Administrazio helbideratzea

Erreferentziazko testuak

Kohesio sozialaren aldeko neurriak (Familien eta Ekintza Sozialaren Kodeko L.264-1etik L.264-10erako artikuluak) daramatzan bizileku eskubide oposagarriari buruzko legearen 51 artikulua – 2007ko maiatzaren 15eko 2007-893 eta 2007ko uztailaren 20ko 2007-1124 dekretuak, bizileku egonkorrik ez duten pertsonen helbideratzeari buruzkoak – 2008ko otsailaren 25eko DGAS/MAS/2008/70 zirkularra, bizileku egonkorrik ez duten pertsonen bizilekua hautatzeari buruzkoa – Gizarte Segurantzaren kodeko L.161-2-1 artikulua – Familien eta Ekintza Sozialaren Kodeko L.252-2 artikulua FESKko R-123-21 artikulua, 8. paragrafoa, eta R-123-22 artikulua

Bizileku egonkorrik ez duten pertsonak

Bizileku egonkorrik ez duten pertsonek BIZILEKUA HAUTATU BEHAR DUTE prefetak onetsi dituen erakundeetan edo eskubidezko onarpena daukaten LSHZ/HEZetan, legezko, arauzko eta hitzarmenezko prestazioak (Estatuko Mediku Laguntza izan ezik), bai eta nortasun nazionaleko titulu bat ere jaso ahal izateko, eta hauteskundeetarako zerrendetan edota laguntza juridikoan izen ematea egin ahal izateko.

Printzipioa

Telekargatu

Prozedura

Telekargatu