Sexu indarkeriak eta indarkeria sexistak

Sexu indarkeria edo indarkeria sexista dira norbaiten aurka, gizarteak gizonezkoei eta emakumezkoei ematen dizkien elkarren bestelako rolengatik eta botere harreman zuzengabeetan oin harturik egiten direnak. 

Hala dira bai indarkeria mehatxua bai eta hertsadura ere. Fisikoa izan daiteke edo emozionala, psikosoziala edota sexuala eta emakumea baliabide gabe edo zerbitzu gabe utziz ere egin daitezke. Emazteei, neskei, gizonei eta mutilei ekartzen diete oinazea halako portaerek.

Sexu indarkeria eta indarkeria sexista giza eskubideen urraketa da. Norbanakoari giza duintasuna kentzen dio eta giza garapenaren kalterako da.

Guztiok entseatu behar dugu arrisku hori gibelarazten eta biktimek sostengua ukan dezaten!

Emakumeei egin indarkeriak

Sexu indarkeriak eta indarkeria sexistak jasan dituzten emakumeentzako ekintza gida eskuragarria

Hendaiako emakumezkoen taldea

Badira 3 urte emakumezkoak ari direla Hendaian emakumezkoei egin indarkerien gaian eta emakumezko eta gizonezkoen arteko egiazko berdintasunaren alde, bai eta bereizkeria mota ororen aurka lanean. «Taldean» elkarturik, gai horietaz ematen dute informazioa eta ohartarazten dituzte jendeak:

  • Ekitaldiak antolatuz edo antolaturik direnetan parte hartuz, (zine-eztabaidak, antzerkia…)
  • Beharren eta haiei eman arrapostuen egoera egiten lagunduz

Indarkeria mota horien gaineko gogoeta egile dira eta erakundeei eta elkarteei ekintzak proposatzen dizkiete. Taldeak segurtasunerako eta gaizkintzari aitzina hartzeko tokiko batzordean parte hartzen du.

Isialdian ez geldi!
E-helbidea:

Taldera jo – Argibideak
E-helbidea: bagera.noussommes@gmail.com

lege eremua

Gobernuaren webgunea ikus (leiho berria)

HOMOFOBIA

larrialdi zk.

sos homophobie: + 33 (0)1 48 06 42 41

Webgunea ikus (leiho berria)

LES BASCOS

Telefonoa: + 33 (0)7 83 02 18 27

Webgunea ikus (leiho berria)

E-helbidea: