Irandatz-Dongoxenea – ARRERA ESTABLIMENDUAREN PROIEKTUA

HENDAIAKO GIZARTE EKINTZARAKO UDAL ZENTROA
HAUR TXIKIEN HARRERA ESTABLIMENDUA
Irandatz eta Dongoxenea
ARRERA ESTABLIMENDUAREN PROIEKTUA

Eguneratzea: 2022ko otsaila

AURKIBIDEA

 1. GIZARTE PROIEKTUA ETA GARAPEN IRAUNKORRA
  1. Gizarte proiektua
   • Gizarte Ekintzarako Udal Zentroak (GEUZ-CCAS) kudeatu Hendaiako bi egituren aurkezpena, helburu nagusiak partekatzen dituztelarik ;
   • Harrera moldeak ;
   • Zuzendaritza ;
   • Koordinazio lekua.
  2. Garapen iraunkorraren proiektua
 2. ELKARREKIN DUTEN HEZIKETA PROIEKTUA
  • Onginahia ;
  • Begiramena ;
  • Heziketa jarraipena ;
  • Lanbide dinamika ;
  • Kanpoko erakunde eta zerbitzuekiko harremanak ;
  • Talde dinamika.
 3. EGITURA BAKOITZAREN PEDAGOGIA PROIEKTUA
  1. Dongoxenea :
   • Egituraren aurkezpena ;
   • Banantzea konfiantza harremana sortuz prestatu eta laguntzea ;
   • Lantaldeak haurra eta gurasoa egunero hartzea ;
   • Haur bakoitzaren ongizatea bermatzea ;
   • Haurraren atzartzean parte hartzea ingurune segurtatzaile eta borondate onekoan ;
   • Haur txikiaren emozioen lagunketa ;
   • Senideak heziketa aliantza baten bidean laguntzea ;
  2. Irandatz :
   • Egituraren aurkezpena ;
   • Bereizketa prestatzea, gurasoen, lantaldearen eta haurraren arteko konfiantza harreman batez ;
   • Lantaldeak haurra eta gurasoa egunero hartzea ;
   • Haurraren ongizatea bermatzea nor bakoitzaren garapenaren berezitasuna zainduz ;
   • Haurraren gogoa pizten parte hartzea ;
   • Haur txikiaren emozioak laguntzea ;
   • Familiak heziketa aliantza baten bidean laguntzea.

GIZARTE PROIEKTUA ETA GARAPEN IRAUNKORRA

GIZARTE PROIEKTUA

Gizarte Ekintzarako Udal Zentroak (GEUZ-CCAS) kudeatu Hendaiako bi egituren aurkezpena, helburu nagusiak partekatzen dituztelarik:

Hendaia herria leku eder-ederrean da kokaturik, itsaso Atlantikoaren eta Pirinioen lehen mendien artean. 17 200 hendaiarren zerbitzura, udal lantaldea tokiko kultura (frantsesa, euskalduna eta espainola) hainbatekin aberasturik den bizi ingurunea biziarazten saiatzen da.
Hendaiako Herriak bere baliabide guztiak erabiltzen ditu haurraren ongizatearen inguruan, partekaturiko honako helburu nagusi hauekin:

 • Haurrak bere lurraldearen ezaugarriak ezagut ditzala (mintzo diren hizkuntzei leku egitea, ondarea ezagutzea…)
 • Gizarteratzea (haurra autonomo izatera bideratzea, elkarbizitza ikastera, bestelakotasunetaz ohartu eta onartzera, ahalmen urritasunen bat duten haurrak taldera sartzera…)
 • Heziketa jarraipena (lekuak gurasoei zabaltzea, haur txikiekin aritzen direnen arteko loturak…)

Bi egiturak, IRANDATZ eta DONGOXENEA, Haur Txikiak Hartzeko Establimendu (HTHE-EAJE) bakarra dira, kudeatzaile Gizarte Ekintzarako Udal Zentroa (GEUZ-CCAS) delarik.

Pedagogia eta heziketa balore berberetan oin harturik eta Herriaren helburu partekatuekin loturik aritzen dira. Bakoitzak bere berezitasunak eskaintzen ditu (harrera elebiduna, frantses-euskara, DONGOXENEAn eta frantsesez IRANDATZen, sail autonomoak «txikiak», «ertainak», «handiak» DONGOXENEAn eta areto bakarra IRANDATZen (adinen arabera bereizi taldeekin)

Helburua nortasun bakarra atxikitzea da elkarren osagarri diren bi egiturekin; ordutegia berdina da bi egituretan zerbitzu ahal bezain ona eskaini nahiz Hendaia herrian. Bi egituren artean langileak urterik urte aldizkatzea aurreikusi da lanbide dinamika eskaini eta bi lekuen arteko harremanak laguntzeko.

Establimenduaren proiektuaren bateratzeko hainbat bilkura egin dute egituren bi zuzendariek, haur txikien hezitzaileek eta lantalde guztiek. Hortik jokamoldeen gaineko gogoeta dinamika bat sortu da.

DONGOXENEA gunearen berezitasuna harrera elebiduna (euskara, frantsesa) eskaintzea da, Euskararen Erakunde Publikoak ematen duen C mailako labelarekin, hau da, gidari diren langileen % 50 euskaraz aritzen direlarik.

harrera moldeak

HTHE-EAJE harrera establimenduak 10 astetik 6 urte bitarteko haurrak har ditzake, unean uneko harreran edo harrera erregularrean, bai eta larrialdi harreran ere, honako bi gune hauetan:

 • IRANDATZ HAURTZAINDEGIA:
  Haurtzaroaren Establimenduaren etxe beherean, Irandatz karrikaren 6an.
  25 lekutarako baimena du. Zabalik da astelehenetik ostiralera, 7:30etik 18:30era
  Hetsirik besta egunetan, 3 astez udan eta bi astez Eguberritan.
 • HAURTZAINDEGI HANDIA DONGOXENEA:
  Dongoxenea auzoa, DONGOXENEA karrika 7
  40 lekutarako baimena du, frantses-euskara harrera elebidunean.
  Ordutegia: astelehenetik ostiralera, 7:30etik 18:30era.
  Hetsirik besta egunetan, 3 astez udan eta bi astez Eguberritan.

Bi guneek har ditzakete ahalmen urritasunen bat duten haurrak eta larrialdi harrerarako lekuen % 10 atxikitzen dute, harrera ahala % 15ean gainditzearen mugarekin. Familia bizitzaren eta lanbide bizitzaren arteko bateratzea laguntzeko, bai eta gizarte lotura atxikitzeko, egiturak ahalmen urritasunen bat duten haurrak har ditzake, hala harrera iraunkorrean nola aldi baterako (osasun publikoaren kodearen R2324-17 artikuluaren arabera). Norbanakoari egokitu harrera proiektu bati loturik da. Harrera mota horri loturik diren parte hartzaile guztien arteko topaketak antolatzen dira erregularki lantaldearekin elkar adituz, proiektuaren koherentzia bermatzeko. Haur horien gurasoek dituzten zailtasunei adi diren langileak atzemanen dituzte egituran.

Ahalmen urritasunen bat duen haur bat egituran hartzeko erabakia honako hauen ondoren hartuko da:

 • Haurraren medikuak bere kontsulta lekuan egin mediku azterketa. Azterketa horrek datu zenbait emanen digu haurraren bizi erritmoaz, dituen berezitasunetaz, talde bizitzara egokitzeko dituen gaitasunetaz eta duen osasun egoeraz.
 • Haurraren medikuak eman ordenantza hartzearen ondoren, zeinean haurraren patologia, tratamendua eta haurra egituran hartua izan ahal izateko ukan ditzakeen beharrak emanen baititu.

Haurraren medikuak aldeko iritzia emanik, egituraren medikuak haurraren datuen bilduma eginen du lantalde hezitzailearekin elkarlanean. Horren egiteko, elkar adituz aritzen dira haurraren inguruan diren pertsonak, haren senideak, kanpoko osasun langileak edota kolektibitateari loturikoak, betiere bakoitzak dituen gaitasun eta eskumenak kontuan hartuz. Haurra berezko zaizkion beharrekin ongien hartzeko aukera ematen du. Egiturak jende orori dira zabalik, zeinahi izanik ere familien jatorria, zeinahi izanik sexua edo maila sozioekonomiko edo soziokulturala.

Egituran familia guzti-guztiak hartzea da asmoa eta egiturako langileekin topatu eta mintzatzeko lekua eskaintzea. Haur bakoitzari eta haren senideei egokitu harrera eskainiz nor bakoitzaren gizarte eta kultura bizipenak har litezke kontuan. Horrela, dituzten beharretarako egokiagoa den arrapostua eman liteke. Haur txikien gizarteratzearen garapena laguntzea elkarbizitzaren arauak ikasiz.

 • ez da eskatzen guraso bakarraren edo bi gurasoetako baten lanbide jardunaren edo antzeko jardunaren baldintzarik.
 • ez da haurra egiturara joateko gutxieneko maiztasunik eskatzen.

ZUZENDARITZA:

Gune bakoitzean zuzendari bat (Irandatzen: haur txikien hezitzailea, Dongoxenean: erizain haur artatzailea) arduratzen da establimenduaren proiektua (heziketa proiektua) gauza dadin eta bi egiturek batera duten funtzionamendu araudia bete dadin. Leku bakoitzak du bere pedagogia proiektua.

Harrera anitzeko bi egituren zuzendari koordinatzailea Dongoxeneko zuzendari-erizain haur artatzailea da. Berak du proiektuak bateratzeko lotura egitearen eta bi zerbitzuen kohesioa bermatzearen ardura.

Haurren eta haien senideen harrera profesionalak gizarte, ekonomia eta kultura garapenerako ere laguntzen du. Biztanleen bizi kalitatearen jokagaia da, batez ere garapen ahal handia duen herri batean, nola baita Hendaia

Hendaiako 2 harrera egiturak beste egiturak eta beste zerbitzuak ere badiren garapen eskema batean sartzen dira.

Koordinazio lekua:

Gizarte Ekintzarako Udal Zentroak du Haur Txikien Etxea (HTE-MPE) kudeatzen; etxe horrek honako hauek hartzen ditu:

 • Hendaiako GEUZak kudeatu haurtzaindegia (IRANDATZ)
 • Baionako Association COBALT deitu familia eta gizarte laguntzarako elkarteak animatu Etxe haurtzainen Gunea
 • Udalaren Aisialdi harrera
 • «SAPHIR» elkarteak kudeatu Familia Harrera Zerbitzua (Etxe haurtzainak)
 • Ama-haurren Babesak eskaini Ñinien kontsulta
 • Baionako «Trait d’Union» elkarteak animatu Guraso-haurra hartu eta laguntzeko elkartea

Gizarte Ekintzarako Udal Zentroaren langile den Haur Txikien koordinatzailea arduratzen da leku horretan egiten diren jardueren koordinatzeaz eta herrian diren haur txikien alorreko eragile guztien arteko partzuergoa sortu edota sendotzeaz.

Haur txikien eta familiaren alorreko ekintzak gauzatzen ditu. Haur txikiak hartzeko bide den leihatil bakarra animatzeaz arduratzen da. Horren egiteko, langile horrek familiak hartzen ditu, informazioa ematen die, laguntzen ditu eta orientabidea ematen die, haiek eskatzen diotenaren eta dituzten beharren arabera.
Lehentasunez hartzen dira Elkartasun Aktiboko Dirusartzearen kopurua baino dirusartze apalagoak dituzten eta gizarteratze eta lanbideratze ibilbide batean diren pertsonen kargura dauden eta eskolatuak ez diren sei urtez peko haurren familien harrera eskariak, Gizarte Ekintzaren eta Familien Kodearen L214-2 eta L214-7 artikuluak betez.

Koordinatzaileak aurretiko izen emateak kudeatzen ditu (banakako elkarrizketak familiekin eta dosierrak informatikoki erregistratzea) lekuak esleitzeko batzordeen bilkurak prestatu eta animatzen ditu, bai eta bilkura ondorengoa ere. Leihatil bakarraren bidez datuak bilduz, haur txikien alorrean tokian dauden eskaintza eta eskaria behatzen laguntzen du.

GARAPEN IRAUNKORRAREN PROIEKTUA

Establimendua honako ekintza hauen bidez lotzen da garapen iraunkorreko urraspide batera:

 • Lehentasuna ematen zaie sasoiko apairuei. Haurren eguneroko menuan osagai biologiko bat eskaintzen da. Elikagaien edukiontziak bisfenol A gabekoak dira.
 • Hondakinak sailkatzen dira: kutxa horiak erabiltzen dira; paperak zirriborroak egiteko berrerabiltzen dira, garbi litezkeen troxak erabiltzeari buruz gogoetatzen ari gara.
 • Familia eta langileekiko komunikazioa e-postaz egitea lehenesten da.
 • Egitura garbitzeko lurrun garbigailua erabiltzen da nagusiki.
 • Ingurumena zaintzen duten eta ekologia labela duten jostailuak, altzariak eta heziketa eta higiene materialak eros daitezen bultzatzen du.

HEZIKETA PROIEKTUA: Hendaiako 2 harrera egituren heziketa baloreak

Zer da gurasoak ez direnean haur bat hartu eta laguntzea IRANDATZen eta DONGOXENEAn?

Establimendu proiektuak «haur txikia hartzeko nazio mailako gutuna» gauzatzen du; gutun horrek konfiantzaz beterik hazteko hamar printzipio handi garatzen ditu.

Heziketa proiektuaren helburua profesionalen jarduerak egokitzea da, haurraren harrerari buruzko eta gurasoekin batera haren laguntzeari buruzko gogoeta batez.

Proiektu hori funtsezkoa da etengabe koherentzia eta harmonizatzea lantzeko eguneroko jardueretan: profesionalen erreferentziala da!

