Abenduaren 20 asteazkenean, 18:30ean egin herri kontseiluaren bilduma

KE.RS – 276.2023

Bi mila eta hogeita hirugarren urtean, abenduaren 20an, asteazkenarekin, bildu da, 18:30ean, Herri Biltzarra, Kotte Ecenarro auzapezaren lehendakaritzapean.

BERTARATUAK: ECENARRO j. (auzapeza), – KEHRIG COTTENÇON and., TRANCHE j., BUTORI and., IRAZUSTA j., MOUNIOS-ADURRIAGA and., ARRUABARRENA j., CAMACHO-SATHICQ and., GRABIÈRES j. (Auzapezordeak), BERNARD j., AIZPURU and., PELEGRIN-ARAMENDY j., TARIOL j., BEAUFORT and.,  LABEAU and.,  CEZA and.,  JEHAN j., HARAMBOURE and.,  EIZAGUIRRE j., ROMAN and., MANTEROLA j., NAVARRON and., MARTIARENA-GARAT j., COTINAT and.,  SALLABERRY j., DESTRUHAUT j., BARRERO and., BALANZATEGUI j. 180.2023 zk. deliberamenduan eta 182.2023 zk. deliberamendutik goiti, eta HIRIBARREN and.,

AHALORDEAK: LEGARDINIER andreak NAVARRON andreari, ARZELUS-ARAMENDI jaunak COTINAT andreari, ESTOMBA andreak BALANZATEGUI jaunari, POUYFAUCON jaunak DESTRUHAUT jaunari.

BERTARATU GABEA: BALANZATEGUI jauna 181.2023 zk deliberamenduan

BILKURA IDAZKARIA: Céline COTINAT and.

Deialdiaren eguna: 2023ko abenduaren 13a.

Biltzarraren quoruma bete da.

Gero gai zerrendari ekin diote.

I – 2023KO AZAROAREN 29KO HERRI KONTSEILUAREN AKTA ONARTZEA:

Auzapez jaunak, 2023ko abenduaren 29ko bilkuraren bilduma COTINAT andreari, bilkura idazkari den bezainbatean, irakur dezan galdegin dio.

AHO BATEZ ONETSIA –

II – DELIBERAMENDUAK

TXOSTENGILEA: Kotte ECENARRO jaun auzapeza

181.2023 – AURREKONTU NAGUSIA – 4. ALDAKETA ERABAKIA

Gaia dugu, alde batetik Aurrekontu Nagusian eta gero Laket Portuaren Aurrekontu Erantsian, inbestimenduen atalera eramatea gure langileek eginiko lanak direla eta urtean zehar funtzionamendu gastu gisa kontatua dena, egiazki inbestimenduak baitira horiek.

Aurrekontu Nagusian, horrela, 100 140 € gehiago daude inbestimendu atalean, eta 100 140 € gutxiago funtzionamendu atalean. Hori onar dezazuen eskatzen dizue Aurrekontu Nagusiaren 4. Aldaketa Erabakiak.

AHO BATEZ ONETSIA –

BALANZATEGUI jauna biltzarrera bildu da.

180.2023 – HERRI KONTSEILUAK EMAN ORDEZKARITZAZ AUZAPEZAK HARTU ERABAKIAK

AUZAPEZ JAUNAK: Erabaki horien jakinaren gainean izan zaitezten eskatzen dizuet.

HERRI KONTSEILUA JAKINAREN GAINEAN DA. EZ DA BOZKATU.

182.2023 – AURREKONTU ERANTSIA – LAKET PORTUA – 2. ALDAKETA ERABAKIA

AUZAPEZ JAUNAK: Inbestimenduen kapituluak 15 960 € gehiago ditu orain eta funtzionamendu gastuek 15 960 € gehiago.

AHO BATEZ ONETSIA –

183.2023 – AUZAPEZARI 2024KO AURREKONTUA BOZKATU AITZIN INBESTIMENDU GASTUEI EKITEKO, GASTUAK KITATU ETA MANDATUA EMATEKO BAIMENA EMATEA

AUZAPEZ JAUNAK: Aurrekontu Nagusian, Laket Portuaren Aurrekontu Erantsian eta Arrantza Portuaren Aurrekontu Erantsian, kredituen mugaren barnean, urtero bezala; hau da, guztira, hiru aurrekontuak batera hartuz, 1 098 500 € dira Aurrekontu Nagusian.

Kopuru hori 610 000 €koa da Laket Porturako.

Arrantza Porturako 231 000 € ditugu.

Horra zer proposatu den auzapezari hiru aurrekontuetan aurrekontuaren inbestimendu gastuei ekiteko, gastuak kitatzeko eta mandatua emateko baimen gisa.

AHO BATEZ ONETSIA –

TXOSTENGILEA: FRÉDÉRIC TRANCHE j.

184.2023 –   BAITEZPADAKO AITZINEKO ADMINISTRAZIO HELEGITEEN –BAAH-RAPO- BIDERATZEA – 2023. URTEKO USTIAPEN TXOSTENAREN AURKEZPENA

Zigorgabetzeari buruzko legeak, MAPTAM legearienbidez, 2014an, eskumen berriak ekarri zizkien kolektibitateei. Erabiltzaileak, hasieran, arau urratze bat egiten zuen aparkatzea ordaintzen ez zuenean. Egun, aparkatze ondorengo diru kopuru finko bat bihurtu da hori. MAPTAM legeak eskatu eta proposatzen du erabiltzaileak lehen mailako helegitea ukan ahal dezala.

Herri Kontseiluari proposatu zaio onar dezan Baitezpadako Aitzineko Administrazio Helegiteei buruzko 2023. urteko bilana.

AHO BATEZ ONETSIA –

185.2023 –   KANPO PUBLIZITATEAREN GAINEKO TOKIKO ZERGAREN KUDEAKETA – LAGUNTZA ETA JARRAIPEN HITZARMENA KANPO PUBLIZITATEAREN GAINEKO TOKIKO ZERGAREN KUDEAKETARAKO

Hitzarmena amaitzera doanez, Herri Kontseiluari proposatu zaio onar dezala 2024 eta 2025 urteetarako ere luzatzea REFPAC-GPAC sozietatearekiko hitzarmen hori.

AHO BATEZ ONETSIA –

186.2023 – INDIGO APARKALEKU HETSIAREN ABONAMENDUETARAKO DIRUZKO PARTE HARTZEA

Herri Kontseiluari proposatu zaio onar dezala heldu den urterako luzatzea eta 65 leku arte emendatzea hileko abonamenduen kopurua eta baimena eman dezala eta onar 40 000 txartelen erostea, bakoitza 0,52 €tan, herri barneko erabailtzaileek oren erdia urririk ukan dezaten Indigo aparkaleku hetsian,.

AHO BATEZ ONETSIA –

187.2023 –   KASINO JOKOEN ZERBITZU PUBLIKOAREN ESKUORDETZA – HENDAIAKO KASINOAREN ESKUDUNAREN 2021-2022 SASOIKO URTEKO TXOSTENA

Txosten hori Herri Kontseiluari eman zaio, horren jakinaren gainean izan dadin, Lurralde Kolektibitateen Kode Nagusiak hala agindurik.

Eskuduna: Hendaye Loisirs sozietatea.

Kontratuaren hastea: 2012ko otsailaren 14, 18 urtetarako.

Esku emaileak: 2021-2022ko urteko txostena eman du.

AHO BATEZ ONETSIA –

TXOSTENGILEA: NICOLE BUTORI and.

188.2023 – ESKOLALDI INGURUKO HARLEKUAK ETA LUDOTEKAK – 2024KO URTARRILAREN LEHENETIK GOITIKO TARIFAK

Tarifen goratzeak ez du lehen kozientea, zerotik 7200 arte doana, ukitzen; hor ez da tarifa igoerarik.

Gainerako hiru tarifak %2 goratuko dira eta Hendaiatik kanpokoentzat %3a proposatu da.

Eguneko nola asteko tarifetan berdin eginen da.

Gainerako elementuak ez dira aldatzen.

Herri Kontseiluari proposatu zaio baimena eman diezaiola auzapez jaunari tarifa horiek ezar ditzan.

AHO BATEZ ONETSIA –

189.2023 – OSTATATZE GABEKO AISIALDI HARLEKUAK (OGAH-ALSH) – 2024KO URTARRILAREN LEHENETIK GOITIKO TARIFAK

Aipatu berri dugunaren printzipioaren berdina dugu oraingoan ere. Emendatze bat da, beti berdin, lehen kozientean ez da aldaketarik eta gero %2ko goratzea da gainerakoentzat eta % 3 Hendaiatik kanpokoentzat.

Herri Kontseiluari eskatu zaio baimena eman diezaiola auzapez jaunari tarifa horiek ezar ditzan.

AHO BATEZ ONETSIA –

190.2023 – ESKOLETAKO EGUERDIKO ATSEDENALDIA – ZERBITZUAREN TARIFAK – 2024KO URTARRILAREN LEHENETIK GOITIKO TARIFAK

2024ko urtarrilaren lehenetik goiti ikasleei proposatzen zaien zerbitzuaren tarifak ezartzea da oraingo gaia; ama eskoletan apairu aldia eta haurtzaindegi moduko harrera dira zerbitzu horiek eta lehen mailako eskoletan apairu aldia eta eskolaldi inguruko aisialdi harrera.

Tarteak zertxobait aldatzen dira ikusi berri ditugunetatik.

Lehen hiru tarteak ez goratzea erabaki da, hau da, tarifa 2023koaren, bai eta 2022koaren berdina da. Hurrengo hiru tarteetan % 2ko goratzea izanen da eta Hendaiatik kanpokoentzat %3koa, beste tarifetan egin den bezala.

Herri Kontseiluari proposatu zaio baimena eman diezaiola auzapez jaunari tarifa horiek ezar ditzan.

AHO BATEZ ONETSIA –

TXOSTENGILEA: MICHELLE MOUNIOS-ADURRIAGA and.

191.2023 –   «VARIÉTÉS» ZINEMAGELA – 2024KO TARIFAK

Irakaskuntza baliabideen tarifak hezkuntza ministerioak ditu erabakitzen eta nazio mailan egiten dira tarifa horien goratzeak. Honako hauen tarifak dira hor sartzen: kolegioa zinemara, ama eskola zinemara, lizeoa zinemara eta eskola zinemara.

Beraz, eztabaida egin ondoren, proposatzen dizuegu :

  • zinemagelari tarifa aldaketa horiek egiteko baimena ematea,
  • Auzapez jaunari prezioen aldatzeko baimena emaitea, horren arabera.

AHO BATEZ ONETSIA –

TXOSTENGILEA: GANIX GRABIÈRES j.

192.2023 –   HELBURU ETA BITARTEKOEN HITZARMENA HENDAIA-EUSKAL HERRIKO JARDUNA ETA ENPLEGUA LAGUNTZEKO ZENTRO DEITU ELKARTEAREKIN

Legeak hitzarmena egitera behartzen gaitu 23 000 € baino goragoko dirulaguntza bat ematen dugunean. Hirurteko hitzarmen bat egin zen Herriak eta LAN-EKO artean 2019ko apiriletik 2022ko apiril bitarterako. Gero, tresna horren berraztertze eta perskektiban emate baten testuinguru batean, 2022 eta 2023 urteetan, urte bakarreko hitzarmenak egin dira.

Horiek horrela eta egonkortasuna eta ikusgarritasuna epe luzeago batera begira eman asmoz, proposatzen zaizuen hitzarmen berri hau berriz ere hiru urtetarako ezarri da, hau da, 2024ko urtarrilaren lehenetik 2026ko abenduaren 31 bitarteko aldirako.

Halatan, bada, Herri Kontseiluari proposatu zaio helburu eta bitartekoen hitzarmen berriaren edukia onar dezala, bai eta 2024ean 80 000 €ko dirulaguntza ematea ere.

AHO BATEZ ONETSIA – KEHRIG-COTTENÇON andreak – TRANCHE jaunak – PELEGRIN-ARAMENDY jaunak – AIZPURU andreak eta HIRIBARREN andreak EZ DUTE BOZKETAN PARTE HARTU.

193.2023 –      HENDAIAKO HERRIAREN, SEIGNANX-EKO ENPLEGU ARROAREN BATZORDEAREN ETA HENDAIA-EUSKAL HERRIKO JARDUNA ETA ENPLEGUA LAGUNTZEKO ZENTROAREN ARTEKO LANKIDETZA HITZARMENA

Hau ere LAN-EKO zentroarekiko hitzarmen bat da, baina oraingoan Seignanx-eko Enplegu Arroaren (CBE) eta Hendaiako Herriaren artekoa. Gizarte eta elkartasun ekonomian oinarritzen den jarduna sortu eta berreskuratzea lurraldearen ekonomia ahala ustiatzeko, kalitatezko lanpostuak sortzeko eta tokiko ekonomia ehundura sendotzeko bide dira.

Herri Kontseiluari proposatu zaio onar dezala lankidetza horrekin jarraitzea eta baimena eman diezaiola auzapez jaunari hiru urtetarako hiruko hitzarmen hori sina dezan.

AHO BATEZ ONETSIA – KEHRIG-COTTENÇON andreak – TRANCHE jaunak – PELEGRIN-ARAMENDY jaunak – AIZPURU andreak eta HIRIBARREN andreak EZ DUTE BOZKETAN PARTE HARTU.

194.2023 – HENDAIAKO HERRIAREN, INTERSTICES SUD AQUITAINE DEITU OROREN ONERAKO SOZIETATE KOOPERATIBOAREN (SCIC) ETA HENDAIA-EUSKAL HERRIKO JARDUNA ETA ENPLEGUA LAGUNTZEKO ZENTROAREN ARTEKO LANKIDETZA HITZARMENA

Hirugarren deliberamendu hau zer edo zer aurrekoaren parekoa edo dugu, baina Interstices Sud Aquitaine deitu ororen onerako sozietate kooperatiboarekin egina. Lehen erran gisan, Gizarte eta Elkartasunezko Ekonomian oinarritzen den jardunaren sortze eta berreskuratzea gure herriaren ekonomia ahala ustiatu eta kalitatezko lanpostuak sortu eta tokiko ekonomia ehundura sendotzeko bide dira.

Hitzarmen honek lankidetza horren berritzeko esparrua ezartzen du eta Herri Kontseiluari eskatu zaio onar dezala lankidetza horrekin jarrai dezagun eta baimena eman diezaiola auzapez jaunari hiru urtetarako hiruko hitzarmen hori sina dezan.

AHO BATEZ ONETSIA – KEHRIG-COTTENÇON andreak – TRANCHE jaunak – PELEGRIN-ARAMENDY jaunak – AIZPURU andreak eta HIRIBARREN andreak EZ DUTE BOZKETAN PARTE HARTU.

195.2023 – TABAKO GABEKO LEKUAK SORTZEA

75 000 heriotz urtean, haietarik 45 000 minbiziak joak, tabakoa dugu Frantzian saihets daitezkeen heriotzen lehen ekarlea.

Milioi bat pertsona omen dira erretze pasiboa jasaten dutenak.

13 urte omen da lehen zigarretaren adina.

Kopuru horiekin, aski argi da tabakismoaren aurkako borroka osasun publikoko lehentasuna dena.

Horri aterabidea emateko, erretzaileek leku publikoen inguruetan dituzten eragina eta kaltea murrizteko, non bereziki haurrak izan ohi diren, minbiziaren aurkako ligak tabako gabeko guneak eta tabako gabeko hondartzak sor ditzaten proposatzen die kolektibitateei.

Herri Kontseiluari proposatu zaio onar dezala Minbiziaren Aurkako Ligarekiko hitzarmena.

AHO BATEZ ONETSIA –

TXOSTENGILEA: ITZIAR AIZPURU and.

196.2023 – HILERRIKO EMAKIDAK – 2024KO TARIFAK

Herri Kontseiluari proposatu zaio 2024ko urtarrilaren lehenetik goitiko hilerriko emakiden tarifak ezar ditzan hautetsiei lehendik igorri zaizkien eta 2024ko tarifa guztiak aurkezten dituen taularen arabera.

AHO BATEZ ONETSIA –

197.2023 – FRANCE SERVICES AHOLKULARI BATEN KONTRATATZEA

Honako honetan, France Services bigarren aholkularia kontratatzea da gaia, herriko etxe zaharraren Errepublika plazako lokaletan ari dadin.

2023ko irailaren 27ko 136-2023 zk. deliberamenduaren bidez, Herri Kontseiluak erabaki zuen France Services harrera lanpostu iraunkor bat sortzea 2023ko azaroaren lehenetik goiti has zedin lanean.

Estatuak proiektuari labela eman diezaion ezartzen dituen baldintzak kontuan har eta 2024ko lehen hiruhilekoan harrera egiteko lanaldi osoko bigarren lanpostu bat sortzea proposatu da orain, honako irizpide hauekin: jendeari zabalik astean 24-30 orenez izatea, asteko bost egunez izatea zabalik, lanpostua administrazio laguntzaileen mailakoa izanen da (C kategoria).

AHO BATEZ ONETSIA –

198.2023 – MUGITZE MOLDE IRAUNKORRENTZAKO SARIA PLANTAN EMATEA

Mugitze molde iraunkorrentzako sariaren xedea langileak garraio molde iraunkorrak erabiltzera bultzatzea da: txirrinda, auto bakarrean elkarturik bidaiatzea eta autoa partekatzea etxe eta lantokiaren artean bidaiatzean.

Enplegatzaileak zati batean ordaintzen ditu langileek bizilekuaren eta lantokiaren artean bidaiatzeko egiten dituzten gastuak.

Mugitze molde iraunkorren aldeko diru sari hori plantan ematea onar dadin proposatu da.

AHO BATEZ ONETSIA –

199.2023 – EROSTE AHALMENERAKO EZOHIKO SARIA PLANTAN EMATEA

Lurralde agintariak proposatu dio biltzar erabakitzaileari ezen, inflazioaren koska murrizteko eta langile publikoen eroste ahalmena sostengatzeko, eroste ahalmenerako ezohiko saria ezar dezan biltzarrean zehaztu diren moldeetan.

AHO BATEZ ONETSIA –

TXOSTENGILEA: LAURENCE BEAUFORT and.

200.2023 – TRESNERIA PUBLIKOAREN TARIFAK EZARTZEA – ARRANTZA PORTUA

Hendaiako Herriak, portu eremuaren kontsezionarioa den bezainbatean, portuan erabiliko diren tarifak ezarri eta aplikaraztearen ardura du.

Portuaren Kudeaketa Sailak, Departamenduarekin batera, eguneratze lan bat egin du tarifen taula Donibane Lohizune-Ziburuko portuaren Tokiko Sozietate Publikoak erabiltzen dituen tarifen arabera eguneratzeko.

Herri Kontseiluari proposatu zaio bilkuran aurkeztu diren tarifa guztiak onar ditzan.

