HERRI KONTSEILUA – 2024ko maiatzaren 29 asteazkeneko bilkura

2024ko maiatzaren 22an herri hautetsiei banaka igorri deialdien bitartez, Herri Kontseilua bilkura arruntean biltzera da deitua, 2024ko maiatzaren 29an, asteazkenarekin, 18:30ean.

ORDRE DU JOUR

I – ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 AVRIL 2024

II – DÉLIBÉRATIONS

SUR RAPPORT DE M. KOTTE ECENARRO

 • 087.2024 – Décisions du Maire prises par délégation du conseil municipal

SUR RAPPORTS DE M. FRÉDÉRIC TRANCHE

 • 088.2024 – Modification du règlement intérieur de la Commission d’Indemnisation Amiable dans le cadre de l’aménagement de la Place de la République
 • 089.2024 – Attribution d’avances sur indemnisation amiable dans le cadre de l’aménagement de la Place de la République
 • 090.2024 – Casino d’Hendaye – Autorisation d’exploitation des jeux de hasard – renouvellement

SUR RAPPORT DE MME NICOLE BUTORI

 • 091.2024 – Forfait scolaire

SUR RAPPORT DE MME NATHALIE CAMACHO-SATHICQ

 • 092.2024 – Subvention exceptionnelle en faveur du Centre Social DENENTZAT

SUR RAPPORT DE M. GANIX GRABIÈRES

 • 093.2024 – Lutte contre les déchets abandonnés diffus – Proposition de groupement avec la Communauté d’Agglomération Pays Basque pour la signature d’une convention avec CITEO

SUR RAPPORT DE MME MICHELLE MOUNIOS-ADURRIAGA

 • 094.2024 – Subvention exceptionnelle en faveur de l’association DANTZA CARIOCA

SUR RAPPORT DE M. JEAN-MICHEL ARRUABARRENA

 • 095.2024 – Subvention exceptionnelle en faveur de l’association Les Églantins

SUR RAPPORTS DE MME ITZIAR AIZPURU

 • 096.2024 –  Recours au bénévolat dans le cadre de manifestations organisées par la Ville
 • 097.2024 – Tableau des effectifs des emplois permanents n° 5
 • 098.2024 – Astreintes pour les Agents de Surveillance de la Voie publique (ASVP) – Pôle Gestion du Domaine Public – Stationnement
 • 099.2024 – Accroissement d’activité – Pôle Vie de la Cité – Pôle Education Enfance

SUR RAPPORT DE M. LAURENT PELEGRIN-ARAMENDY

 • 100.2024 – Gratuité des salles communales pour les écoles primaires publiques

SUR RAPPORTS DE MME CHANTAL KEHRIG-COTTENÇON

 • 101.2024 –  Avenant à la convention d’adhésion au service commun d’instruction, de suivi et de contrôle des changements d’usage entre la commune d’Hendaye et la Communauté d’Agglomération Pays Basque
 • 102.2024 – Dénomination de la rue Simone VEIL

Signé par Monsieur le Maire,
Vice-Président de la Communauté d’Agglomération Pays Basque,
Kotte ECENARRO
AFFICHÉ À LA MAIRIE : le 22.05.2024

GAI ZERRENDA

I – 2024KO APIRILAREN 24KO HERRIKO KONTSEILUAREN AKTA ONARTZEA

II – DELIBEROAK

TXOSTENGILEA: KOTTE ECENARRO J.

 • 087.2024 – Herriko Kontseiluak emandako ahalmen ordezkaritzaz auzapezak hartu erabakiak

TXOSTENGILEA: FRÉDÉRIC TRANCHE J.

 • 088.2024 – Errepublika plazaren antolaketaren harira den onez onean kalte ordaina emateko batzordearen barne araudiaren aldatzea
 • 089.2024 – Onez onean kalteordaina aitzinetik esleitzea Errepublika plazaren antolaketaren harira
 • 090.2024 – Hendaiako kasinoa – Zorte jokoen ustiatzeko baimena – berritzea

TXOSTENGILEA: NICOLE BUTORI AND.

 • 091.2024 – Eskola prezio finkoa

TXOSTENGILEA: NATHALIE CAMACHO-SATHICQ AND.

 • 092.2024 –  Ezohiko dirulaguntza Denentzat gizarte zentroaren alde

TXOSTENGILEA: GANIX GRABIÈRES J.

 • 093.2024 – Han-hemen utziriko hondakin zehaztugabeen aurkako borroka – Euskal Hirigune Elkargoarekin batzeko proposamena CITEO-rekin hitzarmena elkarrekin sina dezagun

TXOSTENGILEA: MICHELLE MOUNIOS ADURRIAGA AND.

 • 094.2024 – Ezohiko dirulaguntza DANTZA CARIOCA elkartearen alde

TXOSTENGILEA: JEAN MICHEL ARRUABARRENA J.

 • 095.2024 – Ezohiko dirulaguntza Les Eglantins elkartearen alde

TXOSTENGILEA: ITZIAR AIZPURU AND.

 • 096.2024 –  Herriak antolatu ekitaldietan urririko laguntza baliatzea
 • 097.2024 – Lanpostu iraunkorren 5. taula
 • 098.2024 – Karriken Zaintzaileen (ASVP) deipean izan beharra – Jabari Publikoaren Kudeaketa Saila – Aparkatzea
 • 099.2024 – Jardunaren areagotzea – Hiri Bizitzaren Saila – Hezkuntza-Haurtzaroa Saila

TXOSTENGILEA: LAURENT PELEGRIN-ARAMENDY J.

 • 100.2024 – Herriaren aretoak lehen mailako eskola publioei urririk uztea

TXOSTENGILEA: CHANTAL KEHRIG-COTTENÇON AND.

 • 101.2024 –  Erabilera aldaketen bideratzeko, jarraitzeko eta kontrolatzeko Hendaiako Herriaren eta Euskal Hirigune Elkargoaren zerbitzu bateratura lotzeko hitzarmenaren gehigarria
 • 102.2024 – Simone VEIL karrikaren izendapena

Sinatzailea : auzapez jauna
Euskal Hirigune Elkargoaren lehendakariordea
Kotte ECENARRO
HERRIKO ETXEAN AFIXATUA : 2024ko maiatzaren 22an

Bi mila eta hogeita laugarren urtean, maiatzaren hogeita bederatzi asteazkenean, 18:30ean, Herri Kontseilua bildu da Kotte ECENARRO auzapez jauna buru duela.

BERTARATUAK: ECENARRO j. (auzapeza) – KEHRIG-COTTENÇON and., TRANCHE j., BUTORI and., MOUNIOS-ADURRIAGA and., ARRUABARRENA j., CAMACHO-SATHICQ and., GRABIÈRES j. (Auzapezordeak), BERNARD j., AIZPURU and., PELEGRIN-ARAMENDY j.,  TARIOL j.,  BEAUFORT and., LABEAU and., CEZA and., HARAMBOURE and.,  EIZAGUIRRE j., ROMAN and., MANTEROLA j., LEGARDINIER and., ARZELUS-ARAMENDI j., SALLABERRY j., DESTRUHAUT j., ESTOMBA and., POUYFAUCON j., eta BALANZATEGUI j.

AHALORDEAK: IRAZUSTA jaunak MOUNIOS-ADURRIAGA andreari, JEHAN jaunak EIZAGUIRRE jaunari, NAVARRON andreak ARZELUS-ARAMENDI jaunari, MARTIARENA-GARAT jaunak MANTEROLA jaunari, COTINAT andreak LEGARDINIER andreari, BARRERO andreak DESTRUHAUT jaunari, eta HIRIBARREN andreak BALANZATEGUI jaunari.

BILKURA IDAZKARIA: POUYFAUCON j.

Deialdiaren eguna:  2024ko maiatzaren 22a.

Biltzarraren quoruma bete da.

AUZAPEZ JAUNAK: jaun-andre horiek, hauteskide horiek, agur, bilkura ireki dut.

Gero, gai zerrendari ekin diote.

AUZAPEZ JAUNAK: Azken bilkuraren agiria Peio POUYFAUCON jaunak irakur dezan proposatzen dut.

POUYFAUCON JAUNAK: Bai, ni naiz gazteena.

I – 2024KO APIRILAREN 27KO HERRI KONTSEILUAREN BILKURA AGIRIA ONARTZEA:

Auzapez jaunak Peio POUYFAUCON jaunari, bilkura idazkari izendatua izan delarik, 2024ko apirilaren 24ko herri bilkuraren agiria irakur dezan eskatu dio.

AUZAPEZ JAUNAK: Milesker POUYFAUCON jauna.

Agiri hori onar dezazuen eskatzen dizuet. Nork onartzen du? Aurkako bozik edota abstentziorik ote da? Ez dut halakorik ikusten.

AHO BATEZ ONETSIA –

AUZAPEZ JAUNAK: Eskertzen dizut.

II – DELIBERAMENDUAK

087.2024 zk. DELIBERAMENDUA
GAIA: HERRI KONTSEILUAK EMANDAKO AHALMEN ORDEZKARITZAZ AUZAPEZAK HARTU ERABAKIAK
TXOSTENGILEA:  Kotte ECENARRO jauna

Lurralde Kolektibitateen Kode nagusiaren L 2122-23 artikuluak dioena betez, auzapez jaunak kontu eman du zein erabaki hartu dituen 2020ko uztailaren 3ko herri kontseiluaren deliberamenduen bitartez eman zaizkion ordezkaritzak baliatuz

 • 026.2024, 2024ko apirilaren 15ekoa – Merkatu publiko baten deialdia – Laket Portuaren merkatua – G eta T pontoien aldaketa – 1. multzoa – PONTOIAK ETA ZALDAINA – 1. gehigarria – METALU INDUSTRIE – merkatuaren hastapeneko kopurua: 154 858 € ZG; 1. gehigarriaren kopurua: 10 587 € ZG; halatan, merkatuaren kopuru osoa, gehigarriarekin, honako hau da orain: 165 445 € ZG.
 • 027.2024 2024ko apirilaren 22koa – Merkatu publiko baten deialdia – Laket Portuaren Merkatua – G eta T pontoien aldaketa – 2. multzoa – Argindar eta ur hartuneak – 1. gehigarria – SPIE CITYNETWORKS – hastapeneko merkatuaren kopurua: 20 000 € ZG, eta 1. gehigarriaren kopurua: 5890 € ZG; halatan, merkatuaren kopuru osoa, gehigarriarekin, honako hau da orain: 25 890 € ZG.
 • 028.2024 2024ko apirilaren 22koa – Merkatu publiko baten deialdia – Prozedura egokituko merkatua – Eskaera orri bidezko merkatua  – Lehorrean kokatzeko «ohako» gisako kokagailuen hornikuntza ekartzea laket portura – 1. multzoa: Belaontzien kokatzeko ohakoak – NAUTIPARK Kopurua: 40 000 € ZG (gehienez) lehen urtean eta 20 000 € ZG (gehienez) bigarren urtean.
 • 029.2024 2024ko apirilaren 22koa – Merkatu publiko baten deialdia – Prozedura egokituko merkatua – Eskaera orri bidezko merkatua  – Lehorrean kokatzeko «ohako» gisako kokagailuen hornikuntza ekartzea
  eta «ohako kokagailuak» laket portura – 2. multzoa: Motordun ontziak kokatzeko ohakoak – NAUTIPARK – Kopurua: 20 000 € ZG (gehienez) lehen urtean eta 10 000 € ZG (gehienez) bigarren urtean.
 • 030.2024 2024ko apirilaren 22koa – Lanetarako merkatu publiko baten deialdia – Prozedura egokitu irekia – Igerileku berriaren eraikitze merkatua – 4. multzoa: Teilatuaren irazgaiztasuna, kanpoko hormen, teilatuen eta terrazen tratamendua, teilatuko segurtasun hornikuntzak, teilatu jarguneak, ISE – DEVISME SAS – Kopurua: 704 500 € ZG.
 • 031.2024 2024ko apirilaren 22koa – Lanetarako merkatu publiko baten deialdia – Prozedura egokitu irekia – Igerileku berriaren eraikitze merkatua –  8. multzoa: Kabinak, aldagelak, kutxatilak eta armairuak, bankuak eta jantzi kakoak, osagarriak – SOCIÉTÉ NAVIC – Diru kopurua: 119 694 € ZG.
 • 032.2024 2024ko apirilaren 22koa – Lanetarako merkatu publiko baten deialdia – Prozedura egokitu irekia – Igerileku berriaren eraikitze merkatua –  9. multzoa: Lauzadura, zolen estaldura, kirol uraskaren tratamendua, zolako erretentxoak eta sifoiak, hormen estaldura – SOCIÉTÉ 2 AC – diru kopurua: 317 881.13 € ZG.
 • 033.2024 2024ko apirilaren 22koa – Lanetarako merkatu publiko baten deialdia – Prozedura egokitu irekia – Igerileku berriaren eraikitze merkatua –  10. multzoa: Igeltsua, sabaiordeak, isolatze termikoa, suhesi sofitoak – SAS JEAN GOYTI – diru kopurua: 131 000 € ZG.
 • 034.2024 2024ko apirilaren 22koa – Lanetarako merkatu publiko baten deialdia – Prozedura egokitu irekia – Igerileku berriaren eraikitze merkatua –  11. multzoa: Margotzea, zola malgua, zola malguko estaldura – SARL ATLANTIC REVÊTEMENTS – diru kopurua: 76 000 € ZG.
 • 035.2024 2024ko apirilaren 22koa – Merkatu publiko baten deialdia – Prozedura egokituko merkatua – Eskaera orri bidezko merkatua  – Lehorrean kokatzeko «ohako» gisako kokagailuen hornikuntza ekartzea
  eta «ohako kokagailuak» laket portura –  3. multzoa: Kokagailu ohakoak eta burukitadun ohakoak – METAL CONCEPT – diru kopurua: 100 000 € ZG (gehienez) lehen urtean eta 30 000 € ZG (gehienez) bigarren urtean.
 • 036.2024 2024ko apirilaren 23koa – Lanetarako merkatu publiko baten deialdia – Prozedura egokitu irekia – Igerileku berriaren eraikitze merkatua –  12. multzoa: oihal tinkatuak, sabai tinkatuak, hormen estaldura, PVC oihala, ehunezko oihal akustikoa – SOCIETE AZIMUT – diru kopurua: 179 009.90 € ZG.
 • 037.2024 2024ko apirilaren 29koa – Lanetarako merkatu publiko baten deialdia – Prozedura egokitu irekia – Igerileku berriaren eraikitze merkatua –  7. multzoa: zerrailak, altzairuzko arotzia, barneko eta kanpoko zerrailak – DL PYRÉNÉES – diru kopurua: 84 805.10 € ZG.
 • 038.2024 2024ko apirilaren 30ekoa – Lanetarako merkatu publiko baten deialdia – Prozedura egokitu irekia – udal eraikinen energia ikuskaritza eta diagnostikoak
  (eskla eraikinak ez direnak)  1. multzoa: Energia ikuskaritzak – OTEIS SAS – diru kopurua: 66 300.00 € ZG.
 • 039.2024 2024ko apirilaren 30ekoa – Lanetarako merkatu publiko baten deialdia – Prozedura egokitu irekia – udal eraikinen energia ikuskaritza eta diagnostikoak
  (eskla eraikinak ez direnak)  2. multzoa: aurrediagnostikoak – AD3E SAS – diru kopurua: 11 400.00 € ZG.
 • 040.2024 2024ko maiatzaren 02koa – Lanetarako merkatu publiko baten deialdia – Deialdi irekia – Igerileku berriaren eraikitze merkatua –  1. multzoa: obra larria – SAS ETCHART CONSTRUCTION – diru kopurua: 2 870 000.00 € ZG.
 • 041.2024 2024ko maiatzaren 02koa – Lanetarako merkatu publiko baten deialdia – Eskaintza deialdi irekia– Igerileku berriaren eraikitze merkatua –  2. multzoa: berdeguneak – SAS DUBOS –
  diru kopurua: 306 283.15 € ZG.
 • 042.2024 2024ko maiatzaren 02koa – Lanetarako merkatu publiko baten deialdia – Eskaintza deialdi irekia– Igerileku berriaren eraikitze merkatua –  3. multzoa: teilatuko egur egitura – SAS PYRÉNÉES CHARPENTES – diru kopurua: 371 921.05 € ZG.
 • 043.2024 2024ko maiatzaren 02koa – Lanetarako merkatu publiko baten deialdia – Eskaintza deialdi irekia– Igerileku berriaren eraikitze merkatua –  5. multzoa: arotzia metalikoa – ETS CANDE – diru kopurua: 408 895.59 € ZG.
 • 044.2024 2024ko maiatzaren 02koa – Lanetarako merkatu publiko baten deialdia – Eskaintza deialdi irekia– Igerileku berriaren eraikitze merkatua –  13. multzoa: berokuntza, aireztapena, iturgintza, garbigelako tresneria, GTC – SAS BOBION JOANIN – diru kopurua: 1 024 000.00 € ZG.
 • 045.2024 2024ko maiatzaren 02koa – Lanetarako merkatu publiko baten deialdia – Eskaintza deialdi irekia– Igerileku berriaren eraikitze merkatua –  14. multzoa: korronte azkar eta korronte ahuleko argindarra – ETCHART ÉNERGIES – diru kopurua: 346 000.00 € ZG.
 • 046.2024 2024ko maiatzaren 02koa – Lanetarako merkatu publiko baten deialdia – Eskaintza deialdi irekia– Igerileku berriaren eraikitze merkatua –  15. multzoa: ur tratamendua – Ur jostetak –
  E.T.E. SAS – diru kopurua: 463 987.73 € ZG.
 • 047.2024 2024ko maiatzaren 02koa – Lanetarako merkatu publiko baten deialdia – Eskaintza deialdi irekia– Igerileku berriaren eraikitze merkatua –  17. multzoa: estaldura duen herdoilezinezko uraska
  MYRTHAPOOLS A &T EUROPE – diru kopurua: 491 020.00 € ZG.
 • 048.2024 2024ko maiatzaren 02koa – Lanetarako merkatu publiko baten deialdia – Eskaintza deialdi irekia– Igerileku berriaren eraikitze merkatua –  18. multzoa: altxagailua – SOCIÉTÉ ORONA – diru kopurua: 21 250.00 € ZG
 • 049.2024 2024ko maiatzaren 02koa – Lanetarako merkatu publiko baten deialdia – Deialdi irekia – Igerileku berriaren eraikitze merkatua –  16. multzoa: sarrerako kontrola – ENTREPRISE ELISATH – diru kopurua: 37 697.60 € ZG.
 • 050.2024 2024ko maiatzaren 14koa – Obralaritza merkatua Txingudi badiako eragiketetarako, horri loturiko murgilketetarako eta Hendaiako Hondarraitz hondartzaren birkargatzerako – Société ARTELIA – 2. gehigarria; hastapeneko merkatuaren diru kopurua: 158 840 € ZG, diru kopurua: 1. gehigarriaren diru kopurua: 15 500 € ZG, 2. gehigarriaren diru kopurua: 17 135 €; horrek egiten du merkatuaren kopuru osoa, gehigarrien ondoren: 191 475 € ZG.
 • 051.2024 2024ko maiatzaren 07koa – Obralaritzaren laguntzeko zeregina hondartzaren birkargatze eta Txingudi badiaren (eta ubidearen) dragaketa eragiketen asmatu eta gauzatzeko – 3. gehigarria – Société CASAGEC – 2. gehigarria; hastapeneko merkatuaren diru kopurua: 638 610.50 € ZG, 1. gehigarriaren diru kopurua: 14 400.00 € ZG, 2. gehigarriaren diru kopurua: 7950.00 €, 3. gehigarriaren diru kopurua: 7100.00 € ZG; horrek egiten du merkatuaren kopuru osoa, gehigarrien ondoren:  668 060.50 € ZG.
LKKN-CGCTaren L2122-22 ARTIKULUAREN ORDEZKARITZAZ DEITU MERKATUAK
(Hornikuntzak eta zerbitzuak < 215 000 € eta Lanak < 5382 000 € ZG)
IDENTIFIKAZIOA DAGOKION ESLEIPENA TITULARRA € KOPURUA ZG JAKINARAZPEN DATA
026.2024 Laket Portuaren Merkatua – G eta T pontoien aldaketa 1 – PONTOIAK ETA ZALDAINA – 1. gehigarria METALU INDUSTRIE Hastapeneko merkatuaren diru kopurua: 154 858 € ZG, 1. gehigarriaren diru kopurua: 10 587 € ZG; horrek egiten du merkatuaren diru kopuru osoa, gehigarriaren ondoren: 165 445 € ZG 2024/04/15
027.2024 Laket Portuaren Merkatua – G eta T pontoien aldaketa 2 – Argindar eta ur hartuneak – 1. gehigarria – SPIE CITYNETWORKS Hastapeneko merkatuaren diru kopurua: 20 000 € ZG, 1. gehigarriaren diru kopurua: 5 890 € ZG; horrela, diru kopuru osoa, gehigarriaren ondoren: 25 890 € ZG 2024/04/29
028.2024 Prozedura egokituko merkatua – Eskaera orri bidezko oinarrizko akordioa – Laket porturako lehorreko «ohako» eta «ohako kokagune» gisakoak hornitu eta ekartzea – 1. multzoa: Belaontzien kokatze ohakoak – NAUTIPARK 40 000 € ZG (gehienez) lehen urtean eta 20 000 € ZG (gehienez) bigarren urtean 2024/04/24
029.2024 Prozedura egokituko merkatua – Eskaera orri bidezko oinarrizko akordioa – Laket porturako lehorreko «ohako» eta «ohako kokagune» gisakoak hornitu eta ekartzea – 2. multzoa: Motordun ontzien kokatze ohakoak – – NAUTIPARK 20 000 € ZG (gehienez) lehen urtean eta 10 000 € ZG (gehienez) bigarren urtean 2024/04/24
030.2024 Lanetarako merkatu publiko baten deialdia – Prozedura egokitu irekia – Igerileku berriaren eraikitze merkatua – 4. multzoa: Teilatu irazgaiztasuna, kanpoko hormen, terrazak, teilatuko segurtasun hornikuntzak, teilatu egiturak, ISE – DEVISME SAS 704 500 € ZG 2024/05/06
031.2024 Lanetarako merkatu publiko baten deialdia – Prozedura egokitu irekia – Igerileku berriaren eraikitze merkatua – 8. multzoa: Kabinak, aldagelak, kutxatilak eta armairuak, bankuak eta jantzi kakoak, osagarriak SOCIÉTÉ NAVIC 119 694 € ZG 2024/05/06
032.2024 – Lanetarako merkatu publiko baten deialdia – Prozedura egokitu irekia – Igerileku berriaren eraikitze merkatua – 9. multzoa: Lauzadura, zolen estaldura, kirol uraskaren tratamendua, zolako erretenak eta sifoiak, hormen estaldura SOCIÉTÉ 2 AC 317 881.13 € ZG 2024/05/06
033.2024 – Lanetarako merkatu publiko baten deialdia – Prozedura egokitu irekia – Igerileku berriaren eraikitze merkatua – 10. multzoa: Igeltsua, sabaiordeak, isolatze termikoa, suhesi sofitoak SAS JEAN GOYTI 131 000 € ZG 2024/05/06
034.2024 – Lanetarako merkatu publiko baten deialdia – Prozedura egokitu irekia – Igerileku berriaren eraikitze merkatua – 11. multzoa: Margoa, zola malgua, zola malguko estaldura SARL ATLANTIC REVÊTEMENTS 76 000 € ZG 2024/05/06
035.2024 – Merkatu publiko baten deialdia – Prozedura egokituko merkatua – Eskaera orri bidezko merkatua – Laket porturako lehorreko «ohako» eta «ohako kokagune» gisakoak hornitu eta ekartzea – 3. multzoa: Kokagailu ohakoak eta burukitadun ohakoak METAL CONCEPT 100 000 € ZG (gehienez) lehen urtean eta 30 000 € ZG (gehienez) bigarren urtean. 2024/04/24
036.2024 – Lanetarako merkatu publiko baten deialdia – Prozedura egokitu irekia – Igerileku berriaren eraikitze merkatua – 12. multzoa: oihal tinkatua, sabai tinkatuak, hormen estaldura, PVC oihala, ehunezko oihal akustikoa SOCIÉTÉ AZIMUT 179 009.90 € ZG. 2024/05/06
037.2024 – Lanetarako merkatu publiko baten deialdia – Prozedura egokitu irekia – Igerileku berriaren eraikitze merkatua – 7. multzoa: sarrailak, altzairuzko arotzia, barneko eta kanpoko sarrailak DL PYRÉNÉES  84 805.10 € ZG. 2024/05/06
038.2024 Udal eraikinen energia diagnostikoak eta ikuskatzeak 1. multzoa: Energia ikuskatzeak OTEIS SAS 66 300 € ZG 2024/04/30
039.2024 Udal eraikinen energia diagnostikoak eta ikuskatzeak 2. multzoa: Aurrediagnostikoak AD3ESAS 11 400 € ZG 2024/04/30
LKKN-CGCTaren L2122-22 ARTIKULUAREN ORDEZKARITZAZ DEITU MERKATUAK PROZEDURA FORMALDUA
(Hornikuntzak eta zerbitzuak > 215 000 € eta Lanak > 5382 000 € ZG)
IDENTIFIKAZIOA DOAKION ESLEIPENA TITULARRA € KOPURUA ZG JAKINARAZPEN DATA
040.2024 IGERILEKU BERRIAREN ERAIKITZE MERKATUA – 1. MULTZOA: oBRA LARRIA – SAS ETCHART CONSTRUCTION 2 870 000.00 € ZG 2024/05/06
041.2024 IGERILEKU BERRIAREN ERAIKITZE MERKATUA – 2. MULTZOA: BERDEGUNEAK – SAS DUBOS 306 283.15 € ZG 2024/05/06
042.2024 IGERILEKU BERRIAREN ERAIKITZE MERKATUA – 2. MULTZOA: EGURREZKO ZURERIA –  SAS PYRÉNÉES CHARPENTES 371 921.05 € ZG 2024/05/06
043.2024 IGERILEKU BERRIAREN ERAIKITZE MERKATUA – 5. MULTZOA: AROTZIA METALIKOA ETS CANDE 408 895.59 € ZG 2024/05/06
044.2024 IGERILEKU BERRIAREN ERAIKITZE MERKATUA – 13. MULTZOA: BEROKUNTZA, AIREZTAPENA, ITURGINTZA, GARBIGELETAKO TRESNERIA, GTC – SAS BOBION JOANIN 1 024 000.00 € ZG 2024/05/06
045.2024 IGERILEKU BERRIAREN ERAIKITZE MERKATUA – 14. MULTZOA: KORRONTE AZKAR ETA AHULEKO ARGINDARRA ETCHART ÉNERGIES 346 000.00 € ZG 2024/05/06
046.2024 IGERILEKU BERRIAREN ERAIKITZE MERKATUA – 15. MULTZOA: UR TRATAMENDUA – UR JOSTETAK E.T.E. SAS 463 987.73 € ZG 2024/05/06
047.2024 IGERILEKU BERRIAREN ERAIKITZE MERKATUA – 17. MULTZOA: ESTALDURADUN HERDOILEZINEZKO URASKA MYRTHAPOOLS A &T EUROPE 491 020.00 € ZG 2024/05/06
048.2024 IGERILEKU BERRIAREN ERAIKITZE MERKATUA – 18. MULTZOA: aLTXAGAILUA SOCIÉTÉ ORONA 21 250.00 € ZG 2024/05/06
049.2024 IGERILEKU BERRIAREN ERAIKITZE MERKATUA – 16. MULTZOA: SARREREN KONTROLA ENTREPRISE ELISATH 37 697.60 € ZG 2024/05/06
050.2024  OBRALARITZA MERKATUA TXINGUDI BADIAKO ERAGIKETETARAKO, HORRI LOTURIKO MURGILKETETARAKO ETA HENDAIAKO HONDARRAITZ HONDARTZA BIRKARGATZEKO – – 2. GEHIGARRIA SociÉTÉ ARTELIA 3. GEHIGARRIAREN DIRU KOPURUA: 17 135 € mERKATUAREN KOPURU OSOA GEHIGARRIEN ONDOREN: 191 475 € ZG 2024/05/14
051.2024 OBRALARITZA LAGUNTZEKO ZEREGINA HONDARTZAREN BIRKARGA ETA TXINGUDI BADIAREN (ETA UBIDEAREN) DRAGAKETA ERAGIKETEN ASMATZE ETA GAUZATZERAKO – 3. GEHIGARRIA SociÉtÉ CASAGEC 3. GEHIGARRIAREN DIRU KOPURUA: 7100.00 € ZG mERKATUAREN KOPURU OSOA GEHIGARRIEN ONDOREN: 668 060.50 € ZG 2024/05/14

EZTABAIDATU ONDOREN,

HERRI KONTSEILUA JAKINAREN GAINEAN DA – EZ DA BOZKARIK –

088.2024 zk. DELIBERAMENDUA
GAIA: ERREPUBLIKA PLAZAREN ANTOLAKETAREN HARIRA DEN ONEZ ONEAN KALTE ORDAINA EMATEKO BATZORDEAREN ARAUDIA ALDATZEA
TXOSTENGILEA: Frédéric TRANCHE j.

Ikusirik auzapez jaunaren txostena zeinak honako hau azaltzen baitu:

2023ko urriaren 18ko 152.2023 zk. deliberamenduaren bidez, Hendaiako Herri Kontseiluak Errepublika plazaren antolaketaren harira onez onean kalte ordaina emateko batzordea sortzeko baimena eman zuen eta batzorde horren barne araudi proiektua onartu.

Hor eginen diren lanen garrantzia ikusirik, bai eta inguruan diren saltegietan lan horiek duten eragina, Herriak batzorde hori ezarri du, horren harira kalteren bat frogatuko duten merkatari eta eskulangileen kalteordain eskariak azter ditzan.

Kontuan hartuz batzorde hori 2024ko maiatzaren 2an bildu zela lehen aldiz eta bilkura horretan ikusi zenez onez onean kalteordaina emateko batzorde horren araudia aldatu beharra dela, bereziki honako artikulu hauek:

 • 1 – Batzordearen xedea: bilanak erkatzeko behar beste antzinatasuna ez duten enpresei kalteordain finko bat emateko aukera kentzea,
 • 6 – eremua hedatzea: Portu karrikara eta Eliza karrikara,
 • 7 – eskariak aurkezteko baldintzak: kalteordaina kalkulatzeko bideak eta oinarria berritzea.

Artikulu horiek honela dira adieraziak araudiaren hastapeneko idazkeran:

1. artikulua: Batzordearen xedea

Onez onean kalteordaina emateko batzordearen xedea  Errepublika plazan, Askatasun karrikan eta Portu karrikan egin lanen inguruko profesionalek (araudi honi erantsi eremuaren arabera) lan horiek ekarri dieten jarduera apaltzeagatik eta irabazi gordina galtzeagatik aurkez ditzaketen kalteordain eskariak bideratzea da.

Irabazi gordina negozio kopuruaren (zerga gabe) eta negozio kopuru horren egiteko egin behar izan diren erosketen (zerga gabe) arteko aldea da ken erreserbaren aldaketa. Galera da azken hiru kontularitza urtealdietan, salbu COVID urteetan (2018, 2019, 2022), egin diren irabazi gordinen batez bestekoaren eta lanen bitartean egin den irabazi gordinaren arteko aldea.

Batzordeak eskaria onargarri ote den aztertzen du, kalteordaina jasotzeko eskubidea ematen duten baldintza juridikoak betetzen ote diren aztertuz; gero kalteordaina jaso lezakeen kaltea egiazkoa ote den aztertuko du eta, hala balitz, kopurua erabakiko du.

Behin kaltea egiaztatuz gero, batzordeak iritzia emanen du eta transakzio protokolo bat aurkeztuko dio Herri Kontseiluari; azken horrek du, soilik, kalteordainaren printzipioa ukatu ala onartzea erabakiko eta kopurua ezarriko.

7. artikulua: Eskariak aurkezteko baldintzak

Kalteordainerako eskubidea ematen duen aldiaren hastapena lanen hasteko datan da hasten.

Aldia amaituko da honako fase hauetako bakoitzaren lanak bururatzen direnetik 6 (sei) hilabetera:

 • 1. fasea – «Merkatu» plaza eta Herriko Etxearen plaza (1. zatia) – 2023ko urritik 2024ko uztail hastapenera (eskola oporraldia).
 • 2. fasea – Herriko Etxearen plaza (2. zatia) eta Eliza aldea – 2024ko irailetik 2025eko urtarrilera.
 • 3. fasea – Portu karrika – 2025eko urtarriletik 2025eko apirilera.

Kalteordaina onartzen zaie Errepublika plazaren antolaketa lanei loturik arazo handiak, jardueren murrizte nabarmena eta irabazian, aurreko hiru urteetako –COVID urteak izan ezik- (2018, 2019, 2022) ekitaldi-kontularitzekin erkatuz gero, % 10 (ehuneko hamar) baino gehiagoko galera jasan duten merkatari eta eskulangileei.

Beste baten saltegia hartu dutenen kasuan, erkatzeko bilanak egiteko behar beste antzinatasuna ez badute, utzi dionaren negozio kopuruarekin erkatzen da kopuru berria. Enpresa sortzeen kasuetan, enpresa sortu zenetik nola joan den aztertuko da, hileko kopuruak baliatuz.

Lanen aldirako kalteordain osoa ezin da 25 000 €  baino handiagoa izan eta kopuruaren % 10 sistematikoki kenduko zaio ohiko kaltea delakoan.

Onez onean Kalteordainak emateko Batzordearen 2024ko maiatzaren 2ko bilkuran azaldu eta hemen beherean zehaztu azterketa elementuak kontuan hartuz.

Irabazi gordinaren eta negozio kopuruaren galera botere publikoak egin lanek merkataritza jardunari ekarri ondorio gaiztoekin dira, hasiera batean, loturik.

Nolanahi ere den, badirudi negozio kopuruaren galerari erreferentzia egitea esanguratsuagoa dela.
Gainera, irabazi gordina ez bezala, negozio kopurua hila betetzearekin ezagun da jadanik.

Kalteordaina kalkulatzerakoan hala negozio kopurua nola irabazi gordina kontuan hartzen badira ere, egoki litzateke eskarien onartzeko baldintza gisa negozio kopuruaren galera ezartzea.

Etengabeko jurisprudentziaren eta barne araudiaren zehaztapenen arabera, merkatariek jasaniko kaltea ezin ukatuzkoa behar da izan.

Horrek baztertzen du ustiapen aurreikuspenak erabiltzea. Hartara, dagoeneko ezin da aurreikuspenen gaineko kalteordain finkorik ezarri.

Aldaketa eta elementu horiek kontuan hartuz, horiei loturiko artikuluen idazkera berria proposatu da:

1. artikulua: Batzordearen xedea

Onez onean kalteordaina emateko batzordearen xedea Errepublika plazan, Askatasun karrikan eta Portu karrikan egin lanen inguruko profesionalek (araudi honi erantsi eremuaren arabera) lan horiek ekarri dieten jarduera apaltzeagatik eta irabazi gordina galtzeagatik aurkez ditzaketen kalteordain eskariak bideratzea da.

Irabazi gordina negozio kopuruaren (zerga gabe) eta negozio kopuru horren egiteko egin behar izan diren erosketen (zerga gabe) arteko aldea da ken erreserbaren aldaketa. Galera da azken hiru kontularitza urtealdietan, salbu COVID urteetan (2018, 2019, 2022), egin diren irabazi gordinen batez bestekoaren eta lanen bitartean egin den irabazi gordinaren arteko aldea.

Kalteordain finko bat onar liezazkioke bilan erkatuak egiteko adina antzinatasuna ez duten enpresei.

Batzordeak eskaria onargarri ote den aztertzen du, kalteordaina jasotzeko eskubidea ematen duten baldintza juridikoak betetzen ote diren aztertuz; gero kalteordaina jaso lezakeen kaltea egiazkoa ote den aztertuko du eta, hala balitz, kopurua erabakiko du.

Behin kaltea egiaztatuz gero, batzordeak iritzia emanen du eta transakzio protokolo bat aurkeztuko dio Herri Kontseiluari; azken horrek du, soilik, kalteordainaren printzipioa ukatu ala onartzea erabakiko eta kopurua ezarriko.

7. artikulua: Eskariak aurkezteko baldintzak

Kalteordainerako eskubidea ematen duen aldiaren hastapena lanen hasteko datan da hasten.

Aldia amaituko da honako fase hauetako bakoitzaren lanak bururatzen direnetik 6 (sei) hilabetera:

 • o  1. fasea – «Merkatu» plaza eta Herriko Etxearen plaza (1. zatia) – 2023ko urritik 2024ko uztail hastapenera (eskola oporraldia).
 • o  2. fasea – Herriko Etxearen plaza (2. zatia) eta Eliza aldea – 2024ko irailetik 2025eko urtarrilera.
 • o  3. fasea – Portu karrika – 2025eko urtarriletik 2025eko apirilera.

Kalteordaina onartzen zaie Errepublika plazaren antolaketa lanei loturik arazo handiak, jardueren murrizte nabarmena eta irabazian, aurreko hiru urteetako –COVID urteak izan ezik- (2018, 2019, 2022) ekitaldi-kontularitzekin erkatuz gero, % 10 (ehuneko hamar) baino gehiagoko galera jasan duten merkatari eta eskulangileei.

Beste baten saltegia hartu dutenen kasuan, erkatzeko bilanak egiteko behar beste antzinatasuna ez badute, utzi dionaren negozio kopuruarekin erkatzen da kopuru berria. Enpresa sortzeen kasuetan, enpresa sortu zenetik nola joan den aztertuko da, hileko kopuruak eta kontulari batek ziurtatu ustiapen aurreikuspenak kontuan hartuz. Hori dela eta, kalteordain finko bat onar liteke eman diren elementuak batzordeak aztertu eta iritzia eman ondoren.

Saltegiaren eremua aldatu dutenen kasuan, enpresa sortu zenetik nola jokatu duen aztertuko da, Errepublika plazako lanak hasi aitzin ukan dituen negozio kopuruak baliatuz.

Lanen aldirako kalteordain osoa ezin da 25 000 €  baino handiagoa izan eta kopuruaren % 10 sistematikoki kenduko zaio ohiko kaltea delakoan.

Errepublika plazaren antolaketa lanek jarduna kaltetu diezaieketen merkatariek Onez onean Kalteordainak emateko Batzorde (OKB-CIA) honengana jo ahal izateko eremua Portu karrikara eta Eliza karrikara (ikus planoa) hedatzea proposatu da ere.

Onez onean Kalteordainak emateko Batzordearen barne araudiaren gainerako aginduak bere horretan atxikitzen dira.

EZTABAIDATU ONDOREN,

Herri Kontseiluak:

 • Aldeko iritzia eman die Onez onean Kalteordainak emateko Batzordearen barne araudiari egiteko goian zehaztu diren aldaketei.

ADIERAZI BOZ GUZTIEK ONETSIA –

6 AbstentZio: MANTEROLA j., LEGARDINIER AND., ARZELUS-ARAMENDI j., NAVARRON AND., MARTIARENA GARAT j. etA COTINAT AND.

089.2024 zk. DELIBERAMENDUA
GAIA: ONEZ ONEAN KALTEORDAINA AITZINETIK ESLEITZEA ERREPUBLIKA PLAZAREN ANTOLAKETAREN HARIRA
TXOSTENGILEA:  Frédéric TRANCHE j.

Ikusirik 2023ko urriaren 25eko 152-2023 deliberamendua Errepublika plazaren antolaketaren harira onez onean kalteordainak emateko batzordea sortzeari buruzkoa,

Ikusirik onez onean kalteordainak emateko batzordearen 2024ko maiatzaren 2ko iritzia,

Kontuan hartuz honako hauek aurkeztu dituzten eskariak: FAVELA, PIARRES, TTIKI, LOVI eta LA GRANDE ILLUSION,

Kontuan hartuz barne araudiak ezarri aurreikusi kalteordainaren gaineko aitzinamendua gerora kalkulatuko den kalteordain kopuru finkotik kenduko dela,

Kontuan hartuz ezen kalteordainaren kopuru osoa jaso den aitzinamendua baino apalagoa bada edo kalteordainik ez bada ematen, onuradunak itzuli beharko duela gehiegi eman zaiona,

Dosierrak bideratu eta ikusi da bi dosier – FAVELA eta PIARRES – bakarrik direla barne araudian aurreikusi aitzinamendua jasotzeko gai.
Gainerako dosierrek – TTIKI, LOVI eta LA GRANDE ILLUSION – Errepublika plazaren antolaketa lanen ondorio gaiztoengatik eta bezero kopuruaren murrizteagatik diru arazoak erakusten dituzten arren, ez dute galerarik 2023ko urri-azaroan,

EZTABAIDA EGIN ONDOREN,

Herri Kontseiluak:

 • Erabaki du 2953 €ko kalteordain aitzinamendua ematea FAVELA enpresari,
 • Erabaki du 961 €ko kalteordain aitzinamendua ematea PIARRES enpresari,
 • Baimena eman dio auzapez jaunari horri loturiko agiri guztiak sina ditzan.

ADIERAZI BOZ GUZTIEK ONETSIA –

6 AbstentZio: MANTEROLA j., LEGARDINIER AND., ARZELUS-ARAMENDI j., NAVARRON AND., MARTIARENA GARAT j. etA COTINAT AND.

090.2024 zk. DELIBERAMENDUA
GAIA: HENDAIAKO KASINOA – ZORTE JOKOEN USTIATZEKO BAIMENA – BERRITZEA
TXOSTENGILEA: Frédéric TRANCHE j.

Ikusirik auzapezaren txostena, honela baitio:

2012ko otsailaren 14ko 002.2012zk. deliberamenduaz, Hendaye Loisirs sozietateari esleitu zitzaion Kasinoaren kudeaketa, 18 urtetarako, Zerbitzu Publikoaren Eskuordetze baten bidez.

Baldintzen agiriak zehazten ditu kasino horretan jokatzen diren jokoen antolaketari dagozkion moldeak. Horren 2. artikulua 2013ko martxoaren 28an aldatu zen gehigarri baten bidez eta erabil litezkeen joko guztiak zerrendatzen ditu, hau da, «legeek baimentzen dituen guztiak, betiere haien kokatzean, ustiatzean eta moldeetan indarrean diren araudi eta testuak betez».

Indarrean diren legeria eta araudiari jarraikiz, kasinoaren zuzendariak jokoak ustiatzeko baimena berritzeko eskari dosierra aurkeztu nahi du, egungo baimena iraungitzen baita eta 6 hilabetez aitzina hartuz.

Egungo baimenak honako joko hauek baimentzen zituen: zorte jokotarako 3 mahai, 50 txanpon makina eta erruleta elektroniko bat.

Berritze horren harira, honako hauek ustiatzeko baimena eskatu zaigu:
jokotarako 5 mahai eta 125 arte txanpon makina, bai eta joko elektronikoetarako guneak ere.

Barne Ministerioak eman bidean dituen baimen horien berritzea behar da ustiatzaileak jarraitu ahalko badu eman zaizkion zereginetan.

Ikusirik 1983ko uztailaren 22ko  83.663. Legea, Herrien, Departamenduen, Eskualdeen eta Estatuaren arteko eskumenen banaketari buruzko 1983ko urtarrilaren 7ko 83.8 Legea osatzen duena,

Ikusirik Lurralde Kolektibitateen Kode Nagusia,

Ikusirik Barne Segurtasunerako Kodea,

Ikusirik 2007ko maiatzaren 14ko ministerioarteko agindu aldatua, kasinoetako jokoen araudiari buruzkoa,

Ikusirik 2017ko apirilaren 21eko ministerio agindua, Hendaiako kasinoan zorte jokoetan aritzeko baimena ematen duena,

Ikusirik kasinoaren zuzendari jaunak 2019ko abenduaren 4an eginiko eskaria,

Ikusirik prefetaren gutuna,

Ikusirik 2024ko otsailaren 28ko 020.2024 zk. herri deliberamendua,

Kontuan hartuz, kasinoaren zuzendaritzak dosierra osatzean eginiko huts baten ondorioz ustia litezkeen mahaiak 5 direla (eta ez 4) eta, hartara, goian aipatu deliberamendua zuzendu behar dela.

EZTABAIDA EGIN ONDOREN,

Herri Kontseiluak:

 • Aldeko iritzia eman dio Hendaye Loisirs sozietateak zorte jokoen ustiapenerako baimena joko mahaiei dagokienean goian aipatu ustiapen baldintza berrietan  berritzeko prefetari egin nahi dion eskariari.

AHO BATEZ ONETSIA –

091.2024 zk. DELIBERAMENDUA
GAIA: ESKOLA PREZIO FINKOA
TXOSTENGILEA:  Nicole BUTORI and.

Ikusirik hezkuntza kodea, bereziki L.442-5 artikulua,

Ikusirik lurraldekolektibitateen kode nagusia, bereziki L.1612-5 eta L.2321-2 artikuluak,

Ikusirik hezkuntza ministerioak 2012ko otsailaren 15ean eman 2012-025 zirkularra,

Ikusirik Finantza Batzordearen 2024ko maiatzaren 16ko bilkura,

Ikusirik auzapezorde andreak honako hau adieraziz egin txostena:

Kontuan hartuz diru kopuru finko hori ematea baitezpadakoa dela,

Hezkuntza kodearen L442-5 artikuluak dio hezkuntza publikoaren ikasgelen baldintza berdinetan hartu behar direla kargura herriaren kidetze kontratupean diren ikasgelen funtzionamendu gastuak.

Herriaren prezio finkoak eskola publikora doan ikaslearen baitezpadako gastuen kopuruaren berdina behar duela izan. Laguntza hori N-1 administrazio kontuaren arabera kalkulatzen da. Hendaia bizi diren ikasleen kopuruaren arabera ematen da.

2012ko otsailaren 12ko zirkularrak zehazten ditu herriaren prezio finkoa ezartzeko kontuan hartu behar diren gastuak:

 • Jariakinen kontsumoa,
 • Eskola hornidurak, pedagogia eta administrazio gastuak,
 • Eskola jardueretarako garraioa,
 • Lokalen garbiketa eta materialaren mantenimendua,
 • Langile gastuak.

2024, 2025 eta 2026 urteetarako prezio finkoaren kopurua 905,93 € ikasleka izanen da.

Egun ikastolako eta Saint Vincent eskolako lehen mailako eskolak dira hor sartzen.

EZTABAIDA EGIN ONDOREN,

Herri Kontseiluak:

 • Prezio finkoa ezarri du, urtean 905,93 € ikasleko,
 • Baimena eman dio auzapez jaunari horri loturiko agiriak sina ditzan.

AHO BATEZ ONETSIA –

092.2024 zk. DELIBERAMENDUA
GAIA: EZOHIKO DIRULAGUNTZA DENENTZAT GIZARTE ZENTROAREN ALDE
TXOSTENGILEA:  Nathalie CAMACHO-SATHICQ and.

Ikusirik Lurralde Kolektibitateen Kode Nagusia,

Ikusirik 2000ko apirilaren 12ko Legea, herritarrek administrazioekiko harremanetan dituzten eskubideei buruzkoa,

Ikusirik honako hau azalduz auzapezorde andreak egin duen txostena:

Kontuan hartuz Denentzat gizarte zentroa gizarte bizitzarako lekua eta gizarte kohesiorako eragilea dela Hendaian,

Kontuan hartuz nazio mailan den gizarte zentroen testuinguru eskasa,

Kontuan hartuz herri kotseiluak gizarte zentroa sostengatzen duela jardunetan eta zereginetan,

Ehundik gora urtetik hona, gizarte zentroek, zentro soziokulturalek eta gizarte bizitzako lekuek kohesioa eta gizarte lotura bizirik atxikitzen dute Frantzia osoan zehar, biztanleekin eta botere publikoekin elkarlanean. Desberdinkerien aurka aritzen dira eta ororentzako desiragarria litzatekeen gizartea, nor bakoitzari lekua eginen dion eta herritarren jarduteko ahala eta emantzipazioa eraikitzen laguntzen dute. Herri heziketaren eragileak dira, politika publikoen eragileak eta baldintzageko harreraren bermatzaileak; tokiko bizitasunaren, lurraldeen erakargarritasunaren eta gizarte kohesioaren bultzatzaileak dira gizarte zentroak.

Frantzian egoera gaitzen dira gizarte zentroak: gutxiagorekin gehiago egin beharra, ezin ebatzizko ekuazioa dute hor.

Haurrak hartzeko, jarduerak gidatzeko ahala murriztea, zabal aldiak laburtzea, lanpostuak ez berritzea, gehiegizko administrazio lana, andeatzen ari diren lankidetza baldintzak: gizarte zentroek, zentro soziokulturalek eta gizarte bizitzarako lekuek ez dute jadanik gizarte lotura behar bezala animatzeko, elkartasunak biziarazteko eta gizarte zuzenago baten alde aritzeko bitartekoak. Alarma jo eta proposamenak egiten dituzte.

Hendaian, Denentzat gizarte zentroa gure herriko gizarte kohesiorako eragile nagusietako bat dugu. Udalarekin eta beste elkarte eragile zenbaitekin batera, elkartasuna eta gizarte lotura lantzen ditu, haur txiki-txikienetik adineko zaharrenetaraino.

Erabiltzaileen eta biztanleen kaltetan gertatuko litzatekeen jardueren murrizte bai eta andeatze arriskuaren aitzinean, herriak bere sostengu osoa ekarri die lantaldeei eta administrazio kontseiluari, eta gizarte zentroaren alde bete-betean atxikia dela adierazi du berriz ere, 2024ko otsailaren 28ko herri kontseiluan aho batez onartu zuen mozio baten bidez.

Egun, Denentzat gizarte zentroa daramatzan proiektuekin jarraitzen laguntzea da gaia, horretarako 1500 euroko ezohiko dirulaguntza emanez.

EZTABAIDA EGIN ONDOREN,

Herri Kontseiluak:

 • Onartu du Denentzat gizarte zentroaren 1500 euroko ezohiko dirulaguntza ematea,
 • Baimena eman dio auzapez jaunari horri loturiko dokumentu oro sina dezan.

AHO BATEZ ONETSIA –

093.2024 zk. DELIBERAMENDUA
GAIA: HAN-HEMEN UTZIRIKO HONDAKIN ZEHAZTUGABEEN AURKAKO BORROKA – EUSKAL HIRIGUNE ELKARGOAREKIN BATZEKO PROPOSAMENA CITEO-REKIN HITZARMENA ELKARREKIN SINA DEZAGUN
TXOSTENGILEA: Ganix GRABIÈRES j.

Ikusirik Lurralde Kolektibitateen Kode Nagusia,  bereziki L. 5221-1 artikulua, herriarteko elkarlanari buruzkoa,

Ikusirik Ingurumenaren Kodea, bereziki L.541-10 zk. eta R.543- 53 zenbakitik R.543-56 zenbakirainokoak,

Ikusirik 2017ko maiatzaren 5eko agindua, azken erabiltzaileak familiak diren gainestalkien hondakinak kargura hartzeko xedea duen ekoerakunde bat baimentzeko, ingurumenaren kodearen R. 543-53 artikulutik R. 543-65 artikulura bitartean ezartzen diren baldintzetan,

Ikusirik  2022ko irailaren 30eko agindua, etxeko gainestalkien adarreko ekoerakundeen baimena emateko prozedurari buruzko eta baldintza agiria dakarren 2016ko azaroaren 29ko agindu aldatuaren aldaketa dakarrena,

Ikusirik  2022ko abenduaren 21eko agindua, azken erabiltzaileak familiak diren gainestalkien hondakinak ingurumenaren kodearen R. 543-53 artikulutik R. 543-65 artikulura bitartean ezartzen diren baldintzetan kargura hartzeko xedea duen ekoerakunde bat baimentzeko 2017ko maiatzaren 5eko agindua aldatzen duena.

Kontuan hartuz ezen, ekoizleek, inportatzaileek edota gainestalkietan merkaturaturiko produktuak merkatuan lehen aldiz ematearen arduradun diren pertsonek duten erantzukizun hedatua aplikatuz, pertsona horiek etxeko gainestalkien hondakinak kudeatze eta prebenitzeko baimena duen ekoerakunde baten baten esku utz ditzaketela beren betebehar horiek,

Kontuan hartuz 2022ko irailaren 30eko agindua, Citeo delakoaren baimenaren baldintza agiria aldatu duena jabari publikoan utzitako hondakinen garbitu eta murrizteko gastuak kargura hartzea kontrolatzeko,

Kontuan hartuz azken horrek bere kideen ekarpenak hartzen dituela eta hortik utzitako etxeko gainestalki hondakinak garbitzeaz arduratzen diren lurralde kolektibitateak diruzta ditzakeela,

Kontuan hartuz ezen REP adarretako batzordearen «etxeko gainestalkiak» formakuntzan ordezkaturiko lurralde kolektibitateen ordezkariekin elkar adituz, Citeo deiturikoak hitzarmen eredu bat prestatu duela (han-hemen utziriko hondakinen aurkako borroka sostengatzeko hitzarmena) eta hondakinen garbiketa bere gain duten eta beren zerga sistema berea duten herri elkargo eta herri orori sina dezaten proposatu diela.

Kontuan hartuz Euskal Hirigune Elkargoak egiten duela, ordezkatzen duen elkargoaren jardueraren harira, utzitako hondakinen garbiketa, bai eta etxeko gainestalki hondakinak ingurumenean utz ez daitezen informazio, komunikazio eta ohartarazte jarduerak ere.

Herriak bere lurraldean basa hondakinak murrizteko daramatzan jardueren harira (etxe hondakinen bilketa guneak at), Herria interesatua da Citeo delakoak Euskal Hirigune Elkargoarekin proposaturiko  hitzarmena sinatzeko.

EZTABAIDA EGIN ONDOREN,

Herri Kontseiluak:

 • Onartu du CITEO delakoarekin elkarlanean aritzea Euskal Hirigune Elkargoarekin elkartuz han-hemen utziriko hondakinen aurkako borroka sostengatzeko,
 • Baimena eman dio auzapez jaunari sina dezan han-hemen utziriko hondakinen aurkako borroka sostengatzen Euskal Hirigune Elkargoarekin elkartuz eta Citeo delakoarekin eskuhartuko duen hitzarmena, 2024ko ekainaren lehenetik 2025eko abenduaren 31 bitarteko aldirako, bai eta horri loturiko dokumentu oro ere.

AHO BATEZ ONETSIA –

094.2024 zk. DELIBERAMENDUA
GAIA: EZOHIKO DIRULAGUNTZA DANTZA CARIOCA ELKARTEAREN ALDE
TXOSTENGILEA: Michelle MOUNIOS-ADURRIAGA and.

Ikusirik Lurralde Kolektibitateen Kode Nagusia,

Ikusirik  2000ko apirilaren 1ko Legea, herritarrek administrazioekiko harremanetan dituzten eskubideei buruzkoa,

Ikusirik udal bulegoaren 2024ko maiatzaren 6ko iritzia,

Ikusirik  Finantzen Batzordearen 2024ko maiatzaren 16ko iritzia,

Ikusirik  honako hau adierazten duen auzapezorde andrearen txostena:

Kontuan hartuz «Dantza Carioca» elkarteak «Aupa Brazil» festibala antolatzea proposatzen diola herriari,

Kontuan hartuz elkartearen parte hartzea ororen interesekoa dela, hendaiarrei proposaturiko aisialdi jarduerak garatzen parte hartzen baitu,

Kontuan hartuz elkarteak baduela jadanik diruztapen bat parte hartze bidezko «IDEIAK» aurrekontuaren harira,

2022ko festibalak ukan zuen arrakastaren ondorioz (700 parte hartzaile), «Dantza Carioca» elkarteak «Aupa Brazil» festibalaren bertsio garatuagoa antolatzea proposatzen dio Herriari,   uztailaren 26, 27 eta 28 egunetan.

Jarduera horren helburua herritarrei helduak eta haurrak eskulangintza merkatu baten, kontzertuen eta dantzen inguruan bilduko dituen ekitaldi bat proposatzea da.

Aurten, festibalak hango eta hemengo dantzarientzako brasildar dantzako nazioarteko lehiaketa bat ekarriko du.

Aurrekontuaren orekatzeko, elkarteak 2700 euroko diruzko parte hartzea eskatu du, Departamendu Kontseiluak eta Gipuzkoa probintziak proposatu parte hartze bidezko «IDEIAK» aurrekontuan parte hartzearen harira esleitu zaiona osatzeko.

EZTABAIDA EGIN ONDOREN,

Herri Kontseiluak:

 • Onartu du elkarte horri 2700 euroko ezohiko dirulaguntza ematea, betiere «Aupa Brazil» festibala antola dezan 2024ko uztailaren 26, 27 eta 28an,
 • Baimena eman dio auzapez jaunari horri loturiko dokumentu oro sina dezan.

AHO BATEZ ONETSIA –

095.2024 zk. DELIBERAMENDUA
GAIA: EZOHIKO DIRULAGUNTZA LES EGLANTINS ELKARTEAREN ALDE
TXOSTENGILEA:  Jean-Michel ARRUABARRENA j.

Ikusirik Lurralde Kolektibitateen Kode Nagusia,

Ikusirik  2000ko apirilaren 1ko Legea, herritarrek administrazioekiko harremanetan dituzten eskubideei buruzkoa,

Ikusirik  Finantzen Batzordearen 2024ko maiatzaren 16ko iritzia,

Ikusirik honako hau adieraziz auzapezorde jaunak honako hau adierazten egin duen txostena:

Kontuan hartuz Églantins klubeko lau taldek parte har dezaketela «Donosti Cup» deitu txapelketan,

Kontuan hartuz elkartearen parte hartzea ororen interesekoa dela, hendaiarrei proposaturiko jardunen garapenean laguntzen baitu,

Kontuan hartuz elkarteak ezin zuela gastu gehigarri horren aurreikusteko aukera,

Églantins elkarteak Donosti Cup delakoan parte hartzeko ohitura duela.

Nazioarteko txapelketa horrek mundu osoko jokalariak bilduko ditu 2024ko uztailaren lehenetik 7ra: 20 herrialdetako 450 taldek zuten jadanik izena emana 2024ko urtarrilaren hondarrean.

Usaian, «Bixente Lizarazu» estadioa uztearen ordainez, txapelketa horren antolatzaileek ez zuten gure tokiko taldearen izen ematea fakturatzen.

Aurten, zelaiei loturiko arrazoi teknikoengatik, ezinezkoa zaigu zelaiak uztea eta Églantins taldeak txapelketan izena emateak dakarren gastua ordaindu behar du.

Lau taldeentzako kostua 1200 €koa da.

Informazio berri horren ondorioak ezin zituen elkarteak aitzinetik ikusi eta, hartara, aurrekontua ez desorekatzeko, elkarteak Herriari ezohiko dirulaguntza eskatu dio Herriari.

EZTABAIDA EGIN ONDOREN,

Herri Kontseiluak:

 • Onartu du 1200 euroko ezohiko dirulaguntza ematea elkarte horri, betiere «Donosti Cup 2024» txapelketan parte har dezan,
 • Baimena eman dio auzapez jaunari horri loturiko dokumentu oro sina dezan.

AHO BATEZ ONETSIA –

096.2024 zk. DELIBERAMENDUA
GAIA: HERRIAK ANTOLATU EKITALDIETAN URRIRIKO LAGUNTZA BALIATZEA
TXOSTENGILEA:  Itziar AIZPURU and.

Ikusirik Lurralde Kolektibitateen Kode Nagusia,

Ikusirik  Estatu Kontseiluaren 1965eko martxoaren 31ko Biltzarraren 61413 zk. agindua,

Ikusirik Estatu Kontseiluaren 1972ko ekainaren 2ko Biltzarraren 80726 zk. agindua,

Ikusirik  Bordeleko Administrazio Dei Auzitegiaren 2001eko maiatzaren 3ko 97BX02204
eta 97BX02258 erabakiak,

Ikusirik  Estatu Kontseiluaren 2007ko urtarrilaren 24ko Biltzarraren 289646 zk. agindua,

Ikusirik Estatu Kontseiluaren 2009ko urriaren 12ko Biltzarraren 297075 zk. agindua,

Ikusirik  honako hau adieraziz auzapezorde jaunak honako hau adierazten egin duen txostena:

Kontuan hartuz Herriak zenbait ekitalditan bolondresek parte har dezaten onartzea duela gogoan, herritarren parte hartzea balioan emateko,

Kontuan hartuz parte hartze horretarako esparrua ezarri behar dela,

Herriak antolatu ekitaldiak ongi joan daitezen,
bolondresak deitzeko asmoa dago, honako zeregin hauetan ari daitezen:

Ekitaldien muntatzea eta desmuntatzea,
Ekitaldien antlaketa orokorrean parte hartzea:
Ikusleen eta parte hartzaileen harrera – artistak, taldeak, kirolariak, erakusleak, etab.,
Ikusleen gidatzea, sartze-jalgien kontrola, ikusleen kokatzea,
Apairuen zerbitzua, bilketa, garbiketa,
Seinaletika kokatzea, komunikazioa, etab.

Antolaketa hori ekitaldia egin aitzineko eta ondorengo astebete artean.

Hautatuko diren bolondresek borondate oneko lanerako hitzarmena sinatu beharko dute Herriarekin eginen duten eskuhartzea juridikoki kontrolatua izan dadin eta nor bakoitzaren erantzukizunak eta engaiamenduak argi eta garbi zehazt daitezen. Hitzarmen proiektua deliberamendu honi atxikia da.

EZTABAIDA EGIN ONDOREN,

Herri Kontseiluak:

 • Onartu du borondate oneko lana baliatzea Hendaiako Herriak antolaturiko ekitaldietan,
 • Onartu du deliberamendu honi atxikiriko borondate oneko lanetarako hitzarmena,
 • Baimena eman dio auzapez jaunari deliberamendu honi atxikiriko hitzarmena sina dezan.

AHO BATEZ ONETSIA –

097.2024 zk. DELIBERAMENDUA
GAIA: LANPOSTU IRAUNKORREN 5. TAULA
TXOSTENGILEA:   Itziar AIZPURU and.

Ikusirik Funtzio Publikoaren Kode nagusia, bereziki L311-1 eta L332-8 artikuluak,

Ikusirik  lanpostuen taula,

Ikusirik  Itziar AIZPURU andreak honako hau azalduz eginiko txostena,

Herri Kontseiluari dagokio zerbitzuen funtzionamendurako behar diren lanpostuen kopurua ezartzea.

Kontuan hartuz udal Zentro Teknikoan «eraikinetako margolari» lanpostu iraunkorra sortu beharra zerbitzuen beharrei eta zereginei arrapostua emateko.