Heziketa proiektu hori Hendaiako Herriak haur txikien alorrean dituen balore politikoei loturik prestatu da. Etengabe egokitzen eta birmoldatzen da, harreraren kalitatea etengabe hobetzeko asmoz.

Dongoxeneko eta Irandatzeko harrera proiektuak 4 heziketa balore ditu:

 • Onginahia, begiramena, heziketa jarraipena, lanbide dinamika

Onginahia:

Funtsezko balorea zaio heziketa proiektuari. Hori familien adi izateari eta harrerarako jarrera profesionalei dagokie lehen topaketetatik bertatik, jarraikitasunean izateko. Jarrera baikor eta etengabea da hori besteekiko, hala haurrarekiko nola gurasoekiko, lankideekiko nola partzuerrekiko.

Bestea ez epaitzeko jarrera da hori, informazioen partekatzea sustatzea da, bai eta eskuordetzeko edota elkar laguntzeko aukera ere.

Haurrarekin (nor bakoitza bakarra denez) mintzatzen da keinuz, hitzez (izengoitirik ez), jarrerez (haurraren goratasunean ematea bezala), haurraren bilakaeraz gurasoekin partekatu interesaz. Haurra begiramenez tratatzea da, hala haren historian nola dituen beharretan, emozioetan eta erritmoetan, etengabe egokitu eta hausnartu ingurumen batean.

Haurra giro lasai eta jabalean izan dadin egitea da ere, lagunduz, konfiantzazko harremanaz, segurtatuz eta bihotz emanez haren garapena balioan eman eta ahal bezain on izan dadin lortzeko.

Haurraren bizitzaren jarraipena bermatzea da, etxearen eta haurtzaindegiaren arteko joan-etorrietako denbora tarteak zainduz.

Gurasoekin mintzatzea da eta konfiantza ematea, hartara, haur bakoitzaren segurtasun afektiboa eta haurraren loratzea bultzatzeko. Haurrari eginen zaizkion edo berarekin batera eginen diren ekintza guztiak azaltzea da.
Onginahia harrera tarte osoan zehar da hor, nork bakoitzak haurren ongizatearen ardura hartzen duelarik, gurasoekin eta lankideekin batera eta harmonian arituz.

Begiramena:

Haur bakoitzari arretaz eta adi izatea da, taldearen barnean batbederaren arabera egokitu harrera eginez, dituen ohiturak eta gaitasunak kontuan hartuz, gurasoek jakitera emanikoaren arabera.
Egiturara pixkanaka ohituratzen joateko laguntza gurasoekin. Nork bere buruaren begiramena, haurren begiramena, helduena (gurasoak, lankideak, buruzagiak…), arauena, bestelakotasunena (fisikoak, kulturakoak…), Besteak bizi duenarena. Harmonian lan egitea norabide berean.

Begiramena funtsezkoa da elkarrekin bizitzen ikasteko, Bestearen ezagutzera joan eta gizarteratzen laguntzeko. Konfiantza ematea da ere Bestearekiko topaketak gerta daitezen.

Begiramena abian ematea familiei adi izatea da, dituzten eskarietan, lazturetan, galderetan, eta elkarrekin solastu ahal izatea nork bakoitzak duen lekuaren eta zereginaren arabera pedagogia proiektuari jarraikiz. Gurasoei langileen aldeko begiramena izatera bultzatzea komunikazio argi eta enpatikoaren bidez.
Bizi diren egoera anitzen gaineko hitzak ematea da ere, haurrak gaitasunak garatzera bultzatzeko, beren buruaren eta besteen begiramenez aritzera, diferentzien begiramenez ere, bai eta talde bizitzarako arauak eta materiala ere.

Lankideen arteko begiramena da ere, haurren aitzinean eta gurasoen aitzinean jokabide berdina erakutsiz establimendu proiektuaren arabera eta Bestearen lana kontuan hartuz.

Heziketa jarraipena

Familien hartzea eta konfiantza ematea da egituraren bisitan eta hartzaileen, funtzionamendu araudiaren eta harrera proiektuaren aurkezpenean. Elkar-heziketako harremana sortzea da, partaide bakoitzak dituen leku eta erantzukizunak kontuan hartuz, elkarren konfiantzan aritu ahal izateko.

Egiturara ongi egokitzea erraztea da, urratsez urrats egin banantze baten bidez eta haur bakoitzaren erritmoak eta ohiturak zainduz.

Gurasoen egiteko manerei adi izatea da eta profesionalekin solasen partekatzea nor bakoitzari egokitu transmisioen bidez. Hori guztia egituraren eta familiaren arteko elkarren osagarritasuna plantan emateko, gurasoei dituzten guraso zereginetan sostengua eskainiz.

Medikuntza jarraipenaren beharra duten haurren edo ahalmen urritasunen bat duten haurren harrera pertsonalizatua da, protokolo edo kontuan hartze egokitua plantan emanez.

Gurasoen lekuari balioa ematea da, egituraren eguneroko funtzionamendua jakitera emanez. Gurasoei besta ekitaldietan edota ateraldietan parte hartzera eta haurtzaindegiaren biltzar batean parte hartzera gonbidatzea da. (Haurrak egituran bizi dituen uneei edota ekitaldiei balioa ematea argazkiekin)

Haurraren nortasuna eraikitzen, haurraren loratzean eta gizarteratzean laguntzea, gurasoekin elkarlanean. Haurrei Hendaiako tokiaren berezitasunetaz eta inguruneaz ohartaraztea (harrera elebiduna Dongoxenean)

Lanbide dinamika

Hartzeak erantzukizun bikoitza dakar haurrekiko bai eta gurasoekiko ere. Langileei presentzia fisiko eta psikikoa eskatzen die, inplikatzea, haur bakoitzarekin eta haren senideekin sostengu harremanak sortzeko, eta etengabeko gogoeta bat ere jokamolde profesionalei buruz.

Lanbide jarrera horiek bileren bitartez eta hastapeneko eta etengabeko formakuntzen bidez sustatzen dira. Horrek nahi den harreraren kalitatea egunerokoan komunikazio eraginkorraren bidez eta lanbide elkar aditze batez eta partzuer guztiekiko elkartasunaren bitartez posible egiten duten lan baldintzak izatea dakar.
Guztiak heziketa proiektua gauzatzen aritzeko aukera ematen du, bai eta lankideen arteko edota eskuhartzaileekiko solasak baliatzeko.

Lanbide bizitzaren kalitatea bermatzeko antolaketa eta komunikazio bide eragileak behar dira plantan eman bai eta egokitu ere.

Hezitzaile espezialdu bat eta psikomotrizitate teknikari bat Hendaiako haurtzaindegietan (Irandatz eta Dongoxenea) aritzeko esparrua finkatzen duen hitzarmena auzapezak eta CMPP delakoaren zuzendariak sinatu zuten, bertan zirelarik haur txikien ardura duen auzapezordea eta Hendaiako harrera anitzeko bi egituren zuzendariak.

Haurtzaindegietako langileak haurren gaitasunak eta ahuldadeak behatzen laguntzeko da aritze hori, bai eta ahalmen urritasunen bat duten haurren harrerari buruzko formakuntza saioak egiteko eta gurasotasuna sostengatzeko eskuhartzeak egin ditzaten familiekiko elkarrizketetan.

Harrera inguruneen eta gainerako erakundeen arteko harremanek sare lana ahal beste baliatu eta partaide bakoitza aberasten laguntzen dute eta, hartara, haurtzaroaren politika koordinatua egiten laguntzen dute

Kanpoko erakunde eta zerbitzuekiko harremanak

Partzuergoa

Departamendu Kontseiluaren zerbitzuekin:

 • 2021-1131 Dekretuak, 2022/08/30koak ezarri lege esparrua aplikatzea
 • diruzko laguntza
 • Ama-umeen Babesarekin (AB-PMI) eta Departamenduaren Elkartasun Etxearekin (DEE-MSD) egin elkarlana.

FLK-CAF erakundearekin:

 • diruzko eta teknikako laguntza
 • nazio mailako FLK-CAF erakundeak ezarri lege esparrua aplikatzea
 • hurbileko harremana aholkulari teknikoarekin

Haur txikien etxeko haur txikien koordinatzailearekin:

 • Kulturaren lehen ezagutzeko proiektuak eta animazioak (« familien astea » gisako ekitaldien antolaketa) prestatzen parte hartzea.
 • Familien harreraren, informazioaren eta orientazioren inguruan parte hartzea, harrera eskari guztiak zerrendatzeko leihatil bakarrean, eta lekuen esleitze batzordean parte hartzea.

Haur Txikien Etxeko beste eskuhartzaileekin batera (familia harrera zerbitzua, ostatatze gabeko aisialdi harrera, Trait d’Union elkartea, Etxe Haurtzainen Sarea):

 • Batera ditugun proiektuak partekatzea (eguberrietako ikuskizunak, motrizitate ibilbidea «mugiteka», errege bixkotxa…
 • Tokiko berezitasunen inguruko solasak edota haur txikiei loturiko arazoen ingurukoak
 • Harrera gaietan diren beharren eta aukeren balioztatzea.

Herriko Etxearekin:

 • ekarpen logistikoak, teknikoak.

Lurraldeetako Funtzio Publikoaren Nazio Zentroarekin eta beste formazio erakundeekin:

 • etengabeko formakuntza barnean edota kanpoko egonaldietan.

Kanpoko eskuhartzaileak

Liburuzain bat aritzen da hilean behin egituran haurrei istorioak kontatzeko. Erregularki 6 haurreko talde bat joaten da mediatekara, lehenik haurrak aldi batez nor bere gisara irakurketan ari daitezen eta, gero, beste aldi batez, mediatekako profesionalez lagundurik. Haurtzaindegiaren profesionalek liburuak diskoak eta diapositibak har ditzakete maileguan.

Departamendu Kontseiluarekin, egiturak jostailu malen mailegurako abonamendua du (musika, ur jostailuak, taka-takak, argi mala…) Francas delakoak kudeaturik (hilabeterako mailegatu jostailu edo materiala)

Beste aldetik, Departamendu Kontseiluak proposatu jardunetan parte hartzea (ikuskizunak, formakuntzak, artista egonaldiak).

Euskal Hirigune Elkargoak ikuskizunetarako lekuak proposatzen dizkie haur txikiei, hala haurtzaindegian bertan nola kanpoan.

Kanpoko eskuhartzaileak kultura proiektuetan (pailazoa, koreografoa…) hautatzen dira edota udako bestaren harira, non 2 egiturak Dongoxenea eta Irandatz batera dira. 2 harrera egiturak talde lanean aritzen dira psikologo baten sostenguarekin, urtean 4 bilkura eginez establimendu proiektua eguneratzeko eta profesionalak dituzten lan jardunei buruz gogoetatzera eta elkarrekin mintzatzera eramateko.

Talde dinamika:

Dongoxenea harrera lekua haur bakoitza eta haren senideak baldintza ahal bezain onetan hartzeko da pentsatua eta antolatua.

Gurasoekin batera egituran hartzen den haur bakoitza diziplinanitzeko lantalde batek lagunduko du, haurrak dituen beharretara ahal beste egokitzen den aditze enpatiko batez.

Horren egiteko, profesional bakoitza elkarlanean aritzen da lankideen arteko begiramenez, elkar adituz eta komunikatuz, dituzten jokamoldeak harmonizatze bidean.

Zeren langile bakoitzak haur bakoitzaz arduratzeko duen arta handiaz gain, funtsezkoa baita lankide bakoitzak eguneroko egoeretatik zertxobait gibelera egin eta bakoitzak egiten duenaz, nola egiten duen eta zergatik, ohartu dadin.

Harrera proiektua gogoetarako erreferentzia da, azterketarako, galdekatzerako, distantzia zerbait hartzeko (batzuetan umore zertxobaitekin), konfiantza eta elkarlan giroan.

Bertan aritzen diren eragileen elkarretaratze tresna bat da, guztienak diren balore eta proiektuen inguruan.

edo taldeen bilkurak (sailen hileroko bilkurak), partekatze eta gogoetatze dinamika horren faboratzeko.

Tarte horiek solas une eraikitzaileak dira, talde bakoitzaren antolaketari buruzko komunikazio uneak, non bakoitzak bere zailtasunak eta bere proposamenak adieraz baititzake, epaiketa gabeko eta borondate oneko giro batean, funtzionamendua hobetzeko asmoz.

Bilkura horiek finkatu diren helburuak eta erabakiak betetzeko eta aplikatzeko bide dira ere (bilkuraren laburbilduma idatzia, afixatua eta lankide orok irakur dezakeena) nork bakoitzak egituraren funtzionamenduarekin, gurasoekin, haurrekin, lankideekin dituen erantzukizunak kontuan hartu ahal ditzan, betiere lanbide sekretua atxikiz.

Lankideen arteko urteko aldizkatze bat antolatua da, koherenteki, bi egituren artean (Irandatz eta Dongoxenea)
Lanbide jokamoldea hobetzeko asmoz, lantaldeko kide guztiek parte har dezakete CNFPT erakundeak edota beste formakuntza erakundeek antolatu banakako edota taldeko formakuntzetan (haurtzaindegian bertan). Ardieste horiek, elkarrekin bateraturik, lantalde osoaren aberasteko bide dira eta guztien baloreen oinarria sortzeko bide.

Hainbat lanbide aldizkarietarako abonamendua hartu eta langileen eskura ematea jakitateak eguneratzeko bide da ere, gogoetaren sustatzaile eta bilkuretarako euskarri izan litezke ere aldizkari horiek.

Establimendu proiektu honen prestaketa jardueren gaineko parte hartze bidezko urraspide batean kokatzen da, harreraren kalitatea etengabe hobetu nahiz Hendaiako Haur Txikien harrera egitura bietan.

