2022ko martxoaren 30, asteazkenean, 18:30ean egin herri kontseiluaren bilduma

KE.RS – 102.2022

Bi mila eta hogeita bigarren urtean, martxoaren 30ean, asteazkenarekin, bildu da, 18:30ean, Herri Biltzarra, Kotte Ecenarro auzapezaren lehendakaritzapean.

BERTARATUAK: ECENARRO j. (auzapeza), – KEHRIG COTTENÇON and., TRANCHE j., BUTORI and., IRAZUSTA j., COTINAT and., ARRUABARRENA J., LEGARDINIER and., GRABIÈRES j., MOUNIOS ADURRIAGA and. (Auzapezordeak) – MARTIARENA-GARAT j., PELEGRIN ARAMENDY j., CAMACHO SATHICQ and., MANTEROLA j. 033.2022 zk. deliberamendutik 046.2022 zk. deliberamendura, TARIOL j., AIZPURU and., ARZELUS ARAMENDI j., NAVARRON and., BEAUFORT and., EIZAGUIRRE j., ROMAN and., HARAMBOURE and., LABEAU and. 033.2022 zk. deliberamendutik 046.2022 zk. deliberamendura, JEHAN j., CEZA and., DESTRUHAUT j., BALANZATEGUI j. eta ESTOMBA and.

AHALORDEAK: BERNARD jaunak TARIOL jaunari, MANTEROLA jaunak NAVARRON andreari 047.2022 zk. deliberamendutik goiti, LABEAU andreak TRANCHE jaunari 047.2022 zk. deliberamendutik goiti, HIRIBARREN andreak DESTRUHAUT jaunari, POUYFAUCON jaunak BALANZATEGUI jaunari, BARRERO andreak ESTOMBA andreari,

EZIN ETORRIA ADIERAZIA: SALLABERRY j.,

BILKURA IDAZKARIA: Céline COTINAT and.,

Deialdiaren eguna: 2022ko martxoaren 23a.

Biltzarraren quoruma bete dela baieztatu ondoren, auzapez jaunak hasiera eman dio bilkurari.

Azken bilkuraren bildumaren irakurketari dagokionean, Céline COTINAT andreak du hitza.

I – 2022ko OTSAILAREN 23KO HERRI KONTSEILUAREN BILKURAREN AKTA ONARTZEA:

Auzapez jaunak, 2022ko urtarrilaren 26ko bilkuraren bilduma COTINAT andreari, bilkura idazkari den bezainbatean, irakur dezan galdegin dio.

AHO BATEZ ONETSIA –

II – DELIBERAMENDUAK

Gero, gai zerrendari ekin diote:

TXOSTENGILEA: Kotte ECENARRO

033.2022 – OHIZ KANPOKO DIRULAGUNTZA UKRAINAR HERRIAREN ALDE

Azken urteotan Ukraina jotzen  ari den krisi egoera tragikoarekin eta sortzen dituen giza dramekin kezkaturik, Hendaiako Herriak bere sostengua eta elkartasuna erakutsi nahi dizkio ukrainar herriari.

Hartara, Babes Zibilari ukrainar herriarentzako 10.000 €ko emaitza egitea proposatzen dizuet.

AHO BATEZ ONETSIA –

034.2022 – HERRI KONTSEILUAK EMANDAKO AHALMEN ORDEZKARITZAZ AUZAPEZAK HARTU ERABAKIAK

AUZAPEZ JAUNAK: beti bezala, hilean zehar hartu ditudan erabakien jakinaren gainean direla erran dezazuen galdegiten dizuet; mantentze lanetako eta segurtasunerako merkatu txiki batzuei buruzko erabakiak dira gehienbat.

HERRI KONTSEILUA JAKINAREN GAINEAN DA. EZ DA BOZKATZEN.

035.2022 – 2021EKO URTEALDIA – KUDEAKETA KONTUEN ONESPENA – AURREKONTU NAGUSIA ETA AURREKONTU GEHIGARRIAK (ATSEDEN PORTUA, ARRANTZA PORTUA, APARKALEKUAK, BESTA ETA ANIMAZIOEN BATZORDEA)

Herri Kontseiluak dio aurrekontu nagusiaren eta arrantza portuaren, laket portuaren, aparkalekuen eta besta eta animazioen batzordearen aurrekontu erantsien 2021eko urtealdiko kudeaketa kontuak, zergariak egin eta ordenatzaileak begiztatu eta egiaztatu ditu eta ez die ez oharrik ez eta erreserbarik egin.

AHO BATEZ ONETSIA –

Auzapez jaunak 2021eko Administrazio Kontua aurkeztu du – Aurrekontu Nagusiarena eta Aurrekontu Erantsiena.

Auzapez jaunak bilkura utzi du KEHRIG COTTTENÇON andreari kontuen bozketaren buru egin dezala eskatzeaz bat.

KEHRIG-COTTENÇON andreak: Hautetsikide horiek, Administrazio Kontu hauen bozkatzera ekinen diogu.

036.2022 – 2021EKO ADMINISTRAZIO KONTUAREN ONESPENA – AURREKONTU NAGUSIA

Aurrekontu Nagusiaren 2021eko Administrazio Kontua onar dezala proposatu zaio biltzarrari.

GEHIENGOZ ONETSIA:

6 BOZ AURKA: DESTRUHAUT j. – HIRIBARREN and. – POUFAUCON j. – BARRERO and., BALANZATEGUI j. ETA ESTOMBA and.

037.2022 – 2021EKO ADMINISTRAZIO KONTUAREN ONESPENA – ATSEDEN PORTUAREN AURREKONTU GEHIGARRIA

Atseden portuaren aurrekontu gehigarriaren 2021eko Administrazio Kontua onar dezala proposatu zaio biltzarrari.

GEHIENGOZ ONETSIA:

6 BOZ AURKA: DESTRUHAUT j. – HIRIBARREN and. – POUFAUCON j. – BARRERO and., BALANZATEGUI j. ETA ESTOMBA and.

038.2022 – 2021EKO ADMINISTRAZIO KONTUAREN ONESPENA – ARRANTZA PORTUAREN AURREKONTU GEHIGARRIA

Arrantza portuaren Aurrekontu Gehigarriaren 2021eko Administrazio Kontua onar dezala proposatu zaio biltzarrari.

AHO BATEZ ONETSIA –

039.2022 – 2021EKO ADMINISTRAZIO KONTUAREN ONESPENA – APARKALEKUEN AURREKONTU GEHIGARRIA

Aparkalekuen aurrekontu gehigarriaren 2021eko Administrazio Kontua onar dezala proposatu zaio biltzarrari.

AHO BATEZ ONETSIA –

040.2022 – 2021EKO ADMINISTRAZIO KONTUAREN ONESPENA – BESTA ETA ANIMAZIOEN AURREKONTU GEHIGARRIA

Besta eta Animazioen Batzordearen aurrekontu gehigarriaren 2021eko Administrazio Kontua onar dezala proposatu zaio biltzarrari.

AHO BATEZ ONETSIA –

KEHRIG-COTTENÇON andreak: milesker. Auzapez jauna etor daiteke berriz aretora.

Auzapez jaun hori, aurrekontu guztien administrazio kontu guztiak bozkatu ditugu; zurea duzu berriz hitza.

Auzapez jaunak: Ongi, milesker hautetsikide horiek, bozketa eginik, garrantzizkoa da, oso garrantzizkoa guretzat.

Orain, emaitzen esleipenari ekinen diogu, 2021eko kontuak hetsi berri baititugu.

041.2022 – 2021EKO URTEALDIAREN EMAITZAREN ESLEIPENA – AURREKONTU NAGUSIA

Aurrekontu nagusiaren 2021eko urtealdiaren emaitzaren esleipena onar dezala proposatu zaio biltzarrari.

AHO BATEZ ONETSIA –

042.2022 – 2021EKO URTEALDIAREN EMAITZAREN ESLEIPENA – ATSEDEN PORTUAREN AURREKONTU GEHIGARRIA

Arrantza portuaren aurrekontu gehigarriaren 2021eko urtealdiaren emaitzaren esleipena onar dezala proposatu zaio biltzarrari.

AHO BATEZ ONETSIA –

043.2022 – 2021EKO URTEALDIAREN EMAITZAREN ESLEIPENA – ARRANTZA PORTUAREN AURREKONTU GEHIGARRIA

Arrantza portuaren aurrekontu gehigarriaren 2021eko urtealdiaren emaitzaren esleipena onar dezala proposatu zaio biltzarrari.

AHO BATEZ ONETSIA –

044.2022 – 2021EKO URTEALDIAREN EMAITZAREN ESLEIPENA – APARKALEKUEN AURREKONTU GEHIGARRIA

Aparkalekuen aurrekontu gehigarriaren 2021eko urtealdiaren emaitzaren esleipena onar dezala proposatu zaio biltzarrari.

AHO BATEZ ONETSIA –

045.2022 – 2021EKO URTEALDIAREN EMAITZAREN ESLEIPENA – BESTA ETA ANIMAZIOEN AURREKONTU GEHIGARRIA

Besta eta Animazioen Batzordearen aurrekontu gehigarriaren 2021eko urtealdiaren emaitzaren esleipena onar dezala proposatu zaio biltzarrari.

AHO BATEZ ONETSIA –

046.2022 – 2022. URTEA – TOKIKO ZERGEN TASEN FINKAPENA

Auzapez jaunak: zaudete lasai, ez da zerga gehiagorik aurreikusi, ez eta tasa emendatzerik herriaren zatiari dagokionean.

Hartara, produktu garbia 8 040 583 €koa dugu. Igurika litekeen diru sartzea 8 322 795 €koa da.

2022rako zerga tasetan status quo egoera atxikitzea eskatzen dizuen deliberamendu hau onar dezazuen eskatzen dizuet.

AHO BATEZ ONETSIA –

047.2022 – AURREKONTU NAGUSIA – 2022KO JATORRIZKO AURREKONTUAREN ONARTZEA

Aurrekontu Nagusiaren 2022ko jatorrizko aurrekontua aurkeztu da biltzarrak onar dezan.

GEHIENGOZ ONETSIA–

6 BOZ AURKA: DESTRUHAUT j. – HIRIBARREN and. – POUFAUCON j. – BARRERO and., BALANZATEGUI j. ETA ESTOMBA and.

HONAKO HAUEK eZ DUTE BOZKETAN PARTE HARTU: COTINAT and., LEGARDINIER and.,  ARZELUS-ARAMENDI j., NAVARRON and., MANTEROLA j. ETA MARTIARENA GARAT j.

048.2022 – ATSEDEN PORTUAREN AURREKONTU GEHIGARRIA – 2022KO JATORRIZKO AURREKONTUAREN ONARTZEA

2022ko jatorrizko aurrekontuaren atseden portuaren aurrekontu gehigarria aurkeztu da biltzarrak onar dezan.

GEHIENGOZ ONETSIA–

6 BOZ AURKA: DESTRUHAUT j. – HIRIBARREN and. – POUFAUCON j. – BARRERO and., BALANZATEGUI j. ETA ESTOMBA and.

HONAKO HAUEK eZ DUTE BOZKETAN PARTE HARTU: COTINAT and., LEGARDINIER and.,  ARZELUS-ARAMENDI j., NAVARRON and., MANTEROLA j. ETA MARTIARENA GARAT j.

049.2022 – ARRANTZA PORTUAREN AURREKONTU GEHIGARRIA – 2022KO JATORRIZKO AURREKONTUAREN ONARTZEA

2022ko jatorrizko aurrekontuaren arrantza portuaren aurrekontu gehigarria aurkeztu da biltzarrak onar dezan.

AHO BATEZ ONETSIA –

HONAKO HAUEK eZ DUTE BOZKETAN PARTE HARTU: COTINAT and., LEGARDINIER and.,  ARZELUS-ARAMENDI j., NAVARRON and., MANTEROLA j. ETA MARTIARENA GARAT j.

050.2022 – APARKALEKUEN AURREKONTU GEHIGARRIA – 2022KO JATORRIZKO AURREKONTUAREN ONARTZEA

2022ko jatorrizko aurrekontuaren aparkalekuen aurrekontu gehigarria aurkeztu da biltzarrak onar dezan.

AHO BATEZ ONETSIA –

HONAKO HAUEK eZ DUTE BOZKETAN PARTE HARTU: COTINAT and., LEGARDINIER and.,  ARZELUS-ARAMENDI j., NAVARRON and., MANTEROLA j. ETA MARTIARENA GARAT j.

051.2022 – BESTA ETA ANIMAZIOEN AURREKONTU NAGUSIA – 2022KO JATORRIZKO AURREKONTUAREN ONARTZEA

2022ko jatorrizko aurrekontuaren besta eta animazioen batzordearen aurrekontu gehigarria aurkeztu da biltzarrak onar dezan.

AHO BATEZ ONETSIA –

HONAKO HAUEK eZ DUTE BOZKETAN PARTE HARTU: COTINAT and., LEGARDINIER and.,  ARZELUS-ARAMENDI j., NAVARRON and., MANTEROLA j. ETA MARTIARENA GARAT j.

TXOSTENGILEA: Nicole BUTORI and.

052.2022 – DIRULAGUNTZA ESKAERA FAMILIA LAGUNTZA KUTXARI (FLK-CAF)

Familia Laguntza Kutxak lurralde kolektibitateei diruzko laguntza eman diezaieke haiek dituzten inbestimendu proiektuetan.

Halatan, FLKri 1600 euroko dirulaguntza eskaria onar dezan proposatu zaio biltzarrari.

AHO BATEZ ONETSIA –

053.2022 – ESTATUAREN PARTE HARTZEA ESKOLA INGURUNEAN CO2 SENTSOREAK KOKATZEKO DIRUZTAPENEAN

Tokiko kolektibitateek diru kopuru finko bat jaso dezakete eskoletan CO2 sentsoreak kokatzeko. Gure herriak 12 CO2 sentsore mugigarri erosteko asmoa du ikastetxeetako gelak aireztatzeko beharrari buruzko informazioa eman dezaten.

  1. urtearen karietara dirulaguntza eskari hori onar dezan proposatu zaio herri kontseiluari.

AHO BATEZ ONETSIA –

TXOSTENGILEA: Richard IRAZUSTA j.

054.2022 – LANPOSTU IRAUNKOR KOPURUEN 3.TAULA

Biltzarrari honako hauek erabaki ditzan proposatu zaio:

  • 2022ko maiatzaren lehenetik lanaldi osoko lanpostu iraunkor hau sortzea: Informazio Sistemen Zuzendaritzaren arduradun funtzionala eta segurtasunekoa, bai eta erabaki dezala lanpostu hori funtzionario bat edo kontratupeko langile bat kontratatuz bete daitekeela,
  • 2022ko apirilaren lehenetik sortzea lanaldi osoko 4 teknikari laguntzaile lanpostu iraunkor,
  • 2022ko maiatzaren lehenetik sortzea 20 orenetako lanaldi murriztuko animazio laguntzaile lanpostu iraunkor bat, eta data horretan bertan 15 orenetako lanaldi murriztuko lanpostu bat hestea.

