2020ko ekainaren 8ko Herriko Kontseiluaren bilkuraren bilduma

Herriko Kontseiluaren bilkura ikusi

KE.IG – 191.2020

Bi mila eta hogeigarren urtean, ekainaren 8an, astelehenarekin, 15:00etan, Herriko Kontseilua bildu da, Kotte ECENARRO jaun auzapezaren lehendakaritzapean.

BILKURA ARETORA BERTARATUAK: ECENARRO j. (auzapeza), KEHRIG COTTENÇON and., TRANCHE j, BUTORI and., IRAZUSTA j., ARRUABARRENA j. (Auzapezordeak), CAMACHO SATHICQ and., LEGARDINIER and. eta  MOUNIOS ADURRIAGA and.

BIDEOKONFERENTZIAZ BERTARATUAK: ELIZALDE j., DURANDEAU j., HARAMBOURE and., BOURROUILH PAREGE j., FRUCHART j., VARELA and., TENA j., BERRA j., POUYFAUCON j., BALANZATEGUI j., DESTRUHAUT j.

BARKATUAK: CAZALIS andrea, ahalordea ARRUABARRENA jaunari emanik, POLA LAKE andrea, ahalordea KEHRIG COTTENÇON andreari emanik, DAUBAS jauna, ahalordea HARAMBOURE andreari emanik, ANSAULT LECUONA andrea, VESGA SORONDO andrea, ahalordea TRANCHE jaunari emanik, GIANSANTI jauna, ahalordea TRANCHE jaunari emanik, DIAS jauna, ahalordea AUZAPEZ jaunari emanik, CAUBET LECUONA andrea, ahalordea AUZAPEZ jaunari emanik, CAMBLONG jauna, ahalordea ELIZALDE jaunari emanik, CEZA andrea, ahalordea CAMACHO SATHICQ  andreari emanik, IRASSART ESTOMBA andrea, ahalordea BERRA jaunari emanik, DUHART ETCHENAUSIA andrea, ahalordea DESTRUHAUT jaunari emanik, ZUBIETA andrea, ahalordea BERRA jaunari emanik.

BILKURA IDAZKARIA: Jean-Michel ARRUABARRENA j..

Bilkuraren quoruma bete dela baieztatu ondoren, auzapez jaunak hasiera eman dio bilkurari.

I – 2020KO APIRILAREN 27KO HERRI KONTSEILUAREN AKTA ONARTZEA

Auzapez jaunak, 2020ko apirilaren 27ko bilkuraren bilduma Jean-Michel ARRUABARRENA jaunari, bilkura idazkari den bezainbatean, irakur dezan galdegin dio.

Dokumentua biltzarrak onar dezan eman da bozketara.

AHO BATEZ ONETSIA –

II – COVID-19 DELAKOAREN ONDORIOEI BURUZKO JAKINARAZPENAK

Banan-banan azaldu dira honako puntu hauek:

 • Hondartza eta udako animazioak. Fréderic TRANCHE-k azaldua
 • Gizarte ekintza. Richard IRAZUSTA-k azaldua
 • Ekonomia, merkataritza. Chantal KEHRIG COTTENÇON-ek azaldua
 • Jendeak Hartzen dituzten Eraikinak eta jardunari berriz ekitea. Jean Michel ARRUABARRENA-k azaldua
 • Nicole BUTORI-k azaldua
 • Giza baliabideak. Richard IRAZUSTA-k azaldua

Gero, gai zerrendari ekin diote:

II – DELIBERAMENDUAK

TXOSTENGILEA: Kotte ECENARRO, auzapeza

Auzapez jaunak azaldu ditu Herriko Kontseiluak 2014ko apirilaren 28ko eta 2015eko urtarrilaren 7ko deliberamenduen bitartez eman zizkion ordezkaritzak baliatuz hartu dituen erabakiak.

Herri Biltzarra jakinaren gainean da. Ez da bozkatzen.

TXOSTENGILEA: Chantal KEHRIG COTTENÇON and.

057.2020 – COVID-19 ondorioak – EKONOMIA JARDUERAK SOSTENGATZEKO PLANA

COVID-19 epidemiak ekarri dituen ekonomia ondorioek gehien jo dituzten ekonomia eragileak laguntzeko, Hendaiako Herriko Etxeak sostengu plan bat prestatu du honako gai hauekin:

 • Jabari publikoaren erabiltzeko zergaren dispentsa martxoaren 15etik ekainaren 15era merkataritza jardunean ari diren eta horretan jabari publikoa baliatzen duten ororentzat,
 • Zerga dispentsa hori 2020ko irailaren 30 arte luzatuko zaie terrazak kokatzen dituztenei (kafe etxeak, ostatuak, jatetxeak),
 • Horretarako eskubidea duten eta jadanik martxoaren 15etik ekainaren 15 arteko zerga hori ordaindua dutenei ordaindu dituzten kopuruak itzultzea,
 • Sasoiko aldi baterako erabiltze baimenen baliabideen geroko azterketa (salbu terrazak eta salmahaiak),
 • Terrazak urririk hedatzeko banan banakako baliabidea,
 • Kanpoko Publizitatearen gaineko Tokiko Zerga % 100ean apaltzea 2020. urterako,
 • Alokairuen dispentsa aztertzeko baliabidea,
 • Ordainpeko aparkalekuak dituzten zonetako langileentzako laguntza baliabidea, herri osoan aparkatzeko hilean 20 euroko abonamenduaren bidez. Langile bakoitzak lan kontratua dirauen bitartean balia dezake baliabide hori,
 • Hileko abonamendu bat Vinci aparkalekuan, gehienez 50 leku eskainiz, 2020ko abenduaren 31 arte. Erabiltzaileak, bere aldetik, hileko 20 € ordaindu beharko ditu. Gainerakoa, hau da, 48 €, Herriak hartuko du bere gain.