Eraikitze horrek bizitakotik, behaketetatik eta profesionalek bildu gogoetetatik abiatuz hartzen du bere zentzu osoa.

Txiki-txikiak beren senideekin Hendaia herrian hartzea eragile guztien (hautetsiak, kudeatzaileak, partaideak eta bertako profesionalak … ) engaiamendua eskatzen duen familia bizitzarako, osasun publikorako eta heziketarako gizarte jokagaia baita.

Kanpoko eskuhartzaileak

Liburuzain bat aritzen da hilean behin egituran haurrei istorioak kontatzeko. Erregularki 6 haurreko talde bat joaten da mediatekara, lehenik haurrak aldi batez nor bere gisara irakurketan ari daitezen eta, gero, beste aldi batez, mediatekako profesionalez lagundurik. Haurtzaindegiaren profesionalek liburuak diskoak eta diapositibak har ditzakete maileguan.

Departamendu Kontseiluarekin, egiturak jostailu malen mailegurako abonamendua du (musika, ur jostailuak, taka-takak, argi mala…) Francas delakoak kudeaturik (hilabeterako mailegatu jostailu edo materiala)

Beste aldetik, Departamendu Kontseiluak proposatu jardunetan parte hartzea (ikuskizunak, formakuntzak, artista egonaldiak).

Euskal Hirigune Elkargoak ikuskizunetarako lekuak proposatzen dizkie haur txikiei, hala haurtzaindegian bertan nola kanpoan.

Kanpoko eskuhartzaileak kultura proiektuetan (pailazoa, koreografoa…) hautatzen dira edota udako bestaren harira, non bi egiturak Dongoxenea eta Irandatz batera dira. bi harrera egiturak talde lanean aritzen dira psikologo baten sostenguarekin, urtean 4 bilkura eginez establimendu proiektua eguneratzeko eta profesionalak dituzten lan jardunei buruz gogoetatzera eta elkarrekin mintzatzera eramateko.

Talde dinamika.

Dongoxenea harrera lekua haur bakoitza eta haren senideak baldintza ahal bezain onetan hartzeko da pentsatua eta antolatua.

Gurasoekin batera egituran hartzen den haur bakoitza diziplinanitzeko lantalde batek lagunduko du, haurrak dituen beharretara ahal beste egokitzen den aditze enpatiko batez.

Horren egiteko, profesional bakoitza elkarlanean aritzen da lankideen arteko begiramenez, elkar adituz eta komunikatuz, dituzten jokamoldeak harmonizatze bidean.

Zeren langile bakoitzak haur bakoitzaz arduratzeko duen arta handiaz gain, funtsezkoa baita lankide bakoitzak eguneroko egoeretatik zertxobait gibelera egin eta bakoitzak egiten duenaz, nola egiten duen eta zergatik, ohartu dadin.

Harrera proiektua gogoetarako erreferentzia da, azterketarako, galdekatzerako, distantzia zerbait hartzeko (batzuetan umore zertxobaitekin), konfiantza eta elkarlan giroan.

Bertan aritzen diren eragileen elkarretaratze tresna bat da, guztienak diren balore eta proiektuen inguruan.

Horretarako, bi hileroko lankide bilkurak aurreikusiak dira edo taldeen bilkurak (sailen hileroko bilkurak), partekatze eta gogoetatze dinamika horren faboratzeko.

Tarte horiek solas une eraikitzaileak dira, talde bakoitzaren antolaketari buruzko komunikazio uneak, non bakoitzak bere zailtasunak eta bere proposamenak adieraz baititzake, epaiketa gabeko eta borondate oneko giro batean, funtzionamendua hobetzeko asmoz.

Bilkura horiek finkatu diren helburuak eta erabakiak betetzeko eta aplikatzeko bide dira ere (bilkuraren laburbilduma idatzia, afixatua eta lankide orok irakur dezakeena) nork bakoitzak egituraren funtzionamenduarekin, gurasoekin, haurrekin, lankideekin dituen erantzukizunak kontuan hartu ahal ditzan, betiere lanbide sekretua atxikiz.

Lankideen arteko urteko aldizkatze bat antolatua da, koherenteki, bi egituren artean (Irandatz eta Dongoxenea)

Lanbide jokamoldea hobetzeko asmoz, lantaldeko kide guztiek parte har dezakete CNFPT erakundeak edota beste formakuntza erakundeek antolatu banakako edota taldeko formakuntzetan (haurtzaindegian bertan). Ardieste horiek, elkarrekin bateraturik, lantalde osoaren aberasteko bide dira eta guztien baloreen oinarria sortzeko bide.

Hainbat lanbide aldizkarietarako abonamendua hartu eta langileen eskura ematea jakitateak eguneratzeko bide da ere, gogoetaren sustatzaile eta bilkuretarako euskarri izan litezke ere aldizkari horiek.

Establimendu proiektu honen prestaketa jardueren gaineko parte hartze bidezko urraspide batean kokatzen da, harreraren kalitatea etengabe hobetu nahiz Hendaiako Haur Txikien harrera egitura bietan.

Eraikitze horrek bizitakotik, behaketetatik eta profesionalek bildu gogoetetatik abiatuz hartzen du bere zentzu osoa.

Txiki-txikiak beren senideekin Hendaia herrian hartzea eragile guztien (hautetsiak, kudeatzaileak, partaideak eta bertako profesionalak … ) engaiamendua eskatzen duen familia bizitzarako, osasun publikorako eta heziketarako gizarte jokagaia baita.

III. EGITURA BAKOITZAREN PEDAGOGIA PROIEKTUA

Dongoxeneko pedagogia proiektua

Egituraren aurkezpena ;

Kalitatezko ingurumena: Harrera lekuak haurren kutxatilak ditu, aldagune bat eta jostagela nagusia psikomotrizitate egitura batekin.

Egitura horrek hainbat txoko ditu:

 • «Txikien» txokoa, jostagela batekin, biberoitegia, aldagela bat, 2 logela, kanpoko leku babestu 1.
 • «Familiatxoak» bizileku batekin (jardunak, jolasak, apairuak) aldagela bat komunarekin, 3 logela.
 • «Handien» txokoa lehen solairuan, igogailuz edo eskaleraz helgarri, jostagela batekin, 2 bizileku, aldagela 1, komunen leku bat bi komun eta esku garbiontzi batekin, 2 logela.
 • Bigarren «familiatxoak» txokoa, bizileku batekin, aldagela bat eta komunen leku bat 3 komunekin eta esku garbiontzi batekin, 2 logela
 • Bi jardute gela,
 • Sukalde txoko bat zerbitzu emaile batek kate hotzean hornitu apairuak berotzeko.
 • Kanpoalde segurtatu 1, zati batean estalia, elkarren ondoan baina bereizirik dauden 2 zonekin: bata zola indargetzailearekin, non psikomotrizitate egitura bat dagoen, eta belar alde bat malgukidun jostailuekin.
 • Langileei dagokienean: zaintza lantaldea diziplinanitza eta osagarria da; honako hauek ditu: zuzendari haur artatzaile bat, haur txikien 2 hezitzaile, erizain 1, 5 haur artatze laguntzaileak, 6 haur txikien langile eta 2 garbitzaile.

Banantzea konfiantza harremana sortuz prestatu eta laguntzea ;

Familia bakoitzaren harrera ahal bezain ongi prestatzeko, prestatze aldi bat aurreikusia da baitezpada. Lantaldeak pertsona eta lekuetara pixkanaka ohituratzen joatea proposatzen du bi astez segidan.

Aldi horren iraupena haurrak dioenaren arabera egokituko da. Helburua haurrari buruzko ahal beste informazio biltzea da. Lehen harreman horien helburua elkar hobe ezagutzea eta giro lasai eta jabalean erreferentziak sortzea da.

Larrialdi harreren kasuan, egokitzapenaren iraupena eskariaren arabera eta haurraren erantzunen arabera aztertuko da, egoerara ahal bezain ongi erantzuteko.

Senideak lokalak bisitatzera gonbidatuak dira eta lantaldea, bereziki haurraz arduratuko den hezitzailea, ezagutzera. Familia bakoitzarentzako lagunketa horrek gurasoekin konfiantza harremana sortzeko aukera ematen du, bai eta haurra egiturara ongi egokitu dadin. Haurrari, gurasoekin batera, egituran hartze hori nola eginen den azaltzen zaio.

Harrerarako prestaketa edo egokitzapena gurasoekin egiten da, senide batekin edota guraso aginpidea duen zeinahirekin. Fitxa baten bidez, gurasoekin mintzatzen gara haurraren ohitura eta erritmoen gainean, haurraren beharrak ahal beste  zain ditzagun.

Horrela eginez, langileak gurasoen galderei eta zalantzei eta haurraren emozioei adi izan litezke eta segurtasuna eskaini eta egituraren funtzionamendua azal diezaiekete.

Bi aste horietan zehar, haurra haurtzaindegian dagoen denbora pixkanaka luzatzen doa: hasieran gurasoren batekin edo biekin eta gero, pixkanaka, bakarrik; haurra haurtzaindegian dagoen denbora tartea egunez egun luzatzen doa. Azken bi etapak egituran bazkaldu eta lokuluxka egitea da.

Laguntzaileak lantalde osoa aurkezten die gurasoei eta haurrari.

Gurasoa itzultzean, haurrarekin lasaiki topatzeko denbora hartzera gonbidatzen dugu. Lehen biberoi hartzeak (ama esnea edo artifiziala) haurraren biberoi berearekin egin litezke gurasoek hala nahi badute. Haurrari titia eman nahi liokeen amak egin lezake egituran.

Gurasoek nahi dutenean telefonoz haurraren berri har dezakete; halatan seguruago izan litezke. Langileak beti hor dituzue egiturarekin harremanak erraztu eta ohitzen laguntzeko.

Behin prestaketa horren etapa guztiak gainditurik ere, prestaketa hori oraindik ahulegi balitz, gurasoekin batera ikusi eta aurreikusia zen ordutegiaren luzea egokitu liteke.

Harrerarako prestaketa familia bakoitzarentzat egokitua da. Horrela, gurasoekin mintzatu eta haien txanda har liteke haurrari «existitzen jarraitzen» duela senti dezan eta, ingurumena eta pertsonak aldatuagatik ere, dituen beharrak aitortzen zaizkiola.

Lantaldeak haurra eta gurasoa egunero hartzea ;

Egiturara heltzean, haurra eta gurasoa hartzen ditu bertan den langileak eta haurra kargura hartzeko kontuan hartu beharreko informazioak biltzen ditu.

Langilea gurasoen aginduei adi da eta agindu horiek transmisio kaier batean idazten ditu lantaldeko guztiek ikus ahal dezaten; horrek haurraren beharretara egokitu eguneko kargu hartzea laguntzen du. Gurasoa txokoetaraino edota erdiko aretoraino laguntzera gonbidatua da.

Gurasoak alde egitean, lantaldeak haurra laguntzen du banantzeak dakarzkion beharrak kontuan hartuz (erritualak plantan ematea, emozioen kudeaketa, kuttunak…). Trantsiziorako gauzak haurren esku dira beti eta egunean zehar nahi dutenean, dituzten beharren arabera, balia ditzakete. Langileak adi-adi dira egun osoan zehar haurraren segurtasun afektiboa bermatzeko.

Gure pedagogia proiektuari (segurtasun afektiboa, erreferentziak, jabetzen laguntzea…) erantzuteko, gurasoei eskatzen zaie ez dezaten haurra jardun aldien erdian ekarri, haurren eguna ongi joan dadin ez trabatzeko.

Berriz elkartzea.

Gurasoa egiturara itzultzean, langileek haur-gurasoei elkartzeko behar duten beren denbora tartea uzten diete. Gero, langile batek haurraren egunaren nondik norakoaren berri ematen die ahoz (haurrak egin duena, ezagutu dituen gauzak, egunean bizitu dituen egoerak, egin dituen adiskideak…).

Informazioak kaier batean idazten dira honako hauek adieraziz: eguneko gertakari xumeak, haurraren loaldiaren luzea, apairuak (zer eta zenbat), egin dituenak, bai eta zenbait ohar (osasuna, jokamoldea)….

Langileak arduratzen dira haurrari hitza ahal beste ematen eta laguntzen dute gurasoei zerbait kontatu nahi badie.

Guraso, langile eta haurraren arteko komunikazio eta partekatze unea da hori, familiaren eta egituraren arteko lotura (zaldaina-jarraikitasuna) egiten duena. Batzuetan, tarte horrek gurasoek eskatu eta zenbait gai berezi landu eta sakontzeko aukera ematen du ere.

Tarte batean banandurik izan eta gurasoa berriz topatzea ez da inoiz erraza; langileek denbora tarte horiek laguntzen dituzte elkartze horiek erraztu eta sostengatzeko.

