Pertsona zaurgarrien izendun erregistroan izena ematea

Herriak, GEUZaren bitartez, herrian bizi diren pertsona zaurgarrien izendun erregistroa dauka, haiek edota hirugarren batek (guraso, auzoko, mediku, etab.) horretarako eskaria eginez gero ematen du han haien izena. Datuak ez dira erabiliko udal zerbitzuei une baterako alerta baliabidea plantan ematen eta, behar balitz, sokorriak antolatzen laguntzeko besterik.

NORK EMAN DEZAKE ERREGISTRO HORRETAN IZENA?

  • 65 urtetik gorakoek
  • Lanerako ezindurik direla ezagutua zaien 60 urtetik gorakoek
  • Ahalmen urritasunen bat dutenek
  • Zaurgarri direnek

EZAGUTZEN BADUZU AHALMEN URRITASUNEN BAT DUEN EDO ISOLATURIK DEN ADINEKOREN BAT, GEUZ-EAN EMAN EZAZU HAREN IZENA:


"*" indicates required fields

Deitura*
DD slash MM slash YYYY
Helbidea*
Bakarrik bizi zara?*
Zure hurbilekoek maiz deitzen zaituzte?**
Baduzu apairuak etxera ekartzeko zerbitzua?*
Baduzu telealarma?*
Baduzu Departamenduaren/BAL-APA laguntza?**

BEHARRIK BALITZ NORI EMAN BEHAR ZAIO ABISUA?

Udan abisatzeko pertsona bat bederen eman ezazu, otoi
1. harremana
Harreman mota

2. harremana
Harreman mota

BAITEZPADAKO ZERBITZUA (TUTOREA - KURADOREA - MANDATARIA)

ETXE ZERBITZUA EDO ETXEKO LAGUNTZA

Zein maiztasunez pasatzen da?

ERIZAINA

Zein maiztasunez pasatzen da?

ETXEKO MEDIKUA

EMATEKO BESTE INFORMAZIOAK

IZEN EMAN IZANAREN BAIEZTAPENA

Izena emateko eskaera egiten duen orok izena eman izanaren baieztapen idatzia jasoko du.

LEGE AIPUAK

Biltzen diren informazioak informatikoki lantzen dira eskaera egin duten adinekoen edota ezintasunen bat dutenen izena biltzeko eta, hartara, ezohiko arriskuren bat gertatuz gero, Departamenduaren alerta eta larrialdi planaz profita dezaten. Plan hori plantan ematearen ardura prefetari da; auzapezak ez du hor erantzukizunik. Fitxategi horren hartzaile Prefekturaren zerbitzuak, auzapezak izendatu udal zerbitzuak eta, berote alerta izanez gero, hurbileko zerbitzu eragileak dira (eskuhartzaileen gaitasun tekniko eta geografikoaren alorraren arabera behar direnei bakarrik emanen zaie beharrezko den informazioa). 2016ko apirilaren 27ko UE 2016/679 Arauaren (DBAN-RGPD) eta 1978ko urtarrilaren 6ko «Informatika eta Askatasunak» Lege aldatuaren arabera, datuak eskura ditzakezu, edo zuzendu, edo ezabatu, edo lekuz aldatu, edo aurka egin, edo haien erabilera mugatu, edo eman duzun onarpena kendu edo CNIL erakundeari erreklamazioa egin, betiere baldintza zenbaiten pean eta salbuespenik ez bada. Zure eskubideen baliatzeko, posta arruntaz idatz iezaguzu GEUZera, lorategien karrika 9, 64700 Hendaia, edo e-postaz helbidera Conformément au Règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD) et à la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez sous conditions et sauf exceptions, d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de portabilité, d’opposition, de limitation des traitements, de retrait de votre consentement à tout moment, et de réclamation auprès de la CNIL. Pour exercer vos droits, contactez-nous par courrier au CCAS, 9 rue des jardins, 64700 Hendaye, ou par courriel à l'adresse