AHO BATEZ ONETSIA –

055.2022 – KABINETE LANKIDE BATEN KONTRATATZEA

Auzapez jaunak jakitera eman du kabinete laguntzaile bat kontratatzeko asmoa duela, 2022ko maiatzaren lehenetik goiti eta agintean den bitarterako, eta biltzarrari proposatu dio kabinete laguntzaile lanpostu bat sor dezala garai horretarako eta kontratu horretarako behar den dirua ezar dezala aurrekontuan.

ADIERAZI BOZ GUZTIEK ONETSIA –

12 AbstentZio: COTINAT and., LEGARDINIER and.,  ARZELUS-ARAMENDI j., NAVARRON and., MANTEROLA j., MARTIARENA GARAT j, DESTRUHAUT j. – HIRIBARREN and. – POUFAUCON j. – BARRERO and., BALANZATEGUI j. ETA ESTOMBA and.

056.2022 – ZERBITZU TEKNIKOEN ZUZENDARI NAGUSI LANPOSTU FUNTZIONAL BAT SORTZEA

Zerbitzu Teknikoen zuzendari nagusiak bere lan karreraren etapa berri baterako bidea hartu duenez, honako hau proposatu zaio herri kontseiluari:

  • 2022ko ekainaren lehenean indarrean hasiko den lanaldi osoko zerbitzu teknikoen zuzendari nagusi lanpostu funtzional bat sor dezala,
  • lanpostu horren betetzeko, sor dezala A kategoriako funtzionario lanpostu bat, teknikari adarrean, honako gradu hauetako batekin: ingeniari nagusi, ingeniari buru edota mailaz kanpoko ingeniari buru, edo, bestela, lanpostu hori A kategoriako zuzenbide publikoko kontratupeko langile batekin bete dezala zuzeneko kontratu bidez.

AHO BATEZ ONETSIA –

057.2022 – ZERBITZU AZKARTZEA – HIRI BIZITZAREN GUNEA – HEZKUNTZA ETA GAZTERIA ZERBITZUA

Deliberamendu hau ahalmen urritasunen bat duten haurren eskolaldi inguruko denboran eta, bereziki eguerdiko atsedenaldian lagunketa egiteko baliabideari buruzkoa da.

Hartara, biltzarrari proposatu zaio 2022ko apirilaren lehenean indarrean hasiko diren lanaldi murriztuko aldi baterako lanpostuak sortzea erabaki dezala. Lanpostu horien ordainsaria lurraldeko funtzio publikoaren 371 indize gordinari dagokiona izanen da.

AHO BATEZ ONETSIA –

058.2022 – JARDUNAREN EMENDATZEA – UDAL LANTEGIAK – MARGOLARITZA ZERBITZUA

Bideetan margoketa lanak egin behar dira, bai eta berriztapenak Hondarraitzeko eskolan, besteak beste. Horretarako, aldi baterako lanpostu bat sortu behar da, orain dugun 3 margolaritako taldearen azkartzeko.

Lanpostu hori betetzeko langile bat kontratatuko da 2022ko maiatzaren 2tik 2022ko irailaren 30 bitarteko aldian jarduna azkartzeko; lanaldi osoko lanpostua izanen da C kategoriakoa, eta lurraldeko funtzio publikoaren 371 indize gordinari dagokion ordainsaria ukanen du.

AHO BATEZ ONETSIA –

059.2022 – JARDUNAREN EMENDATZEA – ZINEMA

Herri kontseiluari proposatu zaio lanaldi murriztuko lanpostu bat sor dezala Varietes zinemagelan proiekziolari lanak, jendeen harrera eta animazioa egiteko 2022ko apirilaren lehenetik 2023ko martxoaren 31 bitarte jarduna areagotuko delakoan. Lanpostu horren ordainsaria Lurraldeko Funtzio Publikoaren 371 indize gordinari dagokiona izanen da.