Haur bakoitzaren ongizatea bermatzea ;

 • Haurra pertsona bat da bete-betean langileentzat:
  • Haurrari pertsona bakantzat hartuz zuzendurik, haren egitekoak (goizeko harreran, jolasetan, aldatzeetan, apairuetan, janztean, artamenduetan, loaldin, jardunetan, besteekiko harremanetan, arratseko berriz elkartzeetan…) hitzekin eta keinu atseginen bidez lagunduz.
  • Helburua Haurra bere egunerokoaren eragile gisa kokatzea da, birsegurtatze eta konfiantza harreman batean.
  • Ahal beste Haurra taldearen barnean bereiziz eta haren eskariei adi izanez, ematen duen keinu ñiminoenari (bere beharren adierazpena) adi izanez
  • Hari banaka zuzenduz, orokorrean mintzatu gabe.
  • Haren emozio adierazpen zeinahi jaso eta lagunduz.
  • Haurraren familia bizitzan gerta litezkeen aldaketak kontuan hartuz, gertakari bereziei kasu emanez.
  • Bere gauza bereak uzten diren kutxatila bere izenarekin emanez (erreferentzien sortzea, haren norbanakotasunaren azkartzea)
 • Lantaldeak haur bakoitzak taldearen barnean dituen erritmoak hartzen ditu kontuan:
  • Loari dagokionean:
   • Gurasoak goizean eman informazioen berri hartuz (loa, elikadura, iratzartzea edo beste, gurasoak haurra besteen eskuetan uzteko langileari jakitera eman behar diola uste duen guztia…).
   • Neke, logura edo sumin seinalei adi izanez.
   • Oheratze ordutegiak haurraren beharretara egokituz (txiki-ertainen taldea).
   • Handiak aldi berean oheratuz, ez bada kasu bereziren bat. Loak hartzen ez badu ere, haurrari pausatzeko gonbitea egiten zaio.
   • Haurra ez iratzarriz; gurasoak bakarrik iratzarriko du haurra, langileekin adostu eta ongi iruditzen bazaio.
   • Segurtasun giroa sortzeko, haurrak bere ohe berea du eta, behar balitz, bere lojantzia eta bere kuttuna. Gisa berean, haurrari loak har dezan laguntzeko etxeko lotaratze baldintzak birsortuko dira (kulunkatzea, musika kutxa, gau argia…) haurraren beharren arabera eta ahal den neurrian.
   • Pausaldi osoan zehar zaintza egiten da, langile baten bidez edota umefonoa erabiliz.
 • Apairuei dagokienean:
  • Bazkaltze aldia harreman aldia da, solasean, atseginean, gizarteratzean eta ezagutzean oin harturik.
  • Haurraren bilakaera pertsonalerako, gurasoen eta medikuen aginduak betez erabiltzen diren bitarteko materialak eta apairuen osaera, egitura eta kopurua
  • Haurraren autonomia garatuz, pixkanaka mahai baten inguruan jartzera, goilara baliatzera, sardexka baliatzera, godaleta baliatzera… eramanez.
  • Apairuen ordutegia haurraren erritmora egokituz (txiki eta ertainentzat)
  • Haurraren dastamena, zaporeen somatzeko gaitasuna, plazerra garatuz, menuak aldatuz (dietalari batek balidatuak), behartu gabe bihotz emanez.
  • Elikagai berrien ematea gurasoekin adostuz egiten da. Haurrari, nahi ez dituen elikagaiak ez hartzea onartuz, xantaia afektiborik egin gabe. Haurra beretzat eta ez helduei plazer emateko jatera gonbidatzen da.
  • Haur bakoitzak bere taldearentzat eta duen garapen mailara egokitu leku batean jaten du.
  • «Txikiek» besoetan har dezakete biberoia edo etzaulki batean edo azpildun aulki egokitu batean. Elikaduraren jarraipena taula baten bidez egiten da (kopurua, osaera, egitura…); erregularki eguneratzen da taula hori nor bakoitzaren elikadura beharren bilakaeraren arabera.
  • «Ertainak» taldeka kokatzen dira beren izariko mahaietan, jateko autonomia ikasteko, betiere aitzinean norbait dutelarik (ilargierdia).
  • «Handiak» beren izariko hainbat mahaitan banatuko dira. Ertain handien taldetan, langile bakoitza mahai batez arduratzen da harreman hurbila faboratzeko, haurraren beharrei adiago izateko eta giro jabalean bizitu une atsegina izanen dela bermatzeko.
 • Artamenduei eta garbitasunaren ikasteari dagokionean:
  • Aldatze aldia haurrarekiko harreman aldi garrantzitsua da; hor langilea haurrarekin mintza liteke, keinuetako bakoitza azalduz eta haurra ongi dela segurtatuz.
  • Haurrari aldaketa eginen dela goxoki eta onginahiz jakitera eman ondoren, haur bakoitza dituen beharren arabera aldatzen dute langileek.
  • Gurasoekin elkarlanean, haurra garbitasunaz jabe dadin laguntzea bilatzen da, duen heldutasun fisikoaren, fisiologikoaren eta psikologikoaren arabera eta esfinterren kontrolaren arabera. «Alda txokoan» dagoen informazio taula batek adieraziko du zein egoeratan den haur bakoitza (eguneko garbitasuna, bidean, lokuluxkarako troxa beharra ala ez)
  • Aldagelak artamenduak segurtasunez egiteko eta, aldi berean, jardunen gela ikusteko aukera emateko moduan dira antolatuak.
  • Garbitasunaz jabe daitezen eta higiene heziketa laguntzeko, haurren izarira egokitu pixontziak, komunak eta esku garbiontziak ditugu, beren kasa ari daitezen sustatzeko (autonomiarako bidean laguntzea)
 • Segurtasun eta higiene arauak betetzeari dagokionean:
  • Indarrean diren segurtasun arauak betetzen dituzten eta haurren adinetara egokitu altzariak, materialak, jokoak eta jostailuak daude egituran. Elementu horiek erregularki garbitu eta kontrolatuak dira eta behar denean berritzen dira.
  • Egunero egiten da egitura osoaren garbiketa.
 • Jokoei dagokienean:
  • Haurrari txiki-txikitik zaio josteta jardun nagusi eta funtsezkoa. Halatan, bada, esperimentatzen du, ezagutzen du, asmamena eta sormena garatzen ditu: bere burua eraikitzen du! Horrek helduekin eta beste haurrekin harremanetan sartzeko aukera ematen dio. Josteta funtsezko jarduera da, plazer, ikasketa eta topaketen iturri.
  • Egunean zehar, haurrak josteta askeetan eta langileek proposatu eta zaintzen dituzten jarduera hainbatetan aritzen dira aldizka. Josteta askeak egunaren zati handia hartzen du haur txikienen kasuan; gero, handiagoentzako jarduerak daude.
  • Josteta askean, langileek behatuko dute haurrak esperimentatzen ari direna; haurren nahiak lagundu eta egiten dituzten ezagutzeak gidatzeko daude langileak. Joko egokituak proposatuko dituzte egin dituzten behaketen arabera pentsatu eta antolatu ingurumenean.
  • Txikienen kasuan, zentzu guztiak dira iratzarririk. Lehen jostetak haurraren gorputzaren gainekoak dira (eskuak, oinak…) Halatan, bada, bizkarka kokatuko da koloretako tapizen gainean, ezagutzak egin ditzan. Langileek ez dute haurra oraindik jabetu ez den jarrera batean kokatuko; haur bakoitzaren pixkanakako bilakaera kontuan hartzen dute.
  • Gero, pixkanaka, haurrak gauzak harrapatzen hasiko dira bere gisara eta beren zentzuak baliatuko dituzte gauzen ezagutzeko (ukitzea, hurrupatzea, ausikitzea, aditzea, usnatzea, …). Langileek, halakoetan, hainbat gauza ukigarri proposatzen dituzte, hainbat itxura eta testuratakoak, hala nola txintxirrinak, jardute taulak, habia kuboak, metatzeko jostailuak, kuku/gordeketa jokoak, …
  • Zenbat eta handiago egin, haurrek beren motrizitate orokorra gehiago garatuko dute. Ibilbide motoreen bitartez, adibidez, igotzeko, salto egiteko, herrestan ibiltzeko, alde batetik bestera joateko, zutitzeko eta abarreko beharra ukanen dute, …
  • Haurrak, gero, imitatze jokoekin interesatuko dira gehiago (kozinaka, xitxuketa, garbiketa, medikuka, ile apainketa, …), arkatzez, margoez edo bestela markak uztea maite dute ere eta bere gisara gauzak egiteko gai direla erakustea.
  • Langileek, onginahiz behatzen dituzte haurrak eta haiei adi dira. Haurrek beren jostetara lot daitezen eska diezaiekete baina ez dute haurren ordez egiten eta haurrek beren esperientzia bereak egin ditzaten uzten dute.
  • Haurren esperimentatze eta ezagutze beharrei hobe erantzuteko, langileek hainbat lantegi proposatzen dituzte gaikako aretoetan horretarako material egokiarekin.
  • Goizero, haurrek erakusten dutenaren arabera eta aretoa taldearentzat prest delarik, jarduera bat edo bi proposatzen zaizkiei. Haurrak ezer ez egiteko aukera du, noski, hala nahi duela adierazten badu.
  • Haurrei beren emozioak adierazten eta doitzen ikasteko aukera emateko, langileek margolaritza proposa diezaiokete, ur jolasak udan, gisa orotako eskukatzeak (irtirina, moldatzeko orea, buxonak, …), musika.
  • Batzuetan, haurrei pastizategi lantegiak proposatzen zaizkie, zapore berriak ezagut ditzaten eta elikadurarekiko harremana apairuetatik at bizi dezaten.
  • Haurrei egituratik kanpoko ateraldiak proposatzen zaizkie ere, hala nola merkatura edota mediatekara joatea, adibidez. Horren helburua haurrei leku berriak eta pertsona berriak ezagutzera ematea da.
  • Jostetak leku garrantzitsua du haur txikiaren bizitzan. Haurrak besteekin harremanetan izaten eta taldearen barnean bere lekua atzematen ikasten du. Kolektibitatea gizarteratze aldi bat da eta ez ikasketa lekua edo ongi eginiko ekoizpenen lekua.
  • Astean behin, handien 2 sailak nahasirik dira eta lantegiak aldizkatzen dira. Haurrei jarduerak proposatzen zaizkie, gara daitezen laguntzeko eta autonomia zerbaiten bidean laguntzeko, haur txikien hezitzaileekin elkarlanean.

Haurraren atzartzean parte hartzea ingurune segurtatzaile eta borondate onekoan ;

Haurrak egituran den denbora osoan zehar, lantalde hezitzailea egunero arduratzen da haurrak dituen mugitze, esperimentatze, ezagutze, atsegin hartze eta jostatze beharrei erantzuten dieten gisa anitzetako lantegiak proposatzen eta plantan ematen.

Haurrak nahi duen lantegia hauta dezake eta behin jarduna bukatu eta beste lantegi batera joan liteke. Antolaketa horren xedea talde bakoitzean diren haurren kopurua mugatzea da, jardueraren nolakoa eta haurren adinaren arabera. Horrela langilea beti prest izan dadin eta haurrari adiago. Proposamenak haurren harmena ere hartzen dute kontuan eta harmen hori egunetik egunera aldatzen da

«DONGOXENEA» egituran, Nazio mailako Familia Laguntza Kutxaren aginduei jarraikiz, jarduera horiek euskaraz eta frantsesez proposatzen dira, gurasoen hautuaren arabera. Gurasoek ez badute nahi beren haurrak euskarazko jarduera batean har dezan parte, frantsesdun erreferentearekiko harremanei emanen zaie lehentasuna frantsesezko ordezko jardueretan.

Proposatzen diren jarduerak honako gai hauei loturik dira, besteak beste:

 • Zentzuen atzartzea:
  Kolektibitatean zentzu guztiak dira atzarririk. Horrek garapen sentsorial egokia dakarkio haurrari, oroimena areagotzen dio eta bere bost zentzumenak erabiltzera bultzatzen du haurra:

  •  Dastamena:
   • Apairuen prestatzeko erabiltzen diren elikagaiak aldatuz, beste zaporeak ezagutzera eta dastamena garatzera bultzatuz
   • Batez ere askarirako fruitu freskoak eta zukuak proposatuz, bai eta hainbat ogi mota elikagai bakunekin (gurina, erreximenta, txokolatea, gasna…)
   • Sukaldatze lantegiak plantan emanez: pastizagintza, matahami orea, fruituak gerrentxoan
   • Zenbait ekintzekin dastamenaren astean eta Fraîch’- Attitude ekitalditan parte hartuz.
  •  Entzumena:
   • Soinuen diskoak entzunez (soinu ezagunak, abereen soinuak, musika tresnak, soinu lotoak)
   • Txikienei txintxirrinak eta musika kutxak emanez
   • Musika ezagutzarako lantegiak plantan emanez
   • Inguruko soinuei adi izaten erakutsiz, aditzera gonbidatuz
  •  Ukimena:
   • Hainbat testuratako paper eta ehunak eskukatuz, bai eta elikagai idorrak (pastak, irtirina…), moldatze orea, gatz orea, hatz margoak, esku margoak, oin margoak, ur jostetak…
   • Gauza bero-hotzak ukitzera emanez
   • Haurren esku adin orotarako egoki diren ukitze jostailu eta liburuak emanez, bai eta atzartze tapizak txiki-txikientzat.
   • Aldaketetan, haurrak bere gorputza ezagutzeko moduan egitea artamenduak edota lasaitu eta sosega dadin (itxura ona erakustea)
  •  Ikusmena:
   • Irakurketa lantegiak proposatuz, bai eta diapositibak, jardun lasaietarako egoki den areto batean
   • Koloreak ezagutzeko jokoak proposatuz, bai eta oroitze jokoak, lotoak
   • Irudietako, liburuetako… xehetasunei so egiten erakutsiz
   • Bizileku koloredun eta harmoniatsua sortuz
   • Txikien aldatze txokoaren gainean mugikariak zintzilikatuz
   • Egitura hautatu den gaiaren arabera apainduz
   • Haurren lanak eta argazkiak afixatuz.
   • Inguruan dutena begiez ezagutzen lagunduz
  •  Usaimena:
   • Proposatzen zaizkien jakiak usaintzera emanez, usainduz ezagut ditzaten, fruituen usaina eta eguneroko usainak, aldi bakoitzean den aukera baliatuz.
 • Musika atzartzea:
  Haurrak musikara, adi izatera daramatza; arte adierazpide bat ematen die ezagutzera:

  • Egunero abestiak, josteta kantuak, hatz jostetak aditzera emanez, frantsesez eta euskaraz, egun osoan zehar
  • Haurrak musikarako sentikor bihurtuz
  • Musika tresnen edota soinu gauzen ezagutzeko aldiak proposatuz (aditzea eta eskukatzea).
  • Musika atzartze lantegiak ingurune lasaian egiten dira soinuei ahal beste izan daitezen adi.
 • Gorputz atzartzea:
  Haurrari bere gorputza hobe ezagutu eta koordinatzeko aukera ematen dio, gaitasun motoreak garatzeko, espazioan hobe kokatzeko eta independentzia zerbait eskuratzeko.

  • Txikientzat:
   • Haurrak akuilatuz eta garapen psikomotorearen etapa guztiak gainditzen lagunduz. Haientzat atxiki txokoa segurtaturik da eta tapiz guri eta erosoak ditu
   • Haurren oratze gaitasuna garatuz, horretarako jostailuak, haurraren eskura ongi egokitzen diren txintxirrin erakargarriak eta jardueretarako barandak emanez.
   • Haurrak beren gorputzaz ohartaraziz hatz jostetekin edo aldaketa egitean edota mirailaren aitzinean
  •  Handienentzat:
   • Psikomotrizitate ibilbideak antolatuz uztaiekin, tunelekin, moduluekin, zutoinekin, baloiekin…
   • Lokaletan psikomotrizitate egiturak kokatuz (barnealdean eta kanpoaldean), haurraren gaitasunei egokitu malguki jostailuak, orgatxoak, trizikloak…
   • Haurraren motrizitate fina garatuz, buruhausgarri lantegiak, ahokatze jostailuak, eraikitze jokoak, perlak, estekatzeak, kolatzeak, urraketak, gometsak, koloratzeak, margoketa antolatuz,
   • Hainbat jarduera proposatuz: dantza, ufatze jokoak, jausgailua, hatz jostetak,
   • Haurrak atseden eta laxamendu aldietara gonbidatuz,
   • Haurra bakarrik jatera bultzatuz, bakarrik jantzi eta eranztera, eskuak eta aurpegia garbitzera, zintzatzera, komunera joatera…
   • Bakarkako harremanetan (aldaketa, janztea) gorputz atalak izendatuz
 • Sorkuntza atzartzea:
  Haurrari arte adierazpena garatzeko aukera ematen dio, honako hauen gaineko lantegiak antolatuz:

  • Margolaritza, zenbait tresnaz (pintzelak, marrazki moldeak, belakiak, arrabolak, tanpoiak, hatzak, uraza xukagailua, margo hutsa…) hainbat euskarritan
  • Marrazkia kolore arkatzekin, argizariekin, markagailuekin, klerekin, esmaileztatu taula gainean
  • kolatzea (gometsak, paper hondarrak, malutak, gauza zaharrak, lokarria…)
  • pastizagintza, gatz orea, moldatze orea…
  • Jardunerako gela erabiltzen diren materialen arabera hautatzen da. Halatan, bada, margolaritza ur iturria duen gela hetsian egiten da, kolore arkatzez egin marrazkien lantegia, ordea, jardun aretoan bertan proposa liteke. Kanpoaldea klerazko adierazpenetarako erabiltzen da.
 • Hizkuntza atzartzea:
  Haurrari komunikatzeko aukera ematen dio, hizkuntza ezagutzak aberasteko, bere amets mundua garatzeko, bere irudimena akuilatzeko.

  • Liburuak proposatuz (ukitzekoak, soinudunak, oihalezkoak…), josteta kantuak abestuz, hatz jostetak, hizkuntzaz blaitzea ekarriz.
  • Liburuen, istorioen, diapositiben inguruan solasaldiak animatuz, bai eta josteta kantuak, amaño jostetak, helduarekin konplizitate une goxoak sortuz
  • Talde jokoak antolatuz, hala nola irudi lotoak, iruditegiak, lotoak…
  • Haurren arteko eta haur eta helduen arteko adierazpen askeko uneak eta josteta sinbolikoetan solasak izateko aukera emanez
  • Gure ekintza guztien berri emanez edo azalduz: bizi duenerako eta biziko duena ezagutzeko hitzak behar ditu.
  • Hitzen erranahia irudien bitartez, keinuen bitartez eta aitzinetiko azalpenez etengabe azalduz. Haurrari duen ingurumenaz mintzatuz, dituen emozioei hitzak ematen lagunduz.
  • Haurrak keinuen bitartez, eramaten duten eskuen bitartez, erraten zaizkion hitzen bitartez sentitzen du adierazten zaion begiramena (tratu onaren jarrera profesionala)
 • Atzartze sinbolikoa:
  • Lokalak leku zedarrituekin antolaturik dira (kozinaka aritzeko jostatxokoa, garajea…) jostailu gogorarazleekin (panpinak eta gehigarriak, baxera, elikagaiak, ibilgailuak, telefonoa, xitxuketa tresnak, mediku maletatxoa…) haurrari helduaren imitatzeko aukera emateko eta familia bizitzaren uneak errepikatzeko aukera ematen diotenak haurrari eta, hartara, ingurumena hobe ulertzeko.
  • Eginen dituen jardunen bidez, haurrak bere garapeneko alor guztietan aberasten ditu bere gaitasunak: motorea, kognitiboa, hizkuntzakoa, afektiboa eta emozionala.
 • Naturara atzartzea:
  Haurra ingurumenaz ohartaraztea, ingurumena hobe ezagutzea, zaintzea.
  Natura behaketako jarduerak, urtaroen gaiaren inguruko lanarekin (diapositibak, liburuak, eskulanak…).
  Ekoherritartasunaz ohartaraztea (jostaketak edo eskulanak berreskuratu gauzekin…).
 • Gizarte bizitzara atzartzea:
  Haurrari taldean bizitzen ikasi eta talde bizitzako arauaz ohartarazteko aukera ematen dio, gurasoekin elkarlanean.
  Txikien kasuan, haurrarekin eta haren gurasoekin batera, lotura pertsonalizatu eta segurtatzaileak eraikiz. Haur bakoitzak aitzinetik jakinez eguna nola joanen den segurtasun afektiboa eta ongizatea bermatzen zaio (erreferentzia jakinak)

Haurren garapenaren arabera:

 • Haur bakoitzarekin konfiantza harremana ezarriz, haurrak dituen beharretara eta sentimenduetara egokituz egunero
 • Pixkanaka haurrari jendetasunez jokatzera gonbidatuz, bai eta arauak eta aginduak betetzera, helduak imitatuz
 • Besteekin bizitzen irakatsiz, besteei begiramena erakusten (jostailuak partekatu…). Horretarako, talde jardunak antolatu behar dira (lotoa, baloi jokoak, ingurutxoa…), bestearekiko ekintzen deskodetuz, talde sorkuntzak eginez (margo freskoa, collagea…), urtebetetze ospakizunetako partekatze aldiak antolatuz, inauteria…
 • Elkarrekin, mahai baten inguruan apairuak egiteko aldiak ezarriz.
 • Jostailuak partekatzen, nor bere txanda itxaroten eta nahi dena lortzeko hizkuntza baliatzen irakatsiz.
 • Kanpoko mundura ireki daitezen lagunduz ateraldien bidez, ikuskizunen bidez etab.
 • Eskura duten materiala zaintzen irakatsiz (jostailuak, liburuak, altzariak).
 • Egituraren barnean, sinple eta zehatzak dira taldean zehaztu arauak, haur bakoitzari arau horiek onginahiz eta fermuki gogora ekartzen zaizkio haurraren gizarteratze prozesuan laguntzeko.

Haur txikiaren emozioen lagunketa ;

Senitarteko elkarreraginetan da haurra garatzen, bereziki ongi hartua eta bere garapenean lagundua bada. Gurasoak haurtzaindegian, haurraren harrera prestatzeko hartuak direnean, trantsizioa pixkanaka antolatzen da.

Langileak gurasoekin haurraren ohituren eta bizi historiari buruz mintzatzeko eta adi izateko jarreran dira haurraren beharrei ahal bezain ongi erantzuteko. Tarte horretan guztiek (gurasoak – langileak – haurra) elkar ezagutzen ikasteko aukera dute.

Haurraren gurasoekiko eta haurraz arduratuko diren pertsonekiko harremanen kalitateak jarraitasuna, erregulartasuna eta fidagarritasuna bilatzen du, erreferentzia ahal bezain segurtatzaileak sor daitezen faboratzeko.

Aldi hori laburrago edo luzeagoa izan liteke eta gurasoek aktiboki behar dute parte hartu, haurrak berriaren esperientzia eginen badu gurasoak berarekin behar baititu segurtatzaile.

Laguntzaileak gurasoen lekukoa har eta konfiantzazko harremana ezartzeko behar diren informazio guztiak aipa eta idatziz bilduko dituzte

Haurtzaindegian har umeak hainbat emozio mota senti lezake, haur bakoitza bere gisakoa baita eta duen adinari, garapenari eta bizipenari, bai eta gurasoen sentimenduari da haurraren emozio hori loturik.

Haur batzuek gauza lasaigarriak behar dituzte familia ingurune ezagunaren eta kanpoko munduaren arteko lotura egiten lagun diezaioten eta segurtasuna eman (maiteen dituen gauzak, kuttunak, zupakia, titiordea…).

Langileak arduratuko dira haurrek gauza horien beharra duten guztietan eskura ukan dezaten, edo gurasoei galdeginen diete ea ikusi duten haurrak horien beharra duenez segurtatzeko.

Langileak, beren lan jardunen bidez, haur bakoitzaren lagunketan arituko dira, haren bizipen emozionala jasoz eta onginahia, enpatia eta berrasuratzea eskainiz.

Haur bakoitzaren sentimenak izaki bakanaren sentimen gisa hartuko dituzte langileek, haurrak duen familiarekin, bai eta kulturarekin ere, loturiko bere ezaugarri bereak dituen pertsona gisa.

Haur bakoitzaren adierazpenei adi dira langileak, haren negarrei, oihuei… kezkei, bozkarioei, frustrazioei, atseginei… Adi izatea, behaketa, hitzak ematea, dira harrera profesionalaren oinarriak.

Horrela, haurrak bete-betean pertsona gisa existitzen duela sentituko du, kontuan hartzen dutela, hartara, bereiztearen herstura areagotuko lukeen bakardadean ez dadin hondora.

 Arratsean gurasoekin berriz topatzeko unea ere emozionalki azkarra da: Ez zaio haurrari hain erraza gurasoarekin berriz topatzea, harekin atxikimendu handia baitu, harekin eraikitzen baitu bere burua! Haur bakoitzak bere adinaren, bere garapenaren eta bere izaeraren arabera adierazten du hori. Denbora tarte bat behar da berriz elkartzeko!

Langileek erritualak, trantsizioak (transmisioak) emanen ditu plantan ahalbait ongien utz dezaten elkar. Familia bakoitzak duen distantzia egokia atzemanen dute hitzen eta jarrera profesionalen bitartez laguntzeko eta berriz elkartzeak errazteko. Presentzia/ausentzia esperientzia horien bitartez eraikiko du haurrak bere norbanakotasuna.

Halatan, bada, langileek haurraren adierazpen guztiak hartuko dituzte kontuan eta deskodetuko dituzte haurraren beharrei ahalbait ongien erantzuteko ongizatea edota hobe izatea sortuko dituzten lagunketak plantan emateko.

 Talde lana da, behaketak, etengabeko gogoetak eta ekintzak doitzeak, gurasoekin batera, guztien artean partekatuz.

 Haur bakoitzaren nortasuna eta independentziaren eraikitzean badira norbere buruaren baieztatze eta oposizio aldiak. Jokamolde horiek (ekaitz emozionalak, elikagaien errefusa, loaren nahasketak…) normalak eta beharrezkoak dira eta haurraren garapen afektiboaren parte dira.

Haurrak bere nortasuna egituratzeko duen gogoa erakusten dute; ingurumenean dituen helduekin autonomia fisiko eta psikikoa lortu nahia erakusten dute. Haurrak bere bestelakotasuna, bere sentimenduak, erraten ditu goraki, betiere helduari emozio horiek jasotzeko duen gaitasunaz eta birsegurtatzeko eta itxura ona atxikitzeko duen gaitasunaz galdekatuz.

 Jarrera profesionalen bidez, helduek haurrari azalduko diote bizitzen ari dena aditu diotela eta ulertu, herstura edo haserrea edo frustrazioa sentitzeko eskubidea duela, bere emozioak azaltzeko eskubidea duela eta hartzaileekin konta dezakeela emozio horiek hobe kudea ditzan (bihotz berotasunaren bidez, hitzen bidez, emozioei buruzko jolasen bidez,

Emozioen askatzaile diren jarduerak, istorioak, botila sentsorialak, txotxongiloak…)

Haurtzaindegia gizarteratze lekua da, non besteekin topatzea eta alderatzea haurren eguneroko esperimentatzearen parte dira. Haurrarekin «landuko» da besteekin oldarkortasunik gabe harremanetan sartzea (hala nola bultzatzea, ausikitzea edo biloetatik tira edo erauztea…)

Langileek gertatzen ari dena ulertzen lagunduko dituzte haurrak beraien elkarrekintzetan, bestearen existentziaz konzientzia hartzen, besteak bizi duenaz, besteak sentitzen duenaz ohartzen, dituzten nahien adierazten laguntzen, ezetz erraten ikasten edota helduei laguntza eskatzen

Mugak jarriko dituzte ere eta beharrak eta nahiak adierazteko ahozko hizkera komunikabide gisa erabil dezaten bultzatuko dute.

Haurrak gatazkak beren kontura konpontzen ikasteaz ohartaraziko dituzte eta harremanetarako molde edota estrategiak plantan ematera bultzatuko, bestea ez dezan aurkari gisa ikusi baizik eta jostetakide gisa.

