2019ko otsailaren 20ko herriko kontseiluaren bilkuraren bilduma

KE.IG – 127.2019

Bi mila eta hemeretzigarren urtean, otsailaren 20an, asteazkenarekin, 18:30ean, Herriko Kontseilua bildu da, Kotte ECENARRO jaun auzapezaren lehendakaritzapean.

BERTARATUAK: ECENARRO j. (auzapeza) – KEHRIG COTTENÇON and., BUTORI and., IRAZUSTA j., ELIZALDE j., CAZALIS and., POLA LAKE and., (auzapezordeak) – LEGARDINIER and., CAMACHO SATHICQ and., DAUBAS j., ANSAULT LECUONA and., DURANDEAU j., VESGA SORONDO and., GIANSANTI j., HARAMBOURE and., MOUNIOS ADURRIAGA and., BOURROUILH PAREGE j., CAUBET LECUONA and., CEZA and., TENA j., BERRA j., DUHART ETCHENAUSIA and., POUYFAUCON j. ZUBIETA and., BALANZATEGI j., DESTRUHAUT j.

BARKATUAK: TRANCHE j., ahalordea  GIANSANTI jaunari emanik, ARRUABARRENA j. ahalordea KEHRIG COTTENÇON andreari emanik, DIAS j., ahalordea DAUBAS jaunari emanik, FRUCHART j., ahalordea CAZALIS andreari emanik, VARELA and., ahalordea LEGARDINIER andreari emanik, CAMBLONG j., ahalordea ELIZALDE jaunari emanik, IRASSART ESTOMBA and., ahalordea ZUBIETA andreari emanik.

BILKURA IDAZKARIA: Christelle CAZALIS and.

Bilkuraren quoruma bete dela baieztatu ondoren, auzapez jaunak hasiera eman dio bilkurari eta zehaztu du bilkuran jende anitz falta bada eskola oporrengatik dela.

I – 2019ko urtarrilaren 29ko HERRIKO KONTSEILUAREN AKTA ONARTZEA

Auzapez jaunak 2019ko urtarrilaren 29ko bilkuraren bilduma CAZALIS andreari, bilkura idazkari den bezainbatean, irakur dezan galde egin dio. Dokumentua bozetara jarri da, biltzarrak onar dezan.

Aho batez onetsia.

Hasi aitzin, eta bezperan manifestazio batean parte hartu zuelarik Baionan, auzapez jauna “Ça Suffit!” kolektiboaren deiaz mintzatu da.

Bestalde, gogora ekarri du lankide bat hil zaigula. Christophe CHARIER bat-batean hil da. Guztiok ditugu haren senideak eta hurbilekoak maitekiro gogoan.

II – DELIBERAMENDUAK

TXOSTENGILEA: Kotte ECENARRO, auzapeza

014.2019 – HERRI KONTSEILUAK EMAN AHALMEN ORDEZKARITZAZ AUZAPEZAK HARTU ERABAKIAK

Auzapez jaunak azaldu ditu Herriko Kontseiluak 2014ko apirilaren 28ko eta 2015eko urtarrilaren 7ko deliberamenduen bitartez eman zizkion ordezkaritzak baliatuz hartu dituen erabakiak.

Herri Biltzarra jakinaren gainean da. Ez da bozkatzen.

015.2019 – 2018ko URTEALDIA – KUDEAKETA KONTUAREN ONARPENA – AURREKONTU NAGUSIA ETA AURREKONTU ERANTSIAK (atseden portua, arrantza portua, aparkalekuak, besta eta animazioen batzordea)

2018ko aldirako hartzaile andreak aurkeztu kudeaketa kontuak onartu behar dira.

AHO BATEZ ONETSIA

016.2019 – 2018ko ADMINISTRAZIO KONTUA ONARTZEA – AURREKONTU NAGUSIA

Auzapez jaunak aretotik alde egin du.

2018ko Administrazio Kontua bozkatu da.

GEHIENGOZ ONETSIA

7 boz AURKA: IRASSART ESTOMBA and., DUHART ETCHENAUSIA and., POUYFAUCON j., ZUBIETA and., BALANZATEGUI j., DESTRUHAUT j., BERRA j.

