2021ko martxoaren 31n, asteazkenean, 18:30ean egin Herri kontseiluaren bilduma

KE.RS – 132.2021

Bi mila eta hogeita batgarren urtean, martxoaren hogeita hamaikan, asteazkenarekin, 18:30ean, Herri Kontseilua bildu da Kotte ECENARRO jaun auzapezaren lehendakaritzapean.

BERTARATUAK: ECENARRO j. (auzapeza), KEHRIG COTTENÇON and., TRANCHE j., BUTORI and., IRAZUSTA j., COTINAT and., ARRUABARRENA j., LEGARDINIER and., GRABIERES j., MOUNIOS ADURRIAGA and. (auzapezordeak), MARTIARENA GARAT j.,
PELEGRIN ARAMENDY j., CAMACHO SATHICQ and., BERNARD j., MANTEROLA j., AIZPURU and., ARZELUS ARAMENDI j., NAVARRON and., BEAUFORT and., EIZAGUIRRE j., ROMAN and., HARAMBOURE and., LABEAU a., JEHAN j., CEZA and., DESTRUHAUT j., HIRIBARREN and., POUYFAUCON j. 044.2021 zk. deliberamendutik goiti, BARRERO and., BALANZATEGUI j., ESTOMBA and. eta SALLABERRY j.
AHALORDEA EMANIK: TARIOL jaunak BERNARD jaunari, POUYFAUCON jaunak DESTRUHAUT jaunari 042.2021 zk. deliberamendutik 043.2021 zk. deliberamenduraino
BILKURA IDAZKARIA: Céline COTINAT and.
Deialdiaren eguna: 2021ko martxoaren 25a

Biltzarraren quoruma bete dela baieztatu ondoren, auzapez jaunak hasiera eman dio bilkurari.

AUZAPEZ JAUNAK: Jaun-andre horiek, hautetsikide maiteak, bilkurari hasiera ematen diot.
Ongi dakizuen bezala, Hendaiako auzapez izaniko Raphaël LASSALLETTE jauna, Departamentu Kontseilari eta Hendaiako auzapez izan zena 1981etik 2001 arte, martxoaren 19an joan zaigu.
Haren ohoretan, minutu bateko isilaldia egin dezagun proposatzen dizuet.
Milesker:

 • Minutu bateko isilaldia.

Bihotza hunkiturik dugu gogoan Txema adiskidea ere, urtero, Olentzero garaian, bisita egiten ziguna zenbait opari ekarriz. Halatan, bada, gogoan dugu bera, bai eta Karmele emaztea eta haurrak ere.

Jakitera eman nahi nizuen ere Jean-Jacques LASSERRE Departamentu Konseiluaren lehendakariarekin mintzatu naizela ere, IRANDATZ kolegioa hemendik goiti Raphaël LASSALLETTE kolegio dei dadin, kolegio horretako irakasle izan baitzen Raphaël LASSALLETTE.

2021EKO MARTXOAREN 3KO HERRI KONTSEILUAREN BILKURAREN AKTA ONARTZEA

Auzapez jaunak, 2021eko martxoaren 3ko bilkuraren bilduma COTINAT andreari, bilkura idazkari den bezainbatean, irakur dezan galdegin dio.

Dokumentua biltzarrak onar dezan eman da bozketara.

AHO BATEZ ONETSIA –

DELIBERAMENDUAK

Gero, gai zerrendari ekin diote:

TXOSTENGILEA: Kotte ECENARRO j.

042.2021 – HERRI KONTSEILUAK EMAN ORDEZKARITZAZ AUZAPEZAK HARTU ERABAKIAK

Auzapez jaunak azaldu ditu Herriko Kontseiluak 2020ko uztailaren 3ko deliberamenduaren bitartez eman zizkion ordezkaritzak baliatuz hartu dituen erabakiak.

HERRI BILTZARRA JAKINAREN GAINEAN DA. EZ DA BOZKATZEN.

043.2021 – 2021. URTEA – TOKIKO ZERGEN TASAREN FINKATZEA

2021. urteak aldaketa garrantzitsua dakar tokiko zergetan. Aldaketa horrek lehen bizitegien gaineko bizileku zergaren produktua kentzea dakar eta horren ordez Departamentuaren funts eraikien gaineko zergatik datorren produktu baliokidea ezartzea.

2021. urterako, aurrekontu orientabideei jarraikiz, honako hau proposatzen dizuegu:

 • Funts eraikien gaineko zergaren tasa emandatzea % 28.6545eraino igoz,
 • Funts eraiki gabeen gaineko zergaren tasa ez igotzea, hau da, % 33.19an uztea,
 • Bigarren bizitegietarako bizileku zergaren 2021eko tasa % 14.85ean finkatzea, hau da, % 40ean 2021. urterako eta 2022rako % 60raino emendatzea.

 

 • ZERGAK : AURREIKUSI OINARRIAK – 2021RAKO BOZKATU TASAK / 2021KO PRODUKTUA
 • BIGARREN BIZITEGIEN ZERGA % 40ko emendatzearekin : 14 457 175 % – 14.85 / 3 036 709
 • FUNTS ERAIKIAK : 29 111 000 – % 28.6545 / 8 341 611
 • FUNTS ERAIKIGABEAK : 53 100 – % 33.19 / 17 624

ADIERAZI BOZEN GEHIENGOZ ONETSIA:

 • 7 BOZ AURKA: DESTRUHAUT j., HIRIBARREN and, POUYFAUCON j., BARRERO and., BALANZATEGUI j., ESTOMBA and. eta SALLABERRY j.,
 • 6 ABSTENTZIO: COTINAT and., LEGARDINIER and., MARTIARENA GARAT j., MANTEROLA j., ARZELUS ARAMENDI j. eta NAVARRON and.