Langileek etengabe behatu eta lagunduko dituzte haurrak haiek egiten dituzten esperimentazioetan, topaketetan eta besteekiko komunikazioetan. Behakoak gurutzatuko dituzte, mintzatzeko denbora hartuko, bilkuretan edota 3PS direlakoen zerbitzuarekin, elkarrekin presta ditzaten haur bakoitzaren irudikapenak duen historiari loturik.

Etengabe dira haur bakoitzaren loratzea laguntzeko baldintzen eta aterabideen xerka. Arratsero, komunikazio tarte bat egiten da gurasoekin haurraren egunaren berri emateko, haurrarekin etxean bizi duten horretan laguntzeko, haurraren zenbait ateraldi elkarrekin hobe uler ditzaten eta haurren garapenari loturiko zenbait egoera berezi erlatibiza ditzaten.

Senideak heziketa aliantza baten bidean laguntzea ;

Haurtzaindegia gizarte lekua da, topaketa lekua, partekatze lekua eta mintzalekua ere haurraren harrera eskatzen duten gurasoentzat. Harrera egileak saiatuko dira gurasoek haurra konfiantza eta lasaitasun giroan utz dezaten behar diren baldintza onak sortzen. Familia bakoitzari ematen zaion harrera liburuxka haurrak talde egituran biziko duena azaltzeko bitartekoa da.

Langileek etengabe zainduko dute gurasoei duten berezko lekua aitortzeko jarrera dutela, hartara, gurasoek dituzten gaitasunak ahal beste balioan ematen saiatzeko eta egituran diren trabekin jarraikitasunaren bidean ibiltzeko.

Heziketa funtzioa haurraren bilakaeraren harira partekatzen dute, baina, betiere, lehen aldien (banantzera prestatzea, biberoitik goilarara pasatzea, lehen urratsak…) abiarazle izaten gurasoei utziz eta haurrarekiko dituzten erantzukizunak optimizatuz.

Partaide bakoitzak bere leku berea du eta bere erantzukizunen alorrean behar du aritu: gurasoek beren egitekoaren eta duten guraso aginpidearen arabera, eta profesionalek egituraren araudiaren eta heziketa eta pedagogia proiektuen arabera.

Senideekiko harremanak heziketaren osagarritasunaren xerkatzeko egiten dira, familia bakoitzaren izarira egin lagunketa batekin, non komunikazioa harrera egunen harira osatzen da, begiramenez, epaiketarik gabeko solasez eta enpatiaz osatu giro batean.

Haurraren garapen zorionatsua da denen helburu amankomuna, hezkuntzari eta ikaskuntzei buruzko idei berrien partekatzea sustatuz… Lotura koadernoari esker haurraren eguna kondatzen ahal dugu, gertakarien istorioak idatziz eta familiarekin harremanak azkartuz.

Haurrak behar du ere gurasoak besta ekitaldien bitartez interesa daitezen eta inplika (eguberrietako ikuskizuna, haurtzaindegien besta…). Langileak hor dituzte beti haurtzaindegian ukan dezaketen lekua hartzera bultzatu eta horretan laguntzeko. Informazio bilkurak proposatzen zaizkie senideei. Egituraren funtzionamenduari buruz, jarduera profesionalei buruz eztabaidatzeko eta gurasoen galderei aditzeko uneak dira.

Haurtzaindegiaren sargian afixatze leku bat eman da, gurasoei araudiari buruz, osasun egoerari buruz eta prebentzio kanpainei buruz informazioa emateko, bai eta langileen argazkiak emateko eta ateraldien edota lantegien berri emateko.

Gurasoei etengabe adi da haurtzaindegia, haien nahiei ahal bezain ongi erantzuteko eta, hartara, harreraren kalitatea hobe dezagun

Irandatz :

Egituraren aurkezpena ;

Kalitatezko ingurunea eskaintzea:

 • Ororentzako bizi areto bakarra erdian psikomotrizitate egitura batekin, txikientzako parke batekin, leku bereizi batekin (txikien apairua, irakurketa/musika…), ertainentzako jantoki eta jostaketa leku bat, troxen aldatze txoko bat txiki eta ertainentzat,
 • Handientzako jantoki bat, hainbat jardunetarako ere balio duena,
 • Iratzartze areto 1,
 • 5 logela,
 • Aldagela 1 handientzat 3 komun txiki eta 2 esku garbiontzi,
 • Kanpo leku 1, psikomotrizitate egitura batekin eta malguki jostailuekin, bai eta aterpe bat. Zola estaldura indargetzailezkoa da.
 • Sukalde 1 zerbitzu emaile batek hotzean zerbitzatu jakiak berotzeko

Langileei dagokienean: Zaintzaileen lantaldea diziplinartekoa eta elkarren osagarria da; honako hauek ditu: haur txikien hezitzaile den zuzendari bat, erizain 1, 4 haur artatzaile laguntzaile, 3 haurtzaindegi langile (haur txikien LAG-CAP), haietan 1 lan anitzetarakoa da eta bi garbitzaileak, horietako bat jantokikoa.

Bereizketa prestatzea, gurasoen, lantaldearen eta haurraren arteko konfiantza harreman batez ;

Familia bakoitzaren harrera ahal bezain ongi prestatzeko, prestaketa aldi bat aurreikusi behar da. Lantaldeak bi astez jarraian eginen den pertsonen eta lekuen pixkanakako ohituratzea proposatzen du.

Ohituratze aldi horren iraupena haurraren jokamoldearen, haren historiaren eta bizi ohituren arabera egokitu liteke. Lehen harreman horiek elkar hobe ezagutzeko eta erreferentziak hartzen hasteko balio dute.

Larrialdiko harreraren kasuan, egokitzearen iraupena eskariaren eta haurraren erantzunaren arabera aztertuko da, egoerari ahal bezain ongi erantzuteko.

Familiari lekuak bisitatzeko gonbita egiten zaio eta lantaldea ezagutzera, bereziki haurraz arduratuko den gidatzailea. Haurrari eta haren gurasoei azaltzen zaie zein leku ukanen duen haurrak taldean, nortzuk arduratuko diren berataz…

Familia bakoitzaren lagun egite horrek konfiantzazko harremana sortzen du gurasoekin eta haurra egituran koka dadin errazten du. Gurasoek izenei aurpegia jar diezaioten laguntzeko, sargian bada argazkien taula bat. Egokitzapena guraso batekin edota biekin edo senideren batekin egiten da. Haurraren beharrak ahal beste betetze aldera, gurasoekin iritzi trukaketa bat egiten da haurrak dituen ohitura eta erritmoei buruzko fitxa baten bidez.

Langileak gurasoekin mintzatzen dira haurrari bizitza berri horri ekiteko lagun diezaiokeen gainean (Zer beharko du, zuen ustez, unibertso berrira goxoki egokitzeko? Horretan, nola lagun diezaiokegu guk?)

Bi aste horien ondoren, haurra pixkanaka gero eta denbora luzeagoz izanen da haurtzaindegian: hasieran guraso bat edo biekin batera, gero, pixkanaka, bakarrik eta, egunetik egunera, gero eta denbora luzeagoz. Azken 2 etapak haurtzaindegian apairu bat hartzea eta lokuluska bat egitea dira, gurasoek libro dituzten uneen arabera

Gurasoa itzultzean, haurrarekin denbora tartetxo bat goxoki partekatzera gonbidatzen zaio eta, hala nahi balu, biberoia, bularra edo askaria ematera. Hala nahiko lukeen amak haurtzaindegian bertan eman liezaioke bularra haurrari.

Gurasoek noiznahi dei dezakete telefonoz haurraren berrien galde, beren guraso egitekoetan lantaldearen ulerkortasunaren eta sostenguaren bitartez segur senti daitezen. Gurasoak dira beti haurraren atxikimenduaren irudi nagusiak.

Harrerarako prestaketa familia bakoitzari egokitzen zaio. Horrela, gurasoekin solastuz, segida har eta haurrari jarraipen sentimendua eskain dakioke dituen beharretarako emanen zaizkion arrapostuetan, ingurumena eta pertsonak besteak badira ere.

Sartze garaian, bilkura bat proposatzen zaie gurasoei, lantaldearekin mintza eta egituraren funtzionamendua ezagut dezaten. Horrela arrapostua eman dakieke gurasoen galderei eta gurasoek elkar ezagutu eta harremanak sor ditzakete ere

Lantaldeak haurra eta gurasoa egunero hartzea ;

Haurra eta gurasoa haurtzaindegira heltzean, langile batek hartuko ditu adi eta arreta jarrera positibo batez; horrela jarraipena egiten da konfiantzazko harreman baten barnean.

Langilea gurasoak eman informazioei adi da eta zeinahi lankidek irakur dezakeen transmisio kaier batean idazten ditu informazio horiek; horrela, eguneroko zaintza haurraren beharretara errazago egokitzen da.

Gurasoak alde egin eta harrera egin duen langileak haurra lagunduko du, betiere haurrak banantzeari loturik egin ditzakeen adierazpenei adi eta haietan laguntza emanez (sargiako atearen “kli-klak” erritualak plantan emanez, agurtzeko denbora hartzen laguntzeko, emozioen kudeaketa, kuttunak, segurtasuna ematea, itxura ona hala fisiko nola morala…). Kuttunak haurren esku dira beti eta nahi duten orotan har ditzakete, beharra badute.

 • Berriz elkartzea

Gurasoa haurtzaindegira heltzean, langileak uzten die, hala haurrari nola gurasoari, berriz elkartzeko behar duten denbora. Gero, ahoz azaltzen dio gurasoari eguna nola joan zaion haurrari (nola bizitu duen eguna, ezagutu duena, zertan jostatu den, beste haurrekin lotu dituen harremanak…)

Informazioak kaier batean idazten dira eta eguneko gertakaritxoak aipatzen dira hor: haurraren loaldiaren luzera, jan duena (edukiaren xehetasunak) egin dituenak eta zenbait ohar (osasuna, jokamoldea)…

Komunikazio unea da, gurasoaren, langilearen eta haurraren arteko partekatze unea, familiaren eta egituraren arteko lotura (zaldaina-jarraikitasuna) egiten duena. Une horrek, batzuetan, gurasoek aipatu nahi dituzten gai berezi zenbaiti heltzeko edota haietan sakontzeko aukera ematen du ere.

Etxe-haurtzaindegi-etxe lotura eta transmisio une horiek begiramenez, onginahiz eta enpatiaz lagunduak dira, hala haurra nola gurasoa ongi banantzen eta hobe berriz topatzen laguntzeko, nork bakoitzak behar dituen erritualei leku eginez.

Haurraren ongizatea bermatzea nor bakoitzaren garapenaren berezitasuna zainduz ;

Langileek bete-betean pertsona gisa hartuko dute haurra:

 • Hari pertsona gisa mintzatuz, haren jardunak (jostetak, troxatzeak, apairuak, janztea, artamenduak) hitzez eta mainaz lagunduz, segurtatze eta itxura oneko harreman goxoa sor dadin.
 • Ahal bestean, hari norbanako gisa mintzatuz, orokorrean, inpertsonalean, mintzatu gabe.
 • Haren nortasunaren begiramenez eta egiten dituen hautuak onartuz (jan nahi ez, kuttuna nahi, jardun bat utzi nahi edota jostailu bat nahi izatea…)
 • Emozioak adierazten dituenean (haserrea, ukoa, pasibotasuna, negarra, bat-bateko poz leherketa, oihuak…) haiek jaso eta lagunduz haietarako hitzak eskainiz.
 • Haurraren senitarte bizitzan gerta litezkeen aldaketak kontuan hartuz, familia ekitaldietan…
 • Ohe bat berarentzat emanez, haren izena daraman kutxatila bat, non bere gauza bereak utziko diren (argazkia, kutunaren zakua…)

Lantaldeak haur bakoitzak taldearen barnean dituen erritmoak hartzen ditu kontuan:

