2020ko uztailaren 29an, asteazkenarekin, 18:30ean egin Herriko Kontseiluaren Bilkuraren Bilduma

Erref. KE.IG – 256.2020

2020. urtean, uztailaren 29an, asteazkenarekin, 18:30ean, Herri Kontseilua bildu da Kotte ECENARRO jaun auzapezaren lehendakaritzapean.

BERTARATUAK: ECENARRO j. (auzapeza), KEHRIG COTTENÇON and., TRANCHE j., BUTORI and., IRAZUSTA j., COTINAT and.,  ARRUABARRENA j., LEGARDINIER and., GRABIERES j., MOUNIOS ADURRIAGA and. (auzapezordeak), CAMACHO SATHICQ and., ARZELUS ARAMENDI j., TARIOL j., NAVARRON and., AIZPURU and., PELEGRIN ARAMENDY j., BEAUFORT and., BERNARD j., EIZAGUIRRE j., ROMAN and., MANTEROLA j., HARAMBOURE and., MARTIARENA GARAT j., LABEAU and., JEHAN j., CEZA and., DESTRUHAUT j., HIRIBARREN and., BARRERO and., BALANZATEGUI j., SALLABERRY j.

AHALORDEA EMANIK:  ESTOMBA andreak DESTRUHAUT jaunari, POYFOUCON jaunak SALLABERRY jaunari.

BILKURA IDAZKARIA: Céline COTINAT and.

Deialdiaren eguna: 2020ko uztailaren 22a

Biltzarraren quoruma bete dela baieztatu ondoren, auzapez jaunak hasiera eman dio bilkurari.

I – 2020ko ekainaren 8ko eta 2020ko uztailaren 3ko HERRI KONTSEILUEN BILKUREN AKTAK ONARTZEA

Auzapez jaunak biltzarkideei igorri zitzaizkien 2020ko ekainaren 8ko eta 2020ko uztailaren 3ko bilkuren aktak onar ditzaten galdegin die. Dokumentu horiek biltzarrak onar ditzan eman dira bozketara.

AHO BATEZ ONETSIA –

AUZAPEZ JAUNAREN JAKINARAZPENAK:

AUZAPEZ JAUNAK: gai zerrendari ekin aitzin, 3 informazio eman nahi nizkizueke:

 • Gogora ekarri nahi dizuet herri kontseiluaren bilkura hau, aitzinekoa bezala, Facebook-en zuzenean filmaturik dela,
 • COVID-19a detektatzeko saio bat aurreikusia da abuztuaren 6rako, ostegunarekin, 14:00etatik 17:00etara, Jean Jaurès eskolan, De Gaulle jeneralaren etorbidean, testa egin nahi dutenentzat,
 • Abuztuko Herri Kontseiluan eztabaidatuko dugu Herriak Gure Xokoa etxearen erostea nola egin zehazteko; etxe hori Siervas kongregazioaren (espainiar serorak) jabego gisa ezagutzen duzue hobeki. Elizaren gibelean dagoen jabegoa da eta hor 3 urtez inguru kokatuko dugu ezintasun bereziren bat duten helduak egunean hartzeko zentro bat (SAMSAH) lehengo Haizpean zahar etxeko lanak egin bitartean. Hamabi lanpostu sortuko dira ASEI delakoarekin (lehen Nid Marin zena) elkarlanean. Eguneko zentro hori, gero, lehen zahar etxea izan zen eraikinaren zati bat hartuko du.

Gero, gai zerrendari ekin diote:

II – DELIBERAMENDUAK

TXOSTENGILEA: Kotte ECENARRO, auzapeza

072.2020 – HERRI KONTSEILUAK EMAN ORDEZKARITZAZ AUZAPEZ JAUNAK HARTU ERABAKIAK

Auzapez jaunak azaldu ditu Herri Kontseiluak 2020ko uztailaren 3ko deliberamenduz eman zizkion ahalmen ordezkaritzak baliatuz hartu dituen erabakiak.

Herri Kontseilua jakinaren gainean da. Ez da bozkatzen.

073.2020 – HERRI KONTSEILUAREN BARNE ARAUDI BERRIA ONARTZEA

Legeari jarraikiz, Herri Kontseiluak bere barne araudia erabaki behar du kontseilua osatzen denetik sei hileko epean. Hartara, biltzarrari araudi berria onar dezan proposatu zaio.

AHO BATEZ ONETSIA –

074.2020 – UDAL BATZORDEEN SORTZEA

Biltzarrak honela erabaki ditu batzordeen zerrenda, egitekoak eta kideak:

IZENAK – KIDE KOPURUA
 • Hirigintzaren, Lanen, Hiri Antolamenduen eta Jardun Eremuen Batzordea – 12
 • Jabari Publikoaren Kudeaketaren, Merkataritzaren, Turismoaren, Lasaitasun Publikoaren eta Segurtasun Zibilaren, Ekitaldien Batzordea (aire   zabaleko merkatuen azpibatzordea) – 15
 • Eskola eta Eskolaldi Inguruko Hezkuntza Batzordea – 11
 • Elkartasunen, Bizitegien, Berdintasunaren aldeko eta bereizkeriaren aurkako Borrokaren Batzordea – 8
 • Mugikortasun Berrien, Banabide Laburren eta Elikadura Burujabetzaren Batzordea – 12
 • Kirol eta Gazteria Batzordea – 10
 • Gizarte eta Elkartasunezko Ekonomiaren aldeko Lurralde Garapenaren Batzordea – 7
 • Ingurumena eta Bizi ingurunea, Herritartasuna, Agenda 30 Batzordea – 10
 • Kultura eta Hizkuntza Politika Batzordea 11
 • Finantzen eta Administrazio Nagusiaren Batzordea 9

AHO BATEZ ONETSIA –

075.2020 – UDAL BATZORDEEN OSAERA

Batzorde bakoitzeko kideak izendatu behar dira:

HIRIGINTZA – LANAK – HIRI ANTOLAKUNTZAK ETA JARDUN EREMUAK
 • Chantal KEHRIG COTTENÇON
 • Frédéric TRANCHE
 • Céline COTINAT
 • Jean-Michel ARRUABARRENA
 • Michel JEHAN
 • Laurence BEAUFORT
 • Xabi MARTIARENA GARAT
 • Laetitia NAVARRON
 • Claudie ROMAN
 • Laurent TARIOL
 • Peyo BALANZATEGUI
 • Jean Baptiste SALLABERRY
JABARI PUBLIKOAREN KUDEAKETA – MERKATARITZA – TURISMOA – LASAITASUN PUBLIKOA ETA SEGURTASUN ZIBILA – EKITALDIAK (Aire zabaleko merkatuen azpibatzordea)
 • Frédéric TRANCHE
 • Richard IRAZUSTA
 • Céline COTINAT
 • Claire LEGARDINIER
 • Ganix GRABIERES
 • Michelle MOUNIOS-ADURRIAGA
 • Marie CEZA
 • Michel JEHAN
 • Maika HARAMBOURE
 • Laurence BEAUFORT
 • Laurent PELEGRIN ARAMENDY
 • Paulo ARZELUS ARAMENDI
 • Daniel BERNARD
 • Hélène HIRIBARREN
 • Peio POUYFAUCON
ESKOLA ETA ESKOLALDI INGURUKO HEZKUNTZA BATZORDEA
 • Nicole BUTORI
 • Jean-Michel ARRUABARRENA
 • Michelle MOUNIOS-ADURRIAGA
 • Nathalie CAMACHO-SATHICQ
 • Itziar AIZPURU
 • Claudie ROMAN
 • Paulo ARZELUS ARAMENDI
 • Xabier MANTEROLA
 • Laurent TARIOL
 • Sylvie ESTOMBA
 • Marie Carmen BARRERO
ELKARTASUNAK – BIZITEGIAK – BERDINTASUNAREN ALDEKO ETA BEREIZKERIEN AURKAKO BORROKA
 • Richard IRAZUSTA
 • Nathalie CAMACHO-SATHICQ
 • Maika HARAMBOURE
 • Xabier MANTEROLA
 • Marie CEZA
 • Daniel BERNARD
 • Leonor LABEAU
 • Sylvie ESTOMBA
MUGIKORTASUN BERRIAK – BANABIDE LABURRAK – ELIKADURA BURUJABETZA
 • Céline COTINAT
 • Frédéric TRANCHE
 • Nicole BUTORI
 • Richard IRAZUSTA
 • Ganix GRABIERES
 • Claire LEGARDINIER
 • Paulo ARZELUS ARAMENDI
 • Laurent PELEGRIN ARAMENDY
 • Louis EIZAGUIRRE
 • Laurent TARIOL
 • Hélène HIRIBARREN
 • Sylvie ESTOMBA
KIROLA ETA GAZTERIA
 • Jean-Michel ARRUABARRENA
 • Céline COTINAT
 • Nathalie CAMACHO-SATHICQ
 • Michel JEHAN
 • Louis EIZAGUIRRE
 • Xabi MARTIARENA
 • Claudie ROMAN
 • Daniel BERNARD
 • Peyo BALANZATEGUI
 • Marie Carmen BARRERO
GIZARTE ETA ELKARTASUNEZKO EKONOMIAREN ALDEKO LURRALDE GARAPENA
 • Claire LEGARDINIER
 • Chantal KEHRIG COTTENÇON
 • Frédéric TRANCHE
 • Richard IRAZUSTA
 • Xabier MANTEROLA
 • Daniel BERNARD
 • Hélène HIRIBARREN
INGURUMENA ETA BIZI INGURUNEA – HERRITARTASUNA – AGENDA 30
 • Ganix GRABIERES
 • Céline COTINAT
 • Richard IRAZUSTA
 • Laetitia NAVARRON
 • Laurence BEAUFORT
 • Louis EIZAGUIRRE
 • Leonor LABEAU
 • Laurent TARIOL
 • Pascal DESTRUHAUT
 • Jean Baptiste SALLABERRY
KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA
 • Michelle MOUNIOS-ADURRIAGA
 • Nicole BUTORI
 • Claire LEGARDINIER
 • Claudie ROMAN
 • Itziar AIZPURU
 • Maika HARAMBOURE
 • Marie CEZA
 • Paulo ARZELUS ARAMENDI
 • Xabier MANTEROLA
 • Peio POUYFAUCON
 • Jean Baptiste SALLABERRY
FINANTZAK ETA ADMINISTRAZIO NAGUSIA
 • Kotte ECENARRO
 • Frédéric TRANCHE
 • Richard IRAZUSTA
 • Itziar AIZPURU
 • Laetitia NAVARRON
 • Laurent TARIOL
 • Michel JEHAN
 • Laurence BEAUFORT
 • Pascal DESTRUHAUT

AHO BATEZ ONETSIA –

076.2020 – HERRIAREN ORDEZKARIAK ZENBAIT ERAKUNDETAN

Batzorde bakoitzeko kideak izendatu behar dira.

ESKAINTZA DEIALDIEN BATZORDEA
 • Chantal KEHRIG COTTENÇON – Titularra
 • Nicole BUTORI – Titularra
 • Claire LEGARDINIER – Titularra
 • Laurent TARIOL – Titularra
 • Peyo BALANZATEGUI – – Titularra
 • Frédéric TRANCHE – Ordezkoa
 • Ganix GRABIERES – Ordezkoa
 • Maika HARAMBOURE – Ordezkoa
 • Marie CEZA – Ordezkoa
 • Jean Baptiste SALLABERRY – Ordezkoa

AHO BATEZ ONETSIA –

ZERBITZU PUBLIKOAREN ESKUORDETZA BATZORDEA
 • Chantal KEHRIG COTTENÇON – Titularra
 • Nicole BUTORI – Titularra
 • Claire LEGARDINIER – Titularra
 • Laurent TARIOL – Titularra
 • Peyo BALANZATEGUI – – Titularra
 • Frédéric TRANCHE – Ordezkoa
 • Ganix GRABIERES – Ordezkoa
 • Maika HARAMBOURE – – Ordezkoa
 • Marie CEZA – Ordezkoa
 • Jean Baptiste SALLABERRY – Ordezkoa

