2020ko abuztuaren 26an, 18:30ean egin Herri kontseiluaren bilduma

Erref. KE.IG – 295.2020

2020.urtean, abuztuaren 26an, asteazkenarekin, 18:30ean, Herri Kontseilua bildu da Kotte ECENARRO jaun auzapezaren lehendakaritzapean.

BERTARATUAK: ECENARRO j. (auzapeza), KEHRIG COTTENÇON and., TRANCHE j., BUTORI and., IRAZUSTA j., COTINAT and.,  ARRUABARRENA j., LEGARDINIER and., GRABIERES j., MOUNIOS ADURRIAGA and. (auzapezordeak), CAMACHO SATHICQ and., ARZELUS ARAMENDI j., TARIOL j., AIZPURU and., PELEGRIN ARAMENDY j., BEAUFORT and., BERNARD j., EIZAGUIRRE j., ROMAN and., MANTEROLA j., HARAMBOURE and., MARTIARENA GARAT j., LABEAU and., JEHAN j., CEZA and., DESTRUHAUT j., HIRIBARREN and., POUYFAUCON j., BARRERO and, BALANZATEGUI j., SALLABERRY j.

AHALORDEA EMANIK: NAVARRON andreak LEGARDINIER andreari

BILKURA IDAZKARIA: Céline COTINAT and.

Deialdiaren eguna:2020ko abuztuaren 19a

Biltzarraren quoruma bete dela baieztatu ondoren, auzapez jaunak hasiera eman dio bilkurari.

I –2020KO UZTAILAREN 29KO HERRI KONTSEILUAREN BILKURAREN AKTA ONARTZEA

Auzapez jaunak, 2020ko uztailaren 29ko bilkuraren bilduma COTINAT andrari, bilkura idazkari den bezainbatean, irakur dezan galdegin dio. Dokumentua biltzarrak onar dezan eman da bozketara.

AHO BATEZ ONETSIA –

Gero, gai zerrendari ekin diote:

II – DELIBERAMENDUAK

TXOSTENGILEA: Kotte ECENARRO, auzapeza

083.2020 – HERRI KONTSEILUAK EMAN ORDEZKARITZAZ AUZAPEZAK HARTU ERABAKIAK

Auzapez jaunak azaldu ditu Herriko Kontseiluak 2020ko uztailaren 3ko deliberamenduaren bitartez eman zizkion ordezkaritzak baliatuz hartu dituen erabakiak.

Herri Biltzarra jakinaren gainean da. Ez da bozkatzen.

084.2020 – EUSKAL HIRIGUNE ELKARGOA – ESKUALDATU KARGEN BALIOZTATZEKO TOKIKO BATZORDEAREN KIDEAK IZENDATZEA

Batzorde horretan herria ordezkatzeko, biltzarrak honako hauek izendatu ditu:

 • Frédéric TRANCHE j., titularra,
 • Laetitia NAVARRON and., ordezkoa.

AHO BATEZ ONETSIA–

085.2020 – 2020. URTEA – 2. ALDAKETA ERABAKIA – AURREKONTU NAGUSIA

FUNTZIONAMENDU ATALA

GASTUAK

 • Proposam. berriak
 • 011 – Gastu orokorrak
 • 012 – Langile gastuak
 • 014 – Emaitzen arintzea : 6 582
 • 65 – Kudeaketa arrunteko beste gastuak : 23 000
 • 66 – Finantza gastuak
 • 67 – Ezohiko gastuak : 45 000
 • 022 – Ezusteko gastuak : 2 168
 • OROTARA: 76 750
 • 023 – Inbestimendu atalera igorria : – 24 090
 • 042 – Atalen arteko ordena eragiketak : 60 666
 • OROTARA: 36 576

OROTARA FUNTZIONAMENDU GASTUAK: 113 326

DIRU SARTZEAK

 • Proposam. berriak
 • 013 – Gastuen arintzea
 • 70 – Zerbitzuen emaitzak
 • 73 -Zergak eta zerbitzuengatikoak
 • 74 -Zuzkidurak eta parte hartzeak
 • 75 – Kudeaketa arrunteko beste emaitzak : 16 290
 • 77 – Ezohiko emaitzak : 45 036
 • 78 – Kitamenetatik hartuak eta hornidurak: 52 000
 • OROTARA : 113 326
 • 042 – Atalen arteko ordena eragiketak
 • 002 – Funtzionamendu soberakin geroratua
 • OROTARA

OROTARA FUNTZIONAMENDU DIRU SARTZEAK : 113 326

INBESTIMENDU ATALA

GASTUAK

 • Proposam. berriak
 • 20 – Ibilgetze ukiezinak : 600
 • 204 – Hornikuntzetarako eman diru laguntzak: 105 220
 • 21 -Ibilgetze materialak: -251 675
 • 23 -Bidean diren ibilgetzeak : 260 600
 • 10 – Zuzkidurak, erreserbak
 • 13 – Inbestimendurako diru laguntzak
 • 16 – Maileguak eta beretu zorrak
 • 020 – Ezusteko gastuak
 • OROTARA : 114 745
 • 040 -Atalen arteko ordena eragiketak
 • 041 – Ondare eragiketak : 14  928
 • 001 –  Inbestimendu defizit geroratua
 • OROTARA : 14 928

OROTARA INBESTIMENDU GASTUAK : 129 673

OROTARA OROKORREAN : 242 999

RECETTES

 • Proposam. berriak
 • 10 – Zuzkidurak, funtsak eta erreserbak
 • 13 – Inbestimendurako diru laguntzak
 • 16 – Maileguak eta beretu zorrak : 114 745
 • 21 – Ibilgetze materialak : -36 576
 • OROTARA: 78 169
 • 040 – Atalen arteko ordena eragiketak: 60 666
 • 041 – Ondare eragiketak : 14 928
 • 021 – Funtzionamendu ataletik hartua: -24 090
 • OROTARA : 51 504

OROTARA INBESTIMENDU DIRU SARTZEAK : 129 673

OROTARA OROKORREAN : 242 999

TXOSTENGILEA: Nicole BUTORI and.

086.2020 – 2020RAKO HERRIAREN ESKOLA PREZIO FINKOA ERABAKITZEA

Hala OGEC erakundearekin nola GURE IKASTOLA HENDAIA ikastolarekin sinatu hitzarmenen bidez Herria eskola kontratupeko eskola pribatuak kudeatzen dituzten bi elkarte horiei prezio finko bat ematera engaiatu da; 660 € 2014tik 2016 arteko aldiari dagokionean eta 700 € 2017tik 2019 artekoari dagokionean.

Konfinamendu aldiak ez digu bi elkarte horiekin bilkurak antolatzen utzi. Halarik ere, osasun eta ekonomia krisiak ahulduriko aurrekontu eta finantza orekak atxikitzearren, eta ustiatze gastuak ikastetxeak hetsirik izanik teorikoki apalagoak balira ere, 2020 aldirako ikasle bakoitzeko 700 euroko eskola prezio finkoa atxikitzea erabaki da.

AHO BATEZ ONETSIA

TXOSTENGILEA: Richard IRAZUSTA j.

087.2020 – JARDUNA ALDI BATEAN EMENDATZEA

Jarduna aldi batean emendatu dela eta erabaki da lanaldi osoko behin-behineko lanpostu bat sortzea euskarazko ama eskoletako espezialista den lurralde laguntzaile bat kontratatzeko 2020ko irailaren lehenetik 2021eko uztailaren 6a bitarteko aldirako.

AHO BATEZ ONETSIA-

088.2020 – BIZITEGIAK ETA ENERGIA ELKARTASUN FUNTSA – 2020KO PARTE HARTZEA

Herriak urtero hartzen du parte Bizitegiak eta Energia Elkartasun Funtsean, zeinaren xedea baita diru arazo larrietan diren familiei alokairuak eta energia kontsumoak ordaintzen laguntzea.

 1. urterako, herriaren parte hartzea honako hau izanen da: 11 900 €.

AHO BATEZ ONETSIA-

089.2020 – HENDAIAKO HERRIA HERRITAR ZERBITZUAN ENGAIATZEA ETA ONESPEN ESKARIA

Herrian parte hartze demokrazia garatzeko asmoz, Herriak 16tik 25 urte bitarteko gazteak hartu nahi ditu herritarren parte hartzea bultzatzeko, alde batetik, eta bestetik auzoetako gizarte lotura garatzeko.

“Oroitzapena eta herritartasuna” deitu eskuhartze alorra hautatu da honako egiteko hauek ukanen dituzten “hurbileko enbaxadoreak” kontratatzeko:

 • Politika publiko nagusien balioa azaltzea: gazteak herritarrengana joan eta informazioa emanen diete eta ohartaraziko dituzte eguneroko kezken inguruan (garbitasuna, hondakinen sailkapena, mugikortasuna eta lekualdaketak, eskubideak baliatzea, elikagaien gehiegizko xahutzea…),
 • Euskara eta euskal kultura eskura ukan dezaten sustatzea.

Proposatu egiteko horiek ororen intereseko printzipioen araberakoak izan behar dira. Herritar lanpostu horien egiteko nagusiak izanen dira herritarrekiko topaketak sortu eta plantan ematea, informaziorako dokumentuak banatzea, erabiltzaileen beharren berri jasotzea…

Erabaki da borondatezko herritar zerbitzuan bizpahiru gazte hartuko direla, 6 eta 12 hilabete arteko aldi baterako, astean 24 oren eginez; Herriak hilean 106,31 € ordainduko dizkio gazte bakoitzari, Estatuak hilero ematen dion 467.34 €ko ordainsaria osatzeko.

