Europar Legebiltzarrerako hauteskundeak: 2019ko maiatzaren 26a

Europar hauteskundeak 2019ko maiatzaren 26an, igandearekin, eginen dira, 8etatik 18etara bitarte.

Frantzian, Europar legebiltzarkideak nazio mailako zerrenden bidez hautatzen dira, bozkaldi bakarreko hautesbide proportzionalean. Hautesbidearen ondorioz, botoen % 5 baino gehiago lortu duten zerrendek eskuratu dituzten bozen araberako leku kopurua ukanen dute.

Europar Batasunaren webgunea ikus (leiho berria)

Nork bozka dezake?

Bozkatu ahal izateko, herriko hautes zerrendan izena emanik izan behar da.

Teleprozedura

Hautes egoeraz galdetzeko teleprozedura baten bidez jakin dezake herritar bakoitzak zein herritan den zerrendaturik eta zein bozkalekutan bozkatzeko dagoen izena emanik.

Telezerbitzu hori webgune honetan balia liteke – (frantsesez): service-public.fr (leiho berria)

Ahalordez bozkatzea

Hauteskunde egunean ezin baduzu bozkalekura joan edo zure herrian izatekoa ez bazara, ahalorde bat eman diezaiokezu zure herri berean zerrendaturik den beste hautesle bati. Pertsona horrek zure izenean bozkatuko du.

Toki bakoitzean ahalordea frogatzeko gai den agintaritza alda liteke.

Ahalordearen emaileak honako hauek ekarri behar ditu:

  • Bozkatzeko behar den nortasun frogagiria (adibidez: pasaportea, nortasun agiria, gidabaimena)
  • Eta ahalordez bozkatzeko inprimakia: inprimakia telekarga (leiho berria)
  • Auzi zibilen auzitegira
  • Polizia etxera
  • Edo jendarmeriaren brigadara
Les élections européennes auront lieu le dimanche 26 mai 2019, de 8 heures à 18 heures.

En France, les membres du Parlement Européen sont élus sur des listes nationales au scrutin proportionnel à un seul tour. A l’issue du scrutin, les listes ayant obtenu plus de 5% des suffrages bénéficieront un nombre de sièges proportionnel à leur nombre de voix.

Consultez le site de l’Union Européenne (nouvelle fenêtre)

Qui peut voter ?

Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur la liste électorale de la commune.

Téléprocédure

Une téléprocédure d’interrogation de la situation électorale (ISE) permet à chaque citoyen de vérifier sa commune d’inscription et le bureau de vote dans lequel il est inscrit pour voter.

Ce téléservice est disponible sur le site service-public.fr (nouvelle fenêtre)

Vote par procuration

Si vous ne pouvez pas vous déplacer ou être présent dans votre commune d’inscription électorale le jour de l’élection, vous avez la possibilité de confier un mandat à un autre électeur inscrit dans la même commune que vous. Ce dernier votera en votre nom.

L’autorité localement habilitée à établir une procuration peut varier.

Le mandant doit se rendre, muni :

  • au tribunal d’instance
  • au commissariat de police
  • ou à la brigade de gendarmerie

Navigation de l’article