044.2021 – AURREKONTU NAGUSIA – 2021EKO HASTAPEN AURREKONTUA BOZKATZEA

FUNTZIONAMENDU ATALA – GASTUAK

 • KAPITULUA : PROPOSAMEN BERRIAK
  HERRI KONTSEILUAREN BOZAK
 • 11 – Karga orokorrak : 4 808 914,00
  26 alde – 7 aurka (DESTRUHAUT j., HIRIBARREN and., POUYFAUCON j., BARRERO and., BALANZATEGUI j., ESTOMBA and., SALLABERRY j.)
 • 12 – Langile kargak : 11 463 932,00
  20 alde – 7 aurka (DESTRUHAUT j., HIRIBARREN and., POUYFAUCON j., BARRERO and., BALANZATEGUI j., ESTOMBA and., SALLABERRY j.)
  6 abstentzio (COTINAT and., LEGARDINIER and., ARZELUS ARAMENDI j., NAVARRON and., MANTEROLA j., MARTIARENA GARAT j.)
 • 14 – Produktuen arintzeak : 618 170,00
  26 alde – 7 aurka (DESTRUHAUT j., HIRIBARREN and., POUYFAUCON m., BARRERO and., BALANZATEGUI j., ESTOMBA and., SALLABERRY j)
 • 65 – Beste kudeaketa karga arruntak : 3 492 976,20
  26 alde – 7 aurka (DESTRUHAUT j., HIRIBARREN and., POUYFAUCON j., BARRERO and., BALANZATEGUI j., ESTOMBA and., SALLABERRY j.)
 • 66 – Finantza kargak : 237 784,00
  26 alde – 7 aurka (DESTRUHAUT j., HIRIBARREN and., POUYFAUCON j., BARRERO and., BALANZATEGUI j., ESTOMBA and., SALLABERRY j.)
 • 67 – Ezohiko kargak : 32 050,00
  26 alde – 7 aurka (DESTRUHAUT j., HIRIBARREN and., POUYFAUCON j., BARRERO and., BALANZATEGUI j., ESTOMBA and., SALLABERRY j.)
 • 68 – Erdi-aurrekontuko zuzkidurak : 31 490,00
  26 alde – 7 aurka (DESTRUHAUT j., HIRIBARREN and., POUYFAUCON j., BARRERO and., BALANZATEGUI j., ESTOMBA and., SALLABERRY j.)
 • 022 – Ustekabeko gastuak : 50 000,00
  20 alde – 13 aurka (DESTRUHAUT j., HIRIBARREN and., POUYFAUCON j., BARRERO and., BALANZATEGUI j., ESTOMBA and., SALLABERRY j., COTINAT and., LEGARDINIER and., ARZELUS ARAMENDI j., NAVARRON and., MANTEROLA j., MARTIARENA GARAT j.)
 • OROTARA : 20 735 316,20
 • 23 – Inbestimendu atalera igorria : 2 640 279,89
  26 alde – 7 aurka (DESTRUHAUT j., HIRIBARREN and., POUYFAUCON j., BARRERO and., BALANZATEGUI j., ESTOMBA and., SALLABERRY j.)
 • 42 – Atalen arteko ordena eragiketak : 1 170 000,00
  26 alde – 7 aurka (DESTRUHAUT j., HIRIBARREN and., POUYFAUCON j., BARRERO and., BALANZATEGUI j., ESTOMBA and., SALLABERRY j.)
 • 2 – Gibelatu emaitza
  26 alde – 7 aurka (DESTRUHAUT j., HIRIBARREN and., POUYFAUCON j., BARRERO and., BALANZATEGUI j., ESTOMBA and., SALLABERRY j.)
 • FUNTZIONAMENDU GASTUAK OROTARA : 24 545 596,09

FUNTZIONAMENDU ATALA – DIRU SARTZEAK

 • KAPITULUA : PROPOSAMEN BERRIAK
  HERRI KONTSEILUAREN BOZAK
 • 13 – Kargen arintzeak : 34 000,00
  26 alde – 7 aurka (DESTRUHAUT j., HIRIBARREN and., POUYFAUCON j., BARRERO and., BALANZATEGUI j., ESTOMBA and., SALLABERRY j.)
 • 70 – Zerbitzuen produktuak : 2 641 349,00
  26 alde – 7 aurka (DESTRUHAUT j., HIRIBARREN and., POUYFAUCON j., BARRERO and., BALANZATEGUI j., ESTOMBA and., SALLABERRY j.)
 • 73 – Zergak : 16 406 115,00
  20 alde– 7 aurka (DESTRUHAUT j., HIRIBARREN and., POUYFAUCON j., BARRERO and., BALANZATEGUI j., ESTOMBA and., SALLABERRY j.)
  6 abstentzio (COTINAT and., LEGARDINIER and., ARZELUS ARAMENDI j., NAVARRON and., MANTEROLA j., MARTIARENA GARAT j.)
 • 74 – Zuzkidurak eta parte hartzeak : 2 776 871,00
  26 alde – 7 aurka (DESTRUHAUT j., HIRIBARREN and., POUYFAUCON j., BARRERO and., BALANZATEGUI j., ESTOMBA and., SALLABERRY j.)
 • 75 – Kudeaketa arrunteko beste produktuak : 406 285,00
  26 alde – 7 aurka (DESTRUHAUT j., HIRIBARREN and., POUYFAUCON j., BARRERO and., BALANZATEGUI j., ESTOMBA and., SALLABERRY j.)
 • 76 – Finantza produktuak : 29,00
  26 alde – 7 aurka (DESTRUHAUT j., HIRIBARREN and., POUYFAUCON j., BARRERO and., BALANZATEGUI j., ESTOMBA and., SALLABERRY j.)
 • 77 – Ezohiko produktuak : 250 000,00
  26 alde – 7 aurka (DESTRUHAUT j., HIRIBARREN and., POUYFAUCON j., BARRERO and., BALANZATEGUI j., ESTOMBA and., SALLABERRY j.)
 • 42 – Atalen arteko ordena eragiketak :
  26 alde – 7 aurka (DESTRUHAUT j., HIRIBARREN and., POUYFAUCON j., BARRERO and., BALANZATEGUI j., ESTOMBA and., SALLABERRY j.)
 • RD02 – Funtzionamendu soberakin gibelatua : 2 030 947,09
  26 alde – 7 aurka (DESTRUHAUT j., HIRIBARREN and., POUYFAUCON j., BARRERO and., BALANZATEGUI j., ESTOMBA and., SALLABERRY j.)
 • FUNTZIONAMENDU DIRU SARTZEAK OROTARA : 24 545 596,09

INBESTIMENDU ATALA – GASTUAK

 • KAPITULUA : GIBELAMENDUAK + INSKRIPZIO BERRIAK
  HERRI KONTSEILUAREN BOZAK
 • 20 – Gorputz gabeko ibilgetuak : 77 863,00
  26 alde – 7 aurka (DESTRUHAUT j., HIRIBARREN and., POUYFAUCON j., BARRERO and., BALANZATEGUI j., ESTOMBA and., SALLABERRY j.)
 • 204 –  Ekipamendurako diru laguntzak : 349 349,00
  26 alde – 7 aurka (DESTRUHAUT j., HIRIBARREN and., POUYFAUCON j., BARRERO and., BALANZATEGUI j., ESTOMBA and., SALLABERRY j.)
 • 21 – Gorpuzdun ibilgetuak : 1 892 073,45
  20 alde – 13 aurka (DESTRUHAUT j., HIRIBARREN and., POUYFAUCON j., BARRERO and., BALANZATEGUI j., ESTOMBA and., SALLABERRY j., COTINAT and., LEGARDINIER and., ARZELUS ARAMENDI j., NAVARRON and., MANTEROLA j., MARTIARENA GARAT j.)
 • 23 – Egiten ari diren ibilgetuak : 4 774 019,54
  26 alde – 7 aurka (DESTRUHAUT j., HIRIBARREN and., POUYFAUCON j., BARRERO and., BALANZATEGUI j., ESTOMBA and., SALLABERRY j.)
 • AP/CP ekipamendu eragiketa oro : 1 076 536,36
  26 alde – 7 aurka (DESTRUHAUT j., HIRIBARREN and., POUYFAUCON j., BARRERO and., BALANZATEGUI j., ESTOMBA and., SALLABERRY j.)
 • EKIPAMENDU GASTUAK OROTARA –  : 8 169 841,35
 • 10 – Zuzkidurak, hainbat funts eta erreserbak : 97 000,00
  26 alde – 7 aurka (DESTRUHAUT j., HIRIBARREN and., POUYFAUCON j., BARRERO and., BALANZATEGUI j., ESTOMBA and., SALLABERRY j.)
 • 16 – Maileguak eta antzeko zorrak : 2 013 700,00
  26 alde – 7 aurka (DESTRUHAUT j., HIRIBARREN and., POUYFAUCON j., BARRERO and., BALANZATEGUI j., ESTOMBA and., SALLABERRY j.)
 • 20 – Ustekabeko gastuak : 75 000,00
  20 alde – 13 aurka (DESTRUHAUT j., HIRIBARREN and., POUYFAUCON j., BARRERO and., BALANZATEGUI j., ESTOMBA and., SALLABERRY j., COTINAT and., LEGARDINIER and., ARZELUS ARAMENDI j., NAVARRON and., MANTEROLA j., MARTIARENA GARAT j.)
 • 27 – Bste finantza ibilgetuak : 71 560,00
  26 alde – 7 aurka (DESTRUHAUT j., HIRIBARREN and., POUYFAUCON j., BARRERO and., BALANZATEGUI j., ESTOMBA and., SALLABERRY j.)
 • FINANTZA GASTUAK OROTARA :2 257 260,00
 • OROTARA : 10 427 101,35
 • 41 – Ondare eragiketak :
  26 alde – 7 aurka (DESTRUHAUT j., HIRIBARREN and., POUYFAUCON j., BARRERO and., BALANZATEGUI j., ESTOMBA and., SALLABERRY j.)
 • 1 – Gibelatu inbestimendu defizita : 1 936 463,71
  26 alde – 7 aurka (DESTRUHAUT j., HIRIBARREN and., POUYFAUCON j., BARRERO and., BALANZATEGUI j., ESTOMBA and., SALLABERRY j.)
 • OROTARA : 1 936 463,71
 • INBESTIMENDU GASTUAK OROTARA : 12 363 565,06

INBESTIMENDU ATALA – DIRU SARTZEAK

 • KAPITULUA : GIBELATZEAK + INSKRIPZIO BERRIAK
 • 13 – Inbestimendurako diru laguntzak : 1 468 064,59
  26 alde – 7 aurka (DESTRUHAUT j., HIRIBARREN and., POUYFAUCON j., BARRERO and., BALANZATEGUI j., ESTOMBA and., SALLABERRY j.)
 • 16 – Maileguak eta antzeko zorrak : 3 813 906,87
  26 alde – 7 aurka (DESTRUHAUT j., HIRIBARREN and., POUYFAUCON j., BARRERO and., BALANZATEGUI j., ESTOMBA and., SALLABERRY j.)
 • 23 – Egiten ari diren ibilgetuak : 19 850,00
  26 alde – 7 aurka (DESTRUHAUT j., HIRIBARREN and., POUYFAUCON j., BARRERO and., BALANZATEGUI j., ESTOMBA and., SALLABERRY j.)
 • EKIPAMENDU DIRU SARTZEAK OROTARA : 5 301 821,46
 • 10 – Zuzkidurak, hainbat funts eta erreserbak : 1 315 000,00
  26 alde – 7 aurka (DESTRUHAUT j., HIRIBARREN and., POUYFAUCON j., BARRERO and., BALANZATEGUI j., ESTOMBA and., SALLABERRY j.)
 • 1068 – Funtzionamendu soberakinak : 1 936 463,71
  26 alde – 7 aurka (DESTRUHAUT j., HIRIBARREN and., POUYFAUCON j., BARRERO and., BALANZATEGUI j., ESTOMBA and., SALLABERRY j.)
 • FINANTZA DIRU SARTZEAK OROTARA : 3 251 463,71
 • OROTARA : 8 553 285,17
 • 1 – Inbestimendu soberakin gibelatua :
  26 alde – 7 aurka (DESTRUHAUT j., HIRIBARREN and., POUYFAUCON j., BARRERO and., BALANZATEGUI j., ESTOMBA and., SALLABERRY j.)
 • 40 – Atalen arteko ordena eragiketak : 1 170 000,00
  26 alde – 7 aurka (DESTRUHAUT j., HIRIBARREN and., POUYFAUCON j., BARRERO and., BALANZATEGUI j., ESTOMBA and., SALLABERRY j.)
 • 41 – Ondare eragiketak :
  26 alde – 7 aurka (DESTRUHAUT j., HIRIBARREN and., POUYFAUCON j., BARRERO and., BALANZATEGUI j., ESTOMBA and., SALLABERRY j.)
 • 21 – Funtzionamendu ataletik ekarria : 2 640 279.89
  26 alde – 7 aurka (DESTRUHAUT j., HIRIBARREN and., POUYFAUCON j., BARRERO and., BALANZATEGUI j., ESTOMBA and., SALLABERRY j.)
 • INBESTIMENDU DIRU SARTZEAK OROTARA : 12 363 565,06

Funtzionamendu eta inbestimendu gastu GUZTIAK OROTARA : 36 909 161,15

Funtzionamendu eta inbestimendu diru sartze GUZTIAK OROTARA : 36 909 161,15

Kapitulu guztiek gehiengo osoa ukan dutenez, onartu da  2021ko hastapeneko aurrekontu nagusia.

045.2021 – ARRANTZA PORTUAREN AURREKONTU GEHIGARRIA – 2021EKO HASTAPENEKO AURREKONTUAREN BOZKETA

Arrantza portuaren aurrekontu gehigarriaren 2021eko hastapeneko aurrekontua biltzarrak onar dezan eman da.

FUNTZIONAMENDU ATALA – GASTUAK

 • KAPITULUA : PROPOSAMEN BERRIAK
 • 11 – Karga orokorrak : 176 945,00
 • 12 – Langile kargak : 130 000,00
 • 14 – Produktuen arintzeak
 • 65 – Beste kudeaketa karga arruntak : 26 000,00
 • 66 – Finantza kargak
 • 67 – Ezohiko kargaks : 4 000,00
 • 022 – Ustekabeko gastuak : 15 000,00
 • OROTARA : 353 945,00
 • 23 – Inbestimendu atalera igorria : 232 115,34
 • 42 – Atalen arteko ordena eragiketak : 194 880,00
 • OROTARA : 426 995,34
 • FUNTZIONAMENDU GASTUAK OROTARA : 780 940,34

FUNTZIONAMENDU ATALA – DIRU SARTZEAK

 • KAPITULUA : PROPOSAMEN BERRIAK
 • 13 – Kargen arintzeak
 • 70 – Zerbitzuen emaitzak : 400 525,00
 • 73 – Zergak
 • 74 – Zuzkidurak eta parte hartzeak
 • 75 – Kudeaketa arrunteko beste produktuak : 77 240,00
 • 76 – Finantza produktuak
 • 77 – Ezohiko produktuak
 • 002 – Funtzionamendu soberakin gibelatua : 296 347.34
 • OROTARA : 774 112,34
 • 42 – Atalen arteko ordena eragiketak : 6 828,00
 • OROTARA : 6 828,00
 • FUNTZIONAMENDU DIRU SARTZEAK OROTARA : 780 940,34

INBESTIMENDU ATALA – GASTUAK

 • KAPITULUA : PROPOSAMEN BERRIAK
 • 20 – Gorpuzgabeko ibilgetuak : 30 000,00
 • 204 – Ekipemanduetarako diru laguntzak
 • 21 – Gorpuzdun ibilgetuak : 554 540,45
 • 23 – Egiten ari diren ibilgetuak : 484 620,00
 • 16 – Maileguak eta antzeko zorrak
 • 020 – Ustekabeko gastuak : 75 000,00
 • GASTUEN GIBELATZEAK : 31 747,58
 • OROTARA : 1 175 908,03
 • 40 – Atalen arteko ordena eragiketak : 6 828,00
 • 41 – Ondare eragiketak
 • OROTARA : 6 828,00
 • INBESTIMENDU GASTUAK OROTARA : 1 182 736,03

INBESTIMENDU ATALA – DIRU SARTZEAK

 • KAPITULUA : PROPOSAMEN BERRIAK
 • 10 – Funts eta erreserben zuzkidurak
 • 1068 – Kapitalizatu funtzionamendu soberakinak
 • 13 – Inbestimenduetarako diru laguntzak
 • 16 – Maileguak eta haien iduriko zorrak
 • 024 – Ibilgetuen uzteen produktuak
 • DIRU SARTZEEN GIBELATZEAK
 • OROTARA :
 • 01 – Inbestimendu soberakin gibelatua : 755 740,69
 • 40 – Atalen arteko ordena eragiketak : 194 880,00
 • 21 – Funtzionamendu ataletik ekarria : 232 115,34
 • OROTARA : 1 182 736,03
 • INBESTIMENDU DIRU SARTZEAK OROTARA : 1 182 736,03

GUZTIA OROTARA : 1 963 676,37

GUZTIA OROTARA : 1 963 676,37

AHO BATEZ ONETSIA –

046.2021 – LAKET PORTUAREN AURREKONTU GEHIGARRIA – 2021EKO HASTAPENEKO AURREKONTUAREN BOZKETA

Laket portuaren aurrekontu gehigarriaren 2021eko hastapeneko aurrekontua biltzarrak bozka dezan eman da.

FUNTZIONAMENDU ATALA – GASTUAK

 • KAPITULUA : PROPOSAMEN BERRIAK
 • 11 – Karga orokorrak : 134 690,00
 • 12 – Langile kargak : 35 000,00
 • 14 – Produktuen arintzeak
 • 65 – Beste kudeaketa karga arruntak : 2 000,00
 • 66 – Finantza kargak : 24 940,00
 • 67 – Ezohiko kargaks : 262 000,00
 • 022 – Ustekabeko gastuak : 25 000,00
 • OROTARA : 483 630,00
 • 23 – Inbestimendu atalera igorria : 79 772,56
 • 42 – Atalen arteko ordena eragiketak : 831 420,00
 • OROTARA : 911 192,56
 • FUNTZIONAMENDU GASTUAK OROTARA : 1 394 822,56

FUNTZIONAMENDU ATALA – DIRU SARTZEAK

 • KAPITULUA : PROPOSAMEN BERRIAK
 • 13 – Kargen arintzeak
 • 70 – Zerbitzuen emaitzak : 90 020,00
 • 73 – Zergak
 • 74 – Zuzkidurak eta parte hartzeak
 • 75 – Kudeaketa arrunteko beste produktuak : 1 032 459,10
 • 76 – Finantza produktuak
 • 77 – Ezohiko produktuak
 • 002 – Funtzionamendu soberakin gibelatua : 235 243,46
 • OROTARA : 1 357 722,56
 • 42 – Atalen arteko ordena eragiketak : 37 100,00
 • OROTARA : 37 100,00
 • FUNTZIONAMENDU DIRU SARTZEAK OROTARA : 1 394 822,56

INBESTIMENDU ATALA – GASTUAK

 • KAPITULUA : PROPOSAMEN BERRIAK
 • 20 – Gorpuzgabeko ibilgetuak : 170 863,49
 • 204 – Ekipemanduetarako diru laguntzak
 • 21 – Gorpuzdun ibilgetuak : 1 079 000,00
 • 23 – Egiten ari diren ibilgetuak : 658 873,05
 • 16 – Maileguak eta antzeko zorrak : 229 100,00
 • 020 – Ustekabeko gastuak : 30 000,00
 • GASTUEN GIBELATZEAK : 23 460.00
 • OROTARA : 2 191 296,54
 • 40 – Atalen arteko ordena eragiketak : 37 100,00
 • 41 – Ondare eragiketak
 • OROTARA : 37 100,00
 • INBESTIMENDU GASTUAK OROTARA : 2 228 396.54

INBESTIMENDU ATALA – DIRU SARTZEAK

 • KAPITULUA : PROPOSAMEN BERRIAK
 • 10 – Funts eta erreserben zuzkidurak : 98 726.15
 • 1068 – Kapitalizatu funtzionamendu soberakinak
 • 13 – Inbestimenduetarako diru laguntzak
 • 16 – Maileguak eta haien iduriko zorrak
 • 024 – Ibilgetuen uzteen produktuak
 • DIRU SARTZEEN GIBELATZEAK
 • OROTARA : 98 726.15
 • 01 – Inbestimendu soberakin gibelatua : 1 218 477.83
 • 40 – Atalen arteko ordena eragiketak : 831 420,00
 • 21 – Funtzionamendu ataletik ekarria : 79 772,56
 • OROTARA : 2 129 670,39
 • INBESTIMENDU DIRU SARTZEAK OROTARA : 2 228 396,54

GUZTIA OROTARA : 3 633 219,10

GUZTIA OROTARA : 3 633 219,10

GEHIENGOZ ONETSIA: 7 BOZ AURKA: DESTRUHAUT j., HIRIBARREN and., POUYFAUCON j., BARRERO and., BALANZATEGUI j., ESTOMBA and. eta SALLABERRY j..

047.2021 – APARKALEKUEN AURREKONTU GEHIGARRIA – 2021EKO HASTAPENEKO AURREKONTUA

Aparkalekuen aurrekontu gehigarriaren 2021eko hastapeneko aurrekontua biltzarrak bozka dezan eman da.

FUNTZIONAMENDU ATALA – GASTUAK

 • KAPITULUA : PROPOSAMEN BERRIAK
 • 11 – Karga orokorrak : 16 000,00
 • 12 – Langile kargak : 5 000,00
 • 14 – Produktuen arintzeak
 • 65 – Beste kudeaketa karga arruntak : 250,00
 • 66 – Finantza kargak
 • 67 – Ezohiko kargaks : 200,00
 • 022 – Ustekabeko gastuak : 1 500,00
 • OROTARA : 22 950,00
 • 23 – Inbestimendu atalera igorria : 75 418,24
 • 42 – Atalen arteko ordena eragiketak : 59 810,00
 • OROTARA : 135 228,24
 • FUNTZIONAMENDU GASTUAK OROTARA : 158 178,24

FUNTZIONAMENDU ATALA – DIRU SARTZEAK

 • KAPITULUA : PROPOSAMEN BERRIAK
 • 13 – Kargen arintzeak
 • 70 – Zerbitzuen emaitzak : 24 000,00
 • 73 – Zergak
 • 74 – Zuzkidurak eta parte hartzeak
 • 75 – Kudeaketa arrunteko beste produktuak
 • 76 – Finantza produktuak
 • 77 – Ezohiko produktuak
 • 002 – Funtzionamendu soberakin gibelatua : 124 378,24
 • OROTARA :
 • 42 – Atalen arteko ordena eragiketak : 9 800,00
 • OROTARA : 9 800,00
 • FUNTZIONAMENDU DIRU SARTZEAK OROTARA : 158 178,24

INBESTIMENDU ATALA – GASTUAK

 • KAPITULUA : PROPOSAMEN BERRIAK
 • 20 – Gorpuzgabeko ibilgetuak : 20 763,44
 • 204 – Ekipemanduetarako diru laguntzak
 • 21 – Gorpuzdun ibilgetuak : 125 639,90
 • 23 – Egiten ari diren ibilgetuak : 85 000,00
 • 16 – Maileguak eta antzeko zorrak
 • 020 – Ustekabeko gastuak : 15 000,00
 • GASTUEN GIBELATZEAK :
 • OROTARA : 246 403,34
 • 40 – Atalen arteko ordena eragiketak : 9 800,00
 • 41 – Ondare eragiketak
 • OROTARA : 9 800,00
 • INBESTIMENDU GASTUAK OROTARA :256 203,34

INBESTIMENDU ATALA – DIRU SARTZEAK

 • KAPITULUA : PROPOSAMEN BERRIAK
 • 10 – Funts eta erreserben zuzkidurak
 • 1068 – Kapitalizatu funtzionamendu soberakinak
 • 13 – Inbestimenduetarako diru laguntzak
 • 16 – Maileguak eta haien iduriko zorrak
 • 024 – Ibilgetuen uzteen produktuak
 • DIRU SARTZEEN GIBELATZEAK
 • OROTARA :
 • 01 – Inbestimendu soberakin gibelatua : 120 975,10
 • 40 – Atalen arteko ordena eragiketak : 59 810,00
 • 21 – Funtzionamendu ataletik ekarria : 75 418,24
 • OROTARA : 256 203,34
 • INBESTIMENDU DIRU SARTZEAK OROTARA : 256 203,34

GUZTIA OROTARA : 414 381,58

GUZTIA OROTARA : 414 381,58

AHO BATEZ ONETSIA –

048.2021 – BESTA ETA ANIMAZIOEN BATZORDEA – 2021EKO HASTAPENEKO AURREKONTUAREN BOZKETA

Besta eta Animazioen aurrekontu gehigarriaren 2021eko hastapeneko aurrekontua biltzarrak bozka dezan eman da.

FUNTZIONAMENDU ATALA – GASTUAK

 • KAPITULUA : PROPOSAMEN BERRIAK
 • 11 – Karga orokorrak : 246 558,54
 • 12 – Langile kargak : 52 533,00
  14 – Produktuen arintzeak
 • 65 – Beste kudeaketa karga arruntak : 29 300,00
 • 66 – Finantza kargak
 • 67 – Ezohiko kargaks : 509,00
 • 022 – Ustekabeko gastuak : 18 000,00
 • OROTARA : 346 900,54
 • 23 – Inbestimendu atalera igorria
 • 42 – Atalen arteko ordena eragiketak : 1 885,00
 • OROTARA : 1 885,00
 • FUNTZIONAMENDU GASTUAK OROTARA : 348 785,54

FUNTZIONAMENDU ATALA – DIRU SARTZEAK

 • KAPITULUA : PROPOSAMEN BERRIAK
 • 13 – Kargen arintzeak
 • 70 – Zerbitzuen emaitzak : 40 425,00
 • 73 – Zergak
 • 74 – Zuzkidurak eta parte hartzeak :285 000,00
 • 75 – Kudeaketa arrunteko beste produktuak
 • 76 – Finantza produktuak
 • 77 – Ezohiko produktuak
 • 002 – Funtzionamendu soberakin gibelatua : 23 360,54
 • OROTARA : 348 785,54
 • 42 – Atalen arteko ordena eragiketak
 • OROTARA :
 • FUNTZIONAMENDU DIRU SARTZEAK OROTARA : 348 785,54

INBESTIMENDU ATALA – GASTUAK

 • KAPITULUA : PROPOSAMEN BERRIAK
 • 20 – Gorpuzgabeko ibilgetuak
 • 204 – Ekipemanduetarako diru laguntzak
 • 21 – Gorpuzdun ibilgetuak : 8 931,79
 • 23 – Egiten ari diren ibilgetuak
 • 16 – Maileguak eta antzeko zorrak
 • 020 – Ustekabeko gastuak
 • GASTUEN GIBELATZEAK :
 • OROTARA : 8 931,79
 • 40 – Atalen arteko ordena eragiketak
 • 41 – Ondare eragiketak
 • OROTARA :
 • INBESTIMENDU GASTUAK OROTARA : 8 931,79