Onespen eskaria eginen zaio Herritar Zerbitzuaren Agentziari.

AHO BATEZ ONETSIA-

090.2020 – HILERRIKO EMAKIDEK EMANIKOAREN BANATZEA

Hautetsiek hilerriko emakidek emanikoaren banaketa honela finkatu dute: 2/3 Herriarentzat eta 1/3 GEUZarentzat.

AHO BATEZ ONETSIA-

TXOSTENGILEA: Claire LEGARDINIER and.

091.2020 – CAAE LAN-EKO – 2020RAKO DIRU LAGUNTZAREN OSAGARRIA

2019ko martxoaren 28ko hitzarmen batez, Herriak eta Jarduna eta Enplegua Laguntzeko Zentroak (JELZ-CAAE) Interreg POCTEFA “Gizarte eta Elkartasunezko Ekonomiaren Mugazgaindiko Eskola” europar programaren barnean egin dituztenak iraunkor bilakatu nahi izan dituzte, haien diruztapena 2019ko martxoaren 30ean gelditu baita.

Hitzarmen horrek aurreikusten du Herriak urtean 80 000 € emanen dituela 2019ko apirilaren lehenetik 2022ko apirilaren lehena bitartean.

2020rako, hastapeneko aurrekontuak 20 000 €ko diru laguntza aurreikusten du (2019ko apirilaren lehenetik abenduaren 31 bitarteari legokiokeen zatia). Aurrekontuaren aurreikuspen hori 20 000 €rekin osatu behar da.

AHO BATEZ ONETSIA-

TXOSTENGILEA: Michelle MOUNIOS ADURRIAGA and.

092.2020 – DIRU LAGUNTZA BEREZIA ARISTIDES DE SOUSA MENDES OMENTZEKO FRANTZIAKO NAZIO MAILAKO BATZORDEARI

1940ko ekainaren 80. urteurrenaren oroitzarreen barnean, Aristides de SOUSA MENDES omentzeko Frantziako Nazio mailako Batzordeak aurreikusia zuen 2020ko ekainaren 17tik irailaren 15 bitartean, Bordelen, erakusketa bat antolatuko zuela gobernuak eginikoa, milaka errefuxiatuen ibilbidea eta Portugalen Bordeleko kontsul zen Aristides de Sousa Mendes jaunaren eginak erakusteko.

COVID 19aren pandemiarengatik urrira gibelatu zen «Bordeleko» erakusketa hori eta HENDAIA herriaren diruzko sostengua zuen. Badira 2020 eta 2021 urteetarako beste erakusketak aurreikusirik Lisboan eta New Yorken.

Biltzarrak Aristides de Sousa Mendes omentzeko Frantziako Nazio mailako Batzordeari 3000 euroko ezohiko diru laguntza ematea erabaki du.

AHO BATEZ ONETSIA–

TXOSTENGILEA: Chantal KEHRIG COTTENÇON and.

093.2020 – DIRU LAGUNTZA ESKARIA TOKIKO INBESTIMENDU PUBLIKOA SOSTENGATZEKO FUNTSARI – HPA-AD’AP 2020 DIRUZTATZEKO PLANA ONARTZEA

Eraikin publikoak helgarri egiteko Tokiko Inbestimendu Publikoa Sostengatzeko Funtsari eginiko diru laguntza eskari bat dela eta Estatuaren zerbitzuek diruztapen plan bat onartua eskatzen digute, bai eta horretarako dirua aurrekontuan sartua izatearen baieztapena.

Hautetsiek 2020rako diruztapen plana onartu dute honako kopuru honekin: 122 524.50 € ZG, honela diruztatuko dugularik:

 • % 30 inbestimendu funtsaren diru laguntza (Estatua), hau da, 36 757.35 € ZG,
 • % 70 (Herria), hau da, 85 767.15 € ZG.

AHO BATEZ ONETSIA–

TXOSTENGILEA: Ganix GRABIERES j.

094.2020 – 5G DELAKOAREN HEDAPENERAKO LUZAMENDUA EZARTZEA

2G, 3G eta 4G teknologien ondoren, ”5G” dugu orain mugigarrien sareen bostgarren belaunaldia.

ARCEP erakundeak (Komunikazio elektronikoen arautze agintaritza) dio egungo sareek, osasun krisian izan den trafikoaren emendatzea jasateko gai izan badira ere, egun diren maiztasunek ezinen diotela trafikoaren etengabeko emendatzeari arrapostua eman.