AHO BATEZ ONETSIA –

058.2020 – GAS BANAKETARAKO SAREETAKO LANEN ALDI BATERAKO OBRALEKUETARAKO ARAUTU ORDAINSARIA PRINTZIPIOZ EZARTZEA

Gas banaketarako sareetako lanen obralekuek jabari publikoa aldi batean erabiltzeko zerga bat ezartzea erabaki da.

AHO BATEZ ONETSIA –

TXOSTENGILEA: Frédéric TRANCHE j.

059.2020 – HENDAIARREI BANATU MASKETARAKO DIRULAGUNTZA ESKARIA

Herritarrak eta udal langileak COVID-19tik babesteko maskak erosi behar ukan ditu Herriko Etxeak.

Estatuak erabaki du herriak sostengatuko dituela eroste kostuaren % 50 bere gain hartuz. Halatan, bada, auzapez jaunak eska diezaioke Estatuari maskak erosteko dagokion zatia ordain dezan.

AHO BATEZ ONETSIA –

TXOSTENGILEA: Richard IRAZUSTA j.

060.2020 – KONFINAMENDU ZENTRORAKO DIRULAGUNTZA ESKARIA

COVID-19 pandemia dela eta konfinamendu zentro bat ireki genuen Intzuran etxe gabekoentzat 2020ko apirilaren 3tik maiatzaren 13 bitartean.

Aitzinetiko garbiketak eta egunerokoak gastuak ekarri dituzte materialean eta garbikarietan eta langileen eskua ere behar izan da ordaindu, guztira 5379 €ko gastua egiteraino.

Euskal Hirigune Elkargoaren laguntza eskatzea erabaki da.

AHO BATEZ ONETSIA –

061.2020 – COVID-19 ONDORIOAK – FAMILIEN SOSTENGU BALIABIDEA – ELKARTASUN TXEKEA

COVID-19 epidemia dela eta gobernuak ezarri dituen konfinamendu neurriek gastu gehigarriak ekarri dizkiete (elikagaiak, eskoletako hornidurak edo etxeko lanen inprimatzea) maiz erdi langabe ziren familiei.

Hendaian bizi eta sektore publiko edo pribatuko lehen mailako eskoletan edo kolegioetan edo ikastolan, bai eta Xantako eta Piarres Larzabal kolegioetan eskolaturik den haur bakoitzari 30 euroko txeke bat ematea erabaki da.

Txeke hori Hendaiako saltegietan baliatu beharko da eta 2020ko irailaren 30 arte izanen da indarrean.

Ekintza horrek 2163 haurri emanen die txekea eta 65 310 euroko kostua ukanen du.

AHO BATEZ ONETSIA –

062.2020 – COVID-19 ONDORIOAK – ALDI BATERAKO LANPOSTUAK SORTZEA

Egun bizitzen ari garen krisi honen bitartean udako sasoia ahal bezain ongi antolatzeko, 2020ko uztailaren lehenetik abuztuaren 31 bitarterako lanaldi osoko sasoiko 8 lanpostu sortzea erabaki da, hondartzaren osasun zaintza egin dezaten, komunikazioaz ardura daitezen eta erabiltzaileekin bitartekaritza lanak egin ditzaten.

AHO BATEZ ONETSIA –

063.2020 – LANPOSTU IRAUNKORREN 4. TAULA

Beharren eta egitekoen bilakaera kontuan har eta honako lanpostu hauek sortzea erabaki da:

Animazio adarra:

 • Lanaldi osoko lehen mailako animatzaile nagusi lanpostu bat,

Udaltzaingoaren adarra:

 • Lanaldi osoko 2 udaltzain lanpostu (zaindari-brigadier udaltzaina edo udaltzain brigadierburua),

Eta % 50eko lanaldiko lehen mailako animatzaile nagusi lanpostu bat hestea, 2020ko irailaren lehenetik goiti.

AHO BATEZ ONETSIA –

TXOSTENGILEA: Michelle MOUNIOS ADURRIAGA and.

064.2020 – HITZARMENA EUSKO IKASKUNTZA ELKARTEAREKIN

Euskal ikasketen EUSKO IKASKUNTZA sozietatearekin hitzarmen bat sinatzea erabaki da hainbat jarduera antola ditzan (mintzaldi zikloak, mintegien, solasen eta biltzarren antolakuntza, film eta bideo dokumentalen aurkezpena, dantza eta musika ikuskizunen antolakuntza, lanen argitalpena…) batez ere euskararen inguruan, mugazgaindiko lankidetzaz, kultura aniztasunari buruz eta abar… Hitzarmenak urtean 5000 euroko dirulaguntza ematea aurreikusten du ere.

Auzapez jaunari baimena eman zaio hitzarmen hori sina dezan EUSKO IKASKUNTZArekin 3 urtez iraun dezan sinatzen den egunetik goiti.

AHO BATEZ ONETSIA –

Gai zerrenda bururatua zenez, auzapez jaunak batzarra eskertu du eta bilkura amaitutzat eman, 16:20ean.

Data eta sinadura

HENDAIAN, 2020ko ekainaren 9an

Auzapeza,

Euskal Hirigune Elkargoaren lehen lehendakariordea,

Pirinio Atlantikoetako Departamendu kontseilari,

Kotte ECENARRO