AHO BATEZ ONETSIA –

060.2022 – 2022ko UDAKO SASOIA – ALDI BATERAKO LANPOSTUEN SORTZEA

Deliberamendu hau ordainpeko aparkatzearen zerbitzura loturiko sasoiko lanpostuak sortzeari dagokio. Honako hauek sor ditzan proposatu zaio biltzarrari:

  • Lanaldi osoko sasoiko 3 langile lanpostu 2022ko apirilaren lehenetik irailaren 30 bitarteko aldirako; ordainsaria lurraldeko funtzio publikoaren 371 indize gordinaren araberakoa ukanen dute,
  • Lanaldi osoko sasoiko 7 langile lanpostu 2022ko uztailaren lehenetik abuztuaren 31 bitarteko aldirako; ordainsaria lurraldeko funtzio publikoaren 371 indize gordinaren araberakoa ukanen dute.

AHO BATEZ ONETSIA –

TXOSTENGILEA: Frédéric TRANCHE j.

061.2022 – APARKATZEEN, APARKATZE ONDORENGO DIRU KOPURU FINKOAREN ETA HAINBAT ABONAMENDUREN ZERBITZU ZERGAREN TARIFAK EZARTZEA

Ikusirik dauden kodeak, legeak, udal aginduak, herri kontseiluaren erabakiak eta araudiak, proposatzen zaizue 2021eko tarifak bere horretan ematea 2022rako ere 2 zonetarako dauden tarifa taulei eta aparkatze ondorengo prezio finkoari dagokienean, eta 3 prezio finko berri sortzea herriaren beharrak egokitzeko: «eskulangile» prezio finkoa, urtean 300 €koa;  oporlari prezio finkoa, astean 90 €koa, eta ainguratoki prezio finkoa, hilean 50 €koa.

AHO BATEZ ONETSIA –

062.2022 – HENDAIA TURISMO ETA MERKATARITZAK ANTOLATU UDAKO MERKATUEN DIRU SARTZEEN EMATEA – 2021. URTEA

HENDAIA TURISMO ETA MERKATARITZA IMEPak azoka eta merkatuak antolatzen ditu udaberriko eta udako oporraldietan.

Ekitaldi horien karietara eman leku eskubideek 2021ean ekarri duten diru kopurua 39 730 €koa da.

Herri Kontseiluari proposatu zaio onar dezala leku eskubideen diru sartzeen 39 730 € ZB kopuru hori HENDAIA TURISMO ETA MERKATARITZA IMEPari ematea.

AHO BATEZ ONETSIA –

TXOSTENGILEA: Jean-Michel ARRUABARRENA j.

063.2022 – LAKET PORTUAREN ETA ARRANTZA PORTUAREN EREMUAN DAUDEN ORDU MARKAGAILUEN DIRUA EMATEA

Biltzarrari proposatu zaio onar dezala Laket portuaren eremuan dauden ordu markagailuen diru sartzeei dagokien 53 773.10 € ZB kopurua eta arrantza portuaren eremuan dauden ordu markagailuen diru sartzeei dagokien 47 757.70 € ZB kopurua zein batari eta zein besteari ematea eta 7 083.08 € ZB kopuruko ordain agiri bat eman dakiola laket portuari eta
3 541.54 € ZB kopuruko bat arrantza portuari ordu markagailuen funtzionamendu gastuak kitatzeko.

AHO BATEZ ONETSIA –

TXOSTENGILEA: Ganix GRABIÈRES j.

064.2022 – PARTZUERGO HITZARMENA HEZIKETA ZENTRO HETSIAREKIN

TXINGUDI Heziketa Zentro Hetsiak elkarrekin partzuergo bat gara dezaten proposatu dio Hendaiako Herriko Etxeari zentroak garapen iraunkorreko urraspideari bete-betean ekin ahal diezaion.

Helburu horrekin, TXINGUDIko heziketa zentro hetsiak bere gunean lurrustela egiteko sistema autonomoa nahi luke eskuratu.

Herri Kontseiluari proposatu zaio onar dezala Herriaren eta Txingudi Heziketa Zentro Hetsiaren arteko partzuergo berri hori.