Alta, bada, dituen emaitzengatik, 5G delakoa aldatzen doan teknologia da eta maiztasun berrien esleipenarekin egun diren erabilerak optimizatu eta haien emendatzeari erantzuteko xedea du, bai eta zerbitzu berrien garapena bultzatzeko xedea ere: errealitate birtuala, garraio adimentsuak (ibilgailu autonomo eta konektatua, geltoki eta portu konektatuak…), hiri adimentsuak (bideetako trafikoaren kontrola, energiaren optimizazioa…), etorkizuneko industria (industria tresnak urrunetik gidatzea, makinen konektibitatea…), telemedikuntza edota lineako heziketa.

Horretarako, 5G delakoak bi maiztasun banda berri esploratu beharko lituzke Frantzian: 3,5 GHz banda (3,4 – 3,8 GHz) eta 26 GHz banda (24,25 – 27,5 GHz).

Osasun krisiak gibelatu dituelarik, 3,5 GHz banda mugigarrien operadoreei esleitzeko enkanteak 2020ko irail honen hondarrean hastekoak dira, aurtengo urri-azarotik goiti esleipena eginik izan dadin.

Oraindik 5G mugigarrien sareek banda hori baliatzerik ez badute ere, 2018aren hondarraz geroztik mugigarrien operadore batzuei baimena eman zaie zenbait hiritan esperimentazioak egiten has daitezen azpiegitura berrien funtzionamendua testatzeko, besteak beste, 26 GHz banda.

Anses agentzia (Elikaduraren osasun segurtasunaren, ingurumenaren eta lanaren nazio mailako agentzia) 2020ko ekainaren 23an eguneraturik izan den bere webgune ofizialean dio badela:, “gogoan hartu maiztasunetako banda horiek ukan ditzaketen eragin biologiko eta osasunekoen gaineko datu eskasia handi bat, edo batere daturik ez dagoela.”

Klimaren aldeko Herritar Biltzarrak, bere PT12.1 proposamenean, “Digitalaren bilakaera lagundu ingurumenaren gaineko eraginak gutxitzeko” izenekoan, aholkatzen du “zerbitzuen ekoasmakuntzako logika batean, 5G delakoak zuntzarekin erkatuz dituen abantailak eta eragozpenak aztertu behar direla haren garatzeko lizentziak eman aitzin eta ez ondoren, bai eta ingurumenean gutxien eragiten duen baliabidearen erabilerari ekin eta hura aholka dadila ere” eta eskatzen du “5G delakoak osasunaren eta klimaren gainean dituen eraginen azterketak ukan arte gibelatzeko 5G horren plantan ematea,  

 Ekainaren 21eko JDD edo igandeko egunkarian argitaratu Elisabeth Borne-ri egin elkarrizketak zekarren Olivier Véran, Osasun ministroak eta Élisabeth Borne Trantsizio Ekologikoaren ministroak berak ere lehen ministroari idatzi omen ziotela eta eskatu “Anses agentziaren azterketaren zain izan zedin 5G delakoaren hedapenari ekin aitzin”.

 Anses agentziaren aditu lanek “5G maiztasuneko banda berriek bereziki ukan ditzaketen eragin biologiko edota osasunekoak aztertuko dituzte” baina agentzia horrek dio zientzialariek ez dietela lan ardatz nagusi horiei “hemendik eta 2021aren hondarra arte” ekinen.          

Hendaian, beste nonahi bezala, uhin elektromagnetikoak maiztasun banda berrietan igortzen dituzten antenak kokatzeko proiektuak eta haien errepikagailuen han-hemenka barreiatzea kezka iturri zaizkie herritarrei, eta hala da bereziki jakinik eragin biologiko eta osasunekoen gaineko azterketa guztiak ez direla oraindik bururatuak.

Kontuan hartuz osasun publikoaren gaian, bai eta ingurumenaren eta klimaren gaineko eraginen gaietan ere, zuhurtziazko printzipioa jarri behar dela beti  ororen gainetik, Hendaiako Herri Kontseiluak 5G delakoaren hedapenean eta, hartara, operadoreei haren ustiatzeko baimenak emateari dagokionean, luzamendu bat ezartzea erabaki du osasun eta ingurumen eraginei buruzko zientzia azterketak bururatu arteraino.

AHO BATEZ ONETSIA–

Gai zerrenda bururatua zenez, auzapez jaunak bilkura amaitutzat eman du 19:20an.

HENDAIAN, 2020ko abuztuaren 27an

Auzapeza, Euskal Hirigune Elkargoaren lehendakariordea

Pirinio Atlantikoetako Departamendu kontseilaria,

 Kotte ECENARRO

HERRIKO ETXEAREN ATARIAN AFIXATUA