 • Loari dagokionean:
  • Gurasoak goizean emaniko informazioen berri hartuz (loaren kalitatea, iratzartze ordua…)
  • Haurraren neke edota logure seinalei adi izanez.
  • Lotaratze ordutegiak haurraren erritmora egokituz.
  • Nor bakoitzari loak giro segurtatzailean har dezan uztera lagunduz.
  • Handienak aldi berean oheratuz, salbu kasu bereziren bat bada. Loak hartzen ez badu ere, haurrari pausatzeko gonbita egiten zaio goxoki.
  • Haurra ez iratzarriz; gurasoari bakarrik proposatuko zaio haurra iratzar dezan, egoki iruditzen bazaio, profesionalek lagundurik
  • Segurtasun giroa sortzeko, haur bakoitzak bere ohea du eta, behar balitz, bere lojantzia eta bere kuttuna. Gisa berean, haurra loak har dezan lagundu beharra balitz, etxeko lo baldintzak hartuko lirateke kontuan (kulunkatzea, musika kutxa, gau argia…)
  • Pausaldi osoan zehar zaintza egiten da, onginahiz eta adi, langileek zuzenean itzuliak eginez edo haurfono batez.
 • Apairuei dagokienean:
  • Apairuen osaera, testura eta kopurua haurraren arabera egokituz eta janari berrien gaineratzen joatea gurasoekin mintzatuz eginez.
  • Haurraren autonomia garatuz pixkanaka mahai batera kokatzera eramanez eta goilara, sardexka, godaleta… erabiltzera gonbidatuz.
  • Apairuen ordutegia haurraren erritmora egokituz (txiki eta ertainentzat)
  • Haurraren dastamena bai eta zaporeen, koloreen, testuren eta abarren ezagutzea garatuz menu desberdinak eskainiz eta dastatzera gonbidatuz.
  • Haurrari zenbait jaki ez badu jan nahi ez jateko aukera emanez. Haurra gonbidatutzat hartuz.
  • «Txikiek» besoetan jan dezakete edo etzaulki batean edo azpildun aulki egokitu batean. Pixkanaka ertainen taldera lotzera eramanak izanen dira. Elikadura jarraipena egiteko taula bat dago (kopurua, osaera, testura), erregularki eguneratua nor bakoitzaren elikadura beharren bilakaeraren
  • «Handi eta ertainak» seinaka banatzen dira, duten garaierara egokitu mahaietan. Langile bakoitzak mahai bat hartzen du bere gain eta, horrela, hurbileko harremana faboratzen da eta haur bakoitzaren beharrei hobe erantzuten zaie eta, hartara, giro lasai eta atsegina bermatzen da.
 • Artamenduei eta garbitasunaz jabetzeari dagokienean:
  • Haurrak dituen beharren arabera aldatzen zaio troxa, betiere haren ahalkearen begiramenez. Horrek eskatzen du langile bakoitza adi izan dadila nor bakoitzaren ongizate edo ezinegon adierazpenei. Ikuskatze bat egiten da erregularki, egunaren une zenbaitetan: apairuen aitzinetik eta ondoren, loaldiaren ondoren, haurrak egituratik alde egin baino lehen, eta egiten denaren lagun hitzak erabiltzen dira.
  • Gurasoekin elkarlanean, haurra garbitasunaz jabetzerako bidean lagunduz duen heldutasun fisiko, fisiologiko eta psikologikoaren arabera eta esfinterren kontrolaren arabera (gurasoekin batera aritu haurraren alde (hezkidetza)).
  • Troxagela bat dago, handik jardunen gela ikusteko moduan antolaturik dena.
  • Garbitasunaz jabetzen eta higiene heziketa laguntzeko, haurren garaierara egokitu pixontziak, komunak, esku garbiontziak (xaboi banagailudunak) ditugu, haurra bere kabuz aritzera gonbidatzeko (autonomia)
 • Segurtasun eta higiene arauak betetzeari dagokionean:
  Egiturak indarrean diren arauak betetzen dituzten eta haurren adinei egokiturik diren altzariak, materialak, jokoak, jostailuak ditu. Elementu horiek garbitzen dira eta erregularki kontrolatzen eta, behar denean, aldatzen dira.
 • Jostetei dagokienean:
  • Josteta bizitzaren adierazpena bera da. Sehaskatik bertatik, ninia bere eskuekin, bere txintxirrinarekin, jostatzen da. Gero, bere kuboekin, panpinekin, kutxekin, arituko da bera bakarrik jostetan. Gero, pixkanaka, handitzen doan heinean, lagunak bilatuko ditu bere josteta aberasteko.
  • Eta elkarren ondoan jostatu ondoren, azkenean, haurraren gizarteratzearen etapa nagusian, besteekin arituko da jostetan.
  • Jostetaren bidez, haurrak esperimentatzen du, bere burua eraikitzen du, asmamena eta sormena garatzen ditu. Komunikatzen du eta bere adineko haurrak eta helduak aurkitzen ditu ere.
  • Egunean zehar, haurrak aldizka aritzen dira, beren adinaren arabera, josteta librean edo, beti langile bat bertan dela, egiteko proposatzen zaizkion zenbait jardunetan. Josteta libreak egunaren zati handiena hartzen du haur txiki-txikientzat. Handienek, berriz, eguna lantegiekin, joko gidatuekin (batez ere goizetan) eta josteta librearekin betetzen dute eguna.
  • Josteta librean, langileak bertan izan eta behatzaile izanen dira eta haurrek esperimentatzen dutena ikusiko dute. Haurrak lagundu eta egiten dituzten ezagutzetan gidatzeko dira hor langileak. Josteta egokiak proposatuko dituzte ikusi dutenaren arabera pentsatu eta antolatu ingurumen batean. Haurren jostetak eta interesak adinaren arabera aldatzen dira.
  • Txiki-txikien kasuan, zentzumen guztiak dira iratzarririk. Inguruan duten guztia bereganatzen dute. Haien lehen jostetak beren gorputz berearen ingurukoak dira nagusiki (eskuak, oinak, etab. …). Horregatik, haurra, txiki-txiki denetik, lurrean kokatzen dute, bizkarrez. Ahal bestean, helduak ez du haurren egon-moldea aldatzen, salbu haurra egoera oso zailean bada. Izan ere, haur bat oraindik bereganatu ez duen egon-molde batean kokatuz zailtasunak sor dakizkio.
  • Behaketa fitxak erregularki betetzen dira, haur bakoitzaren garapen psikomotorearen arabera.
  • Gero, haurrek nahitara hartuko dituzte gauzak eta bere zentzumenen bitartez (ukimena, murtxatzea, ausikitzea, aditzea, usnatzea, …) ezagutuko ditu. Langileek, orduan, forma eta testura desberdinetako ukitzeko zenbait gauza proposatzen diete.
  • Gero, haurrek gauzak eskukatu eta botatzen dituzte. Hor dira txintxirrinak, jardute taulak, habia kuboak, metatzeko jostailuak, “kuku-pox” jokoak…
  • Handien kasuan: Jostetak bere buruarekin konfiantza hartzeko aukera ematen dio haurrari eta bere autonomia garatzeko. Handitzean, bere motrizitate orokorra garatuko du. Ibilbide motoreen bidez, adibidez, igo, jauzi, herrestan ibili, alde batetik bestera joan, zutitu eta bere gorputza hobe kontrolatzeko beharra ukanen du.
  • Haurrak imitazio jokoekin (kozinaka, xitxuketan, medikuena, albaitariarena) hasten dira interesatzen. Esperimentazio, ezagutza eta imitazio beharrei hobe erantzuteko, gaikako zenbait txoko haurrentzat antolatuak eta hari utziak dira (kozinaka aritzeko txokoa, panpin txokoa, garaje txokoa, mozorrotze txokoa, liburu txokoa).
  • Joko sinboliko horiek guztiek eguneroko bizitzako keinuak (nini bati jaten ematea, apairu bat prestatzea…) errepikatzeko aukera ematen diete haurrei, bai eta elkar imitatzeko eta bestearekin bat egiteko. Haurren arteko lotura sortuko du horrek, partekatzea, lankidetza.
  • Esplora dezan laguntzeko, haurrari lekuan libreki ibiltzen uzten zaio, langilearen begirada argi eta borondate onekoaren pean. Halatan, haurrek nahitara har ditzakete jostailuak, beren mailan diren altzarietan bildurik diren eraikitzeko jostailuak, ibilgailu txikiak eta imanak.
 • Lantaldeak, egunero bi lantegi proposatzen dizkio talde bakoitzari (handi eta ertainak), haur kopuru txikietan ahal bada, giro lasai eta jabala izan dadin. Jardueren plangintza egituraren sargian da afixatua.
 • Lantegi bakoitzean, helduak segurtasuna emanez eta onginahiz lagunduko du taldea, haur bakoitzaren parte hartzea eta interesa kontuan hartuz. Haurrak nahi duenean utz dezake lantegia eta bigarren taldera bilduko da.
 • Langileek astean zehar lantegi mota desberdinak proposatuko dituzte (ibilbide psikomotorea, margolaritza, musika, bihien eskukatzea, collagea, moldatze orea.) nor bakoitzaren atsegin eta jakinminari ahal bestean bidea eman asmoz…
 • Haurrek maite dute arrastoak uztea arkatzez, feltro lumaz, margoz… eta beren kabuz gauzak egin ditzaketela erakustea.
 • Arrasto horiek afixatzen dira edota gurasoei ematen zaizkie, haurrak oso harro baitira horrekin. Gehien axola duena ez baita emaitza, ATSEGINA baizik!
 • Une horietan, funtsezkoa da langileen egitekoa, haurrak gidatuko baitituzte, lagunduko baitituzte egiten dituzten ezagutza horietan eta taldean duten parte hartzean. Heldua ez da haurraren ordez arituko; haurrak egiten duenari adi izanen da.
 • Dastamenaren astean, pastizagintza lantegiek zapore berriak ezagutzen lagunduko dute, ukimena garatzen, haurrak apairuetatik at elikagaiekin duen harremana ezagutzen.
 • Haurrei haurtzaindegitik kanpoko ateraldiak ere proposatzen zaizkie, hala nola merkatura eta mediatekara, adibidez, haurrek leku berriak eta pertsona berriak ezagut ditzaten.
 • Jostatze uneetan, haurrak beren artean eta helduekin elkarreragiten ari dira. Zenbait elkarreragin eraso itxurakoak izan litezke, baina bestearen ezagutzea besterik ez dira batzuetan. Haur txikiak ez du besteari kalte egitearen nozioa; ezagutza izan ohi da. Haurrek beren gorputza ezagutzen dute lehenik, gero besteen ondoan aritzen dira jostetan, besteekin jostatzeari ekin aitzin.
 • Josteta atseginbide edo desatsegin gerta liteke. Zenbait egoeratan, haurrak errealitatearekin topatzen dira eta frustrazioa ekar diezaioke errealitate horrek. Adibide baterako, haur batek ezin badu jostailu bat berehala eskuratu eta haren nahia gerorako utzi behar badu.
 • Langileek haurrari egiten duena hitzez adierazten eta ulertzen lagunduko diote. Ahal bestean, arrapostu lasai eta jabala ekarri behar diote, haurra emozioen mende baita eta ulertzen ez dituenez, herstura sortzen baitio horrek.
 • Jostetak leku nagusia du haur txikiaren bizitzan. Besteekin harremanetan izaten ikasten du eta taldean bere lekua atzematen. Horrela, kolektibitateak gizarteratzen laguntzen dio.

Haurraren gogoa pizten parte hartzea ;

Haurra haurtzaindegian den denbora guztian zehar, heziketa lantaldea arduratzen da egunero hainbat motatako lantegiak proposa eta plantan emateaz haurraren mugitze beharrei, esperimentatze beharrei, ezagutze eta atsegin beharrei, jostatze beharrei erantzuteko, gidaritza segurtatzaile asmo onekoaz.

Proposatzen diren jarduerak honako alor hauei dira nagusiki loturik:

 • Zentzumenen iratzarpena:
  Zentzumenen garapena laguntzen du, oroimena trebatzen du eta haurra bost zentzumenak erabiltzera bultzatzen du:

  •  Dastamena:
   • Apairuetan erabiltzen diren elikagaiak aldatuz, beste zaporeak ezagutzera bultzatuz,
   • Sukaldaritza lantegiak plantan emanez: pastizagintza; matahami orea; gerrentxotarak: fruituetakoak, barazki gordinetakoak, gasnetakoak; ogi xerrak…
   • Merkatuan erakusmahaiak eta espezieak ezagutuz, fruitu berriak dastatuz…
   • Zenbait jardunen bitartez, dastamenaren astean eta Fraîch’- Attitude delakoan parte hartuz.
  •  Entzumena:
   • Soinuak ezagutzeko diskoak entzunez (ohiko soinuak, abereenak, musika tresnak, soinu lotoak)
   • Txikien eskura txintxirrinak eta musika kutxak utziz,
   • Musikaren lehen ezagutzak egiteko lantegiak plantan emanez.
   • Inguruko soinuei eta haien ozentasun mailari adi izaten erakutsiz.
  •  Ukimena:
   • Hainbat testuratako oihal eta paperak eskukatuz, elikagai idorrak (pastak, irtirina…), moldatzeko orea, gatz orea, hatz margoak, esku margoak, oin margoak, ur jostetak…
   • Haurren eskura adin orotarako egoki diren ukitze jostailu eta liburuak emanez, bai eta iratzarpen tapizak txiki-txikientzat.
   • Sentitze ibilbideak sortuz (sentsazio desberdinak ematen dituzten materialdun ontzitxoak…)
  •  Ikusmena:
   • Irakurketa lantegiak edo diapositibak proposatuz jardun lasaietarako egoki den areto batean,
   • Koloreak ezagutzeko jokoak proposatuz, oroitze jokoak, lotoak,
   • Irudietako xehetasunei so egiten erakutsiz, liburuetako irudietan…
   • Ingurumen koloretsu eta harmoniatsua sortuz,
   • Mugikariak zintzilikatuz, batez ere txikien troxa txokoan,
   • Haurtzaindegia hautatu den gai baten arabera apainduz,
   • Haurrek egin marrazkiak eta argazkiak afixatuz.
  • Usaimena: proposatu jakien, fruituen eta eguneroko usainen usnatzera emanez, usaina ezagut dezaten
 • Musika iratzarpena:
  Haurrak musikaz, adi izateaz ohartarazten ditu; arte adierazmolde bat ematen die ezagutzera:

  • Egunero abestiak entzunez, josteta kantuak, hatz jokoak…eta beraiek hauta ditzaten gonbidatuz.
  • Musika mota desberdinetaz ohartaraziz (mundu edo eskualde musikak, sehaska kantua, klasikoa, jazz…)
  • Musika tresnak ezagutzeko tarteak edo soinu multzoak proposatuz (fabrikatzea, entzutea eta eskukatzea).
  • Musika iratzarpen lantegi horiek ingurune lasaian egiten dira, aditze, arreta eta kontzentraziorako baldintza onetan
  • Langileek haurrekin grabatu disko bat sortzeko proiektua, gurasoei eman eta etxean kanta dezaten.
 • Gorputz iratzarpena:
  Haurrei gorputza hobe ezagutzen eta koordinatzen eta mugitze gaitasunak garatzen laguntzen die. Hori guztia espazioan hobe kokatzen ikas dezan eta nolabaiteko autonomia lor dezan.