017.2019 – 2018ko ADMINISTRAZIO KONTUA ONARTZEA – ARRANTZA PORTUAREN AURREKONTUA

2018ko Administrazio Kontua bozkatu da.

AHO BATEZ ONETSIA

018.2019 – 2018ko ADMINISTRAZIO KONTUA ONARTZEA – ATSEDEN PORTUAREN AURREKONTUA

2018ko Administrazio Kontua bozkatu da.

GEHIENGOZ ONETSIA

7 boz AURKA: IRASSART ESTOMBA and., DUHART ETCHENAUSIA and., POUYFAUCON j., ZUBIETA and., BALANZATEGUI j., DESTRUHAUT j., BERRA j.

019.2019 – 2018ko ADMINISTRAZIO KONTUA ONARTZEA – APARKALEKUEN AURREKONTUA

2018ko Administrazio Kontua bozkatu da.

AHO BATEZ ONETSIA

020.2019 – 2018ko ADMINISTRAZIO KONTUA ONARTZEA – BESTA ETA ANIMAZIOEN BATZORDEAREN AURREKONTUA

2018ko Administrazio Kontua bozkatu da.

AHO BATEZ ONETSIA

Auzapez jauna aretora sartu da.

021.2019 – 2018ko ALDIAREN EMAITZAREN ERABILERA – AURREKONTU NAGUSIA

Aurrekontu nagusiaren 2018ko administrazio kontua aurkeztu ondoren, honako hau esleitzea proposatu da:

Funtzionamendu soberakin gibelatuari esleitzea 1 613 194,75 €

AHO BATEZ ONETSIA

022.2019 – 2018ko ALDIAREN EMAITZAREN ERABILERA – ARRANTZA PORTUAREN AURREKONTUA

Arrantza portuaren aurrekontuaren 2018ko administrazio kontua aurkeztu ondoren, honako hau esleitzea proposatu da:

Funtzionamendu soberakin gibelatuari esleitzea 369 788,41 €

AHO BATEZ ONETSIA

023.2019 – 2018ko ALDIAREN EMAITZAREN ERABILERA – ATSEDEN PORTUAREN AURREKONTUA

Atseden portuaren aurrekontuaren 2017ko administrazio kontua aurkeztu ondoren, honako hau esleitzea proposatu da:

Funtzionamendu soberakin gibelatuari esleitzea 604 081,51 €

AHO BATEZ ONETSIA

024.2019 – 2018ko ALDIAREN EMAITZAREN ERABILERA – APARKALEKUEN AURREKONTUA

Aparkalekuen aurrekontuaren 2017ko administrazio kontua aurkeztu ondoren, honako hau esleitzea proposatu da:

Funtzionamendu soberakin gibelatuari esleitzea 121 830,90 €

AHO BATEZ ONETSIA

025.2019 – 2018ko ALDIAREN EMAITZAREN ERABILERA – BESTA ETA ANIMAZIOEN BATZORDEAREN AURREKONTUA

Besta eta animazioen batzordearen aurrekontuaren 2017ko administrazio kontua aurkeztu ondoren, honako hau esleitzea proposatu da:

Funtzionamendu soberakin gibelatuari esleitzea 4 895,45 €

AHO BATEZ ONETSIA–

026.2019 – AURREKONTU NAGUSIA – 2019ko HASTAPENEKO AURREKONTUAREN BOZKATZEA

Auzapez jaunak 2019ko hastapeneko aurrekontua bozka dezaten proposatu die biltzarkideei.

GEHIENGOZ ONETSIA –

7 boz AURKA: IRASSART ESTOMBA and., BERRA j., DUHART ETCHENAUSIA and., POUYFAUCON j., ZUBIETA and., BALANZATEGUI j., DESTRUHAUT j.

ELIZALDE jaunak, LEGARDINIER andreak, VARELA andreak eta CAMBLONG jaunak 2019ko aurrekontu nagusia onartzen dute, salbu 215381 artikulua (bideozaintza).