Lanpostuen taula honela osatzea proposatu zaio biltzarrari:

Lanpostua: Margolaria
Loturiko maila(k): Lurraldeko teknikari laguntzaileen lanpostu maila
Hierarkia kategoria(k): C
Asteko lanaldia: Lanaldi osoa

Kontratatzearen arrazoia kontratupeko kontratua eginez gero
2024ko uztailaren lehenetik goiti
Funtzio Publikoaren Kode Nagusiaren L 332-8 2° artikulua
Lanpostu hori funtzionario batek behar du bete.

Lanpostuaren hutsunea funtzionario batek beteko ez duenaren hipotesian, funtzio publikoaren L.311-1 artikuluak ezarri printzipio orokorra aplikatuko da, zeinaren arabera, lege agindu batek aurreikusi dispentsa bat izan ezean, departamenduen, herrien eta beraien administrazio izaerako erakunde publikoen lanpostu zibil iraunkorrak funtzionarioek betetzen baitituzte,

Dispentsa bidez, kontratupeko langile bat kontratatuko da, funtzio publikoaren kode nagusiaren L.332-8 2 artikuluak agindurikoari jarraikiz,
lanpostu iraunkorretan kontratupeko langileak kontratatzea baimentzen baitu zereginen izaerak edota zerbitzuaren beharrek horretarako arrazoia ematen badute eta funtzionariorik ezin izan bada kontratatu, ez mugigarritasuna baliatuz ez eta lehiaketen irabazleen artean hautatuz.

Lan kontratuak gehienez hiru urtetarako egiten dira eta sei urteko mugarekin luza litezke hala adieraziz gero. Sei urteko epe horren betetzean kontratua luzatuz gero, hala adieraziriko erabaki batez luzatzen da mugagabeko epe baterako.

Kontratupeko langile bat hartuz gero, aipatu lanpostuen esparruko indizeei jarraituz kalkulaturiko tratamendua eman dakioke lanpostuari.

Lansaria kontratatu den langilearen diploma mailaren, lanbide esperientziaren eta kalifikazioaren arabera ezarriko da.

Lansariak Herri Kontseiluaren 2022ko otsailaren 23ko deliberamendu batek aurreikusi sari eta ordainak ekarriko ditu, halakorik beharko balitz.

Horretarako behar diren kredituak urtealdiaren aurrekontuan aurreikusiak dira.

EZTABAIDA EGIN ONDOREN,

Herri Kontseiluak:

 • Erabaki du lanaldi osoko «eraikin margolari» lanpostu iraunkorra sortzea 2024ko uztailaren lehenetik goiti; lanpostu iraunkor hori funtzionario bat edo kontratupeko langile bat kontratatuz bete liteke,
 • Baimena eman dio auzapez jaunari dosier horiei loturiko dokumentu oro sina eta kontratua egin dezan.

AHO BATEZ ONETSIA –

098.2024 zk. DELIBERAMENDUA
GAIA: KARRIKEN ZAINTZAILEEN (ASVP) DEIPEAN IZAN BEHARRA – JABARI PUBLIKOAREN KUDEAKETA SAILA – APARKATZEA
TXOSTENGILEA:  Itziar AIZPURU and.

Ikusirik  1983ko uztailaren 13ko 83-634 Lege aldatua, funtzionarioen eskubide eta betebeharrei buruzkoa.

Ikusirik  1984ko urtarrilaren 26ko 84-53 Lege aldatua, lurralde funtzio publikoaren estatutu erabakiak dakartzana.

Ikusirik 2000ko abuztuaren 25eko 2000-815 Dekretua, Estatuaren funtzio publikoan lanaldia antolatu eta murrizteari buruzkoa.

Ikusirik  2001eko uztailaren 12ko 2001-623 Dekretua, 1984ko urtarrilaren 26ko 84-53 Legearen 7-1 artikulua aplikatzeko emana eta Lurraldeko Funtzio Publikoan lanaldia antolatu eta murrizteari buruzkoa dena.

Ikusirik  2002ko urtarrilaren 14ko 2002-60 Dekretua, lan gehigarriengatiko oren ordainei buruzkoa.

Ikusirik  2002ko otsailaren 7ko 2002-147 Dekretua, Barne Ministerioaren administrazioaren zuzendaritza nagusiak kudeatu zenbait langileren deipean izatea edota eginiko eskuhartzeak ordaintzeko bideei buruzkoa.

Ikusirik  2005eko maiatzaren 19ko 2005-542 Dekretua, lurraldeko funtzio publikoan deipean izatea eta jende harrera egitea ordaintzeko bideei buruzkoa.

Ikusirik  2015eko apirilaren 14ko 2015-415 Dekretua, garapen iraunkorraren eta bizitegien ardura duten ministerioetan deipean izateari eta eginiko eskuhartzeei ordaina edo lansaria emateari buruzkoa.

Ikusirik  2024ko martxoaren 14an batzorde teknikoak eman iritzia.

2014ko urtarrilaren 27ko 2014-58 Legeak, Lurraldeko Ekintza Publikoa Modernizatzeko eta Metropolien Baieztatzekoak (MAPTAM Legea) ordainpeko aparkatzearen aldaketa ekarri zuen eta aldaketa horrek karriketako ordainpeko aparkatzea zigorgabetzea eta deszentralizatzea du aurreikusten. 2018ko urtarrilaren lehenean hasi zen indarrean eta, harrezkero, lurralde kolektibitateek dute karrikako ordainpeko aparkatzearen kudeatu eta kontrolatzeko eskumena.

Aparkatze ondoko prezio finkoari dagokionean (isunen ordez),
jabari publikoa baimenik gabe erabiltzeagatik fakturatzetzat har liteke. Frantziako ibilgailuetarako ongi finkaturiko protokoloak ditugu, baina atzerriko ibilgailuen kasuan, aldiz, ez da araudirik ez eta herrialdeen arteko informazio trukerik, zigor alorreko arau urratzeetarako halakoak badirelarik.

Horiek horrela, atzerriko ibilgailuei ezartzen zaizkien aparkatze ondoko prezio finko guztiak automatikoki ezeztatzen dira informazioak Herriarekin hitzarmena duen Arau Urraketak Automatikoki Bideratzeko Agentziara heldu orduko.

Hendaian, 2023.urteari dagokionean, aparkatze ondoko 5000 prezio finko dira horrela gertatu ezarri diren 20 000etatik, hau da, isun mota horietako laurdena ezeztatzen da automatikoki eta horrek tratamendu desberdinkeria larriak ditu sortzen.

Herriak arazoari heltzea erabaki du, -lehena da hori egiten Frantzian- eta horretarako aparkatze ondoko prezio finko ordaingabeen kudeatzeko protokolo bat plantan ematea.

Horretarako prozedura litzateke ordainpeko aparkatzea berriz ere urratu eta aparkatze ondoko prezio finkoa ordaintzen beranta hartu duen ibilgailuaren jabeari izena galdetzea Dizuzaintza Publikoak ordain agindua ezar dezan.

Jabearekin lotzeko, Denver gurpil traba kokatuko zaio.

Prozedura berri hori «aparkatze» zerbitzuak du kudeatuko, bereziki karrika zaintzaileek Hondarraitz auzoan duten lokal berritik.

Gurpil traba kentzeko eskaria lan orduetatik at gerta daitekeenez, karrika zaintzaileen taldean deipean izan beharra ezarri beharko da, hala asteegunetan nola asteburuetan, gurpil traba ibilgailuaren jabearekin lotzeko besterik ez baita ezartzen eta ahal bezain laster behar baita kendu.

Karrika zaintzaileen lan ordutegia urteka da ezarria eta, sasoi beroenean larunbatak eta igandeak dituzte lan plangintzan; hartara, deipean izatea nor bakoitzaren plangintzara erantsiko litzateke.

Deipean den aldian, langileak ez du enplegatzailearen zerbitzura etengabe eta berehalakoan izan behar, baina etxean edo hurbil behar da izan administrazioaren zerbitzura lan baten egiteko gisa izateko; eskuhartze horren denbora lan alditzat hartuko da.

Adar teknikoarentzat, enplegatzailearen zerbitzura etengabe eta berehalakoan izan gabe langileak betebehar zerbait duen aldi hori ordaintzeko deipean izatearen lansaria erabiltzen da ustiapen-deipean izateak dituen ordain maila arautuen arabera.

Lan gehigarrien ordu ordainen araubidearen pean diren B eta C kategorietako langileek (LGOO-IHTS) deipean izateko aldi horietan (kolektibitateak zehazturiko lan ziklotik at) eginiko eskuhartzeak oren gehigarritzat hartuko dira.

Oren gehigarri horien ordaina, ahal delarik, atsedenaldi baten bitartez eginen da; hala egiterik ez bada, ordainsaria eman dakioke langileari.

Oren gehigarri berberak ezin ditu, aldi berean, atsedenaldia eta ordainsaria ekarri.

Karrika zaintzaileari onartzen zaion ordainezko atsedenaldiaren harira emanen zaion denborazko ordaina taula honen arabera emendatu denborakoa izanen da:

Deipean izanik egin eskuhartze aldia: Ordainezko atsedenaldiaren luzera
Larunbat gaua (22:00etatik goizeko 5:00etara): Eskuhartze denboraren % 150
Igande edota besta eguneko gaua (22:00etatik goizeko 5:00etara): Eskuhartze denboraren % 200
Beste aldiak: Ez da emendapenik; ordaina eskuhartze denboraren berdina da

EZTABAIDA EGIN ONDOREN,

Herri Kontseiluak:

 • Onartu du karrika zaintzaileentzat deipean izateko aldiak plantan ematea,
 • Baimena eman dio auzapez jaunari erabaki horren gauzatzeko behar den dokumentu oro sina dezan.

ADIERAZI BOZ GUZTIEK ONETSIA –

2 AbstentZio: TARIOL J. ETA BERNARD J.

099.2024 zk. DELIBERAMENDUA
GAIA: JARDUNAREN AREAGOTZEA – HIRI BIZITZAREN SAILA – HEZKUNTZA-HAURTZAROA SAILA
TXOSTENGILEA: Itziar AIZPURU and.

Ikusirik  Funtzio Publikoaren Kode Nagusia, bereziki Funtzio Publikoaren Kode Nagusiaren Legearen L332-23 1° artikulua, jardunaren aldi bateko areagotzeari arrapostua emateko kontratupeko langileak kontratatzeko aukera ematen duena. Lan kontratua, halakoetan, 18 hilabete jarraian urtebetekoa baino luzeago izaterik ez duen aldi mugatu baterako egiten da.

Ikusirik  honako hau dioen AIZPURU andreak egin txostena:

Kontuan hartuz iraunkor ez den lanpostu bat sortu behar dela Herri Bizitzaren Zuzendaritzan, HAURREN HEZIKETA SAILEAN aisialdi harrerako eta zuzendaritzako zereginetan laguntzeko.

