Ur eta Saneamendu Zerbitzuak: eskuordeko berria

Artikulua (gaztelaniaz) azpian – el artículo en español : al fin de la página

Euskal Hirigune Elkargoak Edateko Ur eta Saneamendu eskumenak ditu 2018ko urtarrilaren lehenaz geroztik Ipar Euskal Herriko 158 herrietan.

Hendaia eta Biriatu herrietako ur eta saneamenduko zerbitzu publikoak Suez sozietateari eman zerbitzu publikoaren eskuordetze kontratu baten barnean kudeatu dira (DSP) orain arte eta horren epea amaitu da 2019ko apirilaren 30ean.

ESKUORDEKO BERRIA 2019ko MAIATZAREN LEHENAZ GEROZTIK

Lehia publikoko prozedura baten ondorioz, Euskal Elkargoak eskuordetu ditu 2019ko maiatzaren lehenaz geroztik eta 8 urterako:

 • edateko uraren zerbitzu publikoaren kudeaketa AGUR sozietateari,
 • saneamendu zerbitzuaren kudeaketa Suez Eau France sozietateari.

TARIFAK

2019. urterako ur eta saneamendu tarifa berriak Elkargo Kontseiluak bozkatu zituen 2019ko apirilaren 13ko bilkuran; honako hauek dira tarifa horiek:

 • Edateko uraren zati finkoa: 40 euro ZG/urtean
 • Saneamenduaren zati finkoa: 40 euro ZG/urtean
 • Edateko uraren zati aldagarria: 1,10 euro ZG/m3
 • Saneamenduaren zati aldagarria: 1,60 euro ZG/m3

FAKTURATZEA ETA HILABETEKA ORDAINTZEA

Halatan, bada, etxe bakoitzak 2019ko ekaina amaitu aitzin jasoko du SUEZ EAU France sozietatearen azken faktura, 2019ko apirilaren 30 arte kontsumitu duen urari dagokiona. Faktura horrek amaitutzat emanen du SUEZ EAU France sozietatearekin duzun kontratua.

Hurrengo fakturak AGUR sozietateak igorriko dizkizu. AGUR sozietatearen lehen faktura 2019ko abuztuan jasoko duzu eta 2019ko maiatzaren lehenaz geroztik kontsumitu duzunaren gainekoa izanen da.

Zure etxean hilabeteka ordaintzen baduzue

Ordainketa hilabeteka duten bezeroen kasuan, amaitze fakturak bukatutzat emanen du SUEZ EAU DE France sozietatearekin duzun kontratua eta kontuan hartuko du ordurarte ordaindu duzuna.

Ordainbide hori atxiki nahiko bazenu, zure amaitze faktura jaso eta harremanetan jar zaitez AGUR sozietatearekin.

Agur

Telefonoa: +33 (0)9 69 39 40 00
Webgunea – frantsesez (leiho berria)

Servicios agua y saneamiento: nuevo adjudicatario

La Mancomunidad de Aglomeración Vasca ejerce, desde el 1 de enero de 2018, las competencias en Alimentación en agua potable y Saneamiento de los 158 municipios del País Vasco Norte. Los servicios públicos del agua y del saneamiento de los municipios de Hendaya y de Biriatu se gestionan en el marco de contratos de adjudicación de servicio público (DSP) confiados a Suez que han vencido el 30 de abril 2019.

NUEVO ADJUDICATARIO DESDE EL 1 de MAYO 2019

Como resultado de un proceso de publicidad abierto a la competencia, la Mancomunidad de Aglomeración ha adjudicado, a partir del 1 de mayo 2019 y por una duración de 8 años:

 • la gestión del servicio público del agua potable a la sociedad AGUR,
 • la gestión del servicio público de saneamiento a Suez Eau France.

LAS TARIFAS

Las nuevas tarifas de agua y de saneamiento para el año 2019, votadas por el Consejo de la Mancomunidad, en reunión del 13 de abril 2019, son las siguientes:

 • Parte fija Agua potable: 40 euro más tasas/año
 • Parte fija Saneamiento: 40 euro más tasas/año
 • Parte variable Agua potable: 1,10 euro más tasas/m3
 • Parte variable Saneamiento: 1,60 euro más tasas/m3

FACTURACIÓN Y MENSUALIDADES

Por lo tanto, cada hogar recibirá antes de finalizar junio de 2019 la última factura de agua emitida por SUEZ EAU France, correspondiente a su consumo de agua estimado hasta el 30 de abril 2019. Dicha factura de liquidación pone fin a su contrato con SUEZ EAU France.

Las facturas siguientes se las enviará AGUR. La primera factura de AGUR, que usted recibirá a partir de agosto 2019, corresponderá a su consumo a partir del 1 de mayo 2019.

Si su hogar está mensualizado

Para los clientes que tengan el pago mensualizado, la factura de liquidación dará por finalizada su mensualización con SUEZ EAU France. Tendrá en cuenta las cantidades que usted nos ha pagado ya.

Si usted quiere conservar esta forma de pago, le invitamos a ponerse en contacto con la sociedad AGUR una vez que haya usted recibido su factura de liquidación.

Navigation de l’article