  •  Txikientzat:
   • Beren garapen psikomotorearen etapak erdiesten lagunduz. Horientzako txokoa segurtatu txokoa da, tapiz lodi eta erosoekin eta, hesiturik denez, haurra nahi duenaren arabera zutitzera gonbidatzen du.
   • Haien oratze gaitasuna garatuz, jostailuak eta haurraren eskuari egokitu txintxirrin erakargarriak eta jardunetarako barandak eskura utziz.
   • Gorputzaren kontzientzia hartzera bultzatuz, hatz jostetekin, josteta kantuekin, “kuku-pox” jokoekin, troxa aldatzeko uneetan edota mirailaren aitzinean.
   • Baloi handi-handietan kokatu eta lasaitzera gonbidatuz (kulunkatze goxoak…
  •  Handienentzat:
   • Psikomotrizitate ibilbideak plantan emanez, uztaiekin, tunelekin, moduluekin, zutoinekin, baloiekin…
   • Lokaletan psikomotrizitate egiturak kokatuz, hala barnean nola kanpoaldean, malguki jostailuak, esku karrosak, trizikloak…
   • Haien motrizitate fina garatuz buruhauste lantegiekin, ahokatze jostailuekin, eraikitze jostailuekin, perlekin, loturekin, collageekin, urraketekin, gometsekin, koloratzeekin, margoekin,
   • Hainbat jarduera mota proposatuz: dantza, ufatze jokoak, jausgailua, burbuilak,
   • Lasaitze eta atseden aldiak proposatuz,
   • Bakarrik jatera, erantzi/janztera, eskuak edota aurpegia garbitzera, zintzatzera, komunera joatera… bultzatuz
   • Banakako harremanetan (troxa aldaketa, janztea, “Buruzagiak dio” jokoak, txotxongiloak) gorputz atalak izendatuz
  • Sorkuntza iratzarpen
   Haurrari arte adierazpena garatzeko aukera ematen dio.
   Honako gai hauen inguruko lantegiak antolatuz:

   • Margolaritza, zenbait tresna motarekin (pintzelak, marrazki moldeak, belakiak, arrabolak, tanpoiak, hatzak) hainbat euskarri motatan,
   • Marrazkiak kolore arkatzekin, argizari arkatzekin, feltro lumekin, klerekin, esmalteztaturiko taula gainean,
   • Collagea (gometsak, paper puskak, zotzak, gauza zaharrak, lokarria…)
   • Jarduteko gelaren hautua erabilko diren materialen arabera egiten da. Halatan, margolaritza iturria duen gela hetsi batean egiten da.
  • Hizkuntza iratzarpena
   Haurrari komunikatzeko eta dituen hizkuntza ezagutzak aberasteko eta irudimena garatzeko aukera ematen dio.

   • Liburuak proposatuz (ukitzekoak, soinudunak, oihalezkoak…), josteta kantuak kantatuz, hatz jostetak, hizkuntza bainua sortuz.
   • Liburuen, istorioen, diapositiben bai eta josteta kantuen inguruko solasaldiak animatuz, helduekin kidetasun une goxoak sortuz,
   • Talde jokoak antolatuz, hala nola irudi lotoak, iruditegiak, lotoak…
   • Haurren arteko eta haur eta helduen arteko solas libreko uneen aukera utziz, bai eta josteta sinbolikoetan solasetarako ere,
   • Egunean zehar egiten ditugunak hitzez azalduz
   • Haurren arteko eta haur eta helduen arteko kulturarteko solasak bultzatuz.
  • Sinbolikoaren iratzarpena
   Haurrari nortasuna garatzeko aukera ematen dio bai eta ingurumena hobe ulertzeko ere.
   Lokalak leku zedarrituekin dira antolatuak (kozinaka aritzeko txokoa, garajea…) gogora ekarle diren jostailuekin (panpinak eta osagarriak, baxera, jakiak, ibilgailuak, telefonoa, xitxuketa tresnak, medikuaren maletatxoa…) haurrak helduak imita ahal ditzan eta bere etxeko bizitza eta haurtzaindegiko bizitza errepika ahal ditzan.
  • Natura iratzarpena
   Haurrari ingurumenaz ohartarazten dio eta hobe ezagutzen eta zaintzen laguntzen dio.

   • Ingurumeneko natura behatuz, urtaroei buruzko lan batez (diapositibak, liburuak, eskulanak…).
   • Handienei ekoherritartasunaz ohartarazten zaie (gauza zaharrak baliatuz egin eskulanak edota jostetak, musika tresnak edo beste fabrikatuz…).
  • Gizarte bizitzarako iratzarpena
   Haurrari taldean bizitzen ikasteko aukera ematen dio, bai eta talde bizitzarako arauetaz ohartarazten, gurasoekin elkarlanean.

   • Jendetasuna eta arauak eta aginduak betetzen helduak imitatuz irakatsiz
   • Besteekin bizitzen eta begiramena erakusten ikasten lagunduz (partekatzen ikastea, ez jotzea…). Talde jardunak antolatuz egin liteke hori (lotoa, baloi jokoak, ingurutxoa…), talde sorkuntzen bidez (margo freskoa, collagea…), urteurren besten, inauteri, eguberri eta abarren inguruko partekatze tarteak antolatuz
   • Elkarrekin, mahai beraren inguruan jateko tarteetan (lagunarte onean)
   • Jostailuak partekatzen, txandaren zain izaten, nahi den gauza eskuratzeko hitza baliatzen irakatsiz.
   • Kanpo munduari zabal izaten irakatsiz ateraldien bidez, ikuskizunen bidez…
   • Eskura utzi zaion materiala (jostailuak, liburuak, altzariak) zaintzen irakatsiz.

Haur txikiaren emozioak laguntzea ;

Sortzean, haurrak gaitasun ahal handia du baina ez da bete-betean garatuko loratzeko egoki zaion ingurumena gabe.

Dituen beharretara egokiturik diren ingurunearen arrapostuen bidez eraikiko du haurrak, bere esperientzen harira, bere buruaren konzientzia.

Langileek mugimendu hori lagunduko dute haur bakoitza eta haren senideak bakartzat hartuz dituzten berezitasun bereekin.

Haurraren behar eta ohituren inguruko gurasoekiko solasek aukera ematen dute norbanakoari egokitu kargura hartzea (izendun kutxatila, ohe pertsonalizatua, lotarako erritualak…) bideratzeko eta haurtzaindegiarekin ohituratzen laguntzeko behar den denbora hartuz.

Laguntzaile bakoitzak, bere onginahi guztiarekin, haur bakoitza zainduko du eta segurtasun afektiboa gurasoekin elkarlanean, eraikitzen lagunduko dio.

Ahal bestean, eguneroko banantzeetan haur bakoitza eragile izan dadin bilatzen da (sargiako atearen klik-klak jokoa). Gurasoen nahia betetzen da banantzeen bizipenetan: «Zoé-ren amak goizeko berriak ematen dizkio erreferente den langileari eta gero alabatxoa legoen jokoetara eraman eta gero erraten dio adio alabari …eta goizero, langileek errito hori laguntzen dute.

Goizeko harrera emozioen erritualtxoaren inguruan egiten da: «Nola zara egun?…» smiley aurpegitxoak baliatuz (haserre, pozik, triste) Haurra eta helduak dagokion emozio egoeraren araberako argazkia kolatzera gonbidatzen dira.

Langileen egintza guztiak hitzez aipatzen dira, haurrak sentitzen duenaz erakusten duena: «Ikusten dut triste samar zarela, goazen aitaren eta amaren argazkiak ikustera, nahi baduzu…” edo “Ikusten dut lotarako beharra duzula, begiak igurtzen ari baitzara…” edota “Kasketa garrantzitsua zaizu, aitak eman baitizu…»

Erabiltzen diren erranaldiak haurrarentzat zentzua dutenak dira, berataz, gurasoekiko etxeko bere bizitzaz mintzo zaizkionak edota haurtzaindegiko besteekiko bizitzaz, topatzen dituen egoeretaz, eguna nola joan zaion azaltzen diotenak.

Langileak haurrari beha dira, adi, egiten dituen adierazpenetan: gurgurrak, irribarreak, negarrak, oihuak, haserreak, frustrazioak…, adierazten duen horretan ulertzen zaiola jakitera emanez. Eta hala ez bada, langileak haurraren eskariei aterabideak xerkatzen hasiko dira ongizate handiagoa xede.

Egoera horiek guztiak oso garrantzitsuak dira eta helduak hor dira haien jaso, deskodetu eta galdetzeko eta bere buruari galdetuko diote: «Asebeterik ote ditu lo, gose, mugimendu, segurtasun afektibo, josteta… beharrak?…. Zer ari zait haur hau bere beharretaz erraten? Eta nola lagun diezaiokete helduek?»

Batzuetan, haurrari emozio tenpesta azkarrak gerta dakizkioke: «Elisak negar handiak egiten dituenean, helduak atxiki dezan behar fisiko eta psikikoa duenaren seinale da, edota Arthur troxa aldatzean haserre bizian jartzen denean… edota Myriam mugen bila dabilenean kasu egin diezaioten…».

Langileak lasaitze bideak proposatzen saiatuko dira (kuttuna, txoko lasai batera laguntzea, azaltzea, laztantzea, arreta beste zerbaitetan jartzera eramatea, botila sentsorialak, abestiak, liburu bat…) haur bakoitzari talde baten barnean elkarrekin bizitzeko arauei loturiko bere jokamoldeak kudeatzen ikasteko aukera emateko.

Langile bakoitzak mugak eta debekuak ezarriko ditu baina, betiere, haurrak beren arteko harreman moldeetan gidatuz. Haurren arteko gatazka egoeren laguntzeak langile guztiek partekatzen dituzten jarrera koherente eta fidagarriak eskatzen dizkiete langileei.

Jarrera profesional horien sostengatzeko jokamoldeen harmonizatzea xerkatzen da etenganbe taldeak egiten dituen bilkuretan (3 PSP direlakoen sostenguarekin).

Haurtzaindegiko bizitza egoeretarako, haur bakoitzaren gauza bereak (xurgakia, kuttuna, estalkia eta beste…) haurraren esku dira edo gurasoei eskatzen dizkie langileak haurrak horren beharra duela ikusiz gero.

Lasaitze eta kontsolamendu bitartekoak dira, tentsioak edo estresa arintzekoak haur batzuei egoera zenbaiti buru egiten laguntzen dietenak.

Langileak egunero mintzatuko dira gurasoekin haurrak haurtzaindegian egin dituen adierazpenetaz, etxean bizi denaren berri hartuko dute, haurrak bizi dituen bere buruaren baieztatzeko garai zailak eta gizarte bizitzaren ikaste etapak azaltzeaz eta erlatibizatzeaz batera.

Familiak heziketa aliantza baten bidean laguntzea.

Langileek heziketa laguntza eskaini behar diete haurrei, betiere gurasoen leku eta egitekoaren begiramenez. Lantaldearen egitekoa familia bakoitzarekin konfiantza eta elkarlan harremana eraikitzea da, guztiona den interes bat helburu: haurraren ongizatea, haren loratzean parte hartzeko asmoz.

Horren egiteko, gurasoek eta haurrak elkarrekin duten historiarekin loturik elkarrengandik duten oinarrizko atxikimendua onartu eta kontuan hartzen dute langileek. Gurasoak lehen aldien abiatzailetzat hartzen dira (leku garrantzitsua banantzearen prestaketan, jokatzeko dituzten ohiturak kontuan hartzea, biberoitik goilarara pasatzea, lehen ikasketak…).

Langileak eta gurasoak elkarrekin aitzinatuko dira elkarrekin mintzatuz haurraren kolektiboaren barnean gehien komeni zaionaz elkarlanean aritzeko.

Partaidetza hori gurasoei haurrak kolektibitatearen barnean bizi duen unibertso aberats eta elkarreragilea biziarazten dien komunikazio harreman batetik sortzen da. Lantaldea gurasoei adi da beti, haiek dituzten egitekoetan laguntzeko.

Transmisiorako euskarriak (talde bakoitzaren lotura kaiera, oharren taula, lantaldearen kaiera…) haurrak egunerokoan bizitu duena eta haurrarekin bizitu dena aipatzeko eta gurasoei gertakari txikien bitartez ahal bestean hori bizitzera emateko bide dira. Senideentzako afixatzea egiten da sargiako atarian. Eguneko menuen afixa ere elkarrizketarako bide da. Sargian dagoen organigramak langile bakoitzaren kualifikazioa ezagutzeko aukera ematen die gurasoei.

Partaide bakoitzak bere lekua du eta bere ardurapeko alorra: gurasoek beren egitekoari eta beren guraso agintaritzari loturikoa eta langileek haurtzaindegiaren araudiarekin eta heziketa eta pedagogia proiektuarekin loturikoa. Sartze bilkura bat antolatzen da, egituraren funtzionamenduaren eta ohiko egun baten azaltzeko eta gurasoekin mintzatzeko. Zuzendaria familiei adi da beti haurren garapenaz mintzatzeko.

Senideen laguntzea hezkidetza baterako negoziazioa eta elkarren osagarritasuna xerkatuz egiten da. Lehen topatzean bertan ematen zaie gurasoei harrera liburuxka, haurraren bizileku berria aurkezten laguntzeko eta elkarrizketa errazteko. Lantaldeak oroitzapenen kaiera osatzen du haurra hurrengo taldera pasatzen denean.

Urte osoan zehar besta ekitaldiak antolatzen dira (Eguberri ikuskizuna, haurtzaindegiaren besta…); gurasoak haietan parte hartzera gonbidatzen dira eta langile guztiekin eta beste senideekin ere topa daitezke horietan. Partekatze une garrantzitsuak dira horiek, besta giro batean, elkartze eta atsegin uneak, elkar hobe ezagutzeko eta hobe ulertzeko aukera ematen dutenak…

Gurasoei etengabe adi gara, dituzten nahiei ahal beste erantzuteko eta harrera eta laguntzearen kalitatea etengabe hobetzen joateko.