Lanpostua 2024ko ekainaren lehenetik 2024ko azaroaren 30 bitarteko eperako sortuko da, lanaldi osoz aritzeko. Lanpostua C hierarkia kategoriakoa da eta Funtzio Publikoaren gutxieneko lansari indizearen arabera ordainduko da,

Gastu hori aurrekontu kontuaren 012 kapituluko 64131 artikuluan sartuko da,

EZTABAIDA EGIN ONDOREN,

Herri Kontseiluak:

 • Onartu du goian aipatu lanpostu ez iraunkorra sortzea eta C1 eskalako indizeen arabera finkatu lansaria ematea,
 • Baimena eman dio auzapez jaunari lanpostua sor dezan 2024ko ekainaren lehenetik 2024ko azaroaren 30 bitarterako, jardunaren aldi bateko areagotzeari arrapostua emateko, eta lanpostu horri dagozkion dokumentu guztiak sina ditzan.

AHO BATEZ ONETSIA –

100.2024 zk. DELIBERAMENDUA
GAIA: HERRIAREN ARETOAK LEHEN MAILAKO ESKOLA PUBLIKOEI URRIRIK UZTEA
TXOSTENGILEA: LAURENT PELEGRIN-ARAMENDY j.

Ikusirik Lurralde Kolektibitateen Kode Nagusia,

Ikusirik  Hezkuntza Kodearen L. 212-4 artikulua,

Ikusirik  udal aretoen tarifak ezartzeko xedea duen 2022ko ekainaren 22ko 116.2022 deliberamendua,

Kontuan hartuz eskola publikoak lurralde kolektibitatearen aurrekontuaren bide bakarraz direla diruztatzen,

Kontuan hartuz goian aipatu deliberamenduak ez duela tarifa berezirik ezartzen lehen mailako eskola publikoek diru sartzerik gabeko eskola ekitaldiren bat egiten badute,

Kontuan hartuz Nazio Hezkuntzaren Kode Nagusiaren L.212-4 artikuluaren arabera, hala egitea herriari herriaren ondasun bat alokatzearen pareko zerbait dela,

Kontuan hartuz salbuespena egin daitekeela Hendaiako lehen mailako eskola publikoekin diru sarrerarik ez dakarten ekitaldien kasuetan,

Kontuan hartuz honako hau azalduz Laurent PELEGRIN-ARAMENDY jaunak eginiko txostena:

Hendaiako eskola publikoek udal aretoak erabiltzen dituzte, batzuetan, beren eskola jardunetan. Irakasleek antolatu ekitaldi horiek, gauzak orain diren bezala, fakturazio bat dakarte. Ikusirik ikastetxe horien kontularitzaren antolaketa, faktura hori kolektibitateari igortzen zaio ordaindua izan dadin.

Hala egiteak eskolari esleitu aurrekontua apaltzen du eta kolektibitateari itzultzen dio dirua.

Horretaz oraingoz dugun deliberamenduak prozedura hori baliatzera behartzen gaitu eta eskola publikoei gainerako erabiltzaileei bezala fakturatzen zaie aretoen erabiltzea.

Halatan, bada, biltzar erabakitzaileari proposatu zaio alda dezala 2022ko ekainaren 22ko 116.2022 deliberamendua, Hendaiako lehen mailako eskola publikoei udal aretoak urririk erabiltzeko aukera emateko irakasleek antolatzen dituzten jardunetan. Ekitaldi horiek ez dute diru sarrerarik ekarri behar.

EZTABAIDA EGIN ONDOREN,

Herri Kontseiluak:

 • Onartu du 2022ko ekainaren 22ko 116.2022 deliberamendua aldatzea eta udal areto guztien erabilera urririk uzten die Hendaiako eskola publikoei goian aipatu baldintzetan.

AHO BATEZ ONETSIA –

101.2024 zk. DELIBERAMENDUA
GAIA: ERABILERA ALDAKETEN BIDERATZEKO, JARRAITZEKO ETA KONTROLATZEKO HENDAIAKO HERRIAREN ETA EUSKAL HIRIGUNE ELKARGOAREN ZERBITZU BATERATURA LOTZEKO HITZARMENAREN GEHIGARRIA
TXOSTENGILEA: Chantal KEHRIG-COTTENÇON and.

Ikusirik  2014ko martxoaren 24ko 2014-366 Legea, bizitegia eskuratzearen eta hirigintza berrituaren aldekoa, ALUR lege izenaz ezaguna;

Ikusirik  2016ko urriaren 7ko 2016-1321 Legea, Errepublika digitalaren aldekoa;

Ikusirik  eraikuntzaren eta bizitegien kodea, bereziki L. 631-7 artikulutik L. 631-9 artikulura bitartekoak;

Ikusirik Lurralde Kolektibitateen Kode Nagusia,  bereziki L. 5211-4-2 artikulua, aukera ematen diena Euskal Elkargoari eta haren kide den herri bati edo batzuei, eskualdaturiko eskumenetatik at, funtzio edo eragiketa zereginak -besteak beste herriaren edo Estatuaren izenean auzapezek hartu erabakiak bideratzea- egiteaz arduratuko diren zerbitzu bateratuak sortzeko;

Ikusirik  2026ko uztailaren 13ko 64-2016-07-13-011 prefet erabakia, Euskal Hirigune Elkargoa sortu eta haren eskumenak zehazten dituena;

Ikusirik  Euskal Hirigune Elkargoaren Elkargo Kontseiluaren 2017ko irailaren 23ko deliberamendua, bizitegirako lokalen erabilera alda eta bertan bizitzen kokatu gabe pasaeran diren bezeroei behin eta berriz aldi laburretarako alokatzeko aitzinetiko baimenaren prozedura ezartzen duena;

Ikusirik Euskal Hirigune Elkargoaren Elkargo Kontseiluaren 2017ko abenduaren 16ko deliberamendua, lurren eskubidea bideratzeko zerbitzu bateratua sortzen duena;

Ikusirik Euskal Hirigune Elkargoaren Elkargo Kontseiluaren 2017ko abenduaren 16ko deliberamendua, lurren eskubidearen baimenak bideratzeko zerbitzu bateratua sortzen duena eta horri loturiko hitzarmen ereduaren terminoak ezartzen dituena;

Ikusirik Euskal Hirigune Elkargoaren Elkargo Kontseiluaren 2021eko uztailaren 24ko deliberamendua, «erabilera aldaketen bideratzea» zerbitzu bateratua sortzen duena lurren eskubidearen baimenen bideratzeko zerbitzu bateratuaren barnean;

Ikusirik Euskal Hirigune Elkargoaren Elkargo Kontseiluaren 2022ko martxoaren 5eko deliberamendua, bizitegi lokalen erabilera aldatu eta aldi laburreko mublatu gisa alokatzeko aldi baterako baimenen emateko irizpideak eta baldintzak zehazten dituen elkargo araudia onartzen duena;

Ikusirik  Euskal Hirigune Elkargoaren Elkargo Kontseiluaren 2022ko uztailaren 9ko deliberamendua, bizitegi lokalen erabilera aldatu eta aldi laburreko mublatu gisa alokatzeko aldi baterako baimenen emateko irizpideak eta baldintzak zehazten dituen elkargo araudia aldatzea onartzen duena;

Kontuan hartuz sinatzaileek gehigarri bidez osatu nahi dutela hastapeneko hitzarmena, turismoko mublatuen jarraipen eta kontrol zerbitzuen bitartez eta erabilera aldaketaren kontrolatze ekintzen bitartez;

Hendaiako Herriak, bere Herri Kontseiluaren deliberamendu batez erabaki du bizitegi lokalak aldi laburreko mublatuen alokatzeetan baliatzeko aldi baterako erabilera aldaketa baimenen bideratzea Euskal Hirigune elkargoak horretarako duen bideratze zerbitzu bateratuaren esku uztea.

Euskal Hirigune Elkargoak zona tirabiratsuko 24 herrietatik 21etan daraman erabilera aldaketaren zerbitzu bateratuaren bideratze zerbitzuaren jarraipen gisa, zeregin horiek turismoko mublatuen jarraipen eta kontrol zerbitzuekin osatzea adostu da.

Halatan, bada, gehigarri honek elkarlanerako bideak osatu nahi ditu eskudun agintari zen auzapezaren eta Euskal Elkargoaren zerbitzu bateratuaren artean, hastapeneko kidetze hitzarmenean zehaztu bezala.

EZTABAIDA EGIN ONDOREN,

Herri Kontseiluak:

 • Baimena eman dio auzapez jaunari Euskal Hirigune Elkargoarekin sina dezan erabilera aldaketen bideratze, jarraipen eta kontrolerako zerbitzu bateratura lotzeko hitzarmenaren gehigarria.

AHO BATEZ ONETSIA –

102.2024 zk. DELIBERAMENDUA
GAIA: SIMONE VEIL KARRIKAREN IZENDAPENA
TXOSTENGILEA:  Chantal KEHRIG-COTTENÇON and.

Ikusirik  Lurralde Kolektibitateen Kode Nagusiaren L.2121-29 artikulua,

Kontuan hartuz Herriak Dongoxeneko auzoan, haurtzaindegiaren gibelaldean (planoa ikus) dagoen bidea izendatu behar duela,

Kontuan hartuz Herriak, bide sortu berrien izendatzearen harira edo berriz izendatu beharrekoen harira, giza eskubideak aitzina eraman dituzten gizon eta emazteak omendu nahi dituela,

Herriak Simone VEIL omendu nahi du; Nizan sortu zen, 1927ko uztailaren 13an eta Parisen hil 2017ko ekainaren 30ean. Nerabe zelarik, Auschwitz-era deportatu zuten. Simone Veil frantziar politikari maitatuenetako bat da. Abortatzea legezko egin zuen 1975ean; Europar Legebiltzarraren lehen emazte lehendakaria izan zen, lehen emazte Estatuko ministro, bai eta Konstituzio Kontseilukide eta Frantziako Hizkuntza Akademiaren kide edo ezin hilezkoa.

Simone Veilen izena hartuko duen karrikak Eihera etxe multzora eta Dongoxenea etxe multzoaren A eraikinaren sarbideetara (mendebaldeko etxe horma) eramanen du. Hartara, eraikin horien helbide ofiziala eginen du.

EZTABAIDA EGIN ONDOREN,

Herri Kontseiluak:

 • Baimena eman dio auzapez jaunari Simone VEIL karrika izenda dezan eta erabaki horren gauzatzeko aukera emanen duen erabaki oro hartu edota agiri oro sina dezan.

AHO BATEZ ONETSIA –

Gai zerrenda bururatu delarik, auzapez jaunak eskerrak eman dizkio biltzarrari eta bilkura bukatutzat eman du 20:45etan.