INBESTIMENDU ATALA – DIRU SARTZEAK

 • KAPITULUA : PROPOSAMEN BERRIAK
 • 10 – Funts eta erreserben zuzkidurak
 • 1068 – Kapitalizatu funtzionamendu soberakinak
 • 13 – Inbestimenduetarako diru laguntzak
 • 16 – Maileguak eta haien iduriko zorrak
 • 024 – Ibilgetuen uzteen produktuak
 • DIRU SARTZEEN GIBELATZEAK
 • OROTARA :
 • 01 – Inbestimendu soberakin gibelatua : 7 046,79
 • 40 – Atalen arteko ordena eragiketak : 1 885,00
 • 21 – Funtzionamendu ataletik ekarria
 • OROTARA : 8 931,79
 • INBESTIMENDU DIRU SARTZEAK OROTARA : 8 931,79

GUZTIA OROTARA : 357 717,33

GUZTIA OROTARA : 357 717,33

AHO BATEZ ONETSIA –

049.2021 – «PETITES VILLES DE DEMAIN» (BIHARKO HIRI TXIKIAK) PROGRAMA – LOTZE HITZARMENA

Programa hori lurraldeen zerbitzuaren suspertzerako tresna bat da. Gizarte eta ekonomia arazo berrien sorrerari erantzuteko xedea du, eta ekologia eta demografia helburuak eta digitalizazio eta garapen helburuak lortzen parte hartu nahi du ere.

Hitzarmen honek 18 hilabeteko iraupena du eta honako helburu hauek ditu:

 • Alde bakoitzaren engaiamenduak zehaztea eta aldeek programaren gauzatzean dituzten asmoak azaltzea;
 • Onuradun diren kolektibitateen (Hendaia, Hazparne, Maule, Donibane Garazi, Donapaleu eta Euskal Hirigune Elkargoa) eta proiektu batzordearen antolatze printzipioak, bai eta onuradun kolektibitateek eman baliabideak seinalatzea;
 • Hitzarmenaren funtzionamendu orokorra zehaztea;
 • Lurraldean diren jokagaien egoeraren aurkezpen laburra egitea, bai eta biziberritze horretarako egiten ari diren eta egiteko diren estrategia, azterketa, proiektu, baliabide eta eragiketen aurkezpen laburra ere;
 • Lurralde proiektua prestatu, sendotu edota gauzatzeko behar diren programaren laguntzak ezagutzea.

Auzapez jaunari hitzarmena sinatzeko baimena eman diezaion proposatu zaio herri kontseiluari.

AHO BATEZ ONETSIA –

TXOSTENGILEA: Richard IRAZUSTA j.

050.2021 – ZERBITZU INDARTZEA – KULTURA ZERBITZUA

Aldi baterako lanpostu bat sortu behar da Variétés zinemagelaren, Mendi Zolan kulturgunearen eta Gazteluko aretoaren zerbitzuen artean partekatu zeregin teknikoak egiteko.

Herri kontseiluari honako hau proposatu zaio:

 • Lanaldi murritzeko lanpostu bat sor dezan (17h30), C kategoriakoa, Lurraldeko Funtzio Publikoaren 354 indize gordineko lansarikoa, 2021eko maiatzaren lehenetik 2022ko apirilaren 30 arterainoko aldirako.

AHO BATEZ ONETSIA –

TXOSTENGILEA: Frédéric TRANCHE j.

051.2021 – TXERTATZE ZENTROAREN IREKITZE ETA DIRUZTATZE MOLDEAK

Gobernuak erabaki duen Txertaketa Estrategia gauzatzearen harira, Hendaiako Herriko Etxea hautagai aurkeztu da herritarrei txertoa jartzeko egitura bat hartzeko. 2021eko martxoaren 15az geroztik zabalik den zentroa Hondarraitzeko kirolgunearen egoitzan da kokaturik.

Herriei egiteko horretan diruz laguntzeko asmoz, Akitania Berriko Eskualdearen Osasun Agentziaren Eskualde mailako Eskuhartze funts bat (FIR) erabil liteke, gastu motaren arabera, ezarriak diren mugen barnean.

Honako hau proposatu zaio Herri Kontseiluari:

 • Ahal den diruztapen maila gorena eskatzea Akitania Berriko Osasun Agentziari eta kolektibitate eta erakunde publiko hainbati.

AHO BATEZ ONETSIA –

052.2021 – HONDARRAITZ AUZOKO MERKATARIAK – APARKALEKU ZENBAITEN UZTEA – HONDARRAITZEKO APARKALEKUA – 2021EKO UDA SASOIA

Hondarraitz auzoko merkatariek galde egin eta aparkaleku bat antolatu zitzaien Hondarraitz estadioaren barnean, Elizazilio karrikan, 2018ko udan (63 leku antolatu ziren).

Honako hau proposatu zaio Herri Kontseiluari:

 • Onar dezala Hondarraitz estadioko aparkalekua Hondarraitz auzoko merkatarientzat beste udaldi batez, hau da, 2021eko uztailaren lehenetik abuztuaren 31 arteko tartean, 2020an utzi zitzaien baldintza berdinetan uztearen printzipioa: ibilgailu bakoitzeko hileko tarifa finkoa: 50 €, eta 100 €ko kaudimena eman dezatela ere ibilgailu bakoitzeko, uda amaitzean itzuliko zaiena.

AHO BATEZ ONETSIA –

TXOSTENGILEA: Michelle MOUNIOS ADURRIAGA and.

053.2021 –   GUITARALDE 2021 – TARIFAK

GUITARALDE festibalaren 10. aldia dela eta, honako tarifa hauek ezar ditzan proposatu zaio Herri Kontseiluari:

 • Uztailaren 8 eta 9ko Gaztelu frontoiko kontzertuak (Afixaburuak),
 • Uztailaren 7ko kontzertuak (gaztelua eta Gaztelu aretoa),
 • 2 eguneko sarrera.

AHO BATEZ ONETSIA –

TXOSTENGILEA: Laurent PELEGRIN ARAMENDY j.

054.2021 –   GAZTELU ARETOAREN TARIFAK

2021eko martxoaren lehenean Animazio/Ekitaldiak lantaldeak eman aldeko iritzia eta aholkuak kontuan hartu eta 2021ean zehar irekiko da publikoentzat Herriko Etxeak 2019 eta 2020 urteetan zehar egin duen Gaztelu aretoaren eraikina. Tokiko hainbat ekitaldi hartzeko egina da: elkarteenak nola partzuergoan antolaturikoak (apairuak, azokak, ikuskizunak, animazioak, jokoak…), bai eta profesionalak ere (solasaldiak, bilkurak…).

Honako hauek onar ditzan proposatu zaio Herri Kontseiluari:

 • Aurkeztu zaizkion tarifak, 2021eko apirilaren lehenetik goiti,
 • kaudimenak,
 • erreserbak bertan behera uzteko bideak.

GEHIENGOZ ONETSIA:

 • 6 BOZ AURKA: COTINAT, LEGARDINIER and., MARTIARENA GARAT j., MANTEROLA j., ARZELUS ARAMENDI j. eta NAVARRON and.

TXOSTENGILEA: Itziar AIZPURU

055.2021 –   UDAL LANGILEEN EUSKARA FORMAKUNTZA – HITZARMENA AEK-REKIN

Hobekuntza kontratua 2020/12/31n bukatu zelarik eta euskararen formakuntza diruztatzen laguntzeko bestelako baliabiderik ez denez, Herriari da formakuntza hori bere gain hartzea eta hori AEK eta herriaren arteko hitzarmen bat sinatuz taxutu behar da.
2021urterako hitzarmen hori 5 udal langileren formakuntzari buruzkoa da; bost horietatik 4 langile 2019an eta 2020an hasi ziren horretan Hobekuntza Kontratuaren barnean eta bostgarrena, berriz, 2021ean. Formakuntza hori baliatzen duten langile guztiak euskararen erabilerarako lehentasunezkoak diren lanpostuetan ari dira lanean, dituzten egitekoengatik eta solaskide dituzten publikoengatik.

Halatan, bada, honako hau proposatu zaio Herri Kontseiluari:

 • Auzapez jaunari baimen eman diezaiola Hendaiako Herriaren eta AEK formakuntza erakundearen arteko hitzarmena sina dezan.

ARZELUS ARAMENDI j.: Interes auzia dela-eta ez dut bozketan parte hartuko.

AHO BATEZ ONETSIA – ARZELUS ARAMENDI JAUNAK EZ DU BOZKATU.

TXOSTENGILEA: Ganix GRABIÈRES j.

056.2021 – LEGARRALDE – ERAIKI ONDASUNEN SUNTSITZEKO BAIMENA – HITZARMENA EPFL-LTEP-REKIN

Euskal Herriko Tokiko Funtsen Erakunde Publikoak erosi du, Hendaiako Herriaren kontura, Legarralde jabegoa, hau da, 11 ha lur, etxea, harrizko arditegitxo bat jabegoaren sargian eta esnetegi izaniko bat. Eraikin horiek guztiak egoera txar samarrean dira.

Herriak etxe nagusia berriztatu nahi luke eta laborarien esku eman, bai eta pedagogia proiektu bat garatu lekuan bertan eredugarri gerta dadin. Gainerako eraikinak, harrizko zerritegia eta esnetegi zaharra, hain dira funditurik ezen lehena bota beharko bailitzateke eta bigarrena desegin eta berriz eraiki.

Honako hau proposatu zaio Herri Kontseiluari :

 • Erabaki dezala Hendaiako Herriak eginen dituela suntsitze lanak.

AHO BATEZ ONETSIA –

TXOSTENGILEA: Chantal KEHRIG COTTENÇON and.

057.2021 –   DETR DSIL 2021 DIRU LAGUNTZA ESKARIA – HANDIPLAGE GUNEA BIRGAITU ETA HELGARRI EGITEKO ERAGIKETAREN DIRUZTATZE PLANA ONARTZEA

Herriak diru laguntza eskari bat aurkeztu du DSIL delakoa baliatuz, honako kopuru honen eskaria eginik: 116 743 € ZG.

2021eko otsailaren 4ko gutun batez, suprefet jaunak erran digu dosierra ez dela osorik baina lanei ekiteko baimena ematen duela.

Honako hau proposatu zaio Herri Kontseiluari :

 • Diruztatze plan xehea onar dezan honako gastu kopuru hau onartuz: 466 972 € ZG:
  • % 25 DSIL delakoaren diru laguntzak, hau da, 116 743.00 € ZG,
  • % 10 Eskualde Kontseiluak, hau da, 46 697.20 € ZG,
  • % 10 Departamentu Kontseiluak, hau da, 46 697.20 € ZG,
  • % 55 Herriak, hau da, 256 834.60 € ZG,
 • Auzapez jaunari baimen eman diezaion diruztatzaile bakoitzari ahal beste diru laguntza eska diezaion.

AHO BATEZ ONETSIA –

058.2021 –   2021/2022 MUGITZEKO MOLDE EZTIEN EGUNEROKO IBILBIDEAREN ERAGIKETAREN DIRUZTATZE PLANA ONARTZEA

Herriak diru laguntza eskari bat aurkeztu du DSIL delakoa baliatuz, honako kopuru honen eskaria eginik: 102 500 € ZG.

2021eko otsailaren 4ko gutun batez, suprefet jaunak erran digu dosierra ez dela osorik baina lanei ekiteko baimena ematen duela.

Honako hau proposatu zaio Herri Kontseiluari :

 • Diruztatze plan xehea onar dezan honako gastu kopuru hau onartuz: 410 000 €ZG :
  • % 25 DSIL delakoaren diru laguntzak, hau da, 102 500.00 € ZG,
  • % 10 Eskualde Kontseiluak, hau da, 41 000.00 € ZG,
  • % 10 Departamentu Kontseiluak, hau da, 41 000.00 € ZG,
  • % 55 Herriak, hau da, 225 500.00 € ZG.
 • Auzapez jaunari baimen eman diezaion diruztatzaile bakoitzari ahal beste diru laguntza eska diezaion.

AHO BATEZ ONETSIA –

059.2021 –   ORIOKO BORDAKO ZUBIA DESEGIN ETA BERREGITEA: OBRALARITZA BAKARREKO HITZARMENA URRUÑAKO HERRIKO ETXEAREKIN

Herri Kontseiluari jakitera eman zaio Orioko Borda bideko zubiaren berregiteko proiektuaren harira Urruñako Herriak eta Hendaiakoak obralaritza bakarra osatzea erabaki dutela lan horietarako.

 • Proiektuaren diru kopurua: 202 061,52 ZB, honela banaturik:
  • Egingarritasun eta neurri hartze azterketak: 29 633,52 €;
  • Beste azterketa eta lanak: 172 428,00 €.

Aitzineko kalkuluei jarraikiz, Hendaiako Herriko Etxeak 50 515,38 € ZB emanen dizkio Urruñako Herriko Etxeari eta parte hartze hori azken kontuak egitean jalgiko diren egiazko gastuen arabera egokituko du gero.

Honako hau proposatu zaio Herri Kontseiluari:

 • Orioko Bordako bideko zubia berregiteko lanetarako obralaritza bakarra baliatzearen printzioa onar dezan,
 • Auzapez jaunari Urruñako auzapezarekin obralaritza hitzarmena sinatzeko baimena eman diezaion.

AHO BATEZ ONETSIA –

AUZAPEZ J.: gai erantsi bat dugu, azkena, SALLABERRY jaunak gutxiengo taldearen izenean aurkeztu diguna.

Auzapez jaunak SALLABERRY jaunari eman dio hitza.