AHO BATEZ ONETSIA –

065.2022 – HELBURU ETA BITARTEKOEN HITZARMENA HENDAIA-EUSKAL HERRIKO ENPLEGUA ETA JARDUNA SOSTENGATZEKO ZENTROAREN ELKARTEAREKIN

065.2022 zk. deliberamendua gai zerrendatik kendu da, baina LAN-EKO zentroarentzako 80 000 €ak aurrekontuan atxiki dira, bozkatu dutenentzat bederen. Ez da kezkarik, elkarteak zuzendu beharrekoak zuzentzearen zain gara. Hartara, deliberamendu hau kentzen dugu.

Milesker.

TXOSTENGILEA: Chantal KEHRIG COTTENÇON and.

066.2022 – TENTSIO APALEKO SAREAREN BIDE ZORRA SORTZEA UDALAREN 3 LURSAILETAN

Pirinio Atlantikoetako Energia Sindikatuak egin lanen karietara, argindar banaketako linea bat lurperatu da AH754, AH572 eta AH706 lursailen hondoetan (Herriaren jabari pribatua).

Biltzarrari proposatu zaio onar dezala lursail haiei bide zor bat ezarri dakien urririk, lurpeko obra horren pasatzeko.

Bide zor hori akta bat sinatuz taxutuko da Herriaren eta SDEPA sindikatuaren artean eginen den administrazio eran.

AHO BATEZ ONETSIA –

067.2022 – HERRIAK ORIOKO BIRIBILGUNEA EGITEKO LURSAILAK EROSTEA – ZUZENKETARAKO DELIBERAMENDUA

Orioko biribilgunea egitearen harira, Herri Kontseiluak, 2020ko otsailaren 27ko deliberamendu batez, erabaki zuen APHP delakoari AE 78 lursailaren  156m² erostea 100 €/m² ordainduz.

Lanak egin eta lur neurketa dokumentuak egiaztatu ondoren, ikusi da erosteko den lursaila kadastran AE 78 izendatu lursailaren zati bat dela AE 785 izendatua, eta 118 m² zabal dela, prezioa 100 €/m² delarik.

Aipatu deliberamenduaren gainerako elementuak beren hartan dira beti.

Biltzarrari proposatu zaio onar dezala APHP erakundeari erostea kadastran AE 78 izendatu lursailaren zati bat, AE 785 izendatua, 118 m² zabal dena, 100 €/m² delarik prezioa.

AHO BATEZ ONETSIA –

068.2022 – ENPERADORE ETORBIDEKO BIRIBILGUNEA IZENDATZEA – SIMONE VILALTA ANDREA

Herri Kontseiluak bideak eta lekuak izendatzeari ekin dio Lurralde Kolektibitateen Kode Nagusiaren L2121-30 artikulua baliatuz.

Herri Kontseiluari proposatu zaio  Simone VILALTA  izena eman diezaiola Enperadore Etorbidearen eta Teileria eta Errondenea karriken bidegurutze biribilguneari.

Simone VILALTA andrea hendaiar ospetsua zen eta erresistentziaren tokiko eragile bat izan zen bigarren mundu gerlan; Ravensbrück-era deportatu zuten eta herio zelaietatik ihes egin eta, gerla bukatu ondoren, etengabe aritu zen belaunaldi berriei lekukotasuna ematen. 2021eko urtarrilaren lehenean hil zen, 97 urtetan. 2019an, Herriaren medailaren ohorea egin zitzaion.

AHO BATEZ ONETSIA –

Gai zerrenda bururatua zelarik, auzapez jaunak biltzarrari eskerrak eman eta bilkura amaitutzat eman du 21:20 orenetan.

HENDAIAN, 2022ko apirilaren lehenean
Auzapeza,
Euskal Hirigune Elkargoaren lehendakariordea,
Kotte ECENARRO

HERRIKO ETXEAN AFIXATUA: 2022-04-1ean