AHO BATEZ ONETSIA –

201.2023 –   HENDAIAKO PORTUAN AMARRATU ARRANTZONTZIEN TRESNERIA PUBLIKOAREN ZERGA PARTEKATZEKO HITZARMENA HENDAIAKO ETA DONIBANE LOHIZUNEKO DEPARTAMENDU PORTUEN ARTEAN

Deliberamendu honen xedea dugu, 2023. urte hastapenean Donibane Lohizuneko portuaren Tokiko Sozietate Publikoa sortzearen ondorioz, hitzarmen bat egitea horren eta Hendaiako Herriaren artean hendaiar arrantzontziek arrain saltegian arraina uztean tresneria zerga ordaintzeari buruz.

Herri Kontseiluari proposatu zaio onar dezan Hendaiako portuan amarratu arrantzontzien tresneria publikoaren zerga partekatzeko Hendaiako eta DonibaneLohizune-Ziburuko departamendu portuen kontsezioen arteko hitzarmenak dioena.

AHO BATEZ ONETSIA –

TXOSTENGILEA: LEONOR LABEAU and.

202.2023 – HITZARMENA “CENTRE D’INFORMATION SUR LE DROIT DES FEMMES ET DES FAMILLES” (EMAKUMEZKOEN ETA FAMILIEN ESKUBIDEARI BURUZKO INFORMAZIO ZENTROA) ELKARTEAREKIN

Herriaren eta CIDFF elkartearen arteko urteko hitzarmenaren dirulaguntza zuzen jartzea proposatu da.

Elkarteari eman zaizkion diruen azterketa egin eta ikusi da Herriak 1500 € zor dizkiola 2022ko diruetatik. Halatan, Herri Kontseiluari proposatu zaio baimena eman diezaiola auzapez jaunari elkarteari 1500 € horiek ordain diezazkion.

AHO BATEZ ONETSIA –

TXOSTENGILEA: CHANTAL KEHRIG-COTTENÇON and.

203.2023 – ERREPUBLIKA PLAZAREN ANTOLATZE PROIEKTUA – DIRULAGUNTZA ESKARIA

Berrantolatze hori herri barnearen birlandaretzea, bideen erabat berregitea, saneamendu lanak eta hiri altzarien aldatzea egiteko eragiketen bidetik doa.

Horrez gain, plazaren berrantolatze proiektuak herriko etxearen aitzinaldea freskatzea, egurren aldatzea eta hegoaldeko aitzindegi-gaina hedatzea landare baratze bat hartuko duen pergola itxura emanez.

Lan horietarako kalkulatu den dirua: 3 492 424.71 € ZG.

Halatan, bada, Herri Kontseiluari proposatu zaio baimena eman diezaiola auzapez jaunari proiektu horren diruztatzeko behar direnak egin ditzan eta eskariaegin diezaien Europari, Estatuari, Eskualdeari, Departamenduari, Aturri-Garonaren Uraren Agentziari eta proiektu horren gauzatzen dirulaguntza batez edota partaidetza batez lagun lezakeen erakunde orori, ahal beste laguntza eta dirulaguntza eskuratzeko.

AHO BATEZ ONETSIA –

AUZAPEZ JAUNAK: Eskertzen dizuet.

Amaitu dugu biltzarra eta, tradizioei jarraikiz, hala kontseilukideak nola ikusleak ere gonbidatuak zarete gure auzokoek bihartik goiti ospatuko duten «Santomas» besta egun bateko aitzinarekin ospatzera. Ezkontza gelara bil gaitezen.

Gai zerrenda bururatua zelarik, auzapez jaunak biltzarrari eskerrak eman eta bilkura amaitutzat eman du 20:10 orenetan.

HENDAIAN, 2023ko abenduaren 22an

Auzapeza,
Euskal Hirigune Elkargoaren lehendakariordea,
Kotte ECENARRO

HERRIKO ETXEAREN WEBGUNEAN HEDATURIK 2023.12.22an