ganix GRABIÈRES – Ordezkoa
 • Maika HARAMBOURE – Ordezkoa
 • Marie CEZA – Ordezkoa
 • Jean-Baptiste SALLABERRY – Ordezkoa

ESKAINTZA DEIALDI PUBLIKOAK

Kide titularrak:

 • Chantal KEHRIG COTTENÇON,
 • Nicole BUTORI,
 • Claire LEGARDINIER,
 • Laurent TARIOL,
 • Peyo BALANZATEGUI,

Ordezko kideak:

 • Frédéric TRANCHE,
 • Ganix GRABIÈRES,
 • Maika HARAMBOURE,
 • Marie CEZA,
 • Jean-Baptiste SALLABERRY

ZERBITZU PUBLIKO DELEGAZIOA

Kide titularrak:

 • Chantal KEHRIG COTTENÇON
 • Nicole BUTORI,
 • Claire LEGARDINIER,
 • Laurent TARIOL,
 • Peyo BALANZATEGUI,

Ordezko kideak:

 • Frédéric TRANCHE,
 • Ganix GRABIÈRES,
 • Maika HARAMBOURE,
 • Marie CEZA,
 • Jean-Baptiste SALLABERRY,

HERRIAREN ORDEZKARIAK ZENBAIT ERAKUNDETAN

EZINTASUN BEREZIREN BAT DUTENENTZAKO HELGARRITASUNA

Richard IRAZUSTA j., Jean-Michel ARRUABARRENA j., Nathalie CAMACHO-SATHICQ and., Daniel BERNARD j.,  Xabier MANTEROLA j., Maika HARAMBOURE and., Leonor LABEAU and., Sylvie ESTOMBA and., Marie-Carmen BARRERO and.

ESKAINTZA DEIALDIAK ETA ZERBITZU PUBLIKOAREN  ESKUORDETZA

Titularrak: Chantal KEHRIG COTTENCON and., Nicole BUTORI and,. Claire LEGARDINIER and., Laurent TARIOL j., Peyo BALANZATEGUI j.

Ordezkoak: Frédéric TRANCHE j., Ganix GRABIERES j.,  Maika HARAMBOURE and.,  Marie CEZA and., Jean-Baptiste SALLABERRY j.

LANETIK EGINA ELKARTEA

Michelle MOUNIOS-ADURRIAGA and.

JARDUNA ETA ENPLEGUA LAGUNTZEKO ZENTROA (LAN EKO)

Frédéric TRANCHE j., Chantal KEHRIG COTTENÇON and., Laurent PELEGRIN ARAMENDY j., Itziar AIZPURU and., Hélène HIRIBARREN and.

GEUZA – GIZARTE EKINTZARAKO UDAL ZENTROA

Auzapez jauna, Richard IRAZUSTA j., Nathalie CAMACHO SATHICQ and., Daniel BERNARD j., Xabier MANTEROLA j., Marie CEZA and.,  Sylvie ESTOMBA and.

SEGURTASUNERAKO ETA GAIZKINTZAREN PREBENTZIORAKO TOKIKO BATZORDEA

Frédéric TRANCHE j., Richard IRAZUSTA j., Nicole BUTORI and., Jean-Michel ARRUABARRENA j., Laurent PELEGRIN ARAMENDY j., Daniel BERNARD j., Xabier MANTEROLA j., Peio POUYFAUCON j.
Ordezkoak: Paulo ARZELUS ARAMENDI j., Marie-Carmen BARRERO and.

IRANDATZ KOLEGIOAREN ADMINISTRAZIO KONTSEILUA

Titularrak : Laurence BEAUFORT and.,  Itziar AIZPURU and.
Ordezkoak: Nicole BUTORI and., Laurent TARIOL j.

ESKUALDEKO AIZPURDI LANBIDE LIZEOAREN ADMINISTRAZIO KONTSEILUA

Titularra: Itziar AIZPURU and.
Ordezkoa:  Claudie ROMAN and.

SAN BIXENTE ETA IKASTOLA ESKOLA PRIBATUEN IKASTETXE KONTSEILUA

Itziar AIZPURU and.

ESKOLEN KONTSEILUA

HIRI-BARNEKO ama eskola: Nicole BUTORI  and. eta  Claudie ROMAN and.
JEAN JAURÈS 1. mailako eskola: Nicole BUTORI and. eta  Claudie ROMAN and.
HONDARTZAKO ama eskola: Nicole BUTORI and. eta Claudie ROMAN and.
HONDARTZAKO 1. mailako eskola:  Nicole BUTORI  and. eta Claudie ROMAN and.
GELTOKIKO ama eskola:  Nicole BUTORI  and. eta Claudie ROMAN and.
GELTOKIKO 1. mailako eskola: Nicole BUTORI and. eta Claudie ROMAN and.
LIZARDIKO ama eskola: Nicole BUTORI  and. eta Claudie ROMAN and.
LIZARDIKO 1. mailako eskola: Nicole BUTORI  and. eta Claudie ROMAN and.
INTZURAKO ama eskola: Nicole BUTORI and. eta  Claudie ROMAN and.
INTZURAKO 1. mailako eskola: Nicole BUTORI and. eta Claudie ROMAN and.