SALLABERRY J.: Milesker auzapez jaun hori.
Arrats on orori; auzapez jaun hori, 2021eko martxoaren 3ko herri kontseiluan 2020ko uztailaren 29an 073-2020 zk. deliberamenduaren bidez onartu genuen barne araudiaren aldaketari buruzko gogoeta bat egin nahi ukan genuen. Gogora dezagun bozkatzera aurkeztu zen barne araudia –izan ere, 23 orri dituena, lehengoak 8 edo 9 zituelarik- «talde ttipian» prestatu zela eta udal batzorde baten gai izan zitekeela, beste herritan egiten den bezala. Barne araudiaren 2. orrialdean (lehengo barne araudietan bezala) datorren sar hitzak argiki adierazten da demokrazioa asmo bat, honako hitz hauen bidez: «Herri Kontseiluak ekar DITZAKE eta batzuetan ekarri BEHAR DITU arau horietara demokratikoki aritzeko beharrezkotzat dituen osagarri eta zehaztapenak…». Halatan, bada, agindu horrekin bat aritzeko eta guk aldezten ditugun eta gure herritarrek hain maite dituzten gardentasun eta demokrazioa asmoekin koherente izateko, osoko bilkura bat dei dezazun eskatzen dizugu, auzapez hori, herri kontseilari bakoitzak berea erran dezan gure erakundearen bizitzarako funtsezko zaigun dokumentu horren edukiari buruz. Gure urraspide hau eraikitzailea da eta gure biltzarrean garen indar politikoen arteko oreka sosegatua bilatu nahiz egin dugu. Egin diguzun arreta eskertzen dizugu.

AUZAPEZ JAUNA: hala da bai, gaurko bilkura irekitzean DESTRUHAUT jaunak herri kontseiluaren azken bilkuran erran zuenera etortzeko asmoa nuen, batzordeen bilkura ordutegietaz, idatzizko galderetaz eta ekarri erantzunetaz aritu baitzen. Barne araudiari buruzko zure galderarentzako ene erantzunak  hiru gai horiek aipatzeko aukera ematen dit, hirurak gure biltzarraren funtzionamendu demokratikoari loturik baitira. Adierazpen askatasunarekiko eta eztabaidaren begiramenarekiko atxikimendua guk guztiok partekatzen dugun balorea dugu. Baina eraikitzaile izateko, bat etorriko zara nirekin, eztabaidak antolatua behar du izan; bukaera eman behar zaio ere, erabakiari leku egiteko. Demokrazia gure engaiamenduak eta gure erabakiak garaiz betetzea da ere. Araudi bat aho batez onetsi eta handik zortzi hilabetera aldatzea zalantzagarri gerta lekiguke. Inork ezin du barne araudi bat 8 hiletik behin aldatzea nahi izan, batez ere haren onartzeko baldintzak aitzineko agintaldikoak edo aitzineko agintaldiaren aitzineko agintaldiko berdin-berdinak badira. Araudi hau hautetsi talde murritz batek prestatu ote du? Ez dut gogoan gure udal bizitzaren atzoko nola egungo ezein unetan bestela izan denik. Baina gatoz orainera. Zure galderak ez du barne araudia urtero aldatzea iradokitzen eta horren gaineko eztabaida proposatzen duzularik, ulertzen dut nik eztabaida hori ez dela amaigabea izanen: halatan, bada, kontuan har dezakegula iruditzen zait.

Orain, DESTRUHAUT jaunak kontseiluaren azken bilkuran egin bi galderetara heldu naiz. Lehena batzordeen ordutegiei buruzkoa zen. Izan ere, hemen garenon arteko hainbat kidek badituzte 16:00 orenetan bilkurara etortzea zail egiten dieten edo erabat eragozten dieten lan zereginak. Osasun egoera dela eta 18:00 orenetatik harat kanpoan izateko debekua dela eta ez zitzaidan egoki iruditzen ordu horretatik harat bilkurak egin eta egin aritzea. Bilkura bat 18:00 orenak pasaturik bukatu eta baimen berezi batekin etxeratzea onargarri iruditzen zitzaidan, baina ez, ordea, etxeratze ordutik harat hasteko deitzea bilkura hori. Herri kontseiluen bilkurak eta beste zenbait bilkura ere deitu ditugu, halere, 18 :30ean eta etxeratze agindua, orain, 19:00etarako dugu ezarria. Etorkizunean batzorde guztietan zuetako gehienei parte hartzeko aukera emateko orduak hautatzen saiatuko gara. Eztabaida zen zure bigarren galderaren gaia, idatzizko galderen eta erantzunen arauak zehazki. Herri kontseiluan aurkezten diren idatzizko galderak ez dira eta ezin dira izan gutxiengoarentzat bakarrik. Hautetsi guztiek egin ditzakete, baita gehiengokoek ere. Horrek ez du erran nahi hautetsi horiek eta auzapezak ez direla elkarrekin mintzo, noski, hautetsi baten galdera herri kontseiluari eta hendaiarrei zerbaiten berri emateko aukera baita ere. Hendaian, beste nonahi bezalaxe, barne araudiak ez du idatzizko galdera baten ondorioz eztabaidarik aurreikusten. Honako hau aurreikusten du: bilkura baino lehen aurkeztu idatzizko galdera bat galdegileak irakurriko du eta gero horren erantzuna emanen da. Hor ere araua ez da berria. Honakoan gogora ekarri nahi dizuet ez zaidala egoki iruditzen batzordeetan egin diren edo egin behar ziren eztabaidak berriz ere herri kontseiluaren bilkuran errepikatzea; bi adierazleku desberdin dira, ene ustez, batzordeak eta herri kontseilua. Are gehiago kontuan hartzen badugu eztabaidari dagokionean deliberamenduek hainbat ekartzen dituztela eta hala ez denean beti bila litekeela nahi den gaira etortzeko bidea, eta horretan zuek, ideia batetik bestera akrobaziak eginez, maiz aritzen zarete. Onar liteke hori, salbu gai zerrendan aurreikusia ez zen gai bat ekartzeko, zeren gaien zerrenda, gogoan har ezazue, auzapezaren eskumenekoa baita soilik. Aho batez bozkatu genuen barne araudi hori zorrotzegi ote? Parte hartze bidezko aurrekontuaz eta herritarren aditzeaz ari garen une honetan berrazter genitzake, bai, gure eztabaiden arauak. Gai hau eta zuen proposamenak «Administrazio orokorraren» batzordean azter ditzagun proposatzen dizuet, beraz, batzordearen osaera zabalduz eta data eta ordua zuekin guztiekin ikusiz.

Gai zerrenda bururatua zenez, auzapezak biltzarra eskertu eta bilkura amaitutzat eman du 21:45ean.

HENDAIAN, 2021eko apirilaren 02an

Auzapeza,
Euskal Hirigune Elkargoaren lehendakariordea,
Pirinio Atlantikoetako Departamentu kontseilaria,
Kotte ECENARRO

HERRIKO ETXEAREN ATARIAN AFIXATUA: 2021.04.02an