HERRITARTASUNA: Emaitzen etxola

Proiektu eramailea: Jérome

Hendaiako zenbait auzotan emaitzen etxola bat, bi edo hiru koka daitezen proposatzen dut. Ekintza horrek arrakasta balu, etxola gehiago koka litezke, eskaeren arabera. Nork bakoitzak dit uen eta, egoera onean izanik ere, jadanik nahi ez dituen gauzak eman ditzake, beste jendeek balia ditzaten. Etxola txukun atxikitzeaz ekoherritar bolondresen esku edota horretarako
dagoen edo sor litekeen elkarte baten esku utz liteke. Proiektuak partekatzeko leku gehiago eskainiko liguke, eta partekatze jarduna areagotuko luke, gure gauzei bigarren bizitza emanen lieke eta biztanleen arteko elkartasuna azkartuko luke horrek.

Auzoa: Zehaztekoa

Kostua: 2 000 €