DENENTZAT GIZARTE ZENTROAREN ADMINISTRAZIO KONTSEILUA

Richard IRAZUSTA j., Nathalie CAMACHO SATHICQ and., Daniel BERNARD j., Marie CEZA and., Xabier MANTEROLA j.

MAURICE RAVEL KONTSERBATORIOAREN KONPAINIA PUBLIKOAREN ADMINISTRAZIO KONTSEILUA

Nicole BUTORI and. – elkargo ordezkari gisa

PORTUAREN KONTSEILUA

Atseden arloko ordezkariak:

 • Titular: Jean-Michel ARRUABARRENA j.
 • Ordezko: Richard IRAZUSTA j.,

Arrantza arloko ordezkariak:

 • Titular: Laurence BEAUFORT and.
 • Ordezko: Maika HARAMBOURE and.

Herriko Etxearen ordezkariak:

 • Titular: Auzapez jauna
 • Ordezko: Chantal KEHRIG COTTENÇON and.

BIDASOA TXINGUDI PARTZUERGOA

Auzapa jauna, Richard IRAZUSTA j., Itziar AIZPURU and.

BIDEOZAINTZAREN ETIKA BATZORDEA

Frédéric TRANCHE j., Richard IRAZUSTA j., Xabier MANTEROLA j., Peio POUYFAUCON j.

PAREKATZE BATZORDEA

Auzapez jauna, Richard IRAZUSTA j., Maika HARAMBOURE and., Paulo ARZELUS ARAMENDI j., Hélène HIRIBARREN and.

FAMILIA BARATZEEN HENDAIAKO TOKIKO BATZORDEA

Chantal KEHRIG COTTENÇON and., Richard IRAZUSTA j., Céline COTINAT and., Ganix GRABIERES j., Laurent TARIOL j.

DEPARTAMENDUAREN DEFENTSA BATZORDEA

Laurent PELEGRIN ARAMENDY j.

POSTAREN PRESENTZIAREN DEPARTAMENTU BATZORDEA

Laurent TARIOL j.

IMEP-EPIC – INDUSTRIA ETA MERKATARITZA EITEDUN ERAKUNDE PUBLIKOA: HENDAIA TURISMO ETA MERKATARITZA

 • Auzapez jauna,
 • Frédéric TRANCHE j.,
 • Jean-Michel ARRUABARRENA j.,
 • Claire LEGARDINIER and,
 • Ganix GRABIERES j.,
 • Laurent PELEGRIN ARAMENDY j.,
 • Laurence BEAUFORT and.,
 • Maika HARAMBOURE and.,
 • Hélène HIRIBARREN and.,
 • Pascal DESTRUHAUT j.,
 • Dominique ALEXANDRE j. (hotel jabeen elkartea),
 • Battite CHAUDIERE j. (surf eskolak),
 • Olivier CREYSSAC j. (ur jarduerak),
 • Jacques COURTILLE j. (talasoterapia),
 • Patricia LALANNE and. (turismorako etxe mublatuak),
 • Jean-Claude DAGOBERT j. (aisialdi jarduerak),
 • Stéphane BARDET j. (akanpalekuak),
 • Erwan LUMINAIS j. (merkatariak),
 • Philippe KEHRIG j. (akanpalekuen elkarteburua)

UDALAZ KANPOKO AHOLKU BATZORDEA – ZERBITZU PUBLIKOA

Chantal KEHRIG COTTENÇON and., Nicole BUTORI and., Ganix GRABIERES j.,  Maika HARAMBOURE and., Laurent TARIOL j., Marie CEZA and., Jean-Baptiste SALLABERRY j.

ITSASOKO HAIZEA – ITSAS ZENTROA

Nicole BUTORI and., Jean-Michel ARRUABARRENA j., Laurence BEAUFORT and., Maika HARAMBOURE and.,  Laurent TARIOL j.

HERRI KIROL ELKARGOA

Jean-Michel ARRUABARRENA j., Daniel BERNARD j., Louis EIZAGUIRRE j., Claudie ROMAN and., Peyo BALANZATEGUI j.

HIO-SLIH – HENDAIAKO ITSAS OPORLEKUA: ATSEGIN PORTUA

Auzapez jauna, Chantal KEHRIG COTTENÇON and., Richard IRAZUSTA j.,  Jean Michel ARRUABARRENA j., Ganix GRABIERES j., Maika HARAMBOURE and.,  Laurence BEAUFORT and., Xabi MARTIARENA GARAT j., Laurent TARIOL j., Jean-Baptiste SALLABERRY j.

PIRINIO ATLANTIKOETAKO EKIPAMENDUEN SOZIETATEA (SEPA)

Biltzar berezia: Frédéric TRANCHE j.
Biltzar nagusia: Frédéric TRANCHE j.

PIRINIO ATLANTIKOETAKO ENERGIA SINDIKATUA (SDEPA)

Titularrak: Chantal KEHRIG COTTENÇON and., Laurent TARIOL j., Laurent PELEGRIN ARAMENDY j., Peyo BALANZATEGUI j.
Ordezkoak: Richard IRAZUSTA j., Jean-Michel ARRUABARRENA j., Claire LEGARDINIER and., Ganix GRABIERES j.

IPAR EUSKAL HERRIKO GAZTEEN ETORKIZUNAREN ALDEKO TOKIKO MISIOA

Titular: Richard IRAZUSTA j.
Ordezko: Jean-Michel ARRUABARRENA j.