AHO BATEZ ONETSIA –

UDALAZ KANPOKO AHOLKU BATZORDEA – ZERBITZU PUBLIKOA
 • Chantal KEHRIG COTTENÇON
 • Nicole BUTORI
 • Ganix GRABIERES
 • Maika HARAMBOURE
 • Laurent TARIOL
 • Marie CEZA
 • Jean Baptiste SALLABERRY

AHO BATEZ ONETSIA –

EZINTASUN BEREZIREN BAT DUTENENTZAKO HELGARRITASUNA
 • Richard IRAZUSTA
 • Jean-Michel ARRUABARRENA
 • Nathalie CAMACHO SATHICQ
 • Daniel BERNARD
 • Xabier MANTEROLA
 • Maika HARAMBOURE
 • Leonor LABEAU
 • Sylvie ESTOMBA
 • Marie Carmen BARRERO

AHO BATEZ ONETSIA –

SEGURTASUNERAKO ETA GAIZKINTZAREN PREBENTZIORAKO TOKIKO BATZORDEA
 • Frédéric TRANCHE
 • Richard IRAZUSTA
 • Nicole BUTORI
 • Jean Michel ARRUABARRENA
 • Laurent PELEGRIN ARAMENDY
 • Daniel BERNARD
 • Xabier MANTEROLA
 • Peio POUYFAUCON
 • Paulo ARZELUS ARAMENDI – Ordezkoa
 • Marie Carmen BARRERO – Ordezkoa

ADO AHO BATEZ ONETSIA –

ETIKA ETA BIDEOZAINTZA BATZORDEA
 • Frédéric TRANCHE
 • Richard IRAZUSTA
 • Xabier MANTEROLA
 • Peio POUYFAUCON

AHO BATEZ ONETSIA –

IRANDATZ KOLEGIOAREN ADMINISTRAZIO KONTSEILUA

TITULARRAK :

 • Laurence BEAUFORT
 • Itziar AIZPURU

ORDEZKOAK :

 • Nicole BUTORI
 • Laurent TARIOL

AHO BATEZ ONETSIA –

ESKUALDEKO AIZPURDI LANBIDE LIZEOAREN ADMINISTRAZIO KONTSEILUA

TITULARRA

 • Itziar AIZPURU

ORDEZKOA

 • Claudie ROMAN

AHO BATEZ ONETSIA –

BIXINTXO ETA IKASTOLA ESKOLA PRIBATUEN IKASTETXE KONTSEILUA
 • Itziar AIZPURU

AHO BATEZ ONETSIA –

ESKOLEN KONTSEILUA
 • HERRI BARNEKO ama eskola: Nicole BUTORI + Claudie ROMAN
 • Lehen mailako JEAN JAURÈS: Nicole BUTORI + Claudie ROMAN
 • HONDARTZAKO ama eskola: Nicole BUTORI + Claudie ROMAN
 • HONDARTZAKO lehen mailakoa: Nicole BUTORI + Claudie ROMAN
 • GELTOKIKO ama eskola: Nicole BUTORI + Claudie ROMAN
 • GELTOKIKO lehen mailakoa: Nicole BUTORI + Claudie ROMAN
 • LIZARDIKO ama eskola: Nicole BUTORI + Claudie ROMAN
 • LIZARDIKO lehen mailakoa: Nicole BUTORI + Claudie ROMAN
 • INTZURAKO ama eskola: Nicole BUTORI + Claudie ROMAN
 • INTZURAKO lehen mailakoa: Nicole BUTORI + Claudie ROMAN

AHO BATEZ ONETSIA –

DENENTZAT GIZARTE ZENTROAREN ADMINISTRAZIO KONTSEILUA
 • Kotte ECENARRO
 • Richard IRAZUSTA
 • Nathalie CAMACHO SATHICQ
 • Daniel BERNARD
 • Xabier MANTEROLA
 • Peio POUYFAUCON

AHO BATEZ ONETSIA –

LANETIK EGINA ELKARTEA
 • Michelle MOUNIOS ADURRIAGA

AHO BATEZ ONETSIA –

EUSKAL HERRIKO GAZTEEN ETORKIZUNERAKO TOKIKO MISIOA
 • Richard IRAZUSTA – Titularra
 • Claire LEGARDINIER – Ordezkoa

