Prezioak 2023ko urtarrilaren lehenetik landa : eskolaldi inguruko harrerak eta ludoteka / eskoletako eguerdiko atsedenaldia

208.2022 – ESKOLALDI INGURUKO HARRERAK ETA LUDOTEKA – PREZIOAK 2023KO URTARRILAREN LEHENETIK LANDA

BUTORI andreak: familia kozientearen printzipio beraren arabera ezartzen dira; ez dugu lehen familia kozientea, hau da, apalena, ukitu, eta %2an emendatu ditugu gainerako familia kozienteen tarifak

Halatan, bada, tarifak hemen beherean agertu bezala onar ditzazuen proposatzen dizuet:

Oren erdirako tarifak

 • KOZIENTEAREN KOPURUA: ZERBITZUAREN PREZIOA
 • 0 – 7 200: 1,00 €
 • 7 201 – 9 650: 1,14 €
 • 9651 – 12 000: 1,43 €
 • 12 000etik gora: 1,49 €
 • Hendaiatik at: 1,53 €

Haur batentzat: 18. oren erditik goiti

 • KOZIENTEAREN KOPURUA: ZERBITZUAREN PREZIOA
 • 0 – 7 200: 18,00 €
 • 7 201 – 9 650: 20,56 €
 • 9651 – 12 000: 25,70 €
 • 12 000etik gora: 26,81 €
 • Hendaiatik at: 27,54 €

Bi haurrentzat: 12. oren erditik goiti

 • KOZIENTEAREN KOPURUA: ZERBITZUAREN PREZIOA
 • 0 – 7 200: 24,00 €
 • 7 201 – 9 650: 27,42 €
 • 9651 – 12 000: 34,27 €
 • 12 000etik gora: 35,74 €
 • Hendaiatik at: 36,72 €

Hiru haurrentzat: 10. oren erditik goiti

 • KOZIENTEAREN KOPURUA: ZERBITZUAREN PREZIOA
 • 0 – 7 200: 30,00 €
 • 7 201 – 9 650: 34,27 €
 • 9651 – 12 000: 42,84 €
 • 12 000etik gora: 44,68 €
 • Hendaiatik at : 45,90 €

209.2022 – ESKOLETAKO EGUERDIKO ATSEDENALDIA – PREZIOAK 2023KO URTARRILAREN LEHENETIK LANDA

BUTORI andreak: ama eskoletako eskola jantokiaren tarifak eta zaintza harreraren tarifak ditugu hemen, bai eta lehen mailako eskoletako bazkariarena eta eskolaldi inguruko aisialdi harrerarena.

Zehazt dezadan eskola jantokiaren merkatua berritzen ari garela eta berritze horretan ez dugula  oraindik zerbitzu emaile berria nor izanen den erabaki. Halere, gutunazalen irekitzean ikusi dugu emendatze handia ukanen dugula, % 16 ingururaino goratuko baita edo baita % 20raino ere, jantokietarako iaz erabaki baikenuen labe eta hozkailuak erosi eta Lizardiko eskolako gure autozerbitzuak geuk hornitzea. Egun ELIOR zerbitzu emaileari ordaintzen zaion prezioaren barnean da eta orain proposatzen zaizkigun prezioak ikusiz gero, ia % 20ko emendatzeraino hel gintezke.

Bada, emendatze hori bezeroei jasanarazi behar ote genien? Inoiz ere ez zaigu halakorik otu, noski. Halatan, bada, diru gutxien duten familien familia kozientearen lehen 3 tarteak ez emendatzea erabaki dugu eta %2an goratu ditugu gainerako familia kozienteak. Hori onar dezazuen proposatzen dizuet, hemen beherean azaldu bezala:

 • Familia kozientearen tarteak: 2022ko tarifak/ 2023ko tarifak
 • 0 – 3 000: 1.10 €/ 1.10 €
 • 3 001 – 4 800: 1.80 €/ 1.80 €
 • 4 801 – 7 200: 2.65 €/ 2.65 €
 • 7 201 – 9 650: 3.35 €/ 3.42 €
 • 9 651 – 12 000: 4.50 €/ 4,59 €
 • 12 000tik goiti: 5,00 €/ 5,10 €
 • Hendaiatik at: 5.10 €/ 5,20 €
 • Heldua: 6,05 €/ 6,17 €