Linean egin aitzin salaketa: klik txiki zenbaitez

Deklarazioa klik txiki zenbaitez

Zerbitzu horren bidez ondasunak kaltetu izanaren (lapurreta, hondatzea, iruzurra…) adierazpena egin dezakezu halakorik egin badizute eta egilea nor den ez badakizu.

Urraspide horren bidez denbora irabaziko duzu hautatzen duzun unitate edo zerbitzura aurkezten zarenean.

Hemen klika egin AINTZIN SALAKETA betetzeko

BESTELAKO Kasuetan

Bestelako kasuetan, zuzenean jo ezazu jendarmeria unitate batera edo polizia zerbitzu batera. Zure salaketa hala erregistra diezazuten, adierazpen hau hautatuko duzun jendarmeria unitatean edo polizia zerbitzuan sinatu beharko duzu.

Larrialdi orotan

Larrialdi orotan, telefonoz dei ezazu berehala 17 edo 112 zenbakietara.

Ikerketa egileek balia ditzaketen arrasto edota seinaleak zain itzazu.


En idioma española : la predenuncia por Internet: en varios clics

Este servicio le permite efectuar una declaración por actos contra sus bienes (robos, deterioros, estafas…) de que haya podido ser usted víctima y de los cuales no conoce la identidad del autor o autora. Esta gestión le hará ganar tiempo en el momento de presentarse en la unidad o servicio que elija.

>> Ir a la pagina del gobernamiento para empezar la declaracion (en français)

En los otros casos

En otros casos preséntese directamente en una unidad de gendarmería o en un servicio de policía. Para que sea registrada como denuncia, debe usted firmar la declaración en una unidad de gendarmería o en un servicio de policía de su elección.

En todos los casos urgentes

Llame inmediatamente por teléfono al 17 o al 112.

Conserve todas las trazas e indicios que puedan ser utilizados

Navigation de l’article