AHO BATEZ ONETSIA –

MAURICE RAVEL KONTSERBATORIOAREN KONPAINIA PUBLIKOAREN ADMINISTRAZIO KONTSEILUA
 • Nicole BUTORI – elkargo ordezkari gisa

AHO BATEZ ONETSIA –

KIROLEN UDAL BULEGOA
 • Jean Michel ARRUABARRENA
 • Daniel BERNARD
 • Louis EIZAGUIRRE
 • Claudie ROMAN
 • Peyo BALANZATEGUI

AHO BATEZ ONETSIA –

PIRINIO ATLANTIKOETAKO EKIPAMENDUEN SOZIETATEA (SEPA)
 • BILTZAR BEREZIA: Frédéric TRANCHE
 • BILTZAR NAGUSIA: Frédéric TRANCHE

AHO BATEZ ONETSIA –

DEPARTAMENTUAREN DEFENTSA BATZORDEA
 • Laurent PELEGRIN ARAMENDY

AHO BATEZ ONETSIA –

POSTAREN PRESENTZIAREN DEPARTAMENTU BATZORDEA
 • Laurent TARIOL

AHO BATEZ ONETSIA –

PIRINIO ATLANTIKOETAKO ENERGIA SINDIKATUA (SDEPA)
 • Chantal KEHRIG COTTENÇON – Titularra
 • Laurent TARIOL – Titularra
 • Laurent PELEGRIN ARAMENDY – Titularra
 • Peio BALANZATEGUY – Titularra
 • Richard IRAZUSTA – Ordezkoa
 • Jean Michel ARRUABARRENA – Ordezkoa
 • Claire LEGARDINIER – Ordezkoa
 • Ganix GRABIERES – Ordezkoa

AHO BATEZ ONETSIA –

PAREKATZE BATZORDEA
 • Kotte ECENARRO
 • Richard IRAZUSTA
 • Maika HARAMBOURE
 • Paulo ARZELUS ARAMENDI
 • Hélène HIRIBARREN

AHO BATEZ ONETSIA –

ITSASOKO HAIZEA – ITSAS ZENTROA
 • Nicole BUTORI
 • Jean Michel ARRUABARRENA
 • Laurence BEAUFORT
 • Maika HARAMBOURE
 • Xabi MARTIARENA GARAT

AHO BATEZ ONETSIA –

JARDUNA ETA ENPLEGUA LAGUNTZEKO ZENTROA (LAN EKO)
 • Chantal KEHRIG COTTENÇON
 • Frédéric TRANCHE
 • Céline COTINAT
 • Claire LEGARDINIER
 • Hélène HIRIBARREN

EMANIKO BOZEK AHO BATEZ ONARTUA –

2 ABSTENTZIO: TARIOL j., BERNARD j.

PORTUAREN KONTSEILUA
 • Kotte ECENARRO – Esleipenduna
 • Jean Michel ARRUABARRENA – Esleipenduna
 • Chantal KEHRIG COTTENÇON – Titularra
 • Xabi MARTIARENA GARAT – Titularra
 • Richard IRAZUSTA – Ordezkoa
 • Maika HARAMBOURE – Ordezkoa

AHO BATEZ ONETSIA –

GIZARTE EKINTZARAKO UDAL ZENTROA
 • Kotte ECENARRO
 • Richard IRAZUSTA
 • Nathalie CAMACHO SATHICQ
 • Daniel BERNARD
 • Xabier MANTEROLA
 • Marie CEZA
 • Sylvie ESTOMBA

AHO BATEZ ONETSIA –

IMEP-EPIC HENDAIA TURISMOA (10 hautetsi – 9 ordezkari sozioprofesional)
 • Kotte ECENARRO
 • Frédéric TRANCHE
 • Jean Michel ARRUABARRENA
 • Claire LEGARDINIER
 • Ganix GRABIERES
 • Laurent PELEGRIN ARAMENDY
 • Laurence BEAUFORT
 • Maika HARAMBOURE
 • Hélène HIRIBARREN
 • Pascal DESTRUHAUT
 • Dominique ALEXANDRE (hotel jabeen elkartea)
 • Battite CHAUDIERE (surf eskolak)
 • Olivier CREYSSAC (ur jarduerak)
 • Jacques COURTILLE (talasoterapia)
 • Patricia LALANNE (turismorako mublatuak)
 • Jean Claude DAGOBERT (aisialdi jarduerak)
 • Stéphane BARDET (akanpalekuak)
 • Erwan LUMINAIS (merkatariak)
 • Philippe KEHRIG (Akanpalekuen elkarteburua)

AHO BATEZ ONETSIA –

HIO-SLIH ATSEGIN PORTUA
 • Kotte ECENARRO
 • Chantal KEHRIG COTTENÇON
 • Richard IRAZUSTA
 • Jean Michel ARRUABARRENA
 • Ganix GRABIERES
 • Maika HARAMBOURE
 • Laurence BEAUFORT
 • Xabi MARTIARENA GARAT
 • Laurent TARIOL
 • Jean Baptiste SALLABERRY

AHO BATEZ ONETSIA –

BIDASOA TXINGUDI PARTZUERGOA
 • Kotte ECENARRO
 • Richard IRAZUSTA
 • Laetitia NAVARRON

AHO BATEZ ONETSIA –

LURREN TOKIKO ERAKUNDE PUBLIKOA (LTEP-EPFL)
 • Kotte ECENARRO

GEHIENGOZ ONETSIA –

7 boz AURKA: DESTRUHAUT j., HIRIBARREN and., POUYFAUCON j., BARRERO and., BALANZATEGUI j., ESTOMBA and., SALLABERRY j.

FAMILIA BARATZEEN HENDAIAKO TOKIKO BATZORDEA
 • Chantal KEHRIG COTTENÇON
 • Richard IRAZUSTA
 • Céline COTINAT
 • Ganix GRABIERES
 • Laurent TARIOL

AHO BATEZ ONETSIA –

077.2020 – ZERGA ZUZENEN UDAL BATZORDEA

Zergen Kode Nagusiak dio Herri Kontseilua berritzen den bakoitzean zuzeneko zergen gaineko udal batzordea sortzea komeni dela, auzapezak eta 8 mandatarik osaturik. Mandatari horiek Finantza Publikoen administrari nagusiak izendatuko ditu proposatzea komeni den 32 izeneko zerrenda batetik.

Hemen behereko zerrenda proposatuko zaio Finantza Publikoen administrari nagusiari:

 • Jean ZAPIAIN j. Sapartartia etxe multzoa – Salvador Allende karrika, 4, 64700 HENDAIA
 • Michelle POLI and. Infanta karrika 20, 64700 HENDAIA
 • Pierre ARAMBURU j. Orio karrika 27, – Orioko jabegoko etxe multzoa 64700 HENDAIA
 • Maika HARAMBOURE and. Iparraldeko karrika 2, 64700 HENDAIA
 • Eric CUFAY j. Margeriko bidea 5, – Pausu 64122 URRUÑA
 • Christian BUTORI j. Burugorria karrika 4, 64700 HENDAIA
 • Mirentchu HIRIART AGUIRRE and. Olazo karrika 17 bis, 64700 HENDAIA
 • Anttoni IRAZUSTA and. Luis XIV karrika 29, 64700 HENDAIA
 • Manolo ALCAYAGA j. Richelieu karrika 39, 64700 HENDAIA
 • Cyril BARTHE j. Azaroaren 11ko karrika 15, 64700 HENDAIA
 • Sandrine VIGNAU and. Ezkerraihenen karrika 13, 64700 HENDAIA
 • Michel BOURROUIL PAREGE j. Verdun karrika 2, 64700 HENDAIA
 • Raymond PARTIE j. Jaizkibel karrika 1, 64700 HENDAIA
 • Philippe EZPELETA j. Euskaldunen karrika 14, 64700 HENDAIA
 • Jean-Jacques ZAPIRAIN j. ARROENIA etxe multzoa, 64122 URRUÑA
 • Manuel RODRIGUEZ j. Subernoa karrika 25, 64700 HENDAIA
 • Carmelo BALANZATEGUI j. Othatz karrika 5, 64700 HENDAIA
 • Bernard SCHNEIDER j.  Arditegiko karrika 1, 64700 HENDAIA
 • Stéphane QUEYROUS j. Zalditegia karrika 34, 64700 HENDAIA
 • Martine DRUFFIN and. Goiara karrika 3, 64700 HENDAIA
 • Suzanne INZA and. Hormategiko bidea, 64700 HENDAIA
 • Jérôme GOUFFRANT j. Mimosa etorbidea 23, 64700 HENDAIA
 • Christophe BLOUIN j. Guynemer karrika 18, 64700 HENDAIA
 • Jean Paul MONTAUDON j. Baserrietako karrika 11, 64700 HENDAIA
 • André SUERTEGARAY j. Nekez Egina karrika 10, 64700 HENDAIA
 • David NAVARRO j. Leclerc etorbidea 3, 64700 HENDAIA
 • René VIGUERA j. Hareatza karrika 4, 64700 HENDAIA
 • Grégory François Michel CARBONNAUX j. Esposlili karrika 20, 64700 HENDAIA
 • Alain BRETHES j. Antsoenia karrika, 64700 HENDAIA
 • Gérard Michel PHILIPPE j. Hapetenia karrika 46, 64700 HENDAIA
 • Isabelle GOYA and. Zopiteko bidea 12, – Ikusia etxe multzoa, 64700 HENDAIA
 • Nicolas CADEILLAN j. Pasteur karrika 7, 64700 HENDAIA

AHO BATEZ ONETSIA –

078.2020 – ADM64 ETA AMF ERAKUNDEEK EKONOMIARI BERRIZ EKITEKO KOLEKTIBITATEEN AUTOFINANTZAMENDUAREN BEHARRAZ ESTATUA OHARTARAZTEKO DARAMATEN JARDUNA SOSTENGATZEA

Herriek suspertze planean parte har dezaten ezinbestekoa da osasun krisiak ekarri dien diru sartze eta zergen galera guztiak berdinduak izan daitezen.

HENDAIAko Herri Kontseiluak sostengatzen du AMF erakundeak kirisiari buru egiteko herriek engaiatu gastuak eta galdu dituzten diru sartzeak nazionaliza daitezen egin duen eskaria. Krisiaren gogorra ez da berdina izan lurralde guztietan eta horrek dakarren gastua nazioaren elkartasunaren gain hartu behar da lurraldeen arteko aldeak ez areagotzeko eta herriei eta haien HeLEPei suspertze planean parte hartzeko aukera emateko.

Azkenik, ekonomia berriz abian emanen badugu eskola erabat eta baldintzarik gabe behar da ireki, eskola garaiarekin batera egiten diren bestelako jardunaldien diruzko eta antolakuntzazko karga hori kolektibitateen kargura utzi gabe.

Horregatik guztiagatik, HENDAIAko herri kontseiluak honako hauel eskatzen ditu:

 • Eskolara itzultzeko moldeei buruzko argibideak lehenbailehen,
 • Baserrialdeei Estatuak eman Zuzkidura (DETR), Tokiko Inbestimendua Sostengatzeko Zuzkidura (DSIL) bezala, emendatua izan dadila. Izan ere, DSIL delako hori Parisek ezarri lehentasunetarako miliar batez emendatzeak ez du suspertzerik ekarriko ez bada, horrekin batera, autofinantzamendua atxikitzeko ezer egiten. Lehentasuna tokiko ekonomia ehundura eta arazo larriak bizitzen ari diren hurbileko saltegiak sostengatzeari eman behar zaio.
 • BEZaren Ordainsari Funtsa (FCTVA) aitzinetik ematea herri mailako kolektibitate orori.

AHO BATEZ ONETSIA –

TXOSTENGILEA: Richard IRAZUSTA j.

079.2020 – LANEKO BIZITEGIA: Betebeharrekin, aldi baterako uzteko hitzarmena – LANEKO IBILGAILUA

Kontuan hartuz zerbitzuen zuzendari nagusiak noiznahi, baita ohiko lan orduetatik at ere, eskuhartu beharra duela zerbitzua ongi joan dadin bermatzeko eta funtzioen betekizunei loturiko larrialdiko beharrei arrapostua emateko, erabaki da ordaindu beharreko (bizitegiaren alokairu balioaren % 50) bizitegi baten aldi baterako hitzarmen bat egitea. Laneko bizitegiari loturiko gastu guztiak (ura, argindarra, berokuntza, gasa…) langileak ordainduko ditu.

Laneko ibilgilua ere utziko zaio zerbitzuen zuzendari nagusiari lanean erabil dezan.

ADIERAZI BOZEN GEHIENGOZ ONETSIA –

2 Abstentzio: TARIOL j., BERNARD j.

13 boz AURKA: LEGARDINIER and., COTINAT and., ARZELUS ARAMENDI j., NAVARRON and., MANTEROLA j., MARTIARENA j., DESTRUHAUT j., HIRIBARREN and., POUYFAUCON j., BARRERO and., BALANZATEGUI j., ESTOMBA and., SALLABERRY j.

080.2020 – HAUTETSIEN FORMATZE ESKUBIDEA

Lurralde Kolektibitateen Kode Nagusiak agintzen duenari jarraikiz, herri kontseilukideek beren egitekoetara egokitu formakuntzarako eskubidea dute, beren ardurako alorrari loturik, gaitasun teknikoen garapenari loturik edota norberaren gaitasunak garatzeko.

Formakuntza gastuen kopurua ezin da hautetsiei eman dakizkien ordainsarien kopuru osoaren % 20etik gorakoa izan.

Legeak aurreikusten du herriaren kargura direla gastuak eta hautetsi bakoitzari, agintaldi osorako, gehienez 18 eguneko formakuntza oporraldia dagokiola. Formakuntza gastuak (joan-jina, ostatatzea, jatea…) interesdunari ordainduko zaizkio, frogagiria aurkeztuz gero, edo administrazio agindu bidez zuzenean.

Hautetsien formakuntzari buruzko orientabideak onartzea erabaki da eta hautetsien formakuntzari lotu gastuak Herriaren aurrekontuan sartzea, betiere duten egitekoen ordainsarirako duten kredituaren % 10aren mugetan.

AHO BATEZ ONETSIA –

081.2020 – 2020KO FUNTZIOENGATIKO ORDAINSARIAK

Lurralde Kolektibitateen Kode Nagusiari jarraikiz, hautetsien hileko ordainsariak ezartzea proposatu da, gainditu behar ez den kopuruaren mugetan; auzapez jaunak jakitera eman du %65etik beherako ordainsari maila nahi duela ukan eta auzapezorde eta herri kontseilari orori nahi diela ordainsaria eman.

Funtzioagatiko ordainsari horiek % 40an emendatuko dira herria kantonamenduko hiriburua delako eta, gainera, turismoleku gisa sailkatua delako ere.

GEHIENGOZ ONETSIA –

7 boz AURKA: DESTRUHAUT j., HIRIBARREN and., POUYFAUCON j., BARRERO and., BALANZATEGUI j., ESTOMBA and., SALLABERRY j.

082.2020 – LANPOSTU IRAUNKORREN TAULEN 5. ALDAKETA

Herri kontseiluak honako lanpostu hauek sortzea erabaki du:

 • Lanaldi osoko “gai juridikoen eta eskaintza publikoaren arduradun” lanpostu iraunkor bat, A edo B kategorietakoa,
 • Lanaldi osoko “komunikazio digitalaren arduradun” lanpostu iraunkor bat, B edo C kategorietakoa,

2020ko irailaren lehenetik goiti.

AHO BATEZ ONETSIA –

Gai zerrenda bururatua zenez, auzapez jaunak bilkura amaitutzat eman du 20:00etan.

HENDAIAN, 2020ko uztailaren 30ean

Auzapeza,

Euskal Hirigune Elkargoaren lehen lehendakariordea

Pirinio Atlantikoetako Departamendu kontseilaria,

Kotte ECENARRO

HERRIKO ETXEAREN ATARIAN AFIXATUA

2020-07-31n

Auzapeza,

Euskal Hirigune Elkargoaren lehen lehendakariordea

Pirinio Atlantikoetako Departamendu kontseilaria

Kotte ECENARRO