027.2019 – ARANTZA PORTUAREN AURREKONTU ERANTSIA – 2019ko HASTAPENEKO AURREKONTUAREN BOZKATZEA

Auzapez jaunak Arrantza Portuaren aurrekontu erantsia bozka dezaten proposatu die biltzarkideei.

AHO BATEZ ONETSIA

028.2019 – ATSEDEN PORTUAREN AURREKONTU ERANTSIA – 2019ko HASTAPENEKO AURREKONTUAREN BOZKATZEA

Auzapez jaunak Atseden Portuaren aurrekontu erantsia bozka dezaten proposatu die biltzarkideei.

GEHIENGOZ ONETSIA

7 boz AURKA: IRASSART ESTOMBA and., BERRA j., DUHART ETCHENAUSIA and., POUYFAUCON j., ZUBIETA and., BALANZATEGUI j., DESTRUHAUT j.

029.2019 – APARKALEKUEN AURREKONTU ERANTSIA – 2019ko HASTAPENEKO AURREKONTUAREN BOZKATZEA

Auzapez jaunak Aparkalekuen aurrekontu erantsia bozka dezaten proposatu die biltzarkideei.

AHO BATEZ ONETSIA

030.2019 – BESTA ETA ANIMAZIOEN BATZORDEAREN AURREKONTU ERANTSIA – 2019ko HASTAPENEKO AURREKONTUAREN BOZKATZEA

Auzapez jaunak Besta eta Animazioen Batzordearen aurrekontu erantsia bozka dezaten proposatu die biltzarkideei.

AHO BATEZ ONETSIA

TXOSTENGILEA: Richard IRAZUSTA j.

031.2019 – PIRINIO ATLANTIKOETAKO KUDEAKETA ZENTROAREN HITZARMENA – HIGIENEA ETA SEGURTASUNA (ACFI)

Herri Kontseiluak Pirinio Atlantikoetako Lurraldeko Funtzio Publikoaren Kudeaketa Zentroaren esku uzten du higiene eta segurtasun ikuskapena eta auzapez jaunari baimena ematen dio horretarako hitzarmena sina dezan.

AHO BATEZ ONETSIA-

032.2019 – TEKNIKARI LAGUNTZAILE BAT KONTRATATZEA

Teknikari laguntzaile lanaldi osoko lanpostu bat sortzea erabaki dute, 2019ko apirilaren lehenean has dadin indarrean.

AHO BATEZ ONETSIA–

TXOSTENGILA: Christelle CAZALIS and.

033.2019 – 2019ko ANTZERKIAREN MAIATZA FESTIBALA

Antzerkiaren Maiatza festibala 2019ko maiatzaren 16tik 19ra eginen da; publiko ororentzat eta arte guztietako 35 bat agerraldi eskainiko dira. Aitzinetiko aurrekontua 184 560 eurokoa da eta biltzarrak onartu du.

AHO BATEZ ONETSIA

TXOSTENGILEA: Chantal KEHRIG COTTENÇON and.

034.2019 – BANAKETA PUBLIKOKO GUNE BAT KOKATZEKO ESKURA JARTZE HITZARMENA, ESKUBIDE ERREALAK DAKARTZANA, BAI ETA ZOR HITZARMENA ENEDIS KONPAINIAREKIN AGORRETAN

ENEDIS sozietateari baimena eman zaio argindar korrontea eraldatzeko gune bat koka dezan 20 m² zabal den Agorretako lursail batean eta lur azpian 365 metro inguruko hodi bat eman dezan.

Auzapez jaunari baimena eman zaio Enedis sozietatearen esku jartze hitzarmena eta zor hitzarmena sina ditzan.

AHO BATEZ ONETSIA

Gai zerrenda bururatua zenez, auzapez jaunak batzarra eskertu du eta bilkura amaitutzat eman, 20:20etan.

HENDAIAN, 2019ko otsailaren 22an

Auzapeza, Euskal Hirigune Elkargoaren lehen lehendakariordea, Pirinio Atlantikoetako Departamendu kontseilari,

Kotte ECENARRO

ATARIAN AFIXATUA: 2019-